Marzec, kwiecień 2024

Marzec, kwiecień 2024

 

 

1. Acta Nuntiaturae Polonae, Cracoviae : Academia Scientiarum et Litterarum Polona, T. 18 : Franciscus Simonetta (1606-1612), Vol. 2 : (6 X 1607 – 28 IV 1608) / ed. Adalbertus Tygielski. – 2023 [sygn. 74233/15]

 

2. Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego : lata 1632-1655 / wydali Igor Kraszewski, Michał Zwierzykowski i Robert Kołodziej ; przy współpracy Andrzeja Kamieńskiego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; [Chomęcice] : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2022 [sygn. 116069/15]

 

3. Auld Aleida, Early modern authorship and the editorial tradition : Shakespeare, Donne, Herbert, and Milton, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2024 [sygn. 115961/23]

 

4. Ausz Mariusz, Wspaniała reforma : 250-lecie Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2023 [sygn. 116064/9]

 

5. Besen Fania, Księżna Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa / opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2024 [sygn. 116171/9]

 

6. Biedrońska-Słota Beata, Molenda-Berkowicz Maria, Kontusz : z dziejów polskiego ubioru narodowego, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2023 [sygn. 116172/9]

 

7. Bogdan Mirosław, Dzieło opata z Saint-Denis a architektura gotycka południo­wej Polski : mistyka, cystersi, ołtarz = L'oeuvre de l'abbé de Saint-Denis et l'architecture gothique au sud de la Pologne : la mystique, les cisterciens, l'autel, Katowice : "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2023 [sygn. 116101/13]

 

8. Boucher Arthur, Odwieczne prawa wojny i sztuka wojenna sprzed dwudziestu trzech stuleci, Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2024 [sygn. 116111/37]

 

9. Breslau / Wrocław 1933-1949 : Studien zur Topographie der Shoah / Tim Buchen, Maria Luft (Hrsg.), Berlin : Neofelis, cop. 2023 [sygn. 116050/8]

 

10. Broda Michał, Dziewiętnastowieczny spór o kodeks Liwiusza z kościoła św. Piotra i św. Pawła w Legnicy, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023 [sygn. 116032/8]

 

11. Buczek Katarzyna, Rozmaite święta zawsze winnego uczczenia godne : uroczystości szkolne w czasach Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 116168/9]

 

12. Burghart Gottfried Heinrich, Iter Saboticum : podróż na Górę Ślężę w roku 1736 = Iter Sabothicum : Reise zum Zothenberg im Jahr 1736 /wydana w jęz. pol. i niem., opatrzona wstępem, bibliografią, indeksem nazwisk oraz indeksem miejscowości pod redakcją Elisabeth Kölmel i Wojciecha Kunickiego, Sobótka : Muzeum Ślężańskie w Sobótce ; [Leipzig] : Leipziger Universitätsverlag, [2023] [sygn. 116071/8]

 

13. Butkiewicz Tomasz, Zabójstwo Ludwika I Wittelsbacha w Kelheim w 1231 roku, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023 [sygn. 116105/V]

 

14. Cha Victor D., Pacheco Pardo Ramon, Korea : nowa historia Południa i Półno­cy / tłumaczenie Agnieszka Liszka-Drążkiewicz, Kraków : Copernicus Center Press, cop. 2024 [sygn. 116113/41]

 

15. Ciechanowski Grzegorz, Z dziejów polskiej przysięgi wojskowej, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2023 [sygn. 116153/9]

 

16. Classic essays on Jews in early modern Europe / edited by Jonathan Karp and Francesca Trivellato, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2023 [sygn. 115965/23]

 

17. Czerenkiewicz Michał, Oficyna Schedlów : w świecie drukowanej książki XVII i początków XVIII wieku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023 [sygn. 116146/9]

 

18. Davies Norman, Galicja : historia nie narodowa /  przekład Bartłomiej Pietrzyk, Kraków : Znak Horyzont, 2023 [sygn. 116137/16]

 

19. Dealing with disasters from early modern to modern times : cultural responses to catastrophes / edited by Hanneke van Asperen and Lotte Jensen, Amsterdam : Amsterdam University Press, [druk 2024] [sygn. 116022/23]

 

20. Degler Joanna, Jagodzińska Agnieszka, Wodziński Marcin, Literatura autobiograficzna Żydów polskich : tradycja, nowoczesność, płeć, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo "Szermierz", 2024 [sygn. 116173/9]

 

21. Delestowicz Norbert, Piastowscy władcy Wielkopolski w latach 1138-1296, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2024 [sygn. 116102/13]

 

22. Długoń Iwona, Znad modrego Dunaju po leniwy San : Czartoryscy z Pełkiń, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2023 [sygn. 116154/9]

 

 

23. Dobkowska-Kubacka Joanna, Przyszedł czas na ruch kobiet poważnych : kampania o prawo do wykształcenia i pracy zawodowej, w tym artystycznej, kobiet wywodzących się z ziemiaństwa i inteligencji
w latach 1864-1914 w Królestwie Polskim, Kraków : Wydawnictwo Avalon, cop. 2024 [sygn. 116158/9]

 

24. Dudek Antoni, Historia polityczna Polski 1989-2023. - Wyd. zm. i rozszerz., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023 [sygn. 116139/16]

 

25. Ferenc Marek, Dwór królewicza Zygmunta Jagiellończyka (1493-1506) : organizacja, ludzie, praca, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2023 [sygn. 116126/11]

 

26. Ferguson Niall, Dom Rothschildów / przeł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki. - Wyd. 1, dodruk, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2024, T. 1 : Prorocy finansów 1798-1848, T. 2 : Bankierzy świata 1849-1999 [sygn. 116141/23]

 

27. Fiedoruk Andrzej, Historia kuchni polowej : na kulinarnym zapleczu armii świata od starożytności do współczesności, Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2024 [sygn. 116148/37]

 

28. Friszke Andrzej, Czekanie na rewolucję : komuniści w II Rzeczypospolitej, 1921-1926, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2023 [sygn. 116135/16]

 

29. Gabrowski Marian, Lubawska filia obozu Gross-Rosen w relacjach strażniczek, Polkowice : Marian Gabrowski, 2024 [sygn. 116082/8]

 

30. Goliński Mateusz, History of Prague towns until the early 15th century, Leiden ; Boston : Brill, 2024 [sygn. 116266/V]

 

31. Gołębiowski Dariusz, Niekończąca się reforma : polska szkoła na łamach tygodników opinii 1989-2019, Opole : Instytut Śląski, 2023 [sygn. 116164/9]

 

32. Górny Michał, Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle inter­dyscy­plinar­nej analizy historycznej
i archeologicznej, Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2023 [sygn. 116151/9]

 

33. Gronek Agnieszka, Mieczysław Potocki : w służbie przeszłości : z dziejów konserwacji zabytków w Galicji Wschodniej, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2023 [sygn. 116170/9]

 

34. Kosiński Rafał, Wiktor z Tonnony i jego dzieło, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2023 [sygn. 116108/37]

 

35. Kresowianie na Śląsku po 1945 roku : leksykon / praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kleszcza i Marii Kalczyńskiej ; przy współpracy Barbary Maresz i Joanny Hytrek-Hryciuk, Opole : Instytut Śląski, 2023-, T. 1 [sygn. 116091/8]

36.  Król Mateusz, Cechy krakowskie w XIV-XVI wieku, Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa, 2023 [sygn. 116149/13]

 

37. Kwiatkowski Eugeniusz, Zarys dziejów gospodarczych świata / wstęp i opraco­wanie Andrzej Synowiec, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2023 [sygn. 116114/VI]

 

38. Le Goff Jacques, O inne średniowiecze : czas, praca i kultura na Zachodzie: 18 szkiców / przełożyła Wanda Klenczon, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2024 [sygn. 116106/V]

 

39. Lekarstwa różne, doświadczone...: poradnik medyczny wraz z przepisami na medykamenty z XVIII i XIX w. / opracował Bartosz Staręgowski, Lublin : Archiwum Państwowe w Lublinie, 2023 [sygn. 116144/15]

 

40. Leszka Mirosław Jerzy, Wierzbiński Szymon, Wodzowie Zenona (474-491) i Anastazjusza I (491-518), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023 [sygn. 116027V]

 

41. Litwin Henryk, Setnik białogłów i mężów sarmackich - statystów, wojowni­ków, pisarzy i gospodarzy : ku nauce i pożytkowi zebrany, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2023 [sygn. 116160/9]

 

42. Łukaszewska-Haberkowa Justyna, Pisma wydane przez jezuitów działających na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów : katalog druków z XVI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum
w Krakowie, 2023 [sygn. 116121/20]

 

43. Małachowicz Maciej, Karnicki Rafał, Ratusz w Strzelinie : historia i restytucja. - Wyd. 2 uzup., Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2023 [sygn. 116099/8]

 

44. Małkiewicz Andrzej, Szymaniec Piotr, Wojna nowego wieku? : agresja Rosji przeciw Ukrainie  2022-2023, Połomia ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2023 [sygn. 116073/43]

 

45. Man John, Attyla : największy barbarzyńca - postrach Europy / przekład Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Warszawa : Amber, 2024 [sygn. 116112/HS]

 

46. Mendyk Joanna, Dwie twarze bohatera : Rodrigo Díaz a jego wizerunek w „Pieśni o Cydzie” / przedmowa Alberto Montaner, Kraków : Homini - Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, 2023 [sygn. 116049/V]

 

47. Między pracą organiczną a walką o niepodległość : myśl filozoficzna w Wielko­­polsce w okresie zaborów / redakcja naukowa Krzysztof Brzechczyn i Andrzej Wawrzynowicz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 [sygn. 116163/9]

 

48. Między ugodą a insurekcją : granice polsko-rosyjskiego kompromisu politycz­nego w epoce Królestwa Polskiego 1815-1830 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 190. rocznicę koronacji 1829 roku (24 maja 2019 roku) / pod redakcją Henryka Głębockiego, Warszawa : Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, 2023 [sygn. 116138/16]

 

49. Militaryzacja i demilitaryzacja gospodarki - aspekt historyczny / red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka, Wrocław ; Lubin : GAJT Wydawnictwo 1991 sc. : Muzeum Historyczne w Lubinie, 2023 [sygn. 116016/VI]

 

50. Minakowski Marek Jerzy, Elita inflancka czyli łotewska : województwo inflanckie czyli część dzisiejszej Łotwy w granicach Rzeczypospolitej, Kraków : Dr Minakowski, 2013 [sygn. 116208/9]

 

51. Minakowski Marek Jerzy, Elita kijowska : województwo kijowskie, Kraków : Dr Minakowski, 2012 [sygn. 116204/9]

 

52. Minakowski Marek Jerzy, Elita koronna : rodziny senatorów-ministrów Korony Polskiej, Kraków :
Dr Minakowski, 2013 [sygn. 116207/9]

 

53. Minakowski Marek Jerzy, Elita litewska : rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków : Dr Minakowski, 2012 [sygn. 116203/9]

 

54. Minakowski Marek Jerzy, Elita ruska : województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim, Kraków : Dr Minakowski, 2013 [sygn. 116206/9]

55. Minakowski Marek Jerzy, Elita żmudzka i nadniemeńska : księstwo żmudzkie i województwo trockie
(z Kownem, Grodnem i Suwalszczyzną), Kraków : Dr Minakowski, 2013 [sygn. 116205/9]

 

56. Misiurska Agnieszka, Budowa państwa polskiego w latach 1918-1922 w optyce francuskiej i brytyjskiej prasy codziennej, Opole : Instytut Śląski, 2023 [sygn. 116166/9]

 

57. Mroczkowski Krzysztof, Oman 1958-1959, Połomia ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2024 [sygn. 116128/43]

 

58. Mundus et litterae : studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Mrozowiczo­wi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / redakcja Mateusz Goliński i Stanisław Rosik, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2023 [sygn. 116104/V]

 

59. Murij Bohdan, Rola Jana Wyhowskiego wojewody kijowskiego od utraty hetmaństwa do śmierci w latach 1659-1664 /  opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2023 [sygn. 116124/11]

 

60. Museums and social change : challenging the unhelpful museum / edited by Adele Chynoweth, Bernadette Lynch, Klaus Petersen and Sarah Smed, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 116183/23]

 

61. Narracje podręcznikowe : Akademia Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności na rzecz edukacji / pod red. Marii Stini i Karola Sanojcy, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2023 [sygn. 116212/9]

 

62. Natural things in early modern worlds / edited by Mackenzie Cooley, Anna Toledano, and Duygu Yıldırım, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2023 [sygn. 116002/23]

 

63. Od Gutenberga do Zuckerberga : wstęp do humanistyki cyfrowej  / redakcja Adam Pawłowski, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2023 [sygn. 116075, 116076/NP]

 

64. Orient w polskim zwierciadle : wpływy tureckie na kulturę sarmacką = The Orient in the Polish mirror : Turkish influence on Sarmatian culture / [kurator wystawy: Nina Matczak], Ciechanów : Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 2023 [sygn. 116059/9]

 

65. Ostling Michael, Między diabłem a hostią : czary i czarownice w wyobraże­niach mieszkańców i mieszkanek Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / przełożył Łukasz Hajdrych, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2023 [sygn. 116162/9]

 

66. Oziębło Paweł, Plantacja "Santa Maria" Stefana Szolc-Rogozińskiego na wyspie Fernando Poo 1886-1891 : polski akcent w gospo­darce nowo­atlantyckiej, Warszawa : Wydawnictwo DiG, cop. 2023 [sygn. 116174/9]

 

67. Papyrus Erzherzog Rainer (P. Rainer Cent.) : Festschrift zum 100-Jährigen bestehen der Papyrussammlung des Österreichischen Nationalbibliothek / [bearb. von Helene Loebenstein et al.], Wien : in Kommission bei Verlag Brüder Hollinek, 1983, [T. 1] : Textband, [T. 2] : Tafelband [sygn. 115524/HS]

 

68. Piketty Thomas, Kapitał i ideologia  / przełożyła Beata Geppert, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2022 [sygn. 116058/23]

 

69. Piotrkowiak Dariusz, Odjemek od "Herbów szlacheckich" Wacława Potockiego : próba monografii oraz komentowana edycja krytyczna, Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023 [sygn. 116152/9]

 

70. Plany są niczym - planowanie jest wszystkim : planowanie w przestrzeni gospo­dar­czej z perspektywy historycznej : / redakcja Adriana Merta-Staszczak i Sylwia Straszak-Chandoha, Wrocław ; Lubin : GAJT Wydawnictwo 1991 sc. : Muzeum Historyczne w Lubinie, 2022 [sygn. 116062/47]

 

71. Polacy na Wschodzie : historie mówione nagrane w latach 2006-2011 w Białorusi, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Rosji, Rumunii, Ukrainie / pod redakcją Dominika Czapigo, Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2023 [sygn. 116177/15]

 

72. Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia, Polskość to normalność, wolność i solidarność : szkice z historii najnowszej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024 [sygn. 116087/9]

 

73. Polish American voices : a documentary history, 1608-2020 / edited by Anna D. Jaroszyńska-Kirchmann and James S. Pula, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2024 [sygn. 116187/9]

 

74. Polish cathedrals : polskie dziedzictwo religijne, kulturowe, społeczne i material­­ne w Stanach Zjednoczonych : leksykon / redakcja Jacek Gołębiowski, Maria Anna Furtak, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2023, [T.] 1, 2. [sygn. 116179/21]

 

75. Polish-Georgian Historians' Commission : collected works. Vol. 4 / edited by David Kolbaia, Warsaw : Instytut Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 116046/43]

 

76. Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych : katalog dobrych praktyk : wersja 1.1 / pod redakcją Roberta R. Kufla i Anny Laszuk, Warszawa ; Zielona Góra : Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, 2023 [sygn. 116065/20]

 

77. Przeostrzenia : kino wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989 / redakcja naukowa Sylwia Borowska-Kazimiruk, Paulina Kwiatkowska, Agata Zborowska, Warszawa :  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 116157/9]

 

78. Przybylski Damian, Działalność kontrwywiadowcza FBI, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2024 [sygn. 116134/43]

 

79. Reprezentace a praxe sociální kontroly v pozdně strědověkých městech / Martin Čapský a kol., Dolní Břežany : Scriptorium, 2023 [sygn. 116056/5]

 

80. Rokita Jan Gustaw, Medalierstwo w służbie Augusta III Wettyna i Stanisława Leszczyńskiego : funkcje propagandowe medali z lat 1719-1764, Warszawa : Fundacja im. Władysława Orkana, 2023 [sygn. 116202/9]

 

81. Rolnik Dariusz, Adam Chmara (1720-1805) - ostatni wojewoda miński w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022 [sygn. 116125/11]

 

82. Rospond Stanisław, Polskość Mikołaja Kopernika z rodu Ślązaka / wstęp i opracowanie Stanisława Sochacka. – Wyd. 2, Opole : Instytut Śląski, 2023 [sygn. 116088/9]

 

83. Rzeźnik Michał, Piotr Rzeźnik - zdrajca z Izbicy, Warszawa : Wydawnictwo Femi, [2023] [sygn. 116072/9]

 

84. Samarski Bartłomiej, Siłkowska Urszula, W Dniepru wodach konie poił... : w setną rocznicę rozlokowania
w Białymstoku 10 Pułku Ułanów Litewskich, Białystok : Zakład Poligraficzny Ares : Archiwum Państwowe
w Białymstoku, 2022 [sygn. 115979/9]

 

85. Samp Mariusz, Bolesław Krzywousty : piastowski bóg wojny, Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2023 [sygn. 116103/13]

 

86. Schneider Bernhard, Die Ziqqurrat von Nippur im 1. Jahrtausend v. Chr., Münster : Zaphon, 2023 [sygn. 116014/HS]

 

87. Sierakowska-Dyndo Jolanta, Nowicka Ivonna, Jaśkowski Stanisław Adam, Perskie losy : dzieje Polaków
w Iranie w czasie II wojny światowej i po niej, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2023 [sygn. 116161/9]

 

88. Sierpowski Stanisław, Liga Narodów w latach kryzysu 1929-1946, Poznań : Wydział Historii UAM, 2023-, T. 1 [sygn. 116067/43]

 

89. Sikorska-Kulesza Jolanta, Tolerated evil : prostitution in the Kingdom of Poland in the nineteenth century /  translated by Julita Mastalerz, Berlin : Peter Lang, 2020 [sygn. 116078/9]

 

90. Sirojć Zdzisław, Gospodarowanie w przeszłości : leksykon : przejawy, ośrodki, organizacje / Avo Alter-Siro [pseud.], Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2022 [sygn. 116115/21]

91. Słownik wsi śląskich w średniowieczu / [aut.] Dagmara Adamska [et al.], 2014-, T. 2 : Powiat wołowski. - 2023, T. 3 : Powiat polkowicki. - 2023 [sygn. 105119/21]

 

92. Smith Douglas, Rosyjska misja : zapomniana opowieść o tym jak Amerykanie uratowali Związek Sowiecki przed upadkiem / z języka angielskiego przełożył Łukasz Müller, Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2024 [sygn. 116130/43]

 

93. Smith Jeffrey Chipps, Kunstkammer : early modern art and curiosity cabinets in the Holy Roman Empire, London : Reaktion Books, 2022 [sygn. 116003/23]

 

94. Sroka Łukasz Tomasz, Lili Haber : drugie pokolenie po Holokauście w Izraelu : narodziny nowego narodu / przedmowa Marian Turski, Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2024 [sygn. 116129/43]

 

95. Stobiecki Rafał, Siewierski Tomasz, Zamiast pamiętnika : rozmowy o historii, rybach i nie tylko, Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2023 [sygn. 116156/9]

 

96. Stolicki Jarosław, Sejmiki województw ukrainnych podczas wygnania 1648-1700, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2023 [sygn. 116123/11]

 

97. Studia Śląskie, Opole : Instytut Śląski, T. 92 : Odra w przestrzeni historycznej, kulturalnej  i gospodarczej / red. nauk. Tomasz Głowiński, Bartosz Jan Kuświk. - 2023, T. 93 : Śląskie regiony i miasta w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, społecznej i politycznej / red. nauk. Krystian Heffner, Brygida Solga. - 2023 [sygn. 36726/7]

 

98. Surdacki Marian, Infirmeria Szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2023 [sygn. 116145/9]

 

99. Szuchta Robert, Trojański Piotr, Holokaust : (nie)odrobiona lekcja historii, Kraków ; Warszawa : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Muzeum Getta Warszawskiego, 2023 [sygn. 116132/43]

 

100. Świacka Maria, Wspomnienia z lat 1872-1924 / opracował i wstępem opatrzył Tomasz Łaszkiewicz, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2024 [sygn. 116119/15]

 

101. Taylor Edward, Historia rodziny Taylorów w Polsce. – Wyd. 2. uzup. i rozszerz. przez Jana R. E. Taylora, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2023 [sygn. 116165/9]

 

102. "Tej walki nie możemy przegrać!" : strajki, protesty i bunty w drugiej połowie XX i w XXI wieku - perspektywa gospodarcza i społeczna / pod redakcją Kamila Dworaczka i Tomasza Głowińskiego, Wrocław ; Lubin : GAJT Wydawnictwo 1991 sc. : Muzeum Historyczne w Lubinie, 2021 [sygn. 116061/47]

 

103. Tyszkiewicz Jakub, Szczecin widziany zza Atlantyku : miasto w oczach dyplomacji i wywiadu USA oraz
w rozważaniach amerykańskich dotyczących granicy na Odrze i Nysie, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 116127/43]

 

104. Vodička Ondřej, Exil českého a moravského duchovenstva : za husitských válek, Praha : NLN, 2019 [sygn. 116024/5]

 

105. Walaszek Adam, Polish American history before 1939 / translated by Urszula Tempska, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2024-, Vol. 1 : Polish-American history from 1854 to 2004. - 2024 [sygn. 116068/43]

 

106. Walkiewicz Tomasz, Józef Piłsudski : do niepodległej Polski przez robotniczą Łódź, Łódź : Archiwum Państwowe w Łodzi, 2023 [sygn. 116063/9]

 

107. Wątor Adam, "Utajony w każdym geniusz pracy i służby obywatelskiej" : Ernesta Adama (1868-1926) działalność publiczna, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2024 [sygn. 116159/9]

 

108. Wesołowska Julia, Zakładniczki : zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882-1914), [Kórnik] ; Poznań : Fundacja Zakłady Kórnickie : Grupa Wydawnicza FNCE, 2023 [sygn. 116155/9]

 

109. Wielkie Pomorze : kontekst skandynawski : wieloautorska praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Słupsk : Uniwersytet Pomorski w Słupsku ; Gdańsk :  Instytut Kaszubski w Gdańsku, 2023 [sygn. 116122/33]

 

110. Wierzejska Jagoda, Była wschodnia Galicja w Polsce, Polska w byłej wschodniej Galicji : obraz (wielo)narodowej prowincji w międzywojennej literaturze polskiej, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 116136/9]

 

111. Williams Deanne, Girl culture in the Middle Ages and Renaissance : performance and pedagogy, London ; New York : Arden Shakespeare, Bloomsbury Publishing Plc, 2023 [sygn. 115996/23]

 

112. Wiśniewska Dorota, Salony, "salonierki", polityka : studium porównawcze Paryża i Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 116066/23]

 

113. Wojenne zdobycze, łupy, trofea : z dziejów wojskowości polskiej i powszech­nej / pod redakcją Andrzeja Niewińskiego, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2023 [sygn. 116109/37]

 

114. Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej w walce o granicę wschodnią w latach 1918-1922 / redaktor naukowy Michał Polak, Warszawa ; Wiązowna : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ; Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", 2021 [sygn. 116180/16]

 

115. Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP [Sztabu Głównego Wojska Polskiego] / pod red. Tadeusza Dubickiego, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2010-, T. 13. – 2023 [sygn. 105594/16]

 

116. Wywiezieni jako pierwsi : wspomnienia ofiar deportacji z 10 lutego 1940 r. / Kazimierz Bradel, Jadwiga Bunkiewicz, Teresa Sitarek, Walerian Wysocki ; wstęp i opracowanie: Piotr Cichoracki, Marcelina Jakimowicz, Wrocław : PTL, 2023 [sygn. 116211/15]

 

117. Zamoyska Jadwiga, Wspomnienia / w opracowaniu i ze wstępem Edyty Bątkiewicz-Szymanowskiej
i Magdaleny Biniaś-Szkopek. – Wyd. 2. zm. i popr., Kórnik : Fundacja Zakłady Kórnickie : Grupa Wydawnicza FNCE, 2023 [sygn. 116118/15]

 

118. Zauberei ist dess Teufels selbs eigen Werk : Hexenglaube und Hexenverfolgung im regionalen und interdisziplinären Vergleich / herausgegeben von Karl Murk, Marburg : Hessisches Staatsarchiv Marburg, 2022 [sygn. 116182/23]

 

119. Złoch Wiesław, Swój plan wykonam : dziennik górnika z 1972 roku / opracowanie i przypisy Ryszard Kaczmarek, Jerzy Kochanowski ; wstęp Jerzy Kochanowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023 [sygn. 116178/15]

 

120. Zych Edward Franciszek, Wspomnienia syberyjskie 1940-1946 / wstęp i opracowanie: Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2023 [sygn. 116083/15]

 

121. "Żądamy pracy dla naszych ojców" :  strajki, protesty i bunty od epoki nowo­żyt­nej po połowę XX wieku - perspektywa gospodarcza i społeczna / pod redakcją Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wrocław ; Lubin : GAJT Wydawnictwo 1991 sc. : Muzeum Historyczne w Lubinie, 2021 [sygn. 1160160/47]