przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-KU-S2-KoSpz2 Konwersatorium specjalizacyjne II Instytut Kulturoznawstwa
2. 22-KU-S-OpcWelcJun2 „Welcome to the jungle” - wstęp do antropologii i filozofii miasta Instytut Kulturoznawstwa
3. 22-KU-S-OpcWelcJun1 „Welcome to the jungle” - wstęp do antropologii i filozofii miasta Instytut Kulturoznawstwa
4. 22-KU-S1-OpcWelToTh2 „Welcome to the jungle” 2 - badania miasta Instytut Kulturoznawstwa
5. 22-KU-S1-OpcWelToTh1 „Welcome to the jungle” 2 - badania miasta Instytut Kulturoznawstwa
6. 22-KU-Z1-Aksjol Aksjologia Instytut Kulturoznawstwa
7. 22-KU-Z1-Aksjologia Aksjologia2 Instytut Kulturoznawstwa
8. 22-KU-S1-Aksjol2 Aksjologia2 Instytut Kulturoznawstwa
9. 22-KU-Z1-Aksjologia3 Aksjologia3 Instytut Kulturoznawstwa
10. 22-KU-S1-AmePriEras American Prime Time. Television History and Theory - ERASMUS Instytut Kulturoznawstwa
11. 22-KU-S1-KF-Anaiin2 Analiza i interpretacja dzieła filmowego Instytut Kulturoznawstwa
12. 22-KU-S1-KF-Anaiin1 Analiza i interpretacja dzieła filmowego Instytut Kulturoznawstwa
13. 22-KU-Z1-AnalizInte1 Analiza i interpretacja dzieła filmowego 1 (spec KF) Instytut Kulturoznawstwa
14. 22-KU-Z1-AnalizInte2 Analiza i interpretacja dzieła filmowego 2 (spec KF) Instytut Kulturoznawstwa
15. 22-KU-Z2-AntrKult1 Antropologia kultury 1 Instytut Kulturoznawstwa
16. 22-KU-S2-AntropKult2 Antropologia kultury 2 Instytut Kulturoznawstwa
17. 22-KU-Z2-AntrKult2 Antropologia kultury 2 Instytut Kulturoznawstwa
18. 22-KU-Z1-AnPoKu Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa Instytut Kulturoznawstwa
19. 22-KU-S1-AnPoKu Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa Instytut Kulturoznawstwa
20. 22-KU-S1-AntrPoKul1 Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 1 Instytut Kulturoznawstwa
21. 22-KU-S1-AntrPoKul2 Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 2 Instytut Kulturoznawstwa
22. 22-KU-KF-Z1-AntrFilm Antropologiczny film dokumentalny Instytut Kulturoznawstwa
23. 22-KU-S1-KF-AntrFilm Antropologiczny film dokumentalny Instytut Kulturoznawstwa
24. 22-KU-S2-KM-ArchMed Archeologie mediów Instytut Kulturoznawstwa
25. 22-KU-S2-KM-NadMed1 Badania mediów Instytut Kulturoznawstwa
26. 22-KU-S2-KM-NadMed2 Badania mediów Instytut Kulturoznawstwa
27. 22-KU-S2-RKGLRL-Bad1 Badania terenowe Instytut Kulturoznawstwa
28. 22-KU-S2-RKGRL-Bad2 Badania terenowe Instytut Kulturoznawstwa
29. 22-KU-S1-RK-K-BadT2 Badania terenowe Instytut Kulturoznawstwa
30. 22-KU-S1-RK-K-BadT1 Badania terenowe Instytut Kulturoznawstwa