Kwiecień, maj 2023

1. A jednak kolej! 4 : koleje i granice / red. nauk. Bartosz Kruk, Marek Zawadka, Lubin : Muzeum Historyczne w Lubinie ; Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c., 2022 [sygn. 115090/47]

 

2. Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 / wstęp i oprac. Marzena Liedke
i Piotr Guzowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2023 [sygn. 115047/15]

 

3. Albright Madeleine, Woodward Bill, Fascism : a warning, London : William Collins, 2019 [sygn. 115215/43]

 

4. Aramaic in its historical and linguistic setting / edited by Holger Gzella and Margaretha L. Folmer, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2008 [sygn. 115033/HS]

 

5. Arendt Fryderyk Hermann, O epidemii cholery w Kłajpedzie w roku 1831 / oprac. i wstępem poprzedzili Małgorzata Małłek-Grabowska ­i Janusz Małłek ; przekład Tomasz Babnis, Olsztyn : Archiwum Państwowe, 2022 [sygn. 114858/15]

 

6. Babiński Leon, W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej / wstęp i red. nauk. Janusz Faryś
i Henryk Walczak, Szczecin ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 115004/15]

 

7. Baird Jennifer A., Dura-Europos, London ; New York : Bloomsbury Academic, 2021 [sygn. 115060/HS]

 

8. Barton John, Historia Biblii : księga i jej religie / przełożyła Anna Kunicka, Warszawa : Wydaw-
nictwo Aletheia, 2022 [sygn. 115093/37]

 

9. Beevor Antony, Arnhem : the battle for the bridges, 1944, London : Viking, an imprint of Penguin Books, 2018 [sygn. 115238/43]

 

10. Benken Przemysław, Kryzys w komunistycznych Chinach w 1989 roku i jego wpływ na sytuację
w PRL oraz stosunki dwustronne : przyczyny, przebieg, konsekwencje, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 115010/41]

 

11. Bergemann Johann Gottfried, Opisanie i dzieje miasta Mirska na Śląsku, Chromiec : Wydawnictwo Wielka Izera, 2023-, Cz. 1 : Od zarania dziejów do roku 1740 / przełożył Marcin Wawrzyńczak [sygn. 115043/8]

 

12. Bilans półwiecza : Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w drugiej połowie XX wieku : wspomnienia / pod redakcją Zenona Piecha, Kraków : Historia Iagellonica, 2022 [sygn. 114797/15]

 

13. Biografie kresowe / opracowała Dorota Lewandowska ; przy współpracy Małgorzaty Kośki, Sławomira Postka i Huberta Wajsa, Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2022 [sygn. 115203/9]

 

14. Bloch Marc, Królowie cudotwórcy : studium o nadprzyrodzonym charakterze przypisywanym władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii /  przełożył Jan Maria Kłoczowski, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2023 [sygn. 114938/23]

 

15. Błaszczyk Grzegorz, Polish students at the University of Dorpat (Yuryev) in 1802-1918, Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114860/9]

16. Britons on Poland : from Burke to Conrad : an anthology / edited by Jacek Kloczkowski, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej - Center for Political Thought, 2021 [sygn. 114855/9]

 

17. Burleigh Michael, The best of times, the worst of times : the history of now, London : Macmillan, 2017 [sygn. 115239/43]

 

18. Charčuk Chrystyna, Dawny Truskawiec = Davnìj Truskavecʹ : (1827-1939), Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2022 [sygn. 115272/9]

 

19. Ciemała Marianna, Życie braterskie według "Reguły" św. Benedykta : teologia i praktyka, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2022 [sygn. 115064/37]

 

20. La civilisation phénicienne et punique : manuel de recherche / éd. par Véronique Krings, Leiden ; New York ; Köln : Brill, 1995 [sygn. 115028/HS]

 

21. Clarke Stephen, The French Revolution and what went wrong, London : Century, 2018 [sygn. 115218/33]

 

22. Claudius Mamertinus, Gratiarum actio Mamertini de consulatu suo Iuliano imperatori = Podzięko-
wanie dla cesarza Juliana za konsulat / Klaudiusz Mamertinus ; przekład, wstęp i komentarz Anna Pająkowska-Bouallegui, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022 [sygn. 114532/HS]

 

23. Colloquium Opole 2021 : wspólny mit czy źródło sporu politycznego? : dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z trójstronnej polsko-czesko-niemieckiej perspektywy / pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas i Roberta Wieczorka, Opole : Instytut Śląski, 2022 [sygn. 114959/8]

 

24. Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire / sous la direction de Pierre Cabanes, Athènes : Fondation D. et É. Botzaris : École française d'Athènes, 1 : Inscriptions  d’Epidamne-Dyrrhachion et d’Apollonia, 1 : Inscriptions d’Epidamne-Dyrrhachion / par Pierre Cabanes et Faïk Drini ; avec la collaboration de Miltiade Hatzopoulos et Olivier Masson. - 1995 [sygn. 115027/HS]

 

25. Czekałowska Marieta, Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114877/9]

 

26. Czyż Anna Sylwia, Gutowski Bartłomiej, Sieradzki Paweł, Parafie i kościoły polskie w Michigan, Massachusetts i Minnesocie = Polish parishes and churches in Michigan, Massachusetts and Minnesota / tłum./transl. Małgorzata Matysik ; fot./photo. Norbert Piwowarczyk, Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika", 2021 [sygn. 115273/9]

 

27. Daniluk Dawid, System konstytucyjny Państwa Miasta Watykan, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114876/43]

 

28. De Zayas Alfred-M., Ludobójstwo Ormian w latach 1915-1923 w świetle Konwencji o ludobójstwie z 1948 roku /  przełożyła Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, Toruń : Time Marszałek Group, 2021 [sygn. 114859/43]

 

29. Diodorus Siculus, A factis fabulosis ad res historicas gestas : (Bibliotheca Historica VI-X) = Od mitu do historii : (Biblioteka Historyczna VI-X) / Diodor Sycylijski ; redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Sylwester Dworacki, Anna Pawlaczyk ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020 [sygn. 115264/HS]

 

30. Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1945, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2020-, T. 2 : 1926-1932 / red. t. Piotr Głuszkowski, Cz. 1 : Trudne lata (czerwiec 1926 - luty 1929) / tłum. dokumentów z jęz. ros. Adam Jaskólski, Piotr Zemszał. - 2022, Cz. 2 : Na drodze ku stabilizacji (luty 1929 - lipiec 1932) / tłum. dokumentów z jęz. ros. Adam Jaskólski, Piotr Zemszał. - 2022 [sygn. 114124/15]

 

31. Drábik Jakub, Fašista : příběh sira Oswalda Mosleyho, Praha : Academia, 2017 [sygn. 115244/43]

 

32. Ducrey Pierre, Polemica : études sur la guerre et les armées dans la Grèce ancienne / avec les contributions de Cédric Brélaz et de Claude Calame ; édité par Sylvian Fachard en collaboration avec l'auteur. - Deuxième tirage, Paris : Les Belles Lettres, 2019 [sygn. 114977/HS]

 

33. Dworaczek Kamil, W cieniu radioaktywnej chmury : konsekwencje katastrofy czarnobylskiej
w Polsce, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2022 [sygn. 115013/16]

 

34. Egetenmeyr Veronika, Die Konstruktion der "Anderen" : Barbarenbilder in den Briefen des Sidonius Apollinaris, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022 [sygn. 114946/HS]

 

35. Emigracja kaszubska : zjawisko, ludzie, ośrodki : wieloautorska praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej ; Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2020 [sygn. 115083/23]

 

36. Emigracja kaszubska w Stanach Zjednoczonych : historia i dziedzictwo = Kashubian emigration in the United States : history and heritage / praca monograficzna pod redakcją Daniela Kalinowskiego = monographic work edited by Daniel Kalinowski, Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku ; Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 2022 [sygn. 115084/23]

 

37. Eugippius, Żywot św. Seweryna : Reguła / Eugipiusz ; przekł. i oprac. Kazimierz Obrycki. – Wyd. 2., niezmienione, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2022 [sygn. 115067/37]

 

38. Europa Środkowo-Wschodnia - w kręgu koncepcji Międzymorza /  redakcja Edward Czapiewski, Anna Szczepańska-Dudziak, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2017 [sygn. 114986/23]

 

39. Europejskie kino gatunków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016-, 2 / red. Piotr Kletowski, Maciej Peplinski. - 2020, 3 / red. Piotr Kletowski. - 2021 [sygn. 115100/23]

 

40. Ferg Erica, Geography, religion, gods, and saints in the Eastern Mediterranean. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 115035/HS]

 

41. Fishwick Duncan, Cult places and cult personnel in the Roman empire. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 [sygn. 115034/HS]

 

42. Gebethner Stanisław, Państwo, demokracja, konstytucja : teksty zebrane /  redaktorzy naukowi Anna Materska-Sosnowska, Krzysztof Urbaniak, Jacek Wojnicki, Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114853/16]

 

43. Generał brygady Jan Kowalewski (1892-1965) - oficer wywiadu i kryptolog : studia i szkice / pod red. nauk. Dariusza Roguta, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 115007/9]

 

44. Gersdorf Adolph Traugott von, Dzienniki podróżne 1765-1800 : wybór / przełożył i przypisami opatrzył Marcin Wawrzyńczak, Chromiec : Wydawnictwo Wielka Izera, 2022 [sygn. 115040/8]

 

45. Gębicka Ewa, Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii : pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022 [sygn. 115110/9]

 

46. Giza Natalia, Ideał kobiety angielskiego renesansu w świetle XVI-wiecznej literatury parenetycznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicz­nego, 2020 [sygn. 115095/23]

 

47. Goldsworthy Adrian , Filip i Aleksander : królowie i zdobywcy /  przełożył Janusz Szczepański, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2023 [sygn. 115052/HS]

 

48. Goldsworthy Adrian, Pax Romana : wojna, pokój i podboje w świecie rzymskim  / przełożył Norbert Radomski. – Wyd. 1 (dodruk), Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2023 [sygn. 115048/HS]

 

49. Graczyk Konrad, Sprawa Ignacego Kaczmarka : studium przypadku niemieckiego zabójstwa sądowego z 1944 r. oraz rozliczeń z okupacją niemiecką, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 115012/8]

 

50. Gumennij Sergij L., Uchodźcy : nielegalne przekraczanie granicy polsko-sowieckiej w latach 1918-1939, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 115021/16]

 

51. Günther Elisabeth, Komische Bilder : Bezugsrahmen und narratives Potenzial unteritalischer Komödienvasen, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022 [sygn. 114950/HS]

 

52. Guts Muths Johann Christoph Friedrich, Moja podróż po ojczyźnie : z Turyngii w Góry Olbrzymie aż po źródła Łaby i przez Czechy w Góry Kruszcowe, z przystankami w Erfurcie, Lipsku, Dreźnie, Budziszynie, Zgorzelcu, Bolesławcu, Cieplicach, Jeleniej Górze, Hostinném, Turnowie, Pradze, Teplicach i Freibergu : wybór / przeł. Marcin Wawrzyńczak ; il. Daniel Berger, Chromiec : Wydawnictwo Wielka Izera, 2021 [sygn. 115041/8]

 

53. Hastings Max, Vietnam : an epic history of a tragic war, London : William Collins, 2019 [sygn. 115224/43]

 

54. Hieronim, św., Żywoty mnichów Pawła, Hilariona, Malchusa / przekł., wstęp i oprac. Bazyli Degórski. – Wyd. 2., niezmienione, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2022 [sygn. 115065/37]

 

55. Histoire de familles dans le monde grec ancien et dans la Rome antique / textes édités par Christophe Pébarthe et Olivier Devillers, Bordeaux : Ausonius, 2018 [sygn. 114979/HS]

 

56. Historia i pamięć : wydarzenia Grudnia '81 w Zakładach Górniczych "Rudna" / zespół redakcyjny Elżbieta Sawicka, Michał Zaremba, Joanna Konkolska-Kula ; aut. części historycznej Łukasz Sołtysik. - Wyd. 2 rozszerz., Lubin : KGHM Polska Miedź S. A., 2021 [sygn. 114988/8]

 

57. Historiografia wojskowa w PRL : zagadnienia wybrane / pod red. Przemysława Benkena, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2022 [sygn. 115011/9]

 

58. The historiography of Alexander the Great / edited by Krzysztof Nawotka, Robert Rollinger, Josef Wiesehöfer and Agnieszka Wojciechowska, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2018 [sygn. 114921/HS]

 

59. Huber Irene, Rituale der Seuchen- und Schadensabwehr im Vorderen Orient und Griechenland : Formen kollektiver Krisenbewältigung in der Antike, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2005 [sygn. 114928/HS]

 

60. Inscriptions du sanctuaire de la mere des dieux autochtone de Leukopétra (Macedoine) / Ph. M. Petsas, M. B. Hatzopoulos, Lucrece Gounaropoulou, P. Paschidis, Athenes : Fondation nationale de la recherche scientifique. Centre de recherches de l'antiquité grecque et romaine ; Paris : Diffusion De Boccard, 2000 [sygn. 114254/HS]

 

61. Iohannes Joachim Schiewer : doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis : (10. X. 2022) / [przekład tekstu na język łaciński Ignacy Lewandowski ; przekład tekstu na język angielski oraz na język polski Ewa Dratwa ; redaktor Ewa Dobosz], Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114865/9]

 

62. Jakubowski Wojciech, Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021-, Cz. 1 : Instytucje władzy, T. 3 : Instancje terenowe Rzeszy. - 2022 [sygn. 114105/43]

 

63. Jan Kasjan, św., Reguły = (De institutis coenobiorum) / przekł. Kacper Maraś ; wstęp, korekta Ewa Wipszycka ; red. nauk. Szymon Hiżycki, Ewa Wipszycka, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2023 [sygn. 115068/37]

 

64. Jarosz Dariusz, Ludzie "trzeciego wieku" i ich warunki życiowe w Polsce w latach 1944-1989 : główne problemy (analiza historyczna), Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2022 [sygn. 114814/16]

 

65. Jewish perspectives on Hellenistic rulers / edited by Tessa Rajak, Sarah Pearce, James Aitken, and Jennifer Dines, Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, [druk 2022 Milton Keynes : Ligthning Source] [sygn. 114924/HS]

 

66. Jędrzejewicz Wacław, Sokolnicki Michał, "Dobrze jest pomyśleć w takich czasach, co zrobiłby Piłsudski" : listy Wacława Jędrzejewicza i Michała Sokolnickiego / oprac., wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Kloc, Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 114967/15]

 

67. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.) / Josef Unger a kolektiv, Brno : Masarykova univerzita, 2019 [sygn. 114982/5]

 

68. Jordan Peter, Breslau oder Wrocław? : das Begriffspaar Endonym/Exonym als Kernthema der kritischen Toponomastik : wie politische Haltungen den Gebrauch geographischer Namen bestimmen, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2022 [sygn. 114997/23]

 

69. Junes Tom, Pokolenia PRL : ruch studencki w Polsce 1944-1989 /  przełożył Jerzy Giebułtowski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 115009/16]

 

70. Kamiński Ireneusz, Historia "końców świata" oraz przepowiednie : apokaliptyka w datach czyli Kiedy koniec?, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020-, Cz. 1 : Do końca XII w. - 2020 [sygn. 114856/23]

 

71. Kiereś Krzysztof, Gdy człowiek był numerem : losy obozowe Juliana Szczotki w latach 1942-1945
w świetle wspomnień oraz korespondencji obozowej, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114848/15]

 

72. King David, The trial of Adolf Hitler : the Beer Hall Putsch and the rise of nazi Germany, London : Pan Books, 2018 [sygn. 115228/43]

 

73. Kino końca wieku / red. nauk. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019 [sygn. 115053/23]

 

74. Komar Paulina, Eastern wines on Western tables : consumption, trade and economy in ancient Italy, Leiden ; Boston : Brill, 2021 [sygn. 114980/HS]

 

75. Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa / Agata Kawecka [et al.] ; redakcja naukowa Ivan N. Petrov, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 115032/20]

 

76. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie na terenie dawnego województwa bełskiego, Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2021-, T. 1 / pod red. Andrzeja Betleja i Agaty Dworzak, T. 2 / pod red. Andrzeja Betleja i Agaty Dworzak. - 2021 [sygn. 114874/9]

 

77. Kotarba Ryszard, Żydzi Krakowa w dobie zagłady (ZAL/KL Plaszow), Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 115005/16]

 

78. Kowalczyk Sabina, Wizerunek wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2023 [sygn. 115045/9]

 

79. Krüger Anna-Lena, Hieronische Architektur auf Sizilien : Überlegungen zu einem modernen Forschungskonstrukt, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022 [sygn. 114945/HS]

 

80. Kuciak Jakub, Samos w świecie Herodota :  logoi samijskie i ich miejsca w Dziejach Herodota, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 114850/HS]

 

81. Kurzawa Zofia, Kusztelski Andrzej, Przewodnik : Franciszkanie na Górze Przemysła, Poznań : Archiwum Państwowe ; Miejski Konserwator Zabytków ; Muzeum Narodowe, 2021 [sygn. 114912/48]

 

82. Lazorak Bogdan O., Skwarej Beata, Lazorak Tetjana, Drohobycz i ziemia drohobycka w latach
1914-1919 : studia z dziejów miasta i regionu = Drogobyč ì drogobycʹka zemlja u 1914-1919 rr. : doslìdžennja ìstorìï mìsta ta regìonu, Warszawa = Varšava [i 3 pozostałe] : Wydawnictwo AEH, 2022 [sygn. 115233/16]

 

83. Leja Barbara, Polonijna radiofonia w metropolii nowojorskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022 [sygn. 115102/16]

 

84. Lengauer Włodzimierz, Eros Greków, Kraków : Homini : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2023 [sygn. 115050/HS]

 

85. Leszkowicz Tomasz, Spadkobiercy Mieszka, Kościuszki i Świerczew­skiego : Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 115006/9]

 

86. Lewicki Zbigniew, Historia cywilizacji amerykańskiej : era konsekwencji 1980-2021, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 [sygn. 114935/41]

 

87. Lucianus Samosatensis, On the Syrian goddes / Lucian ; ed. with an introd., transl., and comment. by J. L. Lightfoot. - Repr., Oxford : Oxford University Press, 2004 [sygn. 115085/HS]

 

88. Łabuszewski Tomasz, Ukradzione dzieciństwo = Stolen childhood / współpraca Anna Maria Adamus, Ewa Dyngosz, Edyta Gula, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 114828/16]

 

89. Łbik Lech, Kult błogosławionej Doroty w Prusach krzyżackich, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2022 [sygn. 114849/9]

 

90. Łukaszewicz Jerzy, Zdarzenie - technika - sztuka : myślenie sztuki filmowej : obserwacje, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021 [sygn. 115087/23]

91. Making peace in the Ancient World : proceedings of the 7th Melammu Workshop, Padova, 5-7 November 2018 / edited by Giovanni B. Lanfranchi, Simonetta Ponchia and Robert Rollinger, Münster : Zaphon, 2022 [sygn. 114927/HS]

 

92. Les marques du voisinage : l'Alsace et la Posnanie dans l'ombre des influences germaniques / textes réunis et publiés par Maciej Forycki et Agnieszka Jakuboszczak avec la collaboration d'Audrey Kichelewski, Eric Hassler et Patrick Werly, Poznań : Instytut Historii UAM ; Strasbourg, 2019 [sygn. 114857/23]

 

93. Marrou Henri-Irénée, Historia wychowania w starożytności / przełożył Stanisław Łoś, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2023 [sygn. 115051/HS]

 

94. Materiały z I Zjazdu badaczy Polonii / opracowali Jacek Gołębiowski, Maria Furtak, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022 [sygn. 115086/16]

 

95. Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa (1400-1700) : Kommunikative Praktiken und Verfahren in gemischtsprachigen Städten und Verbänden / hrsg. von Hans-Jürgen Bömelburg und Norbert Kersken, Marburg : Verlag Herder-Institut, 2020 [sygn. 115000/23]

 

96. Migeotte Léeopold, Les finances des cités grecques : aux périodes classique et hellénistique, Paris : Les Belles Lettres, 2014 [sygn. 114978/HS]

 

97. Mogotti Branka, Šašel Kos  Marjeta, Radman-Livaja Ivan, Roman funerary monuments of south-western Pannonia in their material, social, and religious context, Oxford : Archaeopress Publishing, 2018 [sygn. 114914/HS]

 

98. Migrations in the Slavic cultural space from the Middle Ages to the present day / edited by Zofia A. Brzozowska, Piotr Kręzel, Izabela Lis-Wielgosz, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 115030, 115031/23]

 

99. Mika Grzegorz, Pleskot Patryk, Szucha 25 : pierwsze ministerstwo wolnej Polski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2022 [sygn. 114827/16]

 

100. Mitrovits Miklós, Zakazane kontakty : współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976-1989 / przekład Szymon Brzeziński, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 115020/16]

 

101. Morini Anna, Bibliografia del Fayyum, Imola (Italy) : Editrice La Mandragora, 2004 [sygn. 114925/HS]

 

102. Muś Anna, The political potential of Upper-Silesian ethnoregionalist movement : a study in ethnic identity and political behaviours of Upper-Silesians, Leiden ; Boston : Brill, 2022 [sygn. 114993/8]

 

103. Nihil novi in historia? : materiały z XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Poznań : UAM, 2021-, T. 2 / pod redakcją Igora Kraszewskiego i Agaty Łysakowskiej. – 2022 [sygn. 114996/9]

 

104. The North Atlantic Alliance in an environment of uncertainty and change : twenty years
of Poland's membership / edited by Waldemar Paruch, Marek Pietraś, Beata Surmacz ; translated by Jerzy Adamko, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114878/16]

 

105. Noszczak Bartłomiej, Orient zesłańców : Bliski Wschód w oczach Polaków ewakuowanych ze Związku Sowieckiego (1942-1945), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 115018/16]

 

106. O Niepodległą i granice, Warszawa : WNPiSP UW ; Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, T. 11 : 100-lecie Konstytucji Marcowej - przeszłość a współczesność / red. nauk. Wojciech Jakubowski, Jacek Wojnicki, Piotr Załęski. - 2022 [sygn. 77599/15]

 

107. Olizarowski Aron Aleksander, De politica hominum societate libri tres = O obywatelskiej społeczności ludzi księgi trzy / w tłumaczeniu i z przypisami Józefa Macjona ; wstępami opatrzyli Piotr Niczyporuk i Paweł Sydor, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2022, T. 1, 2. [sygn. 115171/15]

 

108. "Operacja Polska" NKWD 1937-1938 na tle represji wobec Polaków w Białoruskiej SRS : dokumenty / red. tomu Aleksander Smalianczuk, Anatol Wialiki, Maciej Wyrwa, Warszawa : Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, 2022 [sygn. 114934/16]

 

109. Ostrowska Ludwika, Opowiadanie o historii powszechnej dla ludu wiejskiego Ludwiki Ostrowskiej : źródło do dziejów historiografii polskiej XIX w. / z rękopisu ze zbiorów Korabitów Ostrowskich z Małuszyna wydali, wstępem, komentarzami i fotografiami opatrzyli Karolina Studnicka-Mariańczyk i Norbert Morawiec, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2020 [sygn. 115267/15]

 

110. Palladius, Opowiadania dla Lausosa : (historia Lausiaca) / Palladiusz ; przekł. Stanisław Kalinkowski ; wstęp i oprac. Marek Starowieyski. – Wyd. 2, niezmienione, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2022 [sygn. 115066/37]

 

111. Parker Robert, Greek gods abroad : names, natures, and Transformations, Oakland : University of California Press, 2017 [sygn. 115062/HS]

 

112. Partyka Jacek, Historyczny księgozbiór kamedułów eremitów z krakowskich Bielan : spojrzenie na kulturę materialno-duchową polskich kamedułów, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2017 [sygn. 115063/9]

 

113. Pastuszko Grzegorz, Ustrojowy model zastępstwa prezydenta : według postanowień Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 114875/16]

 

114. Piasek Wojciech, Jadwiga Lechicka - kobieta nowa i nowoczesna : kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115101/9]

 

115. Piątkowska-Koźlik Danuta, Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Polski akcent w American Expeditionary Forces : historie prawdziwe, fascynujące i prawie zapomniane, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : przy współudziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu, 2022 [sygn. 115094/35]

 

116. Plany są niczym - planowanie jest wszystkim : planowanie w przestrzeni gospodarczej
z perspektywy historycznej : XVII Wrocławskie Spotkanie z Historią Gospodarczą, Sobótka 13-15.05.2022 r. / red. Adriana Merta-Staszczak i Sylwia Straszak-Chandoha., Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c., 2022 [sygn. 115089/47]

 

117. Pleskot Patryk, Twarze wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (1946-1955), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 115003/16]

 

118. Pod ochranu tvou se utíkáme : kult Panny Marie Čenstochovské v Českém Slezsku a na Moravé = Pod Twoją obronę uciekamy się : kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach / Jakub Ivánek [et al.] ; Krzysztof Czajkowski (védecký redaktor/redakcja naukowa), Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2019 [sygn. 115276/8]

 

119. Podróżnicy w Górach Olbrzymich / wybrał, przełożył i przypisami opatrzył Marcin Wawrzyńczak ; współpraca Jowita Selewska, Chromiec : Wydawnictwo Wielka Izera ; Görlitz : Kulturreferat für Schlesien Schlesisches Museum zu Görlitz, cop. 2020-2022, [1] : Antologia tekstów źródłowych z XVII-XX wieku. – 2020, 2 : Antologia tekstów źródłowych. – 2022 [sygn. 115039/8]

 

120. Politologični čytannja imeni profesora Bogdana Jaroša : zbirnyk naukovych prac, Luc’k : Veža-Druk, Vyp. 7. - 2018, Vyp. 9. - 2020, Vyp. 10. - 2021, Vyp. 11. - 2022 [sygn. 115183/43]

 

121. Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków : IH PAN, T. 54.1 : Toeplitz Teodor - Tomasz biskup płocki. - 2022 [sygn. 55383/Podr.]

 

122. Polskie dokumenty dyplomatyczne : 1981  lipiec - grudzień / red. Piotr Długołęcki, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2022 [sygn. 115260/15]

 

123. Pomian Krzysztof, Muzeum : historia światowa, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria ; Fundacja Terytoria Książki, 2023-, T. 1 : Od skarbca do muzeum. - 2023 [sygn. 115103/23]

 

124. Pompejanische Wandinschriften : lateinisch-deutsch / herausgegeben und übersetzt von Rudolf Wachter, Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2019 [sygn. 114922/HS]

 

125. Popek Krzysztof, Rusin Bartłomiej, Uchodźcy, czyli goście Boga : studia z dziejów migracji bałkańskich w XIX wieku - przypadek Bułgarii i Serbii, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 114852/43]

 

126. Potykanowicz-Suda Lidia, Polscy uchodźcy w Iranie w latach 1942-1945 : w świetle archiwaliów Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, Rzym : Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 2022 [sygn. 114805/20]

 

127. Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski : perspektywa edukacyjna, muzealna i naukowa / pod red. nauk. Krzysztofa Kleszcza, Katarzyny Szawan, Opole : Instytut Śląski, 2022 [sygn. 114958/8]

 

128. "Powtórka przed..." : XVI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych : informator Wydziału Historii UAM / redakcja Józef Dobosz i Danuta Konieczka-Śliwińska, Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114867/9]

 

129. Przeniosło Małgorzata, Przeniosło Marek, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej :  Uniwersytet Poznański, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022 [sygn. 114951/21]

 

130. Przeniosło Małgorzata, Przeniosło Marek, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej : Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022 [sygn. 114953/21]

 

131. Przeniosło Małgorzata, Przeniosło Marek, Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej : Uniwersytet Warszawski, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022 [sygn. 114952/21]

 

132. Przez stulecia w imię Clio : prace naukowe studentów Wydziału Historii UAM w Poznaniu / pod redakcją Macieja Binka, Stanisława Budzyńskiego, Karola Kościelniaka, Michała Tomaszewskiego, Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114846/9]

 

133. Psoma Selene Corcyra : a city at the edge of two Greek worlds, Athens : National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research, 2022, Part A, B [sygn. 115054/HS]

 

134. Rachunki budowy zamku krakowskiego 1533 / wyd. Marek Ferenc, Kraków : Polskie Towarzystwo Historyczne : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2021 [sygn. 114973/47]

 

135. Rawski Witold, Odwaga i roztropność polskiego żołnierza w trakcie zmagań wojennych 1920 roku, Warszawa ; Wilno : Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, 2020 [sygn. 114916/16]

 

136. Rawski Witold, Cygan Wiktor, Nad Niemnem rozgromiliśmy bolszewi­ków, Warszawa ; Wilno : Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, 2020 [sygn. 114915/16]

 

137. Region czy regiony? : Ziemie Zachodnie i Północne, 1945-1989 / redakcja naukowa tomu Wojciech Kucharski, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2022 [sygn. 115091/16]

 

138. Religious identities in the Levant from Alexander to Muhammed : continuity and change / edited by Michael Blömer, Achim Lichtenberger and Rubina Raja, Turnhout : Brepols, 2015 [sygn. 115025/HS]

 

139. Sarantides Konstantinos, Milesian islands : the fortified installations in the insular environment
of Miletus in the Aegean in context, Roma : Edizioni Quasar, 2020 [sygn. 115072/HS]

 

140. Schantor Annemarie, Kultpraxis und Distinktion : Bildnisse von Kultpersonal der römischen Kaiserzeit aus Rom und Italien, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022 [sygn. 114949/HS]

 

141. Schulze David Friedrich, Podróż z Turyngii w śląskie Góry Olbrzymie przez Saksonię, Szwajcarię Saską, Górne Łużyce, z przystankami na Oybinie i w Unięcicach : wybór /  przełożył Marcin Wawrzyńczak ; ilustracje Adrian Zingg, [Chromiec] : Wydawnictwo Wielka Izera, 2021 [sygn. 115042/8]

 

142. Sińczak Tomasz, Wojny rzymsko-sasanidzkie : lata 226-363, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022 [sygn. 115049/HS]

 

143. Skłodowski Jan, Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej, Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2019 [sygn. 115275/9]

 

144. Stanisław August Poniatowski, król Polski, Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II
i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796) / przekł. Krystyna Zaleska ; oprac. tekstu, wstępu
i komentarzy Zofia Zielińska, Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2022, T. 1, 2. [sygn. 115038/15]

 

145. Steinsbergowa Aniela, Widziane z ławy obrończej / wstępem opatrzył Andrzej Friszke. – Wyd. 2, Warszawa : Towarzystwo "Więź" : wydane we współpracy z Muzeum Historii Polski, 2021 [sygn. 114851/16]

 

146. Stoneman Richard, Xerxes : a Persian life, New Haven ; London : Yale University Press, 2015 [sygn. 114941/HS]

 

147. Stril’čuk Ljudmila V., Pasičnyk Julja, Prezidents’kij vymir sučasnych pol’sko-ukrains’kych vidnostyn : monografija, Luc’k : Vydav. „Terezy”, 2020 [sygn. 115179/43]

 

148. Supplementa Italica : nuova serie, Roma : Edizioni Quasar, 31. – 2019 [sygn. 92999/HS]

 

149. Szymik Konrad, "Takich jak on na Śląsku był legion, większość z nich bezimienni to bohaterowie" : pamiętnik Górnoślązaka /  wybór i opracowanie Krzysztof Kleszcz, Justyna Sowińska, Opole : Instytut Śląski : Archiwum Państwowe, 2022 [sygn. 114962/8]

 

150. Szymik Stefan, Ziemia przymierza : geografia i archeologia biblijna w zarysie, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2022 [sygn. 115088/37]

151. Średniowiecze w cieniu Gór Olbrzymich / pod redakcją Stanisława Wilka i Tomasza Miszczyka, Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2022 [sygn. 114942/8]

 

152. Święta Barbara - patronka rybaków i ludzi morza : chrześcijaństwo na Pomorzu : kultura duchowa i materialna / monograficzna praca wieloautorska pod redakcją Adeli Kuik-Kalinowskiej, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej ; Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2022 [sygn. 115092/37]

 

153. "To wszystko przeminie, a polskości w nas nie zabiją" : wspomnienia śląskie / wybór i oprac. Krzysztof Kleszcz, Opole : Instytut Śląski, 2022 [sygn. 114961/7]

 

154. Tomaszewski Patryk, Studenci przedwojennej Polski, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawnczy Michał Koliński, 2022 [sygn. 115024/9]

 

155. Transformacja ustrojowa w Polsce : nowe perspektywy / pod red. Michała Przeperskiego
i Daniela Wicentego, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 115017/16]

 

156. Urban space between Roman age and Late Antiquity : continuity, discontinuity and changes : acts
of the International Workshop, University of Regensburg, 13-14 February 2020 / Arabella Cortese, Giulia Fioratto [ed.], Regensburg : Schnell + Steiner, 2022 [sygn. 115061/HS]

 

157. Urbańska Magdalena, Filmowe zarządzanie pamięcią : kino polskie 2005-2020 o historii najnowszej, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022 [sygn. 115097/9]

 

158. Vattoni Francesco, Le iscrizioni di Ḥatra, Napoli : Istituto Orientale di Napoli, 1981 [sygn. 115029/HS]

 

159. Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej : Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. 2: Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej / redakcja naukowa Agata Haas, Piotr Pałys, Opole : Instytut Śląski, 2022 [sygn. 114960/8]

 

160. Wokół wielkopolskich badań i inicjatyw czechoznawczych / pod redakcją Józefa Dobosza
i Kamili Szymańskiej, Poznań : Wydział Historii UAM ; Leszno : Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2022 [sygn. 114868/9]

 

161. Wood Graeme, The way of the strangers : encounters with the Islamic State, London : Penguin Books, 2018 [sygn. 115219/43]

 

162. Wprowadzenie do metodologii historii / red. nauk.: Ewa Domańska i Jan Pomorski ; red. pomoc.: Aleksandra Kuligowska i Piotr Kowalewski Jahromi, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022 [sygn. 114939/9]

 

163. Wrzosek Wojciech, Wycinanki : zbiór felietonów, Poznań : Wydawnictwo Wydziału Historii UAM, 2022 [sygn. 114995/9]

 

164. Wrzosek Wojciech, Zaradnik : poradnik zaradnego czytelnika książek trudnych / sporządzony przez Wojciecha Wrzoska na użytek studentów historii. – Wyd. 2. popr. i rozszerz., Poznań : Wydział Historii UAM, 2022 [sygn. 114869/9]

 

165. Wünsch Julian, Grossmacht gegen lokale Machthaber : die Herrschaftspraxis der Seleukiden an den Rändern ihres Reiches, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2022 [sygn. 114948/HS]

 

166. Yon Jean-Baptiste, L'histoire par les noms : histoire et onomastique, de la Palmyrène à la Haute Mésopotamie romaines, Beyrouth : Presses de l'Ifpo, 2018 [sygn. 115059/HS]

 

167. Zamorski Krzysztof, Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków : historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1898-1938, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020 [sygn. 114940/9]

 

168. Zostali na Wschodzie : słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991 / pod red. nauk. Adama Hlebowicza, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021-,  T. 2. - 2022 [sygn. 114966/21]

 

169. Związek Tomasz, Krajobrazy szesnastowiecznej Polski : las - ziemia - woda - ruda darniowa : powiat kaliski i Wielkopolska w tle, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2022 [sygn. 115037/11]