Webinaria

VI Noc Humanistów

Sprawozdanie z kolejnej edycji Nocy Humanistów na WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego - VI już raz, a tym razem - o buncie w kulturze!


Hans Jørgen Weile, Zespół stresu pourazowego w perspektywie wielopokoleniowej

Hans Jørgen Weile, Inland Norway University of Applied Science, Lillehammer, w Instytucie Pedagogicznym przedstawił zagadnienia związane ze stresem pourazowym w kontekście społecznym, oddziaływania traum historycznych, długiego życia lęku... Wykład z polskimi napisami!


ODA IIII. Reformy w edukacji

Teoretycy, praktycy i przedstawiciel ciała administracyjnego - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - zastanawiali się nad celami reform edukacji - nie tylko bieżącej, ale serii zmian, jakim poddawany był system kształcenia w Polsce - i pożądanymi kierunkami zmian w ogóle w tym systemie. Różne spojrzenia dają różne wyniki, ale zarówno paneliści jak i dyskutanci byli zgodni co do jednego - struktura w edukacji musi podążać za celami zmian, nie zaś te cele wytyczać.


ODA II. Debata o 'gender' w badaniach humanistycznych

Zapis akademickiej debaty, jaka miała miejsce 15 marca 2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr., a dotyczyły obecności 'gender' jako kategorii analitycznej i nurtu metodologicznego w we współczesnej refleksji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wiele merytoryki, dyskusji, poglądów bardzo zróżnicowanych... ale racjonalnie argumentowanych! Panelistkami były Elżbieta Klimek-Dominiak, Teresa Kulak, Edyta Zierkiewicz. Oglądajcie i szerujcie!


Otwarta Debata Akademicka I, Polityka historyczna... a historycy

Przedstawiamy skrócony zapis debaty, jaka została zorganizowana 18.01.2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaproszeni paneliści i uczestnicy dyskutowali nad tym, czym jest, czym powinna być polityka historyczna, jaką rolę odgrywa w społeczeństwie, wreszcie - jaką rolę w ramach tego zjawiska mają odgrywać politycy. Dyskusja zapoczątkowuje cykl spotkań na Wydziale, który ma promować racjonalny dyskurs nad trudnymi, ale ważnymi dla społeczeństwa kwestiami.


V Noc Humanistów

Krótkie sprawozdanie z ostatniej, pół-jubileuszowej Nocy Humanistów na WNHiP UWr. Zapraszamy do oglądania - i uczestniczenia w przyszłym roku!!!!


IV Noc Humanistów. Tajemnica w kulturze

Tajemnicze sprawozdanie z IV Nocy Humanistów - Tajemnica w kulturze. Autor, profesor Witold Jakubowski, osobiście skomponował obraz i dźwięk. Serdecznie dziękujemy uczestnikom i zapraszamy za rok!


III Noc Humanistów maj 2016 - relacja krótka

Od 2014 r. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. organizuje dorocznie Noc Humanistów. W trakcie wieczornego spotkania prezentowane są w formie wykładów, warsztatów, seminariów i... innych form aktywnego zdobywania wiedzy (LARP-y, dyskusje nad prezentowanymi filmami itp.) najnowsze osiągnięcia i istotne nurty badawcze ożywiające wspólnotę Wydziału. Już wkrótce nowa, kwietniowa edycja - 1 kwietnia dokładnie i bez żartów! Wkrótce program na wydziałowej stronie FB, a na razie wspomnienia z ubiegłego roku!