Doktoraty

 

           

            Pełny wykaz osób, które otrzymały tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii znajduje się w: „Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1945–1985, t. 1–2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989, i „Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1986–1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993,

Instytut Historyczny uzyskał prawo do nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w 1980 roku. Od tego roku tytuł ten otrzymały następujące osoby.

 

Rok 1980

 

dr Wiesław Suder

6 II 1980

Próba charakterystyki struktury demograficznej zachodnich prowincji cesarstwa rzymskiego w świetle inskrypcji nagrobkowych.

Promotor: prof. dr Eugeniusz Konik

 

dr Michał Kaczmarek

2 IV 1980

Średniowieczne Libri Moratorum na Śląsku. Lubiąż – Henryków – Kamieniec.

Promotor: prof. dr Brygida Kürbis

 

dr Edward Martuszewski

18.06.1980

„Die polnische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Clifford Davey Page

30.10.1980 r.

America and Poland’s Eastern Borders 1917-March 1921

Promotor: prof. dr Adam Galos

 

1981 r.

 

dr Grażyna Pańko

26.06.1981 r.

Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji w okresie międzywojennym (1918 – 1938)

Promotor: doc. dr hab. Karol Fiedor

 

dr Tadeusz Kucharczyk

16.11.1981 r.

Herod Juliusz Agryppa I – jego państwo i czasy.

Promotor: prof. dr Tadeusz Kotula

 

1982 r.

 

dr Maria Łazarska

21.04.1982 r.

Funkcja dziejów gospodarczych w procesie kształcenia historycznego uczniów.

Promotor: doc. dr hab. Czesław Majorek

 

dr Jan Łączewski

21.05.1982 r.

Rola Michała Grażyńskiego w procesach repolonizacyjnych w województwie śląskim w latach 1926 – 1939.

Promotor: prof. dr Franciszek Hawranek

 

dr Edward Czapiewski

2.06.1982 r.

Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918 – 1926

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Marek Górny

2.06.1982 r.

Ludność Tarnowskich Gór w latach 1801 – 1870.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

 

 

dr Andrzej Małkiewicz

2.06.1982 r.

Kształtowanie koncepcji politycznych PPR wobec śląska (1942 – 1948).

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Westyna Gładkiewicz

2.07.1982 r.

Franciszek Faber – kronikarz wrocławski

Promotor: doc.  dr hab.  Krystyn Matwijowski

 

dr Stanisław Ciesielski

15.11.1982 r.

Tradycja w myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939 – 1948.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

1983 r.

 

dr Edmund Szczepański

19.01.1983 r.

Wpływ turystyki na życie gospodarcze w powiecie jeleniogórskim od połowy XIX wieku do 1939 roku.

Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

 

dr Rościsław Żerelik

7.03. 1984 r.

Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach 1250 – 1331

Promotor: prof. dr Wacław Korta

 

dr Zbigniew Fras

24.04.1985 r.

Florian Ziemiałkowski 1817 – 1900. Biografia polityczna.

Promotor: prof. dr Adam Galos

 

dr Waldemar Wysocki

24.04.1985 r.

Dzieje regulacji rzeki Odry do roku 1874 (w świetle archiwalnych źródeł kartograficznych).

Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

 

dr Alojzy Kloza

8.05.1985 r.

Okupacja hitlerowska na Ziemi Tarnogórsko-Lublinieckiej 1939 – 1945.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Jerzy Jankowski

20.06.1985 r.

Próba odtworzenia terytoriów plemiennych w oparciu o toponimy obronne.

Promotor: prof. dr Wacław Korta

 

dr Krzysztof Kawalec

20.06.1985 r.

Obóz Narodowy wobec faszyzmu w latach 1922 – 1939.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Andrzej Łoś

20.06.1985 r.

Wyzwoleńcy w Pompejach. Studium stosunków ekonomicznych i społecznych.

Promotor: prof. dr Tadeusz Kotula

 

1986 r.

 

dr Mróz Maciej

9.12.1986 r.

Stanowisko kościoła rzymskokatolickiego wobec mniejszości słowiańskich w Polsce w latach 1918 – 1925.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Edward Malak

10.12.1986 r.

Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933 – 1939. (Samoloty bojowe).

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

1987 r.

 

dr Marek Ordyłowski

18.03.1987 r.

Z problemów życia codziennego we Wrocławiu w latach 1945 – 1948.

Promotor: prof. dr Juliusz Demel

 

dr Zdzisław Derwiński

8.04.1987 r.

Polityka zagraniczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie pod kierownictwem

Stanisława Mikołajczyka (14 lipca 1943 – 28 listopada 1944).

Promotor: prof. dr Czesław Madajczyk

 

dr Wanda Musialik

15.04.1987 r.

Michał Grażyński (1890 – 1965). Biografia polityczna.

Promotor: doc. Dr hab. Władysław Zieliński

 

dr Teresa Bogacz

2.12.1987 r.

Wiedza geograficzna o Śląsku w dobie Odrodzenia

Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

 

dr Jerzy Maroń

16.12.1987 r.

Sejmy z lat 1688 – 1689

Promotor: doc. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

dr Marek Szwaba

16.12.1987 r.

Działalność polityczna Krzysztofa Paca w drugiej połowie XVIII w.

Promotor: doc. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

1998 r.

 

dr Elżbieta Więckowska

20.01.1988 r.

Formy organizacji i działania społecznych ogniw opieki lekarskiej i służby sanitarnej na przykładzie Komitetów Obywatelskich Warszawy i guberni warszawskiej (1914 – 1916)

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel

 

dr Krzysztof Grygajtis

25.05.1988 r.

Dzieje osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich, litewskich i ruskich do końca XVII wieku.

Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

 

dr Wanda Wojtkiewicz-Rok

8.06.1998 r.

Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894 – 1918.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

1989 r.

 

dr Mirosław Dymarski

11.01.1989 r.

Ziemie postulowane w prognozach politycznych polskiego podziemia.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Roman Stępień

24.05.1989

Współpraca Pijarów koronnych z Komisją Edukacji Narodowej

Promotor: prof. dr Mirosława Chamiec

 

dr Henryk Suchojad

24.05.1989 r.

Stanowisko sejmików małopolskich i wielkopolskich w sprawach gospodarczych w II połowie XVII w. (1669 – 1699)

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

 

dr Mateusz Goliński

31.05.1989 r.

Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku.

Promotor: doc. dr hab. Jerzy Hauziński

 

dr Andrzej Wałkówski

28.06.1989 r.

Dokumenty i kancelarie książąt legnickich do 1926 roku.

Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

 

dr Marek Derwich

27.09.1989 r.

Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu.

Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

 

1990 r.

 

dr Stanisław Smoleń

18.03.1990 r.

Polska teoretyczna myśl wojskowa lat 1832 – 1862

Promotor: prof. dr Adam Galos

 

dr Wiesława Ewa Bednarska

20.06.1990 r.

Życie umysłowe we Lwowie 1890 – 1914.

Promotor: prof. dr  Adam Galos

 

dr Roman Rojek

29.06.1990 r.

Szkolnictwo polskie jawne i tajne powiatu brzeskiego w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1945 na tle szkolnictwa w dystrykcie krakowskim.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Jan Kęsik

21.11.1990 r.

Działalność polityczna Henryka Józewskiego w latach 1914 – 1939.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

1991 r.

 

dr Maciej Matwijów

20.03.1991 r.

Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza (1667 i 1668).

Promotor: doc. Dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska

 

dr Beata Konopska

20.11.1991 r.

Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje.

Promotor: prof. dr hab. Julian Janczak

 

1992 r.

dr Anna Pobóg-Lenartowicz

24.06.1992 r.

Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku.

Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

 

dr Robert Traba

16.12.1992 r.

Niemiecki ruch katolicki na Warmii wobec spraw polskich 1871 – 1914

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

1993 r.

 

dr Shinsuke Hosoda

3.03.1993 r.

Położenie socjalne robotników w górnictwie węglowym w Księstwie Pszczyńskim 1847 – 1870.

Promotor: prof. dr hab. Karol Jonca

 

dr Jarosław Macała

24.02.1993 r.

Kościół katolicki diecezji katowickiej wobec mniejszości niemieckiej 1930 – 1939.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Grzegorz Strauchold

24.05.1993 r.

Polska ludność autochtoniczna ziem zachodnich i północnych. Studium publicystyki lat 1944 – 1948.

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Bogusław Barnaszewski

24.05.1993 r.

Polityka PPR wobec zalegalizowania partii i stronnictw w latach 1944 – 1948

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Antoni Kuczyński

14.06.1993 r.

Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory.

Promotor: prof. dr hab. Czesław Hernas

 

dr Janusz Cisek

14.06.1993 r.

Białoruskie oddziały gen. Stanislawa Bułak-Bałachowicza w polityce Józefa Piłsudskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej (marzec-grudzień 1920 r.)

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

 

dr Karl Liedke

23.06.1993 r.

Polnische Arbeiter im Herzogtum und Freistaat Braunschweig 1880 – 1939.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

 

dr Krzysztof Tarka

13.10.1993 r.

Litwa w polityce rządu polskiego na uchodźstwie 1939 – 1945.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr  Wojciech Biliński

27.10.1993 r.

Organizacja i funkcjonowanie nuncjatury Honorata Viscontiego w Polsce (1630 – 1636).

Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

dr Andrzej Piasecki

24.11.1993 r.

Polska prasa prowincjonalna w Wielkopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym (1918 – 1939).

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

 

1994 r.

 

dr Zbigniew Kapała

9.03.1994 r.

Ślązacy i Zagłębiacy w walkach polskich sił zbrojnych na obczyźnie.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Bożena Szaynok

14.04.1994 r.

Ludność Żydowska na Dolnym Śląsku 1945 – 1950.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Jacek Piotrowski

15.06.1994 r.

Środowisko polityczne „Polski Zachodniej” w latach 1926 – 1939.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Teresa Suleja

21.06.1994 r.

Uniwersytet Wrocławski w latach 1950 – 1955. Czasy centralizacji i uniformizacji.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr  Przemysław Wiater

22.06.1994 r.

Historia wrocławskiej komunikacji tramwajowej do 1945 roku.

Promotor: prof. dr Adam Galos

 

dr Jerzy Spychała

22.06.1994 r.

Ludność parafii Strzelce Opolskie w latach 1766 – 1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych).

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

 

dr Józef Ignacy Garbacz

28.06.1994 r.

Broń biała formacji konnych na tle rozwoju kawalerii polskiej 1918 –1939.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Majewski

 

dr Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska

16.11.1994 r.

Ludność parafii Toszek w latach 1789 – 1877 (na podstawie ksiąg metrykalnych).

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

 

dr Leszek Ziątkowski

23.11.1994 r.

Ludność żydowska we Wrocławiu w latach 1812 – 1914.

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

dr Dariusz Bednarek

23.11.1994 r.

Cechy zewnętrzne dokumentów Bolesława II księcia legnicko-brzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem pisma.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

dr Karol Sanojca

7.12.1994 r.

Kształtowanie obrazu sąsiadów w świadomości młodzieży szkolnej w polskim szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

 

1995 r.

 

dr Beata Krawiec

25.01.1995 r.

Profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945 – 1990.

Promotor: prof. dr Adam Galos

 

dr Gabriela Wąs

15.02.1995 r.

Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i łużyckich w XII – XVI w.

Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

dr Jakub Tyszkiewicz

15.02.1995 r.

Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w  1948 r., a propaganda polityczna Ziem Odzyskanych w latach 1945 – 1948.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Elżbieta Kaszuba

5.04.1995 r.

Nastroje, realia, propaganda polityczna PPR i PPS we Wrocławiu w latach 1945 – 1947.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Piotr Gomułkiewicz

5.04.1995 r.

Władze administracyjne, polityczne i sądowe wobec działań opozycyjnych we Wrocławiu w okresie stanu wojennego.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Cezary Wąs

26.04.1995 r.

Pomniki publiczne we Wrocławiu lat 1789 – 1871.

Promotor: prof. dr Adam Galos

 

dr Dariusz Przybytek

17.05.1995 r.

Kartografia historyczna Śląska XVIII – XX w.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Robert Lipelt

18.10.1995 r.

Stosunki społeczno-gospodarcze w dobrach małopolskich księcia Jerzego Lubomirskiego w pierwszej połowie XVII w.

Promotor: prof. dr hab. Leszek Wiatrowski

 

dr Mateusz Żmudziński

22.11.1995 r.

Kontakty ekonomiczne Novae w okresie I – III w.n.e.

Promotor: dr hab. Juliusz Ziomecki prof. UWr

 

dr Jan Ryszard Sielezin

6.12.1995 r.

Polskie Stronnictwo Ludowe na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1947.

Promotor: prof. dr Adam Galos                                                                   

 

1996 r.

 

dr Tadeusz Lebioda

3.04.1996 r.

Związek Wypędzonych w latach 1989 – 1992. Kierunki polityki, mechanizmy działania, zmiany strukturalne i wewnętrzne przewartościowania.

Promotor: prof. dr Adam Galos

 

dr Mariusz Dworsatschek

8.05.1996 r.

Władysław II Wygnaniec.

Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

 

dr Stanisław Rusak

26.06.1996 r.

Obóz jeńców alianckich w Ostrzeszowie w latach 1939 – 1945.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

 

dr Krzysztof Szwagrzyk

19.06.1996 r.

Obraz konspiracyjnych organizacji niepodległościowych działających na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1958 w świetle akt sądowych byłego Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Marek Czerwiński

13.11.1996 r.

Broń strzelecka Wojska Polskiego w 1939 r.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Majewski

 

dr Jerzy Kajetanowicz

20.11.1996 r.

Oficerowie piechoty i wojsk pancernych Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945 – 1951.

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

 

1997 r.

 

dr Mieczysława Chmielewska

15.01.1997 r.

Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku.

Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

dr Tomasz Ciesielski

12.03.1997 r.

Sejm brzeski 1653 r.

Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann - Staniszewska

 

dr Grzegorz Hryciuk

12.03.1997 r.

Polacy we Lwowie pod okupacją radziecką i niemiecką w latach 1939 – 1944. Życie  codzienne.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Jerzy Kordas

2.04.1997 r.

Strajki i inne akcje protestacyjne na Dolnym Śląsku w latach 1980 – 1981.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kudłaszyk

 

dr Wojciech Mrozowicz

2.04.1997 r.

Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku (Na tle dziejopisarstwa augustiańskiego Śląska i krajów sąsiednich).

Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

 

dr Krzysztof Popiński

16.04.1997 r.

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 1871 – 1921.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Małgorzata Pawlak

16.04.1997 r.

Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego cesarstwa.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kotula

 

dr Marek Wójcik

25.06.1997 r.

Dokumenty i kancelarie książąt opolsko – raciborskich do początków XIV wieku.

Promotor: prof. dr hab. Wacław Korta

 

dr Artur  Kamiński

15.10.1997 r.

Wrocławskie targi i wystawy jako forma hitlerowskiej propagandy regionalnej w latach 1933 – 1944.

 Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Jacek Unuczek

15.10.1997 r.

Szkolnictwo w średniowiecznym Kłodzku.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

1998 r.

 

dr Agnieszka Knychalska

30.06.1998 r.

Senat i próby jego reformy w drugiej połowie XVIII wieku.

Promotor - prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

 

dr Dariusz Miszewski

28.10.1998 r.

Ludność polska na Zaolziu wobec wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji w latach 1920 – 1935.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

ks. dr Maurycy Niedziela

16.01.1998 r.

Sanktuarium maryjne Dominikanów w Borku Starym w latach 1670 – 1823.

Promotor: dr hab. Bogdan Rok prof. UWr

 

dr Stanisław Rosik

1.07.1998 r.

Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI – XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold).

Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

 

ks. dr Benedykt Staniszewski

1.07.1998 r.

Ksiądz Infułat Kazimierz Józef Lagosz jako rządca Archidjecezji Wrocławskiej w latach 1951 – 1956.

Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Swastek

 

dr Andrzej Wypustek

10.06.1998 r.

Poganie a chrześcijanie w kręgu Perpetuy i Felicity. Studium z historii religijnych wyobrażeń w kontekście prześladowania na przełomie II i III w.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kotula                                                                                                                  

                                                            

dr Anna Krzyszowska-Wypustek

18.11.1998 r.

Kulty prywatne w Pompejach

Promotor: dr hab. Andrzej Łoś

 

dr Małgorzata Ruchniewicz

18.11.1998 r.

Tzw. Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 – 1959.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Tomasz Głowiński

9.12.1998 r.

O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939 – 1945.

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

 

dr Adam Ugrewicz

9.12.1998 r.

Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945 – 1952 (na tle ówczesnego uwarunkowań społeczno-politycznych i przemian w organizacji nauczania muzykologii).

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Pelagia Kwapulińska

16.12.1998

Ludność parafii kochłowickiej w latach 1801 – 1900

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

 

dr Krystyna Górna

16.12.1998 r.

Ludność parafii krapkowickiej w latach 1682 – 1800

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny

 

1999 r.

 

dr Aleksander Srebrakowski

10.02.1999 r.

Polacy w Litewskiej SRR 1944 – 1989

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Adriana Dudek

3.03.1999 r.

Propaganda zagraniczna Polski w latach 1946 – 1950.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Christine Kucinski

24.03.1999 r.

„Der gemeinsame Weg” vor dem Hintergrund der Etwicklung landsmannschaftlischer Kulturzeitschriften. Eine Pressekundlische Studie.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

dr Szczepan Rudka

17.03.1999

Wrocławska prasa bezdebitowa 1973 – 1989.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Wacław Gojniczek

21.04.1999 r.

Dzieje szlacheckiej rodziny Tschammerów z Iskrzyczyna. Pochodzenie – genealogia – pozycja społeczna.

Promotor: dr hab. Rościsław Żerelik prof. UWr

 

dr Łukasz Kamiński

26.05.1999 r.

Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu społecznego w Polsce 1944 – 1948

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Ciesielski

 

dr Paweł Jaworski

 23.06.1999 r.

Skandynawia w polskiej opinii publicznej 1919 – 1939

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Bernard Linek

23.06.1999 r.

Zacieranie niemieckości w województwie śląskim w latach 1945 – 1950.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Beata Marcisz

30.06.1999 r.

Pieczęcie cechów rzemieślniczych m. Wrocławia (XV – XIX w.)

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

 dr Jacek Dębicki

 28.09.1999 r.

Dolnośląskie i kłodzkie uzdrowiska sudeckie w XVII – XVIII wieku i ich kulturowe aspekty.

Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

 dr Filip Wolański

28.09.1999 r.

Europa jako punkt odniesienia w postrzeganiu przestrzeni geograficznej przez szlachtę polską w osiemnastym wieku w świetle relacji podróżniczych i geograficznych.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Joanna Wojdon

15.12.1999 r.

Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944

-          1989).

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Irena Bracichowicz

15.12.1999 r.

Konflikty i przestępczość we wsiach Zachodniej Opolszczyzny w latach 1945 – 1948

Promotor: prof. dr hab. Wojciech  Wrzesiński

 

2000 r.

 

dr Krzysztof  Łaski

23.02.200 r.

Ideologizacja komunistyczna na przykładzie Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu w latach 1944 – 1967.

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Pater

 

dr Barbara Techmańska

23.02.2000 r.

Jan II książę żagański (1435 – 1504).

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

dr Robert Żeleźny

12.04.2000 r.

Historia miasta Żagania w latach 1880 – 1900

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

dr Jerzy Guź

12.04.2000 r.

Wychowanie patriotyczno-obronne w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918 – 1939.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Krzysztof Ruchniewicz

17.05.2000 r.

Warszawa – Berlin – Bonn. Stosunki polityczne w latach 1949 – 1958.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Przemysław Wiszewski

13.06.2000 r.

Dzieje opactwa benedyktynek w Legnicy (1348 – 1810).

Promotor: dr hab. Marek Derwich

 

dr Dariusz Kozerawski

28.06.2000 r.

Koncepcje kształcenia zawodowego oficerów piechoty w latach 1967 – 1989.

Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Kudłaszczyk

 

dr Joanna Dufrat

28.09.2000 r.

Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligii Kobiet Pogotowia Wojennego

Do Ochotniczej Legii Kobiet (1908 – 1918/1919).

Promotor: prof. dr hab.  Teresa Kulak

 

dr Lucyna Harc

28.09.2000 r.

Samuel Beniamin Klose na tle nowożytnej historiografii śląskiej do końca XVIII w.

Studium historiograficzno – źródłoznawcze.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

dr Kazimierz Wóycicki

20.09.2000 r.

Niemiecki rozrachunek. Polityczne i społeczne aspekty niemieckich debat publicznych o przeszłości 1933 – 1945.

Promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

 

dr Dagmara Jaźwa

27.09.2000 r.

Sejmy za panowania  Michała Korybuta  Wiśniowieckiego( październik 1669,

marzec 1670, wrzesień 1670).

Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

dr Grzegorz Mazur

29.11.2000 r.

Żołnierz – obywatel. Związek Strzelecki a idea „narodu pod bronią” (1919 – 1939)

Promotor: Wojciech Wrzesiński

 

dr Jacek Kowalkowski

29.11.2000 r.

Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego (1838 –1918).

Promotor: dr hab. Marek Górny

 

2001 r.

 

dr Janina Domska

14.03.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: „Dobra niemodlińskie (od końca XVI do połowy XIX w.)

Promotor: dr hab. Damian Tomczyk prof. WSP w Częstochowie

 

dr Robert Kołodziej

28.03.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: „Niedoszły sejm z 1637 roku”.

Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann - Staniszewska

 

dr Janina Gilewska - Dubis

13.06.2001 r.

 Temat pracy doktorskiej: „Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza”.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

dr Lesław Spychała

13.06.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: „Etogeneza (origogentis) Węgrów w świetle łacińskojęzycznej historiografii wieków średnich”.

Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

 

dr Katarzyna Radzikowska

26.09.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: „Monografia czasopisma „Breslauer Hausfrau” od momentu powstania do zakończenia pierwszej wojny światowej (1903 – 1918)”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

 

dr Krzysztof Sychowicz

17.10.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: „Krzysztof Grzymułtowski. Biografia polityczna”.

Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

dr Tomasz Przerwa

17.10.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: „Trzy sudeckie organizacje górskie (1882 – 1945): Verband der Gebirgsvereine an der Eule – Federacja Towarzystw Górskich przy Sowie, Waldenburger Gebirgsverband – Wałbrzyska Federacja Górska, Zobtengebirgsverein – Towarzysztwo Ślężańskie – próba charakterystyki”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

dr Klaudia Dróżdż

14.11.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kazimierz Odnowiciel (1034 – 1058). Polska w okresie upadku i odbudowy”.

Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

 

dr Joanna Nowosielska - Sobel

14.11.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: „Społeczny odbiór sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i architektury we Wrocławiu w latach 1900 – 1932”.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Monika Kała

12.12.2001 r.

Temat pracy doktorskiej: Między wychowaniem narodowym a państwowym. Związek Harcerstwa Polskiego wobec ideałów wychowawczych i koncepcji ideowo-politycznych II Rzeczypospolitej.

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

2002 r.

 

dr Jarosław Maliniak

16.01.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kancelaria miasta Świdnicy w średniowieczu”.

Promotor: prof. Dr hab. Rościsław Żerelik

 

 

dr Kamila Uzarczyk

30.01.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: „Podstawy ideologiczne tzw. higieny ras i ich realizacja na przykładzie Śląska 1924 – 1944”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Tomasz Balbus

13.03.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: „Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) na Śląsku w latach 1945 – 1948 w świetle zachowanych źródeł własnych i materiałów aparatu represji”.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Grzegorz Sobel

26.06.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: Deutsche Arbeitsfront. Organizacja robotnicza w Trzeciej Rzeszy w latach 1933 – 1939.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr  Krzysztof Jaskułowski

26.06.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: Między polityką a tradycją. Koncepcje polityczne i historyczne Gwynfora Evansa (przywódcy Walijskiej Partii Narodowej w latach 1945 – 1981)

Promotor: dr hab. Anna Sybill Bidwell prof. UWr

 

dr Monika Piotrowska

26.09.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815 - 1863

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Janina Radziszewska

26.09.2002 r.

Temat pracy doktorskiej:  Interpretacja wizerunku górali tatrzańskich w piśmiennictwie polskim XIX wieku. Studium historyczno – etnologiczne.

Promotor: dr hab. Adam Paluch prof. UWr

 

dr  Rafał Juchnowski

26.09.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: Rowmund Piłsudski (1903 – 1988). Biografia polityczna.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Piotr Badyna

6.11.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: Model człowieka w polskim piśmiennictwie paranetycznym XVIII w. (do 1773 r.)

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr  Zenon Leja

20.11.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: Generał brygady Jerzy Kirchmayer. Studium biograficzne.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr  Andrzej Krajewski

18.12.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL w latach 1975 - 1980

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Radosław Skowron

18.12.2002 r.

Temat pracy doktorskiej: Przemiany struktury zawodowej mieszkańców Świdnicy w latach 1884 – 1938 w świetle ksiąg adresowych.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

2003

 

dr  Janusz Gołaszewski

29.01.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Powstanie Żmigrodzko – Milickiej Kolejki powiatowej i Kolejki Wrocławsko – Trzebnicko – Prusickiej jako formy aktywizacji gospodarczej, społecznej i kulturalnej północno wschodnich powiatów rejencji wrocławskiej (1894 – 1945).

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Anna Sutowicz

29.01.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Życie wewnętrzne w klasztorze klarysek wrocławskich w średniowieczu.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

dr Anna Marcin Bukała

12.03.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

dr Adam Franiuk

18.06.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Generał dywizji Stefan Mossor. Studium biograficzne.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Ewa Kulik

18.06.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Wodziccy od końca XVIII do początku XIX wieku. Rodzina – majątki – życie publiczne.

Promotor:  dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Mikołaj Szołtysek

24.09.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Ludność parafii bujakowskiej w XVIII i XIX wieku. Między „Unikalnym” systemem formowania się gospodarstw a swoistością pogranicza.

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Norbert Wójtowicz

24.09.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Stereotyp masona w polskiej myśli politycznej w latach 1918-1939.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Piotr Cichoracki

24.09.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Legenda Józefa Piłsudskiego. Kreacja, treści, funkcjonowanie w latach 1918-1939.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

dr Piotr Gerent

19.11.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Prawosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Małgorzata Ewa Kowalczyk

26.11.2003 r.

Temat pracy doktorskiej: Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

2004 r.

 

dr Romuald Mariusz Łuczyński

24.01.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: Kulturotwórcza rola rezydencji magnackich w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej w latach 1815-1914.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Adam Pałuchowski

24.01.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: Elity miejskie na Krecie we wczesnej epoce cesarstwa.

Promotor: dr hab. Andrzej Łoś

     

dr Andrzej Nowak

17.03.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: „Propaganda antypapieska w Polsce w latach 1945 - 1956”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Górny

     

dr Małgorzata Pach

17.03.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: „Linia młodsza Małachowskich herbu Nałęcz w XVIII wieku. Sprawy rodzinne, gospodarcze i społeczne”.

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Grzegorz Waligóra

17.03.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ruch Obrony Człowieka i Obywatela w Polsce w latach 1977 – 1981.”

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Ciesielski

 

dr Sebastian Michalak

21.04.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: “Dzieje parlamentarnego nadzoru nad służbami specjalnymi – casus Wielkiej Brytanii”

Promotor: dr hab. Anna Sybilla Bidwell prof. UWr

 

dr Marcin Dziedzic

19.05.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881 – 1945. Próba charakterystyki”.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Przemysław Paradowski

30.06.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: „Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy”

Promotor: dr hab. Sybill A. Bidwell prof. Uwr

 

dr Dagmara Adamska

30.06.2004 r.

Temat pracy doktorskiej:” Dewocyjne fundacje rycerstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu”.

Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

 

dr Marta Kurpisz

22.09.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: „Rola sportu i sportowców w miastach Azji Mniejszej w epoce pryncypatu”.

Promotor: dr hab. Krzysztof Nawotka prof. UWr

 

dr Agata Tarnas-Tomczyk

20.10.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: „Własność ziemska klasztorów śląskich do końca XIII w.”

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

dr Robert Heś

20.10.2004 r.

Temat pracy doktorskiej: „Dzieje joannitów na Śląsku w średniowieczu”

Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

 

2005 r.

 

dr Bożena Gustowska

5.01.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Produkcja ceramiczna na terenie prowincji rzymskich Germania Superior i Germania Interior w okresie wczesnego Cesarstwa”

Promotor: dr hab. Juliusz Ziomecki prof. UWr

 

dr Aleksander Paroń

5.01.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Pieczyngowie. Z dziejów koczowników w średniowiecznej Europie”

Promotor: prof. dr hab. Lech Leciejewicz

 

dr Marcin Stabrowski

23.02.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Świat według wartości w kazaniach jezuickich z drugiej polowy XVII wieku”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Bogdan Horbal

15.02.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Lemkos and The Lemko Region In Literature and Historiography (Łemkowie i Łemkowszczyzna w Literaturze i Historiografii)”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Grażyna Schlender

30.03.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „NSZZ „Solidarność” w województwie kaliskim w latach 1980 – 1990”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

 

dr Ewa Banasiewicz - Ossowskiej

20.04.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Na granicy dwóch światów – Żydzi i kultura żydowska w polskiej kulturze ludowej od polowy XIX do połowy XX w.”

Promotor: dr hab. Adam Paluch prof. UWr

 

dr Jarosław Szymański

1.07.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ruchy heretyckie na Śląsku w XIII i XIV w.”

Promotor: prof. dr hab. Lech Leciejewicz

 

dr Agnieszka Żal

5.10.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Tomasz Tokarz

5.10.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Problem porozumienia polsko-rosyjskiego w publicystyce powojennej emigracji niepodległościowej (1945 – 1980)”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Paweł Klint

16.11.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626 – 1655”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Jerzy Kirszak

14.12.2005 r.

Temat pracy doktorskiej: „Armia Rezerwowa Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w roku 1920”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

2006 r.

 

dr Stanisław Jujeczka

25.01.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Duchowieństwo legnickie w wiekach średnich. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym miasta Legnicy ”

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

dr Igor Wypijewski

15.02.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Familiam formosam habet et domum pulchram. Multum serit, multum fenerat. Status ekonomiczny wyzwoleńców cesarskich w okresie pryncypatu (27 p.n.e. – 235 n.e.)”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

dr Monika Łukasik

15.03.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Polityka Polski wobec państw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii w latach 1920 – 1926 w świetle raportów brytyjskich dyplomatów rezydujących w Warszawie, Rydze i Helsingforsie”.

Promotor: dr hab. Anna Sybill Bidwell prof. WSPS w Warszawie

 

dr Robert Kisiel

15.03.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Charles de Warnery (1720 – 1786) – przedstawiciel piśmiennictwa wojskowego XVIII wieku”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Brigia Žuromskaitě

15.03.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Śmierć w rodzinie magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim (od II polowy XVI wieku do I polowy XVIII wieku) na przykładzie rodziny Sapiehów”.

Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

dr Marcin Sawicki

21.06.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Mentalność społeczeństwa szlacheckiego województwa mińskiego w czasach saskich”.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Konrad Rzemieniecki

21.06.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ludność rzymskokatolickich parafii monasterzyskiej i petlikowskiej w XVIII wieku (archidiecezja lwowska).

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Tomasz Gałwiaczek

21.06.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kształtowanie mentalności chrześcijanina w świetle kazań dominikańskich XVIII wieku”.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Sebastian Ligarski

6.07.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ogłoszenia drobne jako źródło do badań nad życiem codziennym Śląska w latach 1945 – 1949”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

dr Tomasz Suma

6.07.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815 – 1871. Portret zbiorowy”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

dr Dariusz Dąbrowski

6.07.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938 – 1939”.

Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

 

dr Iwona Zima

6.07.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „ Aleksander Czołowski 1865 – 1944. Życie i działalność”.

Promotor: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski

 

dr Patrycjusz Malicki

26.09.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Militarne i ekonomiczne skutki obecności wojsk Wielkiej Armii na Śląsku w latach 1806 - 1808 ”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Mariusz Cieśla

8.11.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Broń renesansowa na Śląsku”.

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Przemysław Kulesza

8.11.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Recepcja religii chrześcijańskiej w Skandynawii w IX – X wieku”.

Promotor: prof. dr hab. Lech Leciejewicz

 

dr Anna Reutt

8.11.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Tyche w Grecji archaicznej i klasycznej”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Winiarczyk

 

dr Piotr Malewicz

13.12.2006 r.

Temat pracy doktorskiej: „Polska „polityka wschodnia” w latach 1989 - 1991”.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

2007 r.

 

dr Grażyna Bielecka

24.01.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Profesor Teofil Emil Modelski jako człowiek i uczony (1881 – 1967)”.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

dr Bartłomiej Świerczewski

28.02.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Miejsce Polski w Europie w latach osiemdziesiątych w publicystyce opozycji w kraju i emigracji”.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Andrzej Peszko

21.03.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Stosunki konfesyjne w Brzegu od lat siedemdziesiątych XVIII wieku do końca XIX wieku”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Kazimierz Rakowski

23.05.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Treści symboliczne odznak pamiątkowych głównych broni i zasadniczych rodzajów wojsk Wojska Polskiego w latach 1926 - 1999”

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

dr Dariusz Wojtaszyn

20.06.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania „Solidarności” i stanu wojennego”

Promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

 

dr Karolina Stojek-Sawicka

20.06.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Duchowieństwo katolickie w życiu dworu Radziwiłłów w XVIII wieku”

Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska

 

dr Rudolf Urban

20.06.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „”Der Patron” Günter Särchens Leben und Arbeit für die Teutsch-polnische Versöhnung”

Promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

 

dr Grażyna Trzaskowska

20.06.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Cmentarze wojenne we Wrocławiu w latach 1939 - 2002”

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

 

dr Agata Strządała

20.06.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ciągłość idei, zmienność społecznego postrzegania zadań. Przemiany pojmowania eugeniki na przestrzeni XIX i XX wieku”

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pietraszko

 

dr Monika Wojdon

20.06.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Postacie bohaterów narodowych w programach, podręcznikach i materiałach dydaktycznych z zakresu przedmiotów humanistycznych w okresie II Rzeczypospolitej – ich funkcje dydaktyczne i wychowawcze”

Promotor: dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

 

dr Mariusz Pandura

20.06.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obcy w świetle historiografii wczesnobizantyjskiej (na podstawie dzieł historycznych Prokopiusza z Cezarei, Agatiasza z Myriny i Teofylakta Simokatty”

Promotor: prof. dr hab. Lech Tyszkiewicz

 

dr Michał Pluta

4.07.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obraz wroga w propagandzie Polski Ludowej w latach 1948 - 1956”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Wojciech Schäffer

21.11.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Parafia tyska i jej ludność w latach 1677 - 1800”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Jolanta Popińska

21.11.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1968 - 1989”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Michał Broda

21.11.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Średniowieczna biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie”

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

dr Dorota Szechińska

12.12.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Językowy obraz świata w wybranych wypowiedziach politycznych doby PRL-u”

Promotor: prof. dr hab. Stefan Bednarek

 

dr Grzegorz Gołaś

12.12.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obecność konia w kulturze duchowej pogańskich Słowian. Studium porównawcze w kontekście problemu indoeuropejskiego”

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

dr Przemysław Dubaniowski

12.12.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Edukacja europejska a transformacja strukturalno-programowa szkolnictwa polskiego w latach 1989 - 2004”

Promotor: dr hab. Jacek Piotrowski prof. UWr

 

dr Małgorzata Jaszczuk-Surma

12.12.2007 r.

Temat pracy doktorskiej: „Popularyzacja wiedzy medycznej w Polsce w XVIII wieku”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

2008

 

dr Grzegorz Kulka

16.01.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Działalność polityczno-społeczna Komisji Prawniczej, Regulaminowej i Regulaminowo-Prawniczej przy Radzie Narodowej RP oraz Radzie RP w Londynie w latach 1949 - 1972”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Arkadiusz Tuliński

16.01.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Diana Konieczna

5.03.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskiego w latach 1565 - 1763”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Anna Miesiąc

5.03.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ludność katolicka Ząbkowic Śląskich w latach 1801 - 1870”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Renata Spodzieja

23.04.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ewangelicy w Kaliszu w latach 1795 - 1945”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Daniel Koreś

23.04.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Generał brygady Aleksander Radwan-Pragłowski (1895 - 1974”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Małgorzata Preisner-Stokłosa

28.05.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Miasto i mieszkańcy Festung Breslau”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Joanna Hamerlińska

28.05.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „”Od potępienia do pruskiej fali” – miejsce Prus w polityce, historiografii i kulturze NRD 1945 – 1983”.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Miron Urbaniak

18.06.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832 - 1914”

Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

 

dr Agnieszka Wojciechowska

2.07.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Miedzy Persja a Macedonią. Egipt w IV w.p.n.e.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

dr Małgorzata Skotnicka

2.07.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Społeczna aktywność inteligencji polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle wybranych źródeł”

Promotor: dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

 

dr Wojciech Turek

21.10.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Biografia polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego (1910 – 1994)”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

dr Anna Cichocka

3.12.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Relacje między paryską „Kulturą” a krajem (1947 – 1973)”.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Rafał Nahirny

3.12.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Między antropologią a historią. Podmiotowość w badaniach mikrohistorycznych”

Promotor: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

 

dr Paweł Krakowiak

17.12.2008 r.

Temat pracy doktorskiej: „Sejmy w 1666”

Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska

 

2009

 

dr Wojciech Kucharski

14.01.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Rola kultu błogosławionego Czesława w kulturze Religijnej Śląska i Polski (do początku XIX w.)”

Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

 

dr Wojciech Mirocha

4.02.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Pieniądz monetarny w historiografii łacińskiej I w.p.n.e – I w. n.e.”

Promotor: dr hab. Wiesław Suder prof. UWr

 

dr Rafał Nowakowski

4.02.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Początki nowego samorządu Wrocławia. I kadencja Rady Miejskiej 1990 – 1994. Analiza porównawcza z samorządem Krakowa i Poznania.”

Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

 

dr Tomasz Popowicz

4.02.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ludwik Kulczycki 1866 - 1941”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Piotr Fereński

18.03.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Relatywizm kulturowy a myśl Franza Boasa. Kwestia biologii i rasy w amerykańskiej antropologii końca XIX i pierwszych dekad XX wieku”

Promotor: dr hab. Adam Nobis

 

dr Klaudia Kościelska

1.07.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Średniowieczne ordalia. Prawna, polityczna i religijna rola sądów bożych oraz ich krytyka we wczesnośredniowiecznej Europie Zachodniej”

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

dr Rafała Brzezińskiego

30.09.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Karczmy, zajazdy, gospody… Lokale gastronomiczne i noclegowe oraz ludzie z nimi związani w powiecie dzierżoniowskim do roku 1945 ”

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

dr Sylwia Akuła

21.10.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obrót nieruchomościami mieszkaniowymi (kupno-sprzedaż) we Wrocławiu w latach 1990 - 2006”

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

 

dr Natalia Jakubowska

9.12.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Przemysł cukrowniczy w guberni podolskiej do 1914 r.”

Promotor: dr hab. Jan Kęsik prof. UWr

 

dr Łukasz Tekiela

9.12.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Górnych Łużycach”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Jerzy Komorowski

16.12.2009 r.

Temat pracy doktorskiej: „Skibniewscy i Dębiccy w Galicji od schyłku XIX wieku di 1939 roku – studium pokoleniowe rodzin ziemiańskich”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

2010

 

dr Adriana Merta

20.01.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989 - 2006”

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

 

dr Bartosz Grygorcewicz

20.01.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Przemysł włókienniczy rejonu Gór Sowich w latach 1945 - 1956”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

 

dr Tomasz Dywan

10.02.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kształtowanie kultury prowincjonalnej i życia religijnego w katolickich sanktuariach z cudownymi obrazami maryjnymi ”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Alicja Kuźmińska

10.02.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Polski państwowy model walki z gruźlicą 1945 – 1962  w kontekście historyczno-porównawczym”

Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

 

dr Joanna Hytrek-Hryciuk

23.03.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1948”

Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

 

dr Agata Woźniczek

19.05.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Małżeństwo w dobie przemian. Dyskusje wokół małżeństwa i rodziny w okresie wielkiego kryzysu w Polsce w latach 1929 - 1935”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Piotr Jakuboszczak

19.05.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kształcenie kandydatów na oficerów Wojska Polskiego w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych w latach 1946 - 1967”

Promotor: dr hab. Dariusz Kozerawski prof. AON

 

dr Anna Galar

19.05.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Opactwa cysterskie na ziemiach polskich w europejskiej wspólnocie cysterskiej – kontakty z kapitułą Generalną w Cîteaux”

Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

 

dr Krzysztof Nowacki

16.06.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Działalność Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu w zakresie zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w latach 1997 - 2009”

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

 

dr Sławomir Węgrzynowicz

16.06.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Dziesięciolecie nadziei i obaw. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec Mikołajewskiej polityki Rosji w latach 1846 - 1856”

Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

 

dr Magdalena Zimerman

30.06.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Lubomirscy w XVIII wieku. Sprawy społeczne, rodzinne i gospodarcze”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Teresa Dworecka

30.06.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Problem dziecka nieślubnego w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Północnego Mazowsza w świetle danych statystycznych i w opinii prasy polskiej”

Promotor: doc. dr hab. Bożena Urbanek

 

dr Andrzej Paściak

6.10.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: „Polskie lotnictwo wojskowe we Wrocławiu w latach 1947 – 2010 r.”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Monika Tondytko

3.11.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Chłopi w powiecie kaliskim w latach 1775 – 1792. Sprawy gospodarcze, społeczne i kryminalne ”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Stefania Skowron-Markowska

8.12.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: ”marii Antoniny Czaplickiej badania ludów Syberii 1914 - 1915”

Promotor: dr hab. Antoni Kuczyński

 

dr Piotr Sput

8.12.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Garnizon Racibórz 1741 – 1919 – zarys monograficzny”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Renata Sput

8.12.2010 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Allgemeiner Oberschlesicher Anzeiger (1802 – 1944) zarys monograficzny”

Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

 

2011

 

dr Olga Olszewska

9.02.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929 - 1939”

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

dr Artur Brzozowski

9.02.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Bogusław Leszczyński. Działalność parlamentarna i urzędnicza”

Promotor: prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska

 

dr Dorota Wolniczek

23.03.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Wrocławianie wobec materialnego dziedzictwa  kulturowego miasta. Wokół odbudowy i renowacji historycznego centrum Wrocławia w latach 1984 - 2004”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

 

dr Wioletta Maksylewicz-Przybylska

23.03.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Elity gospodarcze śląskiego cukrownictwa (1802 – 1945)”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

dr Edyta Kołtan

18.05.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Polsce i w Niemczech w latach 1945 - 1970”

Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

 

dr Piotr Sroka

18.05.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Turystyka w regionie sudeckim w latach 1945 - 1956”

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Ciesielski

 

dr Daniel Wojtucki

22.06.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w Hrabstwie Kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Grzegorz Michalik

29.06.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Psychiatria w Polsce w latach 1945 – 1956: nauka i opieka zdrowotna”

Promotor: dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr

 

dr Krzysztof Siwek

29.06.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Dyplomacja USA wobec prób dialogu politycznego z Kubą w latach 1961 - 1975”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Grzegorz Wierzchowski

14.12.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu (lata 30. XIII w. – 1864 r.)”

Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

 

dr Izabela Ławrusewicz

14.12.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim w II Polowie XIX wieku”

Promotor: dr hab. Leonard Smołka

 

dr Bartłomiej Stawiarski

14.12.2011 r.

Temat pracy doktorskiej: „Żydzi w średniowiecznym Wrocławiu”

Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

 

2012

 

dr Marta Nowakowska

18.01.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Etniczność w dyskursie politycznym RPA. Studium przypadku Zulusów”

Promotor: dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr

 

dr Janusz Lizut

29.02.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”W poszukiwaniu prawdy. Argument historyczny w życiu politycznym i propagandzie polskiej lewicy komunistycznej”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Paweł Piotrowski

29.02.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Wojsko Polskie w okresie zimnej wojny 1947 – 1956. Zagadnienia rozwoju organizacyjnego i planowania”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Sebastian Kuliński

28.03.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ””Przyciągać, neutralizować, izolować” Polityka władzy ludowej wobec inteligencji w Polsce w latach 1944 - 1956”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Renata Madziara

16.05.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Historia diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w latach 1945/47 – 1991. Ujęcie z perspektywy lokalnej”

Promotor: dr hab. Gabriela Wąs prof. UWr

 

dr Anna Czop-Tomczak

13.06.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Mieszkańcy Gniezna w latach 1720 – 1770 na podstawie akt miejskich”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Andrzej Olejniczak

13.06.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Wielka Armia na Śląsku w 1813 roku”

Promotor: dr hab. Jerzy Maroń prof. UWr

 

dr Katarzyna Pawlak-Weiss

13.06.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Małe miasto dolnośląskie czasów nazistowskich na przykładzie Boguszowa w latach 1935 - 1944”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kościk prof. UWr

 

dr Piotr Przybyła

13.06.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Mit „Ziem Odzyskanych” a konstrukcja przestrzeni pamięci na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży w latach 1945 - 1959”

Promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

 

dr Przemysław Siekierka

13.06.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Religiosity of the Athenian families from the beginning of the 4th c.BC to the 3rd c.AD”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

dr Jakub Węglorz

4.07.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Problematyka zdrowia i choroby w mentalności społeczeństwa Rzeczypospolitej na podstawie poradników medycznych i pamiętników XVII i XVIII wiecznych”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Barbara Folta

26.09.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Tadeusz Zastawnik – twórca Kombinatu i pionierzy miedzi. Stare  Zagłębie Miedziowe i trzynaście pierwszych lat historii KGHM ”

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński

 

dr Michał Gałan

26.09.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Administracja prezydenta Richarda Nixona wobec zjawiska terroryzmu międzynarodowego”

Promotor: dr hab. Jakub Tyszkiewicz prof. UWr

 

dr Tomasz Fiedorek

26.09.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Sandiniści. Rewolucja przeciw dyktaturze Somozów w Nikaragui (1956 – 1979)”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Małgorzata Beślerzewska

14.11.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Między handlem a pieniądzem. Analiza cen w Krakowie, Warszawie i Gdańsku w latach 1501 - 1772”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Łukasz Wolak

14.11.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec w latach 1951 - 1990”

Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

 

dr Anna Piotrowska-Kiełb

12.12.2012 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Obraz świata w osiemnastowiecznych drukach oficyny jezuickiej w Kaliszu jako element społecznego systemu komunikacji epoki nowożytnej”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

2013

 

dr Anna Kurpiel

16.01.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku . Adaptacja, migracje, pamięć”

Promotor: dr hab. Krzysztof Ruchniewicz prof. UWr

 

dr Sylwia Zydek

16.01.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Społeczna rola reformatów małopolskich w pierwszej połowie XVIII wieku – znaczenie kaznodziejstwa Antoniego Wegrzynowicza”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Roland Czarnecki

16.01.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór dziejopisarstwa miejskiego”

Promotor: dr hab. Wojciech Mrozowicz

 

dr Krzysztof Nowak

27.02.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Ślady anglosaskich tradycji lokalnych dotyczących orgio gentis, władzy i religii w „Historia ecclesiastica gentil Anglorum” Bedy Czcigodnego. Geneza i funkcje w narracji kroniki”

Promotor: dr hab. Przemysław Wiszewski prof. UWr

 

dr Tomasz Skonieczny

24.04.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Kształtowanie się struktur władzy w kręgu obodrycko-wieleckim (VIII – XI wieku). Studium przeobrażeń cywilizacyjnych i kulturowych”

Promotor: dr hab. Stanisław Rosik

 

dr Katarzyna Bock

26.06.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Patronat Kazimierza Jagiellończyka nad niższymi beneficjami kościelnymi w Koronie ”

Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

 

dr Bartłomiej Perlak

26.06.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Internowani w ośrodkach odosobnienia podległych Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu w okresie stanu wojennego (1981 – 1982)”

Promotor: dr hab. Grzegorz Strauchold prof. UWr

 

dr Marek Kopiec

26.06.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Ród Pobogów w wiekach średnich”

Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

 

dr Andrzej Żor

26.06.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Kronenberg. Dzieje fortuny”

Promotor: dr hab. Edward Czapiewski prof. DSW

 

dr Aleksandra Szalc

26.06.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Indie w „Romansie o Aleksandrze””

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

dr Tomasz Łopatka

3.07.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: ”Anabaptyzm w polskim antytrynitaryzmie drugiej połowy XVI wieku”

Promotor: dr hab. Gabriela Wąs prof. UWr

 

dr Marcin Dyś

18.09.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obraz Rosji i stosunków polsko-rosyjskich w podręcznikach do nauczania historii w szkolnictwie ogólnokształcącym Polski Ludowej lat 1944 - 1989”

Promotor: dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr

 

dr Paweł Wieczorek

18.09.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: „ Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945 - 1968”

Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

 

dr Marek Burak

18.09.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: „Politechnika Wrocławska 1945 - 1960”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

dr Zbigniew Zielonka

25.09.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: „Organizacja i koncepcja użycia polskich wojsk chemicznych w latach 1945 - 1991”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

dr Monika Bronowicka

23.10.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: „Sytuacja gospodarcza Wałbrzycha w okresie II wojny światowej”

Promotor: prof. dr hab. Marek Czapliński

 

dr Iwona Nowak

11.12.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: „”Dobra Pani z Kończyc Wielkich”. Życie, działalność hrabiny Gabrieli von Thun Und Hohenstein na Śląsku Cieszyńskim w I poł. XX wieku”

Promotor: dr hab. Grażyna Pańko prof. UWr

 

dr Wojciech Pietruszka

11.12.2013 r.

Temat pracy doktorskiej: „Elity miast kampańskich w okresie Antoninów i Sewerów”

Promotor: dr hab. Andrzej Łoś prof. DSW

 

2014

 

dr Tomasz Jankowski

23.04.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ludność żydowska Piotrkowa Trybunalskiego, 1808 - 1870”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Joanna Pszczołowska

23.04.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „W trudzie i nadziei. Mieszkańcy Bnina w świetle źródeł 1576 - 1745”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr Stefan Białek

23.04.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Represjonowanie więźniów zakładów karnych w Strzelcach Opolskich (1945 – 1954)”

Promotor: dr hab. Tomasz Balbus prof. DSW

 

dr Paweł Babij

25.06.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Wojskowość Słowian Połabskich od końca VIII do drugiej polowy XII wieku”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

dr Marcin Bielewicz

25.06.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Udział kontyngentów Wojska Polskiego w międzynarodowej operacji pokojowej UNDOF na Bliskim Wschodzie w latach 119174 - 1994”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

 

dr Czesław Dąbrowski

25.06.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kształcenie kandydatów na oficerów wojsk pancernych Wojska Polskiego w latach 1957 - 1967”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

 

dr Anita Musialska

25.06.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Przemiany społeczno-gospodarcze w gminie Ścinawa w latach 1945 - 1989”

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kusiak

 

dr Kamil Dworaczek

19.11.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Niezalezne Zrzeszenie Studentow 1980 - 1981”

Promotor: dr hab. Bożena Szaynok

 

dr Sylwester Zagulski

19.11.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Młodzież w Polsce w  Niemczech w świetle badań empirycznych w latach 1989 - 2014”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

dr Jacek Jedrysiak

10.12.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Pruska myśl strategiczna 1815 - 1848”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

dr Bożena Kumor-Gomułka

10.12.2014 r.

Temat pracy doktorskiej: „Książnica Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865 – 1945. Organizacja i działalność”

Promotor: prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz

 

2015

 

dr Ryszard Kawalec

14.01.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Departament Techniki MSW (1971 – 1990)”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

dr Andrzej Sejan

14.01.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Wojenna przeszłość Polski – od Mieszka do Traugutta – w podręcznikach i materiałach do szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej wojsk lądowych Wojska Polskiego w latach 1947 - 1989”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

dr Anna Augustyniak

25.02.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obraz Żyda i judaizmu w polskich kazaniach jezuickich w okresie 1650 - 1730”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Maciej Dmochowski

25.02.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Wojskowość seleukidzka w czasach Antiocha III Wielkiego”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

dr Bartosz Kruk

1.04.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kolej na Dolnym Śląsku w okresie militaryzacji (1945 – 1949)”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kościk

 

dr Anna Grużlewska

22.04.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Społeczność żydowska gmin Przedgórza Sudeckiego (1812 – 1945)”

Promotor: dr hab. Leszek Ziątkowski prof. UWr

 

dr Dominika Grzesik

22.06.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Delphi throughout the Hellenistic and Roman periods: honours and privileges in Delphic decrees”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

dr Paulina Komar

24.06.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Consumption of Greek Wines in Roman Italy”

Promotor: dr hab. Andrzej Łoś prof. DSW

 

dr Monika Błaśkiewicz

24.06.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Commentary on „Cynegetica” by Oppian of Apamea: Book II”

Promotor: dr hab. Gościwit Malinowski prof. UWr

 

dr Maja Miziur-Moździoch

24.06.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: : „Exotic animals in life, culture and imagination of the Hellenistic period. Big cats.”

Promotor: dr hab. Gościwit Malinowski prof. UWr

 

dr Joanna Porucznik

24.06.2015 r.

Temat pracy doktorskiej„The northern Black Sea coast – a test case for the study of Greek representatnions of the East and East-West impact”

Promotor: dr hab. Gościwit Malinowski prof. UWr

 

dr Aleksander Żerelik

24.06.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Reformy Ludwiga Erharda i ich wpływ na rozwój gospodarczy Niemiec a zmiany w gospodarce polskiej na początku lat 90. XX wieku.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

Dr Annemarie Franke

25.11.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kreisau/Krzyżowa 1989 – 1998: Deutsche und Polen für ein neues Europa? Die Entstehungsgeschichte der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung ”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

dr Olga Kubica

25.11.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Greek Literature and Culture Life East of the Euphrates. The Greeks and Buddhism.”

Promotor: dr hab. Gościwit Malinowski prof. UWr

 

dr Maciej Paprocki

25.11.2015 r.

Temat pracy doktorskiej: „Roads in the deserts of Roman Egypt”

Promotor: dr hab. Andrzej Łoś prof. DSW

 

2016

 

dr Krzysztof Kupeć

30.03.2016 r.

Temat pracy doktorskiej: „Elity władzy miasta Legnicy w latach 1548 – 1741. Studium prozopograficzne”

Promotor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 

dr Elżbieta Olender

29.06.2016

Temat pracy doktorskiej: „Powstanie i działalność Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1950 - 2002”

Promotor: dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr

 

dr  Jan Ozymko

29.06.2016

Temat pracy doktorskiej: „Społeczeństwo powiatu miasteckiego 1945 – 1950. Analiza historyczno-statystyczna.”

Promotor: dr hab. Roman Macyra prof. UAM

 

dr  Kinga Janusiak

26.10.2016

Temat pracy doktorskiej: „Uzdrowiska w Polskich Sudetach i Przedgórzu Sudeckim w latach 1945 – 1966 (organizacja, infrastruktura, działalność lecznicza)”

Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

 

dr  Aleksandra Filipek-Misiak

23.11.2016

Temat pracy doktorskiej: „Cnoty jako element wartościowania świata przez późnośredniowiecznych zakonników w Czechach i na Śląsku (XIII – XIV w.)”

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

 

dr  Andrzej Gliński

23.11.2016

Temat pracy doktorskiej: „Gmina ormiańska w Stanisławowie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku – organizacja, gospodarka, codzienność”

Promotor: dr hab. Marek Górny prof. UWr

 

dr  Agata Gradzińska

23.11.2016

Temat pracy doktorskiej: „Elita władzy w Złotoryi od XIII wieku do 1740 r.”

Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

 

dr  Aleksandra Oniszczuk

23.11.2016

Temat pracy doktorskiej: „Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów: debata, ustawodawstwo, praktyka.”

Promotor: dr hab. Leszek Ziątkowski prof. UWr

 

2017

 

dr Wawrzyniec Kowalski

22.02.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Obraz władcy w dziele „Regnum Sclavorum” (łacińskiej wersji tzw. Latopisu popa Dukljanina)”

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

 

dr Rafała Niedziela

22.03.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Odznaki spadochronowe jednostek powietrzno-desantowych Wojska Polskiego w latach 1941 - 1989.”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

dr Krzysztof Cygan

24.05.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kształcenie kandydatów na oficerów zawodowych wojsk chemicznych do 1967 roku.”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

dr Andrzej Gibasiewicz

24.05.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Służba Uzbrojenia i Elektroniki w Wojsku Polskim 1945 - 1993.”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

dr Ewa Włoch

24.05.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Szkolnictwo polskie w Rzymie w latach 1942 - 2010.”

Promotor: dr hab. Karol Sanojca

 

dr Bartosz Borys

28.06.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Osadnicy z Kresów Wschodnich na terenie województwa śląskiego w latach 1945 - 1948.”

Promotor: dr hab. Elżbieta Kaszuba prof. UWr

 

dr Mateusz Sokulski

28.06.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w latach 1970 - 1980.”

Promotor: dr hab. Paweł Jaworski prof. UWr

 

dr  Jacka Szymali

27.09.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Powstanie Bohdana Chmielnickiego. Studium z historii wizualnej.”

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Rok

 

dr Marcin Kurpios

25.10.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „The Reception of Thucydides’ "History" in the Hellenistic Historiography”

Promotor: prof. dr hab. Marek Winiarczyk

 

dr Piotr Retecki  

13.12.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Zagadnienia narodowościowe w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim w latach 1948 - 1959.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

dr Tomasz Makólski-Świercz

13.12.2017 r.

Temat pracy doktorskiej: „Spartan Army in the Reign of Agesilaos II.”

Promotor: dr hab. Ryszard Kulesza prof. UW

 

2018

dr Agnieszka Kłos

24.01.2018 r.

Temat pracy doktorskiej: „Witalnośc „martwych przestrzeni” Auschwitz Birkenau”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

dr Katarzyna Śliwak

24.01.2018 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego w rządzie na uchodźstwie w czasie II wojny światowej”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Piotrowski

 

dr Adam Baniecki

24.01.2018 r.

Temat pracy doktorskiej: „Powiat Bolesławiecki w latach 1945 – 1950”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Mateusz Matuszyk

21.02.2018 r.

Temat pracy doktorskiej: „”Śląsk prosi o głos” Losy Niemców ze Śląska i geneza organizacji w Zachodnich Niemczech w latach 1945 – 1957”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

dr Maciej Daszuta

21.02.2018 r.

Temat pracy doktorskiej: „Family in Classical and Early Hellenistic Sparta”

Promotor: dr hab. Marek Węcowski

 

dr Joanna Nikel

23.05.2018 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kształcenie architektów w Niemczech Wschodnich w l. 1946 – 1970 na przykładzie Kunsthochschule Berlin Weissensee (KHB)”

Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

 

dr Aleksandr Ziober

23.05.2018 r.

Temat pracy doktorskiej: „Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego”

Promotor: dr hab. Filip Wolański prof. UWr

 

2019

 

dr Marek Mutor

13.02.2019 r.

Temat pracy doktorskiej: „Droga do wrocławskiej stolicy biskupiej. Losy ks. Bolesława Kominka w latach 1903 – 1956.”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

dr Magdalena Myszkowska-Kaszuba

13.02.2019 r.

Temat pracy doktorskiej: „The Images of Mothers of Classical and Hellenistic Sparta.”

Promotor: dr hab. Ryszard Kulesza prof. UW

 

dr Marcin Mikusek

13.02.2019 r.

Temat pracy doktorskiej: „Francja w świetle dyskursu staropolskich kompendiów geograficznych i historyczno-geograficznych w XVIII w.”

Promotor: dr hab. Filip Wolański prof. UWr

Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Jakuboszczak

 

dr Piotr Szukiel

13.03.2019 r.

Temat pracy doktorskiej: „Liturgia kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu w świetle "Liber ordinarius" z lat 1440/1584.”

Promotor: prof. dr hab. Marek Derwich

 

dr  Justyna  Małysiak

17.04.2019 r.

Temat pracy doktorskiej: „Miejsce melancholii w mentalności społeczeństwa staropolskiego doby późnego baroku w świetle kaznodziejstwa epoki.”

Promotor: dr hab. Filip Wolański prof. UWr

 

dr Agnieszka Dudzińska

17.04.2019 r.

Temat pracy doktorskiej: „Świdnicki kościół p.w. św. Stanisława i Wacława i jego wspólnota parafialna do 1561 r.”

Promotor: prof. dr hab. Mateusz Goliński

 

dr Joanna Wilimowska

19.06.2019 r.

Temat pracy doktorskiej: „Priests and Support Temple Staff in the Fayum Oasis in the Ptolemaic Period.”

Promotor: prof. dr hab. Joanna Wilimowska

 

dr Marcin Gaczkowski

20.11.2019 r.

Temat pracy doktorskiej: „Między Wielką Ukrainą, Halickim Piemontem a Polską. Koncepcje ukraińskości w publicystyce i twórczości literackiej Osypa Nazaruka (1883 - 1940).”

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

2020

 

dr Piotr Ruciński

17.06.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Jan Rozwadowski. Biografia polityka, działacza społecznego i uczonego (do 1914 roku).”

Promotor: dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr

 

dr Michał Furmanek

17.06.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Pół wieku w służbie ołtarza. Zakopiańska parafia księdza Józefa Stolarczyka (1847 - 1893).”.

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kościk

 

dr Dominika Uczkiewicz

17.06.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: "O sprawiedliwość dla Polski" Problem odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne w pracach rządu polskiego na emigracji w latach 1939 – 1945.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

dr Michał Halamus

8.07.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Królestwo Bosporańskie i Rzym.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

dr Dorota Wiśniewska

11.09.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kobiety i polityka we Francji i w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku: studium porównawcze "salonów literackich" i korespondencji.”

Promotor: prof. dr hab. Leszek Ziątkowski

Promotor: prof. Chantal Grel

 

dr Marcin Janus

9.12.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Aktywność kulturalna młodzieży wrocławskich szkół średnich w latach 1945 - 1990”.

Promotor: dr hab. Grażyna Pańko

 

dr Mateusz Nowikiewicz

9.12.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Armia na tle przemian politycznych i społecznych w Chinach w ostatnich latach panowania dynastii Qing (1894 - 1911).”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

dr Tomasz Pełech

9.12.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kształtowanie wizerunku wroga-niewiernego w relacjach naocznych świadków i uczestników pierwszej krucjaty: przypadek muzułmanów”

Promotor: prof. dr hab. prof. Dr hab. Stanisław Rosik

Kopromotor:  prof. dr hab. Jean-Luc Fray

Promotor pomocniczy: dr hab. Damien Carraz

 

dr Robert Pietrygała

9.12.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Wojska inżynieryjne Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945 – 2011.”

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Cutter

 

dr Paweł Szadkowski

9.12.2020 r.

Temat pracy doktorskiej: „Weterani i inwalidzi wojenni w społeczeństwie hiszpańskim w pierwszej połowie XVII wieku.”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

2021

 

dr Piotr Głogowski

24.02.2021 r.

Temat pracy doktorskiej: „Fenicja w okresie hellenistycznym i rzymskim: Hellenizacja i "Długie Trwanie"”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

 

dr Patrycja Ziomek

14.04.2021 r.

Temat pracy doktorskiej: „Prawne i organizacyjne aspekty działalności uzdrowisk rejencji legnickiej i wrocławskiej w XIX i pierwszej połowie XX w.”

Promotor: dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr

dr Magdalena Gibiec

19.05.2021 r.

Temat pracy doktorskiej: „Kulisy funkcjonowania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów na emigracji w świetle Archiwum Senyka (1929-1934).”

Promotor: dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr

 

dr Barbara Rogosz

16.06.2021 r.

Temat pracy doktorskiej: „Rozpad brytyjskiego imperium kolonialnego w świetle polskiej prasy w latach 1945 - 1980.”

Promotor: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz

 

dr Patrick Starczewski

15.12.2021 r.

Temat pracy doktorskiej: „Od lokomotyw do czołgów. 100 lat wrocławskich zakładów Linke-Hofmann (1839 - 1939).”

Promotor: dr hab. Tomasz Głowiński prof. UWr

 

dr Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło

15.12.2021 r.

Temat pracy doktorskiej: „Codzienność polskich ziemianek na terenie Ziem Zabranych w czasie Powstania Styczniowego (1863-1864).”

Promotor: prof. dr hab. Teresa Kulak

 

dr Anna Dziatczyk

15.05.2021 r.

Temat pracy doktorskiej: „Analiza źródłoznawcza akt zespołu Biuro Informacyjne W.Schimmelpfeng - Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o.”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kościk

 

2022

 

dr Marek Żak

19.01.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „Życie codzienne Legnicy 1945 - 1948.”

Promotor: dr hab. Paweł Jaworski prof. UWr

 

dr Milena Migut

22.06.2022 r.

Temat pracy doktorskiej:” Sposoby nauczania o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce i Niemczech. Perspektywa porównawcza.”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

dr Leszek Kędziora

29.06.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „Działalność polskich organizacji kombatanckich we Francji w latach 1945-1970.”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Piotrowski

 

dr Kamil Borecki

21.09.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „Stronnictwo Narodowe wobec działalności komunistów w Polsce w latach 1928 – 1939.”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Cichoracki

 

dr Patryk Kurzyński

19.10.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „Sacrum w podróżach - świadomość religijna staropolskich peregrynantów w świetle osiemnastowiecznego piśmiennictwa podróżniczego i geograficznego.”

Promotor: dr hab. Filip Wolański prof. UWr

 

dr Tomasz Sielcki

19.10.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „Rozwój transportu publicznego we Wrocławiu w latach 1893-1945.”

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

 

dr Marcin Milczarek

19.10.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „Patroni szkół dolnośląskich w latach 1945 - 2015.”

Promotor: prof. dr hab. Joanna Wojdon

Promotor pomocniczy: dcr hab. Barbara Techmańska

 

dr Sebastian Wojdyła

14.12.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „Ród Boleściców na Mazowszu w średniowieczu .”

Promotor: dr hab. Marek Górny

 

dr Kamil Pawłowski

14.12.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „W służbie  Kościoła, państwa i miasta. Ewangelicki Zakład Diakonijny w Ząbkowicach Śląskich w latach 1860 – 1946.”

Promotor: prof. dr hab. Jan Kęsik

 

dr Krzysztof Gajewski

12.12.2022 r.

Temat pracy doktorskiej: „Dzieje Muzeum Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu w latach 1974 – 2015.”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Maroń

 

dr Kamil Stiel

23.05.2018 r.

Temat pracy doktorskiej: „Działalność Duszpasterstwa Środowisk Twórczych we Wrocławiu w latach 1983 – 2008.”

Promotor: dr hab. Robert Klementowski prof. UWr

 

2023

 

dr Michał Grochowski

18.01.2023 r.

Temat pracy doktorskiej: „Historia gospodarcza getta warszawskiego.”

Promotor: dr hab. Joanna Dufrat