Doktoranci

 

Uwaga:

W r. a. 2022/2023 nie przewiduje się stypendiów doktoranckich dla doktorantów na przedłużonym okresie studiów (Uchwała  RW nr 73/2022 z 22.06.2022) 

 

Powyższe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększenia stypendiów doktoranckich oraz stypendiów Rektora dla doktorantów dotyczą tylko uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Termin rejestracji wniosków (stypendium doktoranckie/zwiększenie stypendium doktoranckiego) w systemie USOSweb: do 30 września 2022 r. 

 

Terminy rejestracji wniosków o stypendium Rektora w zakładce: wsparcie dla doktorantów - terminy składania wniosków