Władze

 

DYREKCJA INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UWr.

dr hab. prof. UWr. Filip Wolański
Konsultacje dyrekcyjne: 
poniedziałek 13.45-14.45; wtorek 11.00-12.00, gab. 234. 
Telefon: 071-375-2541. 
Funkcja: Dyrektor Instytutu Historycznego UWr.

dr hab. Barbara Techmańska
Konsultacje dyrekcyjne:  
Telefon: 071-375-25-20 
Funkcja: Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych.

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz
Konsultacje dyrekcyjne:
Telefon:  071-375-25-37
Funkcja: Zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

dr hab. prof. UWr Miron Urbaniak
Konsultacje dyrekcyjne:
Telefon:
Funkcja: Zastępca dyrektora ds. inwestycji

e-mail ogólny do Dyrekcji: dyrekcja@hist.uni.wroc.pl