Projekty badawcze

 

Projekt: Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI-XVIII wiek) Realizowany w ramach grantu: SONATA BIS 7 numer: 2017/26/E/HS3/00452. 

Założeniem projektu jest przeprowadzenie łączonych badań historycznych i laboratoryjnych, których celem będzie odtworzenie leków wykorzystywanych w Rzeczypospolitej w okresie XVI-XVIII wieku, a następnie analiza zawartości związków czynnych oraz podstawowej aktywności biologicznej zrekonstruowanych preparatów. Na podstawie informacji uzyskanych z analizowanych źródeł historycznych podjęta zostanie próba laboratoryjnej rekonstrukcji, a następnie analizy leków występujących w staropolskich źródłach. Współpraca badaczy z zakresu nauk historycznych oraz medycznych w ramach wspólnego zespołu ma zagwarantować poprawność weryfikacji leku i jego recepty, a także uwzględnienie kontekstu historycznego przy jego odtwarzaniu. 

http://leki-staropolskie.uni.wroc.pl/index.php