Najnowszy numer czasopisma LUD

Zachęcamy do lektury najnowszego tomu  czasopisma „Lud” (T. 104, 2020)!

W tomie znajduje się część zatytułowana TRANSFORMACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - NOWE WYZWANIA I KIERUNKI BADAŃ, w ramach której opublikowane zostały artykuły na temat mapowania, ochrony oraz popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W dziale: ETNOGRAFIE CZASU ZARAZY opublikowano artykuły, których autorki i autorzy diagnozują sytuację pandemiczną w wielorakich kontekstach kulturowo-społecznych, koncentrując się na konsekwencjach pandemii Covid-19 obserwowanych w różnych częściach świata. Ważną część tomu stanowią artykuły – wspomnienia o badaczach przez lata współtworzących oblicze polskiej etnologii i antropologii kulturowej, którzy odeszli w 2020 roku. W dziale IN MEMORIAM opublikowano wspomnienia o profesor Zofii Sokolewicz, profesorze Ludwiku Stommie oraz profesorze Andrzeju Brenczu. W tomie znajdują się także artykuły o tematyce etnologicznej/antropologicznej, których autorzy podejmują rozważania na temat aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych oraz referują wyniki prowadzonych przez siebie badań empirycznych:

W najnowszym tomie znalazły się teksty autorstwa dr hab. Katarzyny Majbrody:

Wspomnienie o prof. Zofii Sokolewicz (1932 - 2020) Zbigniewa Jasiewicza, Anny Engelking, Katarzyny Majbrody, Pawła Lewickiego, Heleny Patzer i Lecha Mroza
pełny tekst w PDF

Śmiech – dialog – wywrotowość. Bachtin w recepcji antropologicznej                 

pełny tekst w PDF

ok