O książce dr. Michała Mokrzana w Przeglądzie Uniwersyteckim

Zachęcamy do zapoznania się z ostatnim numerem Przeglądu Uniwersyteckiego na rok 2020, w którym znalazł się m.in. tekst dr. Michała Mokrzana, przybliżający problematykę antropologicznych badań coachingu, realizowanych przez niego w latach 2015-2017 i omówionych w wydanej w ramach programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej książce "Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania". Wirtualne wydanie przeglądu znaleźć można pod linkiem: https://bit.ly/3rTnqsT (tekst dr. Mokrzana znajduje się na stronach 36-37).