Porozumienia

Wykaz porozumień o współpracy zawartych pomiędzy Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a Interesariuszami Zewnętrznymi

(Wykaz zawiera wyłącznie umowy zawarte w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z uczestnictwem w Wydziałowej Radzie Interesariuszy Zewnętrznych)

2021 r.

 1. Stowarzyszenie DOM KOŁODZIEJA, Aleje Lipowe 1  59-900 Zgorzelec
   Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki UWr
  Termin obowiązywania porozumienia: 15.04.2021-30.09.2024
 2. Fundacja Ukraina, ul. Ruska 46A/201 50-079 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Kulturoznawstwa
  Termin obowiązywania porozumienia: 19.04.2021-30.09.2024
 3. Fundacja Obserwatorium Społeczne, Pl. Katedralny 1 50-329 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Historyczny
  Termin obowiązywania porozumienia: 12.05.2021-30.09.2024
 4. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42 57-340 Duszniki Zdrój
   Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: 28.04.2021-31.12.2024
 5. Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec
   Jednostka prowadząca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  Termin obowiązywania porozumienia: 15.06.2021-30.09.2024
 6. Keja Sp.zo.o. Cisna 105 38-607 Cisna
  Jednostka prowadząca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  Termin obowiązywania porozumienia: 01.07.2021-30.09.2024
 7. Fundacja Kalejdoskop Kultur, ul. Ruska 46a 50-079 Wrocław
   Jednostka prowadząca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  Termin obowiązywania porozumienia: 01.07.2021-30.09.2024
 8. Muzeum Historyczne w Lubinie, ul. Rynek 28 59-300 Lubin
  Jednostka prowadząca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  Termin obowiązywania porozumienia: 01.07.2021-30.09.2024
 9. Muzeum Ślężańskie im. St. Dunajewskiego w Sobótce, ul. Św. Jakuba 18  55-050 Sobótka
  Jednostka prowadząca: Instytut Archeologii
  Termin obowiązywania porozumienia: 05.07.2021-30.09.2024
 10. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca ,, Kyczera'', ul. Zofii Kossak 5  59-220 Legnica
   Jednostka prowadząca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  Termin obowiązywania porozumienia: 18.10.2021-30.09.2024
 11. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37  50-139 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Muzykologii
  Termin obowiązywania porozumienia: na czas nieokreślony (z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze Stron)
 12. Muzeum  Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5  50-153 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: 01.11.2021-31.12.2025.

2022 r.

 1. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych
  Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: 01.02.2022-01.02.2023
 2. Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5  50-156 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: 17.02.2022-31.12.2025
 3. Gmina Trzebnica, Pl. Piłsudskiego 1  55-100 Trzebnica
  Jednostka prowadząca: Instytut Historyczny
  Termin obowiązywania porozumienia: 14.03.2022-14.03.2024
 4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Władysława Łokietka 11  50-243 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: 12.05.2022-31.12.2023
 5. Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a  53-681 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: 09.05.2022-30.10.2023
 6. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, ul. Warecka 4/6-10 Warszawa
  Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: 01.12.2022-01.12.2025 

2023 r.

 1. Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach, Rynek 44  57-220 Ziębice
  Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: 01.03.2023-31.12.2026
 2. Fundacja ORION Organizacja Społeczna, ul. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Muzykologii
  Termin obowiązywania porozumienia: od 15.11.2023  na czas nieokreślony
 3. Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a  53-681 Wrocław
  Jednostka prowadząca: Instytut Historii Sztuki
  Termin obowiązywania porozumienia: od  01.12.2023 do 30.12.2025

2024 r.