Most

Jak wiecie programy kierunków studiów na różnych uniwersytetach różnią się nieznacznie od siebie, między innymi ze względu na specyfikę prowadzonych w  nich badań. Od 1999 r. istnieje program MOST, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu uczelni partnerskich. Macie więc możliwość poznania innych „punktów widzenia”, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy z interesującej Was dyscypliny.

O miejsce w ofercie programu MOST mogą ubiegać się studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów pierwszego stopnia, studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiów drugiego  stopnia oraz doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów trzeciego stopnia.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku:
• od 15 kwietnia do 15 maja (na semestr zimowy i na cały rok akademicki)
• od 31 października do 30 listopada ( na semestr letni)
W  tych okresach na stronie internetowej programu aktywny jest link https://most.amu.edu.pl/ umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOSTu.

Oferta miejsc na poszczególnych kierunkach w roku 2024/25:

 

Kierunek studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

1.

Historia

2 - I stopnia

2 - II stopnia

-

-

2.

Historia Sztuki

2 - tylko I stopień

-

3.

Psychologia

3 - 5 letnie

3 -5 letnie

4.

Pedagogika

2 - I stopnia

2 - II stopnia

1 - I stopnia

1 - II stopnia

5.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

1 - 5 letnie

1 - 5 letnie

6.

Pedagogika Specjalna

1 - 5 letnie

1 - 5 letnie

7.

Kulturoznawstwo

2 - I stopnia

2 - II stopnia

-

-

8.

Muzykologia

2 - I stopnia

2 - II stopnia

-

9.

Archeologia

4 - I stopnia

4 - II stopnia

-

 

10.

Etnologia i Antropologia Kulturowa

bez limitu

-

Studia III stopnia:

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki – 0

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii – 0

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych – 0

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze – 0

Kolegia Szkoły Doktorskiej:

Kolegium Pedagogiki - 2

Kolegium Psychologii – 4 (po 1 na każdy rok)

Kolegium Historii - 1

Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury - 3

 

 

Koordynatorzy Ogólnouczelniani:

 

 

Koordynator Wydziałowy dla studiów I i II stopnia oraz studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych:

Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej 

dr hab. Arkadiusz Urbanek 

tel. 71 367 20 01 w. 123

arkadiusz.urbanek@uwr.edu.pl

Koordynatorzy studiów III stopnia (studiów doktoranckich)/kolegiów szkoły doktorskiej: 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki/Kolegium Pedagogiki:  

dr hab. Beata Cytowska, prof. UWr   (kierownik)

     tel. +48 71 367 20 01 w. 180 

     beata.cytowska@uwr.edu.pl 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii/Kolegium Psychologii: 

dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr (kierownik)

     tel. +48 71 367 18 14 w. 119 

      agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych/Kolegium Historii: 

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, prof. UWr   (kierownik)

     tel. +48 71 375 25 80
     joanna.nowosielska-sobel@uwr.edu.pl 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze/ Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr  (kierownik)

     tel. +48 71 375 29 56 

     krzysztof.jaworski@uwr.edu.pl 

 

MOST - koordynatorzy Instytutów i Katedr:

Rok akademicki 2024/2025

 

dr hab. Barbara Techmańska barbara.techmańska@uwr.edu.pl   tel. 71 375 25 20 Historia

dr hab. Agata Kubala prof. UWr agata.kubala@uwr.edu.pl   tel. +48 71 375 28 32 Historia sztuki

dr Dawid Junke  dawid.junke@uwr.edu.pl, tel. +48 71 375 2628 (sekretariat)  Kulturoznawstwo 

dr Sławomir Wieczorek  slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl  tel. 713752099   Muzykologia

dr Janina Radziszewska janina.radziszewska@uwr.edu.pl tel. 71 375 28 55 Etnologia i Antropologia Kulturowa

dr Aleksandra Pankiewicz  aleksandra.pankiewicz@uwr.edu.pl tel.71 375 29 56 Archeologia

dr Mirosław Piwowarczyk   miroslaw.piwowarczyk@uwr.edu.pl tel. 71 336 90 26 Pedagogika

dr Magdalena Nawrat magdalena.nawrat@uwr.edu.pl tel. +48 71 367 20 01 wew. 126  Psychologia

dr Maciej Olejnik maciej.olejnik@uwr.edu.pl tel. 71 375 95 17 Interdyscyplinarne Studia Europejskie 

 

Osoba odpowiedzialna za obsługę programu MOST w dziekanacie: Artur Boba tel. 71 375 22 74, sala 103

 

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego:

Dział Spraw Studenckich: tel. 71 3430618

e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl

adres strony: http://www.uni.wroc.pl/studenci/sprawy-socjalno-bytowe/domy-studenckie