Studenci

Szanowni Studenci!

Przypominamy, iż od 5 września do 5 października trwa nabór i elektroniczna rejestracja wniosków o przyznanie stypendiów i zapomóg dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Terminy oraz nowe zasady składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2023/2024 znajdziecie w zakładce Studenci

 

Krok po kroku – Składanie wniosku o stypendia

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia z Funduszu Stypendialnego, należy:

  1. Uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w USOSweb (listę formularzy można znaleźć w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski)
  2. Wydrukować formularz, uzupełnić zawarte na wydruku oświadczenia, własnoręcznie podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
  3. Wydrukowany formularz wraz z niezbędną dokumentacją, zgodnie z zasadami przyjmowania wniosków zamieszonymi na stronie Nowe zasady - wniosek o stypendium  należy dostarczyć do 5 października 2023r.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procesu, skontaktuj się z bezpośrednio z NAMI

Szanowni Państwo, studenci I roku

 

informujemy, że został już ogłoszony nowy Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) (Zarządzenie Nr 185/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2023 r.).

Nabór w ramach IV edycji konkursu planowany jest w dniach 29.09.2023 r. do 9.10.2023 r.  i jak co roku odbywać się będzie poprzez system konkursowy: https://badawczy.uwr.edu.pl/. Nabór zostanie ogłoszony przez Rektora odrębnym komunikatem.

 

Link do regulaminu:

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/38481/nr-185-2023-z-dn-25072023-wprowadzenie-regulaminu-stypendia-mlody-badacz-2020-2025.pdf

Zarządzenie nr 196/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego