Studenci

Zmiana regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego:

ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego