2015

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 14 stycznia 2015 r.:
Uchwała nr 1/2015 w sprawie powołania trzech członków komisji ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Beaty Bodzioch
Uchwała nr 2/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Agnieszce Jędrzejowskiej
Uchwała nr 3/2015 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Przybył
Uchwała nr 4/2015 w sprawie zatrudnienia dr Justyny Śniecińskiej
Uchwała nr 5/2015 w sprawie zatrudnienia przyznania dr hab. Edycie Zierkiewicz nagrody Prezesa Rady Ministrów
Uchwała nr 6/2015 w sprawie nostryfikacji dyplomu Pani Pauliny Rothermel
Uchwała nr 7/2015 w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 8/2015 w sprawie likwidacji specjalności Pedagogika ogólna i Resocjalizacja
Uchwała nr 9/2015 w sprawie wprowadzenia poprawek do programu studiów "Cultural Communication"
Uchwała nr 10/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu staży studenckich
Uchwała nr 11/2015 w sprawie przyznania dr Małgorzacie Malec - Rawiński półrocznego urlopu naukowego
Uchwała nr 12/2015 w sprawie przyznania dr Katarzynie Majbrodzie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
Uchwała nr 13/2015 w sprawie upoważnienia dr Anny Mitręgi do prowadzenia seminarium licencjackiego
Uchwała nr 14/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów
Uchwała nr 15/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze letnim w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 16/2015 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej
Uchwała nr 17/2015 w sprawie zatwierdzenia protokółu

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 lutego 2015 r.:
Uchwała nr 18/2015 w sprawie ponownego przesłania pracy doktorskiej mgr Odpureva Gankhuyaga do recenzentów
Uchwała nr 19/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Joanny Kamer
Uchwała nr 20/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Małgorzaty Gniazdowskiej
Uchwała nr 21/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Magdalenie Worłowskiej
Uchwała nr 22/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani Natalii Krawczyk
Uchwała nr 23/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana Przemysława Dudzińskiego
Uchwała nr 24/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anny Łuczak
Uchwała nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Izabeli Gomułki
Uchwała nr 26/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Joannie Markiewicz
Uchwała nr 27/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Katarzynie Matóg
Uchwała nr 28/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Marka Grześkowiaka
Uchwała nr 29/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Mateusza Krupskiego
Uchwała nr 30/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Patryka Chudzika
Uchwała nr 31/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anny Brzezińskiej
Uchwała nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anety Kaczmarek
Uchwała nr 33/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anny Drajer-Serek
Uchwała nr 34/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Jacka Gulanowskiego
Uchwała nr 35/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Małgorzaty Kozłowskiej
Uchwała nr 36/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anny Kucharskiej
Uchwała nr 37/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Ewy Kurek
Uchwała nr 38/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Aleksandry Marcinkiewicz
Uchwała nr 39/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Anity Mencel
Uchwała nr 40/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Alicji Mironiuk-Nietrebie
Uchwała nr 41/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Kamili Osip
Uchwała nr 42/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Eweliny Piecuch
Uchwała nr 43/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana Tomasza Staniszewskiego
Uchwała nr 44/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Agnieszki Suski
Uchwała nr 45/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Barbary Urbanowicz
Uchwała nr 46/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Kamili Wawrzyckiej
Uchwała nr 47/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Dominiki Wójcik-Chałupki
Uchwała nr 48/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani Ilony Zakowicz
Uchwała nr 49/2015 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mirona Urbaniaka
Uchwała nr 50/2015 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pisańskiej
Uchwała nr 51/2015 w sprawie przyznania dr Sławomirowi Wieczorkowi stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 52/2015 w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na studia doktoranckie
Uchwała nr 53/2015 w sprawie utworzenia w Instytucie Pedagogiki, specjalnosci: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Uchwała nr 54/2015 w sprawie zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich mgr Joannny Wilimowskiej
Uchwała nr 55/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
Uchwała nr 56/2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości rocznych opłat za studia niestacjonarne, stacjonarne i doktoranckie
Uchwała nr 57/2015 w sprawie zatrudnienia Pani Barbary Dąbrowskiej
Uchwała nr 58/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 59/2015 w sprawie zatrudnienia mgr Ryszarda Hołowni
Uchwała nr 60/2015 w sprawie zatwierdzenia zasad przydziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne w roku 2015
Uchwała nr 61/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 14 stycznia 2015 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 marca 2015 r.:
Uchwała nr 62/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Mirosławowi Masojciowi
Uchwała nr 63/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Małgorzacie Włodarczyk
Uchwała nr 64/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu Maciejowi Ehlertowi
Uchwała nr 65/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Joanny Kamer
Uchwała nr 66/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Elżbiety Uchmanowicz
Uchwała nr 67/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Jacka Gulanowskiego
Uchwała nr 68/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Arniki Beynarowicz
Uchwała nr 69/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Luby Jakubowksiej
Uchwała nr 70/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Miszteli
Uchwała nr 71/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tomasza Niemca
Uchwała nr 72/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Agnieszki Nomejko
Uchwała nr 73/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Zuzanny Siwek
Uchwała nr 74/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Słowińskiej
Uchwała nr 75/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anity Zbieg
Uchwała nr 76/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Olgi Aroniewicz
Uchwała nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Lachowicz-Tomczyk
Uchwała nr 78/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Łukasza Brauna
Uchwała nr 79/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Sztylińskiej- Kaczyńskiej
Uchwała nr 80/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Masoudowa Najafi
Uchwała nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Janus
Uchwała nr 82/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik
Uchwała nr 83/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Alberta Miścioraka
Uchwała nr 84/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Piotra Małczyńskiego
Uchwała nr 85/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Barbarze Kwaśny
Uchwała nr 86/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Marii Morawieckiej
Uchwała nr 87/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Ewy Kruk
Uchwała nr 88/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tomasza Borewicza
Uchwała nr 89/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tomasza Brzozowskiego
Uchwała nr 90/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgrAleksandry Konopko
Uchwała nr 91/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Jacka Małczyńskiego
Uchwała nr 92/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tadeusza Mincera
Uchwała nr 93/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Iwony Morozow
Uchwała nr 94/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Krzystofa Solarewicza
Uchwała nr 95/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Wroneckiej
Uchwała nr 96/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Kucharskiej
Uchwała nr 97/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej
Uchwała nr 98/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anity Mencel
Uchwała nr 99/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Alicji Mironiuk-Netrebie
Uchwała nr 100/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Kamili Osip
Uchwała nr 101/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Tomasza Staniszewskiego
Uchwała nr 102/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Ewy Kurek
Uchwała nr 103/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Marcinkiewicz
Uchwała nr 104/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Kamili Wawrzyckiej
Uchwała nr 105/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Dominiki Wójcik-CHałupki
Uchwała nr 106/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Ilony Zakowicz
Uchwała nr 107/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Suski
Uchwała nr 108/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Eweliny Piecuch
Uchwała nr 109/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Brzezińskiej
Uchwała nr 110/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Baarbary Urbanowicz
Uchwała nr 111/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Jacka Gulanowskiego
Uchwała nr 112/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Drajer-Serek
Uchwała nr 113/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anety Kaczmarek
Uchwała nr 114/2015 w sprawie powołania dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak na kierownika Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Uchwała nr 115/2015 w sprawie przyznania dr Katarzynie Pisańskiej stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 116/2015 w sprawie zmian w programie studiów psychologii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Uchwała nr 117/2015 w sprawie uruchomienia nowych Podyplomowych Studiów w zakresie Psychogerontologii
Uchwała nr 118/2015 w sprawie korekty w zasadach przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów
Uchwała nr 119/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 25 lutego 2015 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 kwietnia 2015 r.:
Uchwała nr 120/2015 w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr Haliny Wojnowskiej-Dawiskiby
Uchwała nr 121/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Aleksandrzej Jaśniewicz
Uchwała nr 122/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Rusnak- Kozłowskiej
Uchwała nr 123/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Doroty Miłkowskiej
Uchwała nr 124/2015 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Józefowicz
Uchwała nr 125/2015 w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Dobrowolskiego
Uchwała nr 126/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani mgr Karolinie Krajewskiej
Uchwała nr 127/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Panu mgr Łukaszowi Mikocikowi
Uchwała nr 128/2015 w sprawie korekty w tytule pracy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Zięby
Uchwała nr 129/2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Przewodów Doktorskich w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 130/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Magdalenie Sądel
Uchwała nr 131/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Panu mgr Tomaszowi Zalejskiemu-Smoleniowi
Uchwała nr 132/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Agaty Rusnak-Kozłowskiej
Uchwała nr 133/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Doroty Miłkowskiej
Uchwała nr 134/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Bober-Tubaj
Uchwała nr 135/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Natalii Bursiewicz
Uchwała nr 136/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Jezierskiej
Uchwała nr 137/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Marty Kalucz-Tabisz
Uchwała nr 138/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Markowskiej
Uchwała nr 139/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Mielnik
Uchwała nr 140/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Zuzanny Mikołajek
Uchwała nr 141/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Michała Pieczki
Uchwała nr 142/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Dominiki Piotrowskiej
Uchwała nr 143/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Poradzisz-Cincio
Uchwała nr 144/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anity Soroko
Uchwała nr 145/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Szachnowskiej
Uchwała nr 146/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Ryszarda Szopy
Uchwała nr 147/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Stanisława Szupieńko
Uchwała nr 148/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Dariusza Wędziny
Uchwała nr 149/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Moniki Żernik
Uchwała nr 150/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Agaty Chmielowskiej
Uchwała nr 151/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Anny Babickiej
Uchwała nr 152/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk
Uchwała nr 153/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Zofii Komuszyn
Uchwała nr 154/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Agnieszki Patały
Uchwała nr 155/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Micuły
Uchwała nr 156/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Danuty Chałat
Uchwała nr 157/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Emilii Kłody
Uchwała nr 158/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr Radosława Glińskiego
Uchwała nr 159/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Karoliny Rajny
Uchwała nr 160/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Eweliny Kwiatkowskiej
Uchwała nr 161/2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Borysa Paszkiewicza
Uchwała nr 162/2015 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Stanisława Rosika
Uchwała nr 163/2015 w sprawie powołania dr hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela WYdziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 164/2015 w sprawie powołania Pracowni Archeologii Pozaeuropejskiej w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 165/2015 w sprawie zmian w programie indywidualnych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Pani mgr Magdaleny Wiszowatej
Uchwała nr 166/2015 w sprawie zmian w programie indywidualnych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Pani mgr Joanny Wilimowskiej
Uchwała nr 167/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 25 marca 2015 roku.
Uchwała nr 167a/2015 w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 maja 2015 r.:
Uchwała nr 168/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani dr Beacie Bodzioch
Uchwała nr 169/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Odpureva Gangkhuyga
Uchwała nr 170/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim oraz powołania komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego Pani mgr Katarzyny Matóg
Uchwała nr 171/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Jacka Małczyńskiego
Uchwała nr 172/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Czerw
Uchwała nr 173/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Danuty Chałat
Uchwała nr 174/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Dawidowi Sycha
Uchwała nr 175/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Izabeli Towarnickiej
Uchwała nr 176/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Annie Stabrowskiej
Uchwała nr 177/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Panu mgr Tomaszowi Polakowi
Uchwała nr 178/2015 w sprawie powołania Komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej Pana mgr. Jacka Małczyńskiego
Uchwała nr 179/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Wioletcie Muras
Uchwała nr 180/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr. Grzegorza Joachimiaka
Uchwała nr 181/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Zofii Komuszyny
Uchwała nr 182/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pani mgr Joanny Gul
Uchwała nr 183/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego Pana mgr. Ziemowita Socha
Uchwała nr 184/2015 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Majbrody na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 185/2015 w sprawie zatrudnienia dr Hanny Makowskiej na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 186/2015 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Ślązyk-Sobol na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 187/2015 w sprawie powierzenia dr. hab. Józefowi Szykulskiemu prof. UWr funkcji Kierownika Pracowni Archeologii Pozaeuropejskiej
Uchwała nr 188/2015 w sprawie powierzenia dr hab. marii Straś-Romanowskiej prof. Uwr funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych
Uchwała nr 189/2015 w sprawie powierzenia dr. Arkadiuszowi Wojtyle funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze
Uchwała nr 190/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego
Uchwała nr 191/2015 w sprawie upoważnienia Pani dr Małgorzaty Kozubek oraz Pani dr Doroty Koczanowicz do recenzowania prac licencjackich
Uchwała nr 192/2015 w sprawie upoważnienia Pani dr Agnieszki Seidel-Grzesińskiej do prowadzenia seminarium licencjackiego
Uchwała nr 193/2015 w sprawie przekształcenia Katedry Muzykologii w Instytut Muzykologii
Uchwała nr 194/2015 w sprawie zmian w programach nauczania na kierunkach prowadzonych w ramach studiów licencjackich
Uchwała nr 195/2015 w sprawie wprowadzenia stałej zmiany w planach studiów pedagogiki
Uchwała nr 196/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Agnieszce Fornalczyk
Uchwała nr 197/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu Pani dr Agnieszki Jędrzejowskiej oraz Pani mgr Małgorzaty Guzendy
Uchwała nr 198/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 kwietnia 2015 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 czerwca 2015 r.:

Uchwała nr 199/2015 w sprawie wyznaczenia nowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Miłosza Gerlicha
Uchwała nr 200/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Krzewskiej
Uchwała nr 201/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Patały
Uchwała nr 202/2015 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego z języka angielskiego na język niemiecki, powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu mgr Piotra Małczyńskiego
Uchwała nr 203/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Jakuba Szajta
Uchwała nr 204/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Dragana Milutinovica
Uchwała nr 205/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Jakuba Zarzyckiego
Uchwała nr 206/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Romana Barczyńskiego
Uchwała nr 207/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pana mgr. Wojciecha Gruka
Uchwała nr 208/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Annie Ginter
Uchwała nr 209/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Aurelii Zduńczyk
Uchwała nr 210/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Kamili Staśko-Mazur
Uchwała nr 211/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Katarzynie Szyszce
Uchwała nr 212/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Magdalenie Pietrewicz
Uchwała nr 213/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Marcelinie Jakimowicz
Uchwała nr 214/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Katarzynie Prokopowicz
Uchwała nr 215/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora dla Pani mgr Annie Oleszkiewicz
Uchwała nr 216/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego dla Pani mgr Moniki Czerw
Uchwała nr 217/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pana dr. hab. Piotra Cichorackiego
Uchwała nr 218/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pana dr. hab. Pawła Jaworskiego
Uchwała nr 219/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pani dr hab. Agnieszki Nierackiej
Uchwała nr 220/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pani dr hab. Bernardety Szczupał
Uchwała nr 221/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta Pani dr Moniki Humeniuk-Walczak
Uchwała nr 222/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta Pani dr Agnieszki Jędrzejowskiej
Uchwała nr 223/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta Pana dr. Tomasza Dywana
Uchwała nr 224/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta Pana dr. Krzysztofa Siwka
Uchwała nr 225/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Bogusławy Błoch
Uchwała nr 226/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta Pani mgr Edyty Mituły-Grzesiak
Uchwała nr 227/2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta Pani mgr Dominiki Grzesiak
Uchwała nr 228/2015 w sprawie powierzenia dr Jagodzie Stompór-Świderskiej po. Kierownika Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 229/2015 w sprawie zmian w indywidualnym programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych mgr. Marcina Stankiewicza
Uchwała nr 230/2015 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2016
Uchwała nr 231/2015 w sprawie w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach trzeciego stopnia
Uchwała nr 232/2015 w sprawie oferty przedmiotów fakultatywnych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016
Uchwała nr 233/2015 w sprawie zmian w programach kształcenia na studiach stacjonarnych I-go i II-go stopnia na kierunku archeologia
Uchwała nr 234/2015 w sprawie zmian w programie studiów psychologii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Uchwała nr 235/2015 w sprawie dokonania stałych zmian w planach studiów pedagogiki pierwszego i drugiego stopnia
Uchwała nr 236/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów, docenta i starszych wykładowców do prowadzenia wykładów
Uchwała nr 237/2015 w sprawie upoważnienia adiunków do prowadzenia wykładów w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 238/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów i przyjmowania egzaminów na kierunku muzykologia
Uchwała nr 239/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego prof. dr. hab. Markowi Derwichowi
Uchwała nr 240/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Pawłowi Jaworskiemu
Uchwała nr 241/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Dagmarze Adamskiej
Uchwała nr 242/2015 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Urszuli Dębskiej
Uchwała nr 243/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 244/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 245/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 246/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 247/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 248/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki
Uchwała nr 249/2015 w sprawie skierowania prośby do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o rozważenie możliwości obniżenia pensumu dydaktycznego dla samodzielnych pracowników
Uchwała nr 250/2015 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia w dniu 27 maja

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 7 października 2015 r.:

Uchwała nr 251/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Jackowi Gulanowskiemu
Uchwała nr 252/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Dorocie Miłkowskiej
Uchwała nr 253/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Jackowi Małczyńskiemu
Uchwała nr 254/2015 w sprawie skierowania pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Gniazdowskiej do poprawy
Uchwała nr 255/2015 w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kruk
Uchwała nr 256/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Joanny Kamer
Uchwała nr 257/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Michałowi Kasprzakowi
Uchwała nr 258/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Mateuszowi Skomorowskiemu
Uchwała nr 259/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Wojciechowi Puchacie
Uchwała nr 260/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Dawidowi Junke
Uchwała nr 261/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Kamilowi Kościelskiemu
Uchwała nr 262/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Pawłowi Lewandowskiemu
Uchwała nr 263/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Robertowi Zontkowi
Uchwała nr 264/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Panu mgr Patrykowi Oczko
Uchwała nr 265/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Panu mgr Michałowi Grzebieluchowi
Uchwała nr 266/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Alicji Zwierzchowskiej
Uchwała nr 267/2015 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Panu mgr Grzegorzowi Suchanowi
Uchwała nr 268/2015 w sprawie zatrudnienia Pana dr Wojciecha Pietrzuszki
Uchwała nr 269/2015 w sprawie zatrudnienia Pani dr Agaty Kubali
Uchwała nr 270/2015 w sprawie zatrudnienia Pani dr Małgorzaty Włodarczyk
Uchwała nr 271/2015 w sprawie zatrudnienia Pana dr Michała Kłosowskiego
Uchwała nr 272/2015 w sprawie zatrudnienia Pani dr Joanny Porucznik
Uchwała nr 273/2015 w sprawie powierzenia Pani dr hab. Grażynie Dolińskiej-Zygmunt prof. UWr funkcji kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Uchwała nr 274/2015 w sprawie poprawek w programie studiów "European Cultures"
Uchwała nr 275/2015 w sprawie zmian w indywidualnym progarmie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych Pana mgr Łukasza Szeląga oraz Pana mgr Piotra Głogowskiego
Uchwała nr 276/2015 w sprawie zmian w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika
Uchwała nr 277/2015 w sprawie przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2016
Uchwała nr 278/2015 w sprawie przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016
Uchwała nr 279/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 280/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 281/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 282/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia seminarium licencjackiego i magisterskiego w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 283/2015 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 284/2015 w sprawie upoważnienia dr. Marcina Wisłockiego do recenzowania prac licencjackich
Uchwała nr 285/2015 w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac licencjackich i magisterskich oraz prowadzenia wykładów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 286/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 287/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 288/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 289/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 290/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 291/2015 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu dr. Łukasza Andrzejewskiego
Uchwała nr 292/2015 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady w dniu 24 czerwca 2015

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 listopada 2015 r.:
Uchwała nr 293/2015 w sprawie nadania godności honoris causa Profesorowi Algirdasowi Gaiżutisowi
Uchwała nr 294/2015 w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Miklaszewskiej
Uchwała nr 295/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Elżbiecie Uchmanowicz
Uchwała nr 296/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Monice Czerw
Uchwała nr 297/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Odpurevowi Gankhuyag
Uchwała nr 298/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agnieszce Patała
Uchwała nr 299/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agacie Rusnak-Kozłowskiej
Uchwała nr 300/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Joannie Kamer
Uchwała nr 301/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Katarzynie Matóg
Uchwała nr 302/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Iwony Morozow
Uchwała nr 302a/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Iwony Morozow
Uchwała nr 303/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Grzegorza Pajestka
Uchwała nr 303a/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Grzegorza Pajestka
Uchwała nr 303b/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Grzegorza Pajestka
Uchwała nr 303c/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Grzegorza Pajestka
Uchwała nr 303d/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Grzegorza Pajestka
Uchwała nr 304/2015 w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej Pana mgr. Marka Grześkowiaka
Uchwała nr 305/2015 w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej Pana mgr. Dawida Sycha oraz zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich
Uchwała nr 306/2015 w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej Pana mgr. Patryka Chudzika oraz zmiany tytułu pracy doktorskiej
Uchwała nr 307/2015 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Miłosza Gerlicha
Uchwała nr 308/2015 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z psychologii zdrowia mgr Katrzyny Prokopowicz
Uchwała nr 309/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
Uchwała nr 309a/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
Uchwała nr 309b/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
Uchwała nr 309c/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
Uchwała nr 309d/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
Uchwała nr 310/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Beaty Ludwiczak
Uchwała nr 310a/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak
Uchwała nr 310b/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak
Uchwała nr 310c/2015 w sprawie powołania Komosji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak
Uchwała nr 311/2015 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Łukasza Medeksza
Uchwała nr 311a/2015 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Medeksza
Uchwała nr 311b/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Medeksza
Uchwała nr 311c/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Medeksza
Uchwała nr 311d/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Medeksza
Uchwała nr 312/2015 w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Węglorza
Uchwała nr 313/2015 w sprawie zatrudnienia dr Sylwii Świsłockiej-Karwot
Uchwała nr 314/2015 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Gulanowskiego
Uchwała nr 315/2015 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Drzazgi
Uchwała nr 316/2015 w sprawie zmian w indywidualnym programie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych
Uchwała nr 317/2015 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu mgr. Konradowi Szymańskiemu
Uchwała nr 318/2015 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze
Uchwała nr 319/2015 w sprawie upoważnienia dr. Piotra Fereńskiego do prowadzenia pracy licencjackiej studenta Grzegorza Sobonia
Uchwała nr 310/2015 w sprawie zamknięcia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
Uchwała nr 321/2015 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia w dniu 7 października 2015 roku
Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 grudnia 2015 r.:
Uchwała nr 322/2015 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Iwonie Krzewskiej
Uchwała nr 323/2015 w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Miłoszowi Gerlichowi
Uchwała nr 324/2015 w sprawie zatrudnienia mgr Justyny Chodasewicz
Uchwała nr 325/2015 w sprawie zatrudnienia mgr. Wojciecha Gruka
Uchwała nr 326/2015 w sprawie zatwierdzenia protokół z posiedzenia w dniu 25 listopada 2015 roku