IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

Film zrealizowany podczas IV Zlotu Młodych Badaczy Kultury "Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce" 17-18 marca 2016 r. we Wrocławiu. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy m.in. z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej. Przewodniczącymi konferencji były m.in. dwie doktorantki KEiAK: Celina Strzelecka i Agnieszka Wieszaczewska. Za wykonanie wideo dziękujemy Sonie Sars, za muzykę artyście Longzijun.