2017

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2017 r.:

Uchwała nr 1/2017 w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu hailitacyjnym dra Rafała Włodarczyka
Uchwała nr 2/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Wioletcie Muras
Uchwała nr 3/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Radyńskiej
Uchwała nr 3a/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Radyńskiej
Uchwała nr 3a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Radyńskiej
Uchwała nr 4/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Mielnik
Uchwała nr 4a/2017 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Mielnik
Uchwała nr 4b/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Mielnik
Uchwała nr 5/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Emilii Kłody
Uchwała nr 5a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Emilii Kłody
Uchwała nr 5b/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Emilii Kłody
Uchwała nr 6/2017 w sprawie uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego o dr hab. Ryszarda Poprawy
Uchwała nr 7/2017 w sprawie przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów dr Kindze Janusiak
Uchwała nr 8/2017 w sprawie przyznania dr. Wojciechowi Szymańskiemu stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 9/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Lecha Marka
Uchwała nr 10/2017 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Serafińskiej
Uchwała nr 11/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Dulęby
Uchwała nr 12/2017 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Kokot
Uchwała nr 13/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Nomejko
Uchwała nr 14/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Żelwetro
Uchwała nr 15/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Iwony Haby
Uchwała nr 16/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Marioli Siorek
Uchwała nr 17/2017 w sprawie powierzenia funkcji kierownika Międzynarodowej Katedry UNESCO Pani prof. Marii Duarte
Uchwała nr 18/2017 w sprawie zatwierdzenia składów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
Uchwała nr 20/2017 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji
Uchwała nr 21/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
Uchwała nr 22/2017 w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów
Uchwała nr 23/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 24/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 25/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 26/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 lutego 2017 r.:

Uchwała nr 27/2017 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Andrzejowi Tuchowskiemu
Uchwała nr 28/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Chudzika
Uchwała nr 28a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Chudzika
Uchwała nr 29/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Nomejko
Uchwała nr 30/2017 w sprawie przyznania dr. Pawłowi Dumie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
Uchwała nr 31/2017 w sprawie awansu dr hab. Beaty Cytowskiej na stanowisko profesora nadzywaczajnego
Uchwała nr 32/2017 w sprawie awansu dr hab. Edyty Zierkiewicz na stanowisko profesora nadzywaczajnego
Uchwała nr 33/2017 w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Lipińskiej-Lokś na stanowisku wykładowcy
Uchwała nr 34/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Anny Cieślik na stanowisku asystenta
Uchwała nr 35/2017 w sprawie zatrudnienia Anny Hadam- Badzmirowskiej na stanowisku asystenta
Uchwała nr 36/2017 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej
Uchwała nr 37/2017 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Komisji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
Uchwała nr 38/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
Uchwała nr 39/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów od roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 40/2017 w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich
Uchwała nr 41/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wziększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej
Uchwała nr 42/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Senatu nr 19/2014
Uchwała nr 43/2017 w sprawie utworzenia na kierunku pedagogika specjalności Animacja społeczno-kulturalna
Uchwała nr 44/2017 w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunkach prowadzonych w języku angielskim od roku akademickiego 2018
Uchwała nr 45/2017 w sprawie propozycji opłat za studia w roku akademickim 2018
Uchwała nr 46/2017 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia prowadzone na Wydziale w roku akademickim 2018
Uchwała nr 47/2017 w sprawie podniesienia współczynnika przelicznika do 1,5 dla zajęć regularnych prowadzonych w języku angielskim
Uchwała nr 48/2017 w sprawie utworzenia konkursu na Nagrodę Naukową im. Wiliama Sterna
Uchwała nr 49/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Istytutu Pedagogiki
Uchwała nr 50/2017 w sprawie upoważnienia dr Joanny Golonki-Legut do prowadzenia seminarium licencjackiego
Uchwała nr 51/2017 w sprawie upoważnienia doktorantów do prowadzenia wykładów
Uchwała nr 52/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 53/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej
Uchwała nr 54/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytcie Muzykologii
Uchwała nr 55/2017 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne w roku 2016
Uchwała nr 56/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25 stycznia 2017 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 marca 2017 r.:

Uchwała nr 57/2017 w sprawie powołania dr. hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr, jako członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Rafała Włodarczyka

Uchwała nr 58/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Izabeli Gomułka

Uchwała nr 59/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agnieszce Nomejko
Uchwała nr 60/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak
Uchwała nr 60a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Ludwiczak
Uchwała nr 61/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
Uchwała nr 61a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktroskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
Uchwała nr 61b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
Uchwała nr 61c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
Uchwała nr 61d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
Uchwała nr 62/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Zuzanny Siwek
Uchwała nr 63/2017 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pana Dominika Konarzewskiego
Uchwała nr 64/2017 w sprawie awansu prof. dr. ha. Jana Michała Burdukiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego
Uchwała nr 65/2017 w sprawie awansu dr hab. Justyny Baron na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 66/2017 w sprawie awansu dr. hab. Tomasza Przerwy na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 67/2017 w sprawie awansu dr. hab. Filipa Wolańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 68/2017 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pismańskiej na stanowisko asystenta
Uchwała nr 69/2017 w sprawie powołania dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos na stanowisko kierownika Pracowni Badań nad Urabnistyką i Architekturą Nowoczesną
Uchwała nr 70/2017 w sprawie przyznania dr Annie Oleszkowicz stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
Uchwała nr 71/2017 w sprawie zmiany w planach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki
Uchwała nr 72/2017 w sprawie likwidacji specjalności Pedagogika kultury i mediów
Uchwała nr 73/2017 w sprawie upoważnienia dr Jolanty Lipińskiej-Łokś do prowadzenia wykładów
Uchwała nr 74/2017 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Aszkiełowicz
Uchwała nr 75/2017 w sprawie zatrudnienia Pana Rajmunda Papiernika
Uchwała nr 76/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 lutego 2017 r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 kwietnia 2017 r.:

Uchwała nr 77/2017 w sprawie poparcia uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie podziału dotaci podstawowej dla uczelni na Uniwersytecie Wrocławskim
Uchwała nr 78/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Zuzannie Siwek
Uchwała nr 79/2017 w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Dawida Junke
Uchwała nr 79a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Dawida Junke
Uchwała nr 80/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Staniszewskiego
Uchwała nr 80a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Staniszewskiego
Uchwała nr 81/2017 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Hałuszko
Uchwała nr 81a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Hałuszko
Uchwała nr 82/2017 w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Urbanowicz
Uchwała nr 83/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Panu mgr Marcinowi Chłoniowi
Uchwała nr 83a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Marcina Chłonia
Uchwała nr 83b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Marcina Chłonia
Uchwała nr 83c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Marcina Chłonia
Uchwała nr 84/2017 w sprawie awansu dr hab. Alicji Senejko na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 85/2017 w sprawie awansu dr. hab. Tomasza Głowińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 86/2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 87/2017 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Zamorskiej na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 88/2017 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Barbaruk na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 89/2017 w sprawie zatrudnienia dr Doroty Koczanowicz na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 90/2017 w sprawie powołania dr. hab. Grzegorza Pełczyńskiego prof. UWr na stanowisko kieronika Ośrodka Badań Wschodnich w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 91/2017 w sprawie nadania prof. dr. hab. Thomasowi Schwingerowi Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 92/2017 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Dźwięk i Audiosfera" w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 93/2017 w sprawie dokonania zmian w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo
Uchwała nr 94/2017 w sprawie likwidacji specjalności Kultura i wizerunek regionu
Uchwała nr 95/2017 w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2017/2018 niżej wymienionych specjalności na kierunku Kulturoznawstwo
Uchwała nr 96/2017 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku etnologia
Uchwała nr 97/2017 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Pedagogika i Pedagogika Specjalna
Uchwała nr 98/2017 w sprawie jednorazowej zmiany w planie studiów I roku archeologii
Uchwała nr 99/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunkach prowadzonych na Wydziale
Uchwała nr 100/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki
Uchwała nr 101/2017 w sprawie zatrudnienia dr Emilii Kocko na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki
Uchwała nr 102/2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady w dniu 22 marca 2017 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 maja 2017 r.:

Uchwała nr 103/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Mironiuk-Netreba
Uchwała nr 103a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Mironiuk-Netreba
Uchwała nr 104/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Buchla
Uchwała nr 104a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Buchla
Uchwała nr 105/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel
Uchwała nr 105a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel
Uchwała nr 105b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel
Uchwała nr 105c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel
Uchwała nr 105d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Gabrieli Biel
Uchwała nr 106/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
Uchwała nr 106a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
Uchwała nr 106b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
Uchwała nr 106c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
Uchwała nr 106d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
Uchwała nr 107/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz
Uchwała nr 107a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz
Uchwała nr 107b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz
Uchwała nr 107c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz
Uchwała nr 107d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Kokurewicz
Uchwała nr 108/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak
Uchwała nr 108a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak
Uchwała nr 108b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak
Uchwała nr 108c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak
Uchwała nr 108d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdaleny Szewerniak
Uchwała nr 109/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej
Uchwała nr 109a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej
Uchwała nr 109b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscpyliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej
Uchwała nr 109c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscpyliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej
Uchwała nr 109d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowozytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Celiny Strzeleckiej
Uchwała nr 110/2017 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Arkadiuszowi Kamińskiemu
Uchwała nr 111/2017 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Rafałowi Włodarczykowi
Uchwała nr 112/2017 w sprawie powołania dr. hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 113/2017 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów p. Guofeng Teng
Uchwała nr 114/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w realizacji programu p. Jolanty Kowalskiej
Uchwała nr 115/2017 w sprawie zniesienia kierunków Antiquity and archaeology oraz Cultural Communication
Uchwała nr 116/2017 w sprawie akceptacji dodatkowych informacji wpisywanych do suplementu
Uchwała nr 117/2017 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku psychologia
Uchwała nr 118/2017 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku muzykologia
Uchwała nr 119/2017 w sprawie dokonania niewielkiej korekty programu studiów na kierunku archeologia
Uchwała nr 120/2017 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego
Uchwała nr 121/2017 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Annie Haratyk
Uchwała nr 122/2017 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Ewie Jurczyk-Romanowskiej
Uchwała nr 123/2017 w sprawie nie udzielenia urlopu naukowego dr Iwonie Kochanowicz-Dehnel
Uchwała nr 124/2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 kwietnia 2017 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 28 czerwca 2017 r.:

Uchwała nr 125/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Rafałowi Włodarczykowi

Uchwała nr 126/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Natalii Bursiewicz

Uchwała nr 126a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Natalii Bursiewicz

Uchwała nr 127/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Emilii Kłoda

Uchwała nr 127a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Emilii Kłoda

Uchwała nr 128/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Dawidowi Junke

Uchwała nr 128a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Dawida Junke

Uchwała nr 129/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Aleksandrze Wroncekiej

Uchwała nr 129a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Wroncekiej

Uchwała nr 130/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Patrykowi Chudzikowi

Uchwała nr 130a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Patryka Chudzika

Uchwała nr 131/2017 w sprawie stopnia naukowego doktora Pani mgr Barbarze Urbanowicz

Uchwała nr 132/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Uchwała nr 132a/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Uchwała nr 132b/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Uchwała nr 133/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Ziemowita Sochy

Uchwała nr 133a/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Ziemowita Sochy

Uchwała nr 133b/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Ziemowita Sochy

Uchwała nr 134/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Marcinkiewicz

Uchwała nr 134a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Marcinkiewicz

Uchwała nr 134b/2017 w sprawie uznania egzaminu

Uchwała nr 135/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr WOjciechowi Ratajek

Uchwała nr 135a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajek

Uchwała nr 135b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajek

Uchwała nr 135c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajek

Uchwała nr 136/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Michalskiej

Uchwała nr 136a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Michalskiej

Uchwała nr 136b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Michalskiej

Uchwała nr 136c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Michalskiej

Uchwała nr 136d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Michalskiej

Uchwała nr 137/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego Pani mgr Karoliny Jara

Uchwała nr 137a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Jara

Uchwała nr 137b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Jara

Uchwała nr 137c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Jara

Uchwała nr 138/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 138a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 138b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 138c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 138d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Miłosza Kula

Uchwała nr 139/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Tomasza SObczaka

Uchwała nr 139a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza SObczaka

Uchwała nr 139b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza SObczaka

Uchwała nr 139c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Sobczaka

Uchwała nr 140/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 140a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 140b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 140c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 140d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Dominiki Stańczak

Uchwała nr 141/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 141a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 141b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 141c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 141d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Iwanickiej

Uchwała nr 142/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 142a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 142b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 142c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 142d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Sierackiej

Uchwała nr 143/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 143a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 143b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 143c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 143d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Wełyczko

Uchwała nr 144/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzyny Sielickiej

Uchwała nr 144a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Sielickiej

Uchwała nr 144b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Sielickiej

Uchwała nr 144c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Sielickiej

Uchwała nr 145/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 145a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 145b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 145c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 145d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Wieczorek-Kańczura

Uchwała nr 146/2017 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pani mgr Agaty Limanówki

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 29 czerwca 2017 r.:

Uchwała nr 147/2017 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Tomasza Gralaka

Uchwała nr 148/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Beaty Andrzejweskiej

Uchwała nr 148a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Andrzejweskiej

Uchwała nr 148b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Andrzejweskiej

Uchwała nr 148c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Andrzejweskiej

Uchwała nr 148d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Andrzejweskiej

Uchwała nr 149/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Juszkiewicz

Uchwała nr 149a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Juszkiewicz

Uchwała nr 149b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Juszkiewicz

Uchwała nr 149c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Juszkiewicz

Uchwała nr 149d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Juszkiewicz

Uchwała nr 150/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Baraniak

Uchwała nr 150a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Baraniak

Uchwała nr 150b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Baraniak

Uchwała nr 150c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Baraniak

Uchwała nr 150d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Karoliny Barania

Uchwała nr 151/2017 w sprawie awansu prof. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza

Uchwała nr 152/2017 w sprawie awansu dr hab. Renaty Tańczuk

Uchwała nr 153/2017 w sprawie awansu dr. hab. Andrzeja Wiśniewskiego

Uchwała nr 154/2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Macieja Karwowskiego

Uchwała nr 155/2017 w sprawie zatrudnienia dr Rozalii Ligus

Uchwała nr 156/2017 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Marcinkiewicz-Wilk

Uchwała nr 157/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Gulanowskiego

Uchwała nr 158/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Arkadiusza Urbanka

Uchwała nr 159/2017 w sprawie zatrudnienia dr Emilii Olejnik-Krupy

Uchwała nr 160/2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Miklaszewskiej

Uchwała nr 161/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Grzegorza Joachimiaka

Uchwała nr 162/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Wojciecha Odoja

Uchwała nr 163/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Daniela Wojtuckiego

Uchwała nr 164/2017 w sprawie zatrudnienia dr Izabeli Lebudy

Uchwała nr 165/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Leśniaka

Uchwała nr 166/2017 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Nomejko

Uchwała nr 167/2017 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kapały

Uchwała nr 168/2017 w sprawie zatrudnienia dr Jagody Stompór-Świderskiej

Uchwała nr 169/2017 w sprawie zatrudnienia dr Olgi Bąk

Uchwała nr 170/2017 w sprawie zatrudnienia dr Doroty Chmielewskiej-Łuczak

Uchwała nr 171/2017 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uchwała nr 172a/2017 w sprawie skorygowanych programów studiów realizowanych w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 172b/2017 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów Historia w przestrzeni publicznej

Uchwała nr 173/2017 w sprawie likwidacji specjalności "Globalizacja, lokalność, rynek"

Uchwała nr 174/2017 w sprawie likwidacji specjalności na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kulturoznawstwa

Uchwała nr 175/2017 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku pedagogika pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 176/2017 w sprawie zniesienia Studiów Podyplomowych Pracownik Socjalny

Uchwała nr 177/2017 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Uchwała nr 178/2017 w sprawie upoważnienia doktorów i docenta do prowadzenia wykładów, seminariów magisterskich i licencjackich oraz recenrowania prac dyplomowych

Uchwała nr 179/2017 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 180/2017 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Joannie Dufrat

Uchwała nr 181/2017 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Bożenie Szynok

Uchwała nr 182/2017 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Mironowi Urbaniakowi

Uchwała nr 183/2017 w sprawie udzielenia urlopu naukowego prof. dr. hab. Włodzimierzowi Sulei

Uchwała nr 184/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 185/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 186/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 187/2017 w sprawie zatwierdzenia plan rzeczowo-finansowego na rok 2017

Uchwała nr 188/2017 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia w dniu 24 maja 2017 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 września 2017 r.:

Uchwała nr 189/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Radyńskiej

Uchwała nr 190/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Tomaszowi Staniszewskiemu

Uchwała nr 191/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Beacie Ludwiczak

Uchwała nr 192/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Masoud Najafi Ardabili

Uchwała nr 192a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Masoud Najafi Ardabili

Uchwała nr 193/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Doktorskiej przy Instytucie Psychologii

Uchwała nr 194/2017 w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Ziemowita Sochy

Uchwała nr 195/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora, kopromotora oraz przedstawienia rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski Pani mgr Małgorzacie Popiołek

Uchwała nr 195a/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Popiołek

Uchwała nr 195b/2017 w sprawie powołania wspólnej Komisji w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Popiołek

Uchwała nr 195c/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Popiołek

Uchwała nr 195d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Popiołek

Uchwała nr 195e/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Popiołek

Uchwała nr 196/2017 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pani mgr Moniki Zych

Uchwała nr 197/2017 w sprawie powołania egzaminatora komisji egzaminu doktorskiego z psychologii dla doktorantów spoza kierunku

Uchwała nr 198/2017 w sprawie awansu dr hab. Joanny Nowosielskiej-Sobel na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 199/2017 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Madeji-Bień

Uchwała nr 200/2017 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Nawrat

Uchwała nr 201/2017 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Klinta

Uchwała nr 202/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Jędrysiaka

Uchwała nr 203/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Wawrzyńca Kowalskiego

Uchwała nr 204/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Dawida Junke

Uchwała nr 205/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Małczyńskiego

Uchwała nr 206/2017 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Serafińskiej

Uchwała nr 207/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Anny Cieślik

Uchwała nr 208/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Żelwetro

Uchwała nr 209/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Marleny Johnson

Uchwała nr 210/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Słowińskiej

Uchwała nr 211/2017 w sprawie powołania dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak na kierownika Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesno szkolna

Uchwała nr 212/2017 w sprawie powołania dr. Arkadiusza Wojtyły na kierownika Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce i Kulturze

Uchwała nr 213/2017 w sprawie dokonania stałych zmian w planach studiów I stopnia

Uchwała nr 214/2017 w sprawie zaliczenia semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 wszystkim studentom I roku studiów licencjackich stacjonarnych na kierunku archeologia

Uchwała nr 215/2017 w sprawie wprowadzenia jednorazowej zmiany w planie Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Uchwała nr 216/2017 w sprawie zamknięcia specjalności

Uchwała nr 217/2017 w sprawie likwidacji specjalności "Rechabilitacja osób z niepełnosprawnością"

Uchwała nr 218/2017 w sprawie likwidacji podyplomowych studiów "Menadżerów Edukacji Dorosłych"

Uchwała nr 219/2017 w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Historii Społeczno-Politycznej XX w.

Uchwała nr 220/2017 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Badań Nad Strukturą Ja na Zakład Różnic Indywidualnych w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 221/2017 w sprawie upoważnienia doktorów i starszych wykładowców do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 222/2017 w sprawie upoważnienia doktorów i starszych wykładowców do prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 223/2017 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do prowadzenia wykładów, seminariów magisterskich i licencjackich oraz recenzowania prac magisterskich i licencjackich w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 224/2017 w sprawie upoważnienia następujących doktorów do prowadzenia wykładów w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 225/2017 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, przyjmowania egzaminów i prowadzenia prac licencjackich w Instytucie Muzykologii

Uchwała nr 226/2017 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów oraz recenzowanie prac licencjackich i magisterskich w Katedrze Etnologiii i Antropologii

Uchwała nr 227/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian do szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia stypednium doktoranckiego

Uchwała nr 228/2017 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich

Uchwała nr 229/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium dokoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Uchwała nr 230/2017 w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów

Uchwała nr 231/2017 w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Uchwała nr 232/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu następujących osób w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 233/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu następujących osób w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 234/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu następujących osób w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 235/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu następujących osób w Instytucie Muzykologii

Uchwała nr 236/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu następujących osób w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 237/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu następujących osób w Instytucie Historii Sztuki

Uchwała nr 238/2017 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia w dniu 28 i 29 czerwca 2017 r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 października 2017 r.:

Uchwała nr 239/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Przemysława Radwańskiego

Uchwała nr 239a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Przemysława Radwańskiego

Uchwała nr 240/2017 w sprawie zmiany w składzie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Marcinkiewicz

Uchwała nr 240a/2017 w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Marcinkiewicz

Uchwała nr 241/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joanny Wątroby

Uchwała nr 241a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Wątroby

Uchwała nr 241b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Wątroby

Uchwała nr 241c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Wątroby

Uchwała nr 241d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Wątroby

Uchwała nr 242/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Anny Stryczek-Janickiej

Uchwała nr 242a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Stryczek-Janickiej

Uchwała nr 242b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Stryczek-Janickiej

Uchwała nr 242c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Stryczek-Janickiej

Uchwała nr 242d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Stryczek-Janickiej

Uchwała nr 243/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Karolinie Bindel

Uchwała nr 243a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Karolinie Bindel

Uchwała nr 243b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karolinie Bindel

Uchwała nr 243c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Karolinie Bindel

Uchwała nr 243d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Karolinie Bindel

Uchwała nr 244/2017 w sprawie awansu prof. dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 245/2017 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pisańskiej na stanowisku asystenta

Uchwała nr 246/2017 w sprawie powierzenia dr hab. Małgorzacie Sobol-Kwapińskiej prof. UWr funkcji Kierownika Zakładu Psychologii Osobowości

Uchwała nr 247/2017 w sprawie utworzenia nowego Zakładu Psychologii Twórczości

Uchwała nr 248/2017 w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Mediami Społecznościowymi w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 249/2017 w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Węchem i Smakiem w Instytutcie Psychologii

Uchwała nr 250/2017 w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 251/2017 w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 252/2017 w sprawie upoważnienia dr Katarzyny Majbrody do prowadzenia opieki promotorskiej pracy magisterskiej

Uchwała nr 253/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Kamili Błaszczyńskiej w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 254/2017 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia w dniu 27 września 2017 r.

 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 listopada 2017 r.:

Uchwała nr 255/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Kamili Marcinkiewicz

Uchwała nr 256/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Magdalenie Mielnik

Uchwała nr 257/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Sztylińskiej-Kaczyńskiej

Uchwała nr 258/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Alicji Mironiuk-Netrebie

Uchwała nr 259/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Kamila Serwatki

Uchwała nr 259a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kamila Serwatki

Uchwała nr 259b/2017 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Kamila Serwatki

Uchwała nr 260/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Markiewicz

Uchwała nr 260a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Markiewicz

Uchwała nr 260b/2017 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Joanny Markiewicz

Uchwała nr 260c/2017 w sprawie korekty zapisu tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Markiewicz

Uchwała nr 261/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Aleksandry Słowińskiej

Uchwała nr 261a/2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Aleksandry Słowińskiej

Uchwała nr 262/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Pani mgr Marzeny Cendrowskiej

Uchwała nr 262a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Marzeny Cendrowskiej

Uchwała nr 262b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Marzeny Cendrowskiej

Uchwała nr 262c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Marzeny Cendrowskiej

Uchwała nr 263/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Pana mgr Kamila Nowaka

Uchwała nr 263a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Kamila Nowaka

Uchwała nr 263b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr Kamila Nowaka

Uchwała nr 263c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr Kamila Nowaka

Uchwała nr 263d/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr Kamila Nowaka

Uchwała nr 264/2017 w sprawie powierzenia dr. hab. Maciej Karwowskiemu prof. UWr funkcji Kierownika Zakładu Psychologii Twórczości

Uchwała nr 265/2017 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 266/2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25 października

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 13 grudnia 2017 r.:

Uchwała nr 267/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu dr Tomaszowi Gralakowi

Uchwała nr 268/2017 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Beaty Miazgi

Uchwała nr 269/2017 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Ziemowitowi Socha

Uchwała nr 269a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Ziemowita Sochy

Uchwała nr 270/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Popiołek i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 271/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Marcie Iwaszuk

Uchwała nr 271a/2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Marcie Iwaszuk

Uchwała nr 271b/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Marcie Iwaszuk

Uchwała nr 271c/2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Marcie Iwaszuk

Uchwała nr 272/2017 w sprawie awansu dr. hab. Mirosława Masojcia na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 273/2017 w sprawie powierzenia dr Jagodzie Stompór-Świderskiej funkcji kierownika Podyplomowych Studiów Psychologii Zarządzania

Uchwała nr 274/2017 w sprawie powierzenia dr Bognie Bartosz funkcji kierownika Podyplomowych Studiów z Psychogerontologii

Uchwała nr 275/2017 w sprawie akceptacji zasad przyjęć kandydatów na studia na wybrane kierunki laureatów i finalistów olimpiad

Uchwała nr 276/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 grudnia 2017 roku