Pielgrzymka w Nowej Wsi Reszelskiej

W 2015 roku nasza doktorantka Celina Strzelecka uczestniczyła w projekcie "Etnowiki – Rok obrzędowy z wikipedią" organizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie przy współpracy ze stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych podczas unikalnych zwyczajów ludowych m.in. Siwki Wielkanocne, Śmiergus i Siuda Baba. Na prezentowanym video nasza doktorantka przeprowadza wywiad etnograficzny dotyczący tradycji pielgrzymowania w Nowej Wsi Reszelskiej. Zebrane wywiady, fotografie i nagrania wideo posłużyły do wzbogacenia zasobów Wikipedii z zakresu etnografii i antropologii kultury. Wszystkie materiały są udostępnione na wolnej licencji creative commons.