Konkurs na koncepcje kwartalnika „Kultura Współczesna” 2-4/2023 i 1/2024

Zgłoszenia można przesyłać od 22 czerwca do 30 września 2022 roku. 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji za pomocą poniższego formularza. Każde zgłoszenie będziemy potwierdzać, jednak jeśli nie otrzymają Państwo odpowiedzi zwrotnej w ciągu dwóch dni roboczych – prosimy o kontakt, tel. 22 21 00 195.

Konkurs na koncepcje – formularz zgłoszeniowy

W załączonym regulaminie konkursu znajdą Państwo informacje o sposobie przesyłania zgłoszeń, elementach wpływających na ich ocenę oraz inne nie mniej istotne szczegóły.

„Kultura Współczesna” jest pismem naukowym z prawie trzydziestoletnią tradycją, które otrzymało 70 pkt na liście czasopism naukowych. 

WIĘCEJ INFORMACJI