Konferencja naukowa „Uniwersytet Wrocławski – ile w nim Humboldta, a ile Clarka?”

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy Uniwersytetem". Jednym z Uczestników panelu nr 2 "Jak Uniwersytet Wrocławski może przygotować się do wyzwań umiędzynarodowienia?" będzie prof. Jarosław Syrnyk z naszej Katedry.

Kiedy i gdzie? 6 grudnia 2022 r. w Sali 2D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr od godz. 9:00. 

Więcej informacji: TUTAJ