Zasady korzystania

Biblioteka Instytutu Historycznego jest biblioteką o charakterze publicznym, udostępnia zbiory własne i umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych (w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej).

Prawo korzystania z wypożyczalni miejscowej posiadają studenci, doktoranci i pracownicy Instytutu Historycznego. Studentów i doktorantów obowiązuje zapisanie się do biblioteki, co następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza i okazaniu indeksu z kartą zobowiązań w wypożyczalni Biblioteki Instytutu Historycznego (patrz także zakładka – ZAPISY). Formularz dostępny na stronie www.uni.wroc.pl/katalog/, w zakładce Katalog on-line). Z początkiem każdego następnego roku akademickiego należy przedłużyć ważność zapisu okazując indeks lub legitymację studencką z wpisem na kolejny rok studiów.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Historycznego znajdujące się w bazie komputerowej będą udostępniane wyłącznie po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną, (bardzo prosimy w pierwszej kolejności przeszukiwać katalog komputerowy). W katalogu komputerowym znajdują się książki wydane po 1980 roku i niektóre wydane wcześniej. Książki, których nie ma w katalogu komputerowym oraz czasopisma są udostępniane na starych zasadach – po złożeniu zamówienia na rewersie papierowym. Rewers tradycyjny należy wypełnić czytelnie, obok dokładnych danych bibliograficznych dzieła należy wpisać liczbę inwentarza i sygnaturę (np. liczba inwentarza to 76554, sygnatura to 16, 15, 9). Sygnatura wskazuje dział, w którym dzieło jest przechowywane, jej brak powoduje zwrot rewersu bez realizacji. Rewersy są realizowane co 30 minut począwszy od godz. 9.00, czas realizacji (w zależności od liczby złożonych rewersów) wynosi najwyżej 30 minut. W czytelni i wypożyczalni książki przechowuje się przez 7 dni (można prolongować).

Część księgozbioru (około 30000 woluminów) umieszczona w magazynie poza głównym pomieszczeniem Biblioteki IH jest udostępniana raz dziennie. Dotyczy to czasopisma oznaczonych w katalogu literą A oraz książek oznaczonych sygnaturami: 5, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 46, 48, I, II, III, IV, sz. I, sz. II, m, Dys. Zamówienia należy składać do godz 12:00 - materiały są udostępniane tego samego dnia po godz. 14.00.

W bibliotece (czytelnia, wypożyczalnia i korytarz z katalogami) obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia oraz korzystania z telefonów komórkowych!