Godziny otwarcia

Godziny otwarcia Biblioteki Instytutu Historycznego

im. Profesora Adama Galosa w roku akademickim 2021/2022 

www.hist.uni.wroc.pl/biblioteka/         biblioteka.historia@uwr.edu.pl

 

W dniach 27 września - 1 października 2021 Biblioteka IH będzie czynna w godz. 9.00-15.00, Od 4 września biblioteka będzie czynna według stałego harmonogramu

 

Library opening hours

 

poniedziałek – środa / monday – wednesday czytelnia i wypożyczalnia 900 – 1745

czwartek – sobota / thursday – saturday* czytelnia i wypożyczalnia 900 – 1500

 

przerwy do celów dezynfekcyjnych / breaks (airing, disinfection)

 

poniedziałek-środa / monday-wednesday 1200 – 1230, 1600 – 1615

czwartek – sobota / thursday – saturday 1200 – 1215 

 

 

Realizacja rewersów: godz. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00; rewersy złożone po godz. 15.00 będą realizowane następnego dnia o godz. 9.00; czas oczekiwania na realizację zamówień do 30 minut / Realization of reverse: hours. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00; reverse submited after 15.00 will be realized the next day 

at 9.00 am; waiting time for the realization of orders up to 30 minutes

 

* Terminy otwarcia Biblioteki IH w soboty w semestrze zimowym 2021/2022 / Dates of opening of the 

Library on saturdays in the winter semester 2021/22: 9, 16, 23 października/october, 6, 20, 27 listopa­da /november, 4, 11, 18 grudnia/december, 8, 15, 22, 29 stycznia/january 2022 r.

 

Przypominamy, że w wypożyczalni przy stanowisku bibliotekarza może przebywać tylko jedna osoba, kolejne osoby oczekują z zachowaniem co najmniej 1,5m odstępu. W czytelni przygotowano 6 stanowisk dla czytelników (w tym 1 komputer z dostępem do internetu). Kontynuujemy wykonywanie skanów dla pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Historycznego. Limit - do 100 stron tygodniowo dla jednej osoby. Zamówienia będą realizowane w miarę napływu zgłoszeń i w miarę możliwości technicznych i personalnych biblioteki.

Zwrócone książki zostaną poddane dwudniowej kwarantannie.

 

Przypominamy o wciąż obowiązujących zasadach: maseczka, dezynfekcja, dystans!