LetsGoByTalking

Zachęcamy do lektury materiałów informacyjnych dotyczących stosowania sprawiedliwości naprawczej w przypadkach przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT. Zostały one przygotowane w ramach projektu badawczo-innowacyjnego „Ochrona i obrona praw ofiar przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT: Innowacyjne działania przy użyciu sprawiedliwości naprawczej (LetsGoByTalking)”, który był współfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości Unii Europejskiej.