Doktoranci

Zasady powoływania członków komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego zatwierdzone przez Radę Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 15.01.2014 r.
1. Dyscyplina podstawowa:
· - Przewodniczący – Dyrektor Instytutu Historycznego lub Kierownik studiów doktoranckich
· - egzaminator – Przewodniczący Komisji ds. obrony pracy doktorskiej
· - egzaminator – członek Komisji ds. obrony pracy doktorskiej wyznaczony uchwałą przez Radę Instytutu Historycznego przy powoływaniu Komisji ds. obrony pracy doktorskiej
· - członek Komisji – Promotor
2. Dyscyplina dodatkowa:
· - Przewodniczący – Dyrektor Instytutu Historycznego lub Kierownik Studiów Doktoranckich
· - egzaminator – (wyznaczony przez Radę Instytutu w ramach danej dodatkowej dyscypliny naukowej)
· - członek Komisji – Promotor
3. Nowożytny język obcy:
· - Przewodniczący – Dyrektor Instytutu Historycznego lub Kierownik Studiów Doktoranckich
· - egzaminator – (wyznaczony przez Radę Instytutu w ramach danego nowożytnego języka obcego)
· - członek Komisji – Promotor
W przypadku osoby, która posiada promotora zewnętrznego, funkcję członka komisji może pełnić wicedyrektor jednostki przeprowadzającej przewód doktorski, o ile jest samodzielnym pracownikiem nauki,
--
Uchwała Rady Instytutu Historycznego nr 169/2014
z 15.01.29014 r.
W sprawie wyznaczenia następujących egzaminatorów wchodzących w skład Komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z języków w kadencji 2012 – 2016:
1. Język angielski: mgr Agnieszka Pęcikiewicz, mgr Monika Wojnowska-Malcewicz
2. Język niemiecki: mgr Zbigniew Gdowski, mgr Janusz Murczkiewicz
3. Język francuski: mgr Katarzyna Działoszyńska
4. Język hiszpański: mgr Izabela Ponulak
5. Język włoski: mgr Elżbieta Wojtaszak
6. Język rosyjski: mgr Wanda Męcińska-Kiedroń
Do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z filozofii został powołany prof. dr hab. Andrzej Lorenz, ekonomii dr hab. Urszula Kalina-Prasznic prof. UWr
----
Załączniki: