Dla studentów

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Wrocławskim

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2022 - 21.02.2023

Uroczysta Inauguracja - 03.10.2022
Okres zajęć dydaktycznych - 06.10.2022 - 07.02.2023*
dni rektorskie - 04.10.2022 (dzień adaptacyjny)
- 05.10.2022 (dzień adaptacyjny)
- 31.10.2022
- 02.11.2022
- 15.11.2022 (Święto Uniwersytetu)
przerwa świąteczna - 22.12.2022 - 02.01.2023

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego - 08.02.2023 - 21.02.2023

Sesja poprawkowa semestru zimowego - 22.02.2023 - 28.02.2023
*10.11.2022 w czwartek - przeprowadzone będą zajęcia piątkowe

 

SEMESTR LETNI

22.02.2023- 30.09.2023
Okres zajęć dydaktycznych - 22.02.2023 - 20.06.2023*

dni rektorskie
- 02.05.2023
- 19.05.2023 (Juwenalia)
- 09.06.2023
przerwa świąteczna - 06.04.2023 - 11.04.2023
Sesja egzaminacyjna semestru letniego - 21.06.2023 - 04.07.2023
Sesja poprawkowa semestru letniego - 01.09.2023 - 12.09.2023

Przerwa semestralna (letnia) - 05.07.2023 - 31.08.2023

- 13.09.2023 - 30.09.2023

*07.06.2023 w środę - przeprowadzone będą zajęcia piątkowe”.