Władze

 

 

dr hab. Paweł Klint

dr hab. Paweł Klint, prof. UWr

Dziekan
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

pawel.klint@uwr.edu.pl

dziekan.wnhp@uwr.edu.pl

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek: 12:00-13:00 
  • czwartek: 10:00-11:00

Malgorzata-Kowalczyk

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UWr

Prodziekan ds. studenckich 
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

WNHPsprawy.studenckie@uwr.edu.pl

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek: 10:00-11:00
  • czwartek: 10.00-11:00

dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr

Prof. dr hab. Jarosław Syrnyk

Prodziekan ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami 
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek: 9:30-10:30 
  • czwartek: 12:30-13:30

dr  hab. Arkadiusz Urbanek

dr hab. Arkadiusz Urbanek, prof. UWr

Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek: 13:30-14:30
  • środa: 13:30-14:30

Instytut Archeologii
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Marcin Bohr

Instytut Historyczny
Dyrektor: dr hab. Filip Wolański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Barbara Techmańska, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz
Zastępca dyrektora ds. inwestycji: dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr

Instytut Historii Sztuki
Dyrektor: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i studenckich: dr hab. Agata Kubala, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. naukowych: dr Agnieszka Patała

Instytut Kulturoznawstwa
Dyrektor: dr hab. Dorota Koczanowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Magdalena Barbaruk

Instytut Muzykologii
Dyrektor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Sławomir Wieczorek

Instytut Pedagogiki
Dyrektor: dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i projektów badawczych: dr hab. Martyna Pryszmont
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Mirosław Piwowarczyk
Zastępca dyrektora ds. ogólnych i współpracy z otoczeniem: dr Marek Podgórny

Instytut Psychologii
Dyrektor: dr Tomasz Frąckowiak
Zastępca dyrektora ds. studenckich: dr Magdalena Nawrat
Zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Joanna Piskorz 
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Katarzyna Serafińska

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Kierownik Katedry: dr hab. Monika Baer, prof. UWr
Zastępca kierownika katedry ds. dydaktycznych: dr Janina Radziszewska

Kierownik Studiów Doktoranckich Pedagogiki
Kierownik Kolegium Doktorskiego Pedagogiki
dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych
Kierownik Kolegium Doktorskiego Historii
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, prof. UWr

Kierownik Studiów Doktoranckich Psychologii
Kierownik Kolegium Doktorskiego Psychologii
dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk O Kulturze
Kierownik Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki I Kultury
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr