Administracja ogólnowydziałowa

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych, tel: 71 375 28 36

mgr Anna Borys
anna.borys@uwr.edu.pl

Sekcja finansowa - zamówienia publiczne, subwencja, 
Wydziałowy Koordynator zamówień publicznych tel: 71 3752 831

mgr Dariusz Nowak 
dariusz.nowak@uwr.edu.pl

Sekcja finansowa - projekty i granty, tel: 695 653 948

mgr Oskar Skubisz 
oskar.skubisz@uwr.edu.pl

Administratorzy budynków

kampus ul. Szewska, tel: 71 375 25 46 

Ryszard Skraburski
ryszard.skraburski@uwr.edu.pl
kampus ul. Dawida, tel: 71 367 20 01 wew. 178

Wojciech Sylwester
wojciech.sylwester@uwr.edu.pl