Czerwiec - sierpień 2020

 

 

Uwaga! Na końcu pierwszej listy znajduje się osobna lista

z dziełami poświęconymi public history

 

 

1. Adamczewski Marek, Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej : geneza niektórych rozwiązań prawnych, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019 [sygn. 112000/NP]

 

2. Adamiak Stanisław, Deo laudes : historia sporu donatystycznego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019 [sygn. 111706/HS]

 

3. Andreas Gryphius na Ziemi Wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim : inspiracje, związki, konsekwencje / redakcja Marta Małkus, Kamila Szymańska, Wschowa : Stowarzyszenie Czas A. R. T. ; Leszno : Muzeum Okręgowe, 2019 [sygn. 112007/8]

 

4. Angerman Karol, Piaszczyste drogi Karpatczyków : fotografie kpt. Karola Angermana z lat 1940-1944 = Along the sandy trails with the Carpathian Riflemen : photographs by capt. Karol Angerman, 1940-1944, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111942/15]

 

5. Antykomunizm socjalistów : Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotni­czej Polski /Komunis­tycznej Partii Polski : wypisy z prasy i dokumentów (1918-1938) / wstęp, wybór i opracowanie Karol Sacewicz, Olsztyn ; Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku. Delegatura w Olsztynie, 2019 [112106/15]

 

6. Baron Roman, Misja życia : praski polonista Marian Szyjkowski (1883-1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ; Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2019 [sygn. 111952/9]

 

7. Barzycka-Paździor Agata, Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku : szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019 [sygn. 111931/9]

 

8. Basiński Piotr, Basińska Magdalena, Żelazno 1945-1989 : zarys epoki w dziejach pewnej wsi, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 112085/8]

 

9. Bednorz Zbyszko, Śląsk wierny Ojczyźnie / wprowadzeniem poprzedził Bartosz Kuświk. – Wydanie fototypiczne, Opole : Instytut Śląski, 2019 [sygn. 111985/8]

 

10. Bereza Tomasz, Przesiedleni znad Sanu - zamordowani nad Horyniem : losy Polaków ­ przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach "oczyszczania" pasa przygranicznego (1940-1944), Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, 2020 [sygn. 112141/16]

 

11. Bez emocji : polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim / pod redakcją Danuty Jastrzębskiej-Golonkowej [et al.], Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112104/16]

 

12. Bębnik Grzegorz, Rosenbaum Sebastian, Węcki Mirosław, Wojciech Korfanty : publication accompanying the exhibition, Katowice : Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation : Silesian Museum, 2020 [sygn. 112112/8]

13. Białokur Marek, Poniatowski i inni : studia o polskiej polityce, dydaktyce i edukacji historycznej XIX i XX wieku, Opole ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Cum Laude, 2013-, T. 2 [sygn. 112110/9]

 

14. Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski "ludowej" /  pod redakcją Rafała Łatki, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112095/9]

 

15. Bończuk-Dawidziuk Urszula, Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774-1854), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : partnerem wydawniczym książki jest Strefa Kultury Wrocław, 2019 [sygn. 111994/8]

 

16. Borcz Andrzej, Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945, Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112103/16]

 

17. Brewing Daniel, W cieniu Auschwitz : niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-1945 / tłum. Roman Dziergwa, Poznań : Instytut Zachodni, 2019 [sygn. 111704/16]

 

18. Catalogue of extant manuscripts from the former Załuski Library : the first Polish National Library = Katalog zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich – pierwszej polskiej biblioteki narodowej = Katalog sochranivšichsja rukopisej iz byvšej Biblioteki Zaluskich / edited by Krzysztof Kossarzecki [i inni], Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2019 [sygn. 112002/20]

 

19. Cichoracki Piotr, Dufrat Joanna, Mierzwa Janusz, Oblicza buntu społecznego w II Rzeczy­pospo­litej doby wielkiego kryzysu (1930-1935) : uwarunkowania, skala, konsekwencje, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019 [sygn. 111979/9]

 

20. Ćwikła Łukasz, Ród Prusów w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Sandomierskiem do XVI wieku : rozsiedlenie - majątki – kariery, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 [sygn. 111972/NP]

 

21. Dec-Pustelnik Sylwia, Historia a pamięć : pojednanie polsko-niemieckie w dyskursie medialnym, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : współpraca wydawnicza Wydziału Filologicznego i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019 [sygn. 111965/9]

 

22. Dębski Andrzej, Nowoczesność, rozrywka, propaganda :  historia kina we Wrocławiu w latach 1919-1945, Wrocław : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta : Oficyna Wydawnicza Atut, 2019, Cz. 1 : Kina, Cz. 2 : W kinach [sygn. 111967/8]

 

23. Dni, które wstrząsnęły światem? : rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. / studia pod redakcją Piotra Cichorackiego, Roberta Klementowskiego i Małgorzaty Ruchniewicz, Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2019 [sygn. 112010/43]

 

24. Dryja Sławomir, Słownik biograficzny słodowników, piwowarów i karczmarzy krakowskich 1501-1655, Kraków : Księgarnia Akademicka : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2018 [sygn. 112134/21]

 

25. Dziedzic Marcin, Dziedzic Gabriela, Zabytki Otmuchowa : miasto i ludzie, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 111966/8]

 

26. Dziedzictwo kulturowe Śląska : materiały, analizy, interpretacje / redakcja naukowa Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała, Opole : Uniwersytet Opolski, 2019 [sygn. 111944/8]

 

27. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / redakcja Antoni Buchała, Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Instytut Pamięci Narodowej, 2019 [sygn. 111915/9]

 

28. Dziewanowski-Stefańczyk Bartosz, Pieniądz w służbie króla i Rzeczypospolitej : polityka monetarna w dyskursie sejmowym w latach 1658-1668, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020 [sygn. 112108/11]

 

29. Eisler Jerzy, The „Polish Months” : communist-ruled Poland in crisis / translated by Jerzy Giebułtowski, Warsaw : The Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, 2019 [sygn. 111949/16]

 

30. Faryś Janusz, Między Moskwą a Berlinem : wizja polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2019 [sygn. 111263/16]

 

31. Fischinger Andrzej, Fabiański Marcin, Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu około 1504-1548, Kraków : Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, 2009 [sygn. 11076/9]

 

32. Franz Maciej, Faà di Bruno : najbrzydszy okręt wojenny świata, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 111957/37]

 

33. Gańczak Filip, Profesor Jan Sehn 1909-1965 : prawnik, sędzia śledczy, łowca nazistów / wybór ilustracji i podpisy Piotr Litka, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111938/16]

 

34. Gawlina Józef Feliks, In viam pacis : dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945 / wstęp i opracowanie Jerzy Myszor, Katowice : Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora ; Księgarnia św. Jacka, 2019 [sygn. 111703/15]

 

35. Gliński Radosław, Patała Agnieszka, Dziedzictwo kulturowe gminy Milicz, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny, 2019 [sygn. 111701, 111702/8]

 

36. Górny Śląsk - reditus : wokół wydarzeń z lat 1918-1922 / redakcja naukowa Monika Choroś i Piotr Pałys, Opole : Instytut Śląski, 2019 [sygn. 111929/8]

 

37. Grabski Andrzej Feliks, Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Oświęcim : Napoleon V, 2015 [sygn. 111921/9]

 

38. Grzeloński Bogdan, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt : alianci 1940-1942, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019 [sygn. 111922/43]

 

39. Gucewicz Daniel, Kalwaryjska rebelia : z historii wybranych sanktuariów Pomorza Gdańskiego w okresie Polski Ludowej, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku, 2020 [sygn. 112084/9]

 

40. Gułag : struktury - kadry - więźniowie / pod redakcją Dariusza Roguta i Wojciecha Śleszyńskiego, Białystok : Muzeum Pamięci Sybiru, 2018 [sygn. 112009/16]

 

41. Hanich Andrzej, Martyrologia duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach powstań śląskich i II wojny światowej, Opole : Instytut Śląski, 2019 [sygn. 111983/8]

 

42. Harari Youval Noah, Homo deus : krótka historia jutra / przeł. Michał Romanek, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018 [sygn. 109726/23]

43. Hereditas culturalis Soraviensis : Beiträge zur Geschichte der Stadt Sorau und zu ihrer Kultur / hrsg. von Edward Białek und Łukasz Bieniasz, Dresden : Neisse Verlag, 2010 [sygn. 112100/8]

 

44. Jagodzińska Anna, Kustosz pamięci : ksiądz Leon Stępniak (1913-2013) więzień Dachau ­­

i Mauthausen-Gusen, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112102/16]

 

45. Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Oliński Piotr, Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe, 2019- , t. 1 : Chełmno [sygn. 111271/13]

 

46. Jaskułowski Tytus, Szczecin miasto, którego nie było : dyplomacja RFN i polskie przełomy

1970-1989, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2020 [sygn. 112083/16]

 

47. Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku / pod redakcją Ivo Łaborewicza i Marka Szajdy, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ; Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 2019 [sygn. 111955/8]

 

48. Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania / pod redakcją Sebastiana Pilarskiego, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2019 [sygn. 111913/16]

 

49. Kaczmarek-Löw Klara, Świecka architektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 111989/5]

 

50. Nie tylko Rothesay : oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii (1940-1943), Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, 2020 [sygn. 112142/16]

 

51. Kaliński Dariusz, Czerwony najazd : prawda o tym, jak Rosjanie wbili nam nóż w plecy we wrześniu 1939 roku, Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019 [sygn. 112012/16]

 

52. Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1811-1916 = Catalogus cleri saecularis regularisque in libris ordinationum episcoporum Wratislaviensium occurentis 1811-1916 / opracowali Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych : Instytut Historyczny, 2019 [sygn. 111935, 111936/8]

 

53. Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, Lublin : Wydawnictwo KUL ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2019, T. 1 : 1918-1944 / red. Grzegorz Bujak , T. 2 : 1944-1989 / red. Agata Mirek, T. 3 : 1989-2018 / Jarosław Rabiński [sygn. 111993/9]

 

54. Kazimierz Tymieniecki : w pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych / redaktor Jarosław Nikodem, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 111959/9]

 

55. Die Kirche im mittelalterlichen Livland / herausgegeben von Radosław Biskup, Johannes Götz, Andrzej Radzimiński, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 111999/37]

 

56. Korowicz Marek Stanisław, Górnośląska Konwencja Genewska pomiędzy Polską i Niemcami 1922-1937 / wprowadzeniem poprzedził Michał Lis. – Wydanie fototypiczne, Opole : Instytut Śląski, 2019 [sygn. 111986/8]

 

57. Kozłowski Stefan Karol, Nowak Marek, I przyszli ludzie zza Gór Wysokich : ziemie polskie od

VI do IV tysiąclecia BC, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Warszawa : Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 [sygn. 111990/9]

 

58. Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości / pod redakcją Andrzeja Chwalby i Zdzisława Nogi ; przy współpracy Krzysztofa Kloca, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019 [sygn. 111980/9]

 

59. Kruk Bartosz, Kolej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949 : odbudowa i funkcjonowanie w cieniu militaryzacji, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c. ; Lubin : Muzeum Historyczne, 2020 [sygn. 112099/8]

 

60. Krzyżostoniak Magdalena, Od Somosierry do Saragossy : pamiętnikarskie i literackie świadectwa udziału Polaków w hiszpańskiej wojnie o niepodległość, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019 [sygn. 112137/9]

 

61. Księża dla władzy groźni : duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989) / pod redakcją Rafała Łatki, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111932/9]

 

62. Kubicki Mateusz, Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim 1939-1940, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111974/16]

 

63. Kudyba Wojciech, Pamięć i godność : o poezji Jana Polkowskiego, Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2019 [sygn. 111934/9]

 

64. Kultura literacka dawnej Jeleniej Góry : studia i szkice / redakcja Edward Białek i Natalia Południak, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 112096/8]

 

65. Kupisz Dariusz, Z dziejów sejmu polskiego, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 111963/9]

 

66. Lewandowska Dominika, Androgyn czy hermafrodyta? : studium nad hermafrodytyzmem w źródłach antycznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019 [sygn. 111700/HS]

 

67. Lewera Dariusz, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w realizacji idei lekarza rodzinnego, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018 [sygn. 112087/8]

 

68. Lewera Dariusz, Rotary Club Wrocław Panorama 1999-2019 : szkic do historii ruchu rotariańskiego we Wrocławiu, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 112086/8]

 

69. Libri ordinarii : przewodnik po rękopisach / opracowanie Andrzej Suski ; wprowadzenie Jan Miazek, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 [sygn. 111414/37]

 

70. Lis Michał, Górny Śląsk w warunkach niedemokratycznego systemu "demokracji ludowej", Opole : Instytut Śląski, 2019 [sygn. 111928/8]

 

71. Lis Michał, Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy. – Wyd. 2 uzup., Opole : Instytut Śląski, 2019 [sygn. 111984/8]

 

72. Ludzie, idee, rzeczy : studia z historii Polski XVII-XX wieku / pod redakcją Marka Górnego, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018 [sygn. 111919, 111920/9]

 

73. Łaborewicz Ivo, Szajda Marek, Wielka wojna w cieniu Karkonoszy : niemieckie i polskie miejsca pamięci w regionie jeleniogórskim z perspektywy minionego stulecia : 1914-1918, Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 2018 [sygn. 111736/8]

 

74. Łuczyński Romuald Mariusz, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich, Wrocław : Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, cop. 2012-2015, [1] : Sudety Zachodnie i Środko­we. – 2012, [2] : Sudety Wschodnie. – 2015 [sygn. 111673/8]

 

75. Łuczyński Romuald Mariusz, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich, Wrocław : Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2017-2019, [1] : Sudety Zachodnie. – 2017, [2] : Sudety Środkowe. – 2018, [3] : Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie. – 2019 [sygn. 111674/8]

 

76. Łukasz Kądziela (1955-1997) in memoriam, Warszawa : [wydawca nieznany], 2018 [sygn. 111029/15]

 

77. Madras Tomasz, Konserwatyzm romantyczny : myśl polityczna Benjamina Disraelego, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020 [sygn. 112092/23]

 

78. Marzec '68 w Białymstoku : wybór źródeł / wybór, wstęp i oprac. Urszula Gierasimiuk, Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, 2008 [sygn. 112081/15]

 

79. Matuszewski Ignacy, Nie ma wolności bez wielkości /  wprowadzenie, wybór i opracowanie Sławomir Cenckiewicz, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Wojskowe Biuro Historyczne ; Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2019 [sygn. 111911/15]

 

80. Matuszewski Ignacy, O Polskę całą, wielką i wolną / wybór i opraco­wanie Sławomir Cenckiewicz, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Wojskowe Biuro Historyczne ; Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2019 [sygn. 111912/15]

 

81. McLean Bradley H., An introduction to Greek epigraphy of the Hellenistic and Roman periods from Alexander the Great down to the reign of Constantine (323 B.C. - A.D. 337). – First paperback edition, Ann Arbor, Mich. : The University of Michigan Press, 2011 [Hst 112001/HS]

 

82. Meministine? : memory and oblivion in the Ancient world - the ancient world in the memory and oblivion / edited by Katarzyna Balbuza, Maria Musielak, Krzysztof Królczyk, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 112005/HS]

 

83. Mikołajczak Tomasz, Bazylika w Strzegomiu : gotycki pomnik historii, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018 [sygn. 111968/8]

 

84. Minois Georges, Historia ateizmu : niewierzący w świecie zachodnim od jego początków do naszych czasów / przełożyła Wanda Klenczon, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2019 [sygn. 111715/23]

 

85. Mit dem Schwert oder festem Glauben : Luther und die Hexen / hrsg. von Markus Hirte, Darmstadt : Theiss ; Rothenburg ob der Tauber : Mittelalterliches Kriminalmuseum, Rothenburg o.d.T., cop. 2017 [sygn. 111729/23]

 

86. Muszyński Wojciech Jerzy, Białe Legiony przeciwko bolszewikom : polskie formacje wojskowe w Rosji 1918-1920, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Wojskowe Biuro Historyczne : Muzeum Wojska Polskiego, 2019 [sygn. 111933/9]

 

87. Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409 / wydał Wiesław Filipczyk przy współpracy Macieja Zdanka ; wstęp Wiesław Filipczyk i Franciszek Sikora, Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Archiwum Narodowe w Krakowie, 2019 [sygn. 111675, 112008/15]

 

88. Niepodległość, suwerenność, podmiotowość : polskie projekty polityczne 1918-2018 / redaktor naukowy Waldemar Paruch, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe ; Kancelaria Sejmu, 2019 [sygn. 111964/9]

 

89. Niezłomny : pamięci księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w setną rocznicę urodzin : konferencja historyczna pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Przemyśl, 13 stycznia 2018 roku / redaktor naukowy: Jan Musiał, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 111049/9]

 

90. Noszczak Bartłomiej, Antymilenium : konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112105/16]

 

91. Nowosielska-Sobel Joanna, Tyszkiewicz Jakub, Wiszewski Przemysław, Między panem, opatem i... autostradą : dzieje gminy Kostomłoty, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny, 2019 [sygn. 111712, 111713/8]

 

92. Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111973/16]

 

93. Od Maximis undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus : metropolie mohylewska i wileńska w latach 1798-1992 / redakcja Jarosław Wasilewski, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2019 [sygn. 111914/9]

 

94. Ostrowski Jacek, Wspólna ojczyzna wielu narodów : historia wybranych miejscowości Masywu Ślęży, Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2020 [sygn. 111924/8]

 

95. Ożóg Kazimierz S., Orzeł biały na tle mroków nocy : ikonografia Piotra Skargi, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012 [sygn. 111947/9]

 

96. Paczyńska Irena, Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupa­cyjne losy aresztowanych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 [sygn. 111732/16]

 

97. Paszek Marta, Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (1946-1955) : organizacja i funkcjono­wanie, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111904, 111927/8]

 

 

98. Pawlicki Artur, Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946, Poznań ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Poznaniu, 2019,

t. 1, 2. [sygn. 111975/16]

 

99. Pawłowska Agnieszka, Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 [sygn. 111992/NP]

 

100. Perry Matthew J., Gender, manumission, and the Roman freedwoman, Cambridge : Cambridge University Press, [druk 2019 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 111616/HS]

 

101. Pękacka-Falkowska Katarzyna, Dżuma w Toruniu w trakcie III wojny północnej, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019 [sygn. 111997/9]

 

102. Pierwsza wojna śląska 1740-1742 / Pruski Sztab Generalny ; tłum. Wojciech Bosak, Oświęcim : Napoleon V, 2019-, Cz. 1 : Zajęcie Śląska i bitwa pod Małujowicami [sygn. 111741/8]

 

103. Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 / pod redakcją Tomasza Domańskiego i Edyty Majcher-Ociesy, Kielce ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112082/16]

 

104. Polityka to służba : Jan Paweł II w Sejmie i Senacie - wspomnienia w 20. rocznicę wizyty / pod redakcją Krzysztofa Ziemca, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2020 [sygn. 112136/9]

 

105. Polski rok 1919 w podręcznikach do nauczania historii i literaturze dokumentu osobistego / Adam Suchoński [et al.], Opole : Wydawnictwo Cum Laude : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019 [sygn. 111946/9]

 

106. Polskie wizje i oceny komunizmu (1917-1989) / pod redakcją Marka Kornata i Rafała Łatki, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112089/9]

 

107. Pop-Săileanu, "Niech żyją partyzanci, dopóki nie przyjdą Amerykanie" : opowieści z gór, więzienia i okresu wolności / wywiad przeprowadzony przez Lianę Petrescu, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Fundaţia Academia Civică, 2019 [sygn. 112013/43]

 

108. "Powtórka przed..." : XIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponad­podstawowych 24-25 września oraz 26-27 września 2019 r. : Informator Instytutu Historii UAM / redakcja Józef Dobosz i Danuta Konieczka-Śliwińska, Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019 [sygn. 111998/9]

 

109. Presiowski Idzi, Krótka wiadomość o sejmach i sejmikach przedsejmowych w dawnej Polsce, / uzupełnił, wstępem opatrzył i wydał Włodzimierz Kaczorowski, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019 [sygn. 111738/11]

 

110. Propaganda w PRL i NRD : tematy, instytucje, kampanie = Propaganda in der Volksrepublik Polen und der DDR : Themen, Institutionen, Kampagnen / redakcja naukowa = Herausgeber Ewa Matkowska, Robert Klementowski, Jarosław Syrnyk, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2019 [sygn. 112138/9]

 

 

 

111. Prymas Wyszyński a Niepodległa :  naród – patriotyzm – państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia / pod redakcją Ewy K. Czaczkowskiej i Rafała Łatki, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019 [sygn. 111941/9]

 

112. Radłowski Zygmunt, Jak narody widzą siebie nawzajem? : stereotypy narodowościowe w Euro­pie na przykładzie Polski i Niemiec / siedemnastowieczne mowy wygłoszone na uniwersytecie w Tybindze z łaciny przetłumaczył i przypisami opatrzył Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Warszawa : Semper, 2018 [sygn. 111711/9]

 

113. Radziwonka Rafał, Warszawa i jej mieszkańcy w czasach wielkiej wojny północnej (1700-1721), Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019 [sygn. 111709/11]

 

114. Regestra mercatoria : rachunki kupców krakowskich z lat 1401-1510 / wydali Agnieszka Bartoszewicz i Marcin Starzyński, Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2018 [sygn. 111739/15]

 

115. Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym / pod redakcją Tomasza Dolaty, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018 [sygn. 111971/9]

 

116. Rocznice wielu znaczeń 1919/1939/1989 : czy odrobione lekcje historii? : zbiór studiów / pod redakcją Marka Białokura i Anny Gołębiowskiej, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : Wydawnictwo Cum Laude, 2019 [sygn. 111945/9]

 

117. Rosenbaum Sebastian, Między katolicyzmem i nacjonalizmem :  Związek Niemieckich Katolików w Polsce w województwie śląskim 1923-1939, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2020 [sygn. 111962/8]

 

118. Rozpłochowski Andrzej, Jeden z jedenastu : wspomnienia z internowania i uwięzienia 1982-1984 / wstęp i opracowanie Katarzyna Wilczok, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ściągania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112094/15]

 

119. Rutkowski Rafał, Norweska kronika Mnicha Teodoryka : północna tradycja historyczna wprowadzona w nurt dziejów powszechnych (koniec XII wieku), Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 111742/V]

 

120. Rzepka Jacek, Greek federal terminology, Gdańsk ; Oxford : Uniwersytet Gdański, 2017 [sygn. 112004/HS]

 

121. Sak Monika, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : organizacja, działalność, zasób, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 111923/NP]

 

122. Skoczyński Michał, Contrata Masoviae : dominikanie na Mazowszu od XIII do XVI wieku, Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów w Drodze, 2019 [sygn. 111717/9]

 

123. Smorczewski Łukasz, Administracja diecezji Pontu w późnym Cesarstwie Rzymskim, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 112006/HS]

 

124. Sroka Marcin, Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu w latach 1950-1990 : struktury, ludzie, mechanizmy władzy, Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019 [sygn. 111926/8]

 

125. Studia do dziejów polsko-austriackiego transferu kulturowego / redakcja Justyna Radłowska i Edward Białek, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020 [sygn. 112091/9]

 

126. Stulecie samorządu : 20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego / pod redakcją naukową Janusza Mierzwy i Tadeusza Skoczka, Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2019 [sygn. 111977/9]

 

127. Suski Andrzej, Toniolo Alessandro, Sodi Manlio, Pontificali pretridentini (secc. IX-XVI) : guida ai manoscritti e concordanza verbale, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 111413/37]

 

128. Sztuka przetrwania : deportacje sowieckie z powiatu bielskiego 1940-1941 : relacje zesłańców / koncepcja, redakcja i wstęp Wojciech Konończuk, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111951/15]

 

129. Śląsk - Polska - Austria : księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Tomkowskiemu, współzałożycielowi Towarzystwa Polsko-Austriackiego / redakcja: Lubomir Wędzicha, Rościsław Żerelik, Wrocław : Towarzystwo Polsko-Austriackie, 2019 [sygn. 111908/8]

 

130. "Śmierć komunistom!" :  młodzieżowa konspiracja niepodległościowa na ziemi łódzkiej w latach 1948-1953 / pod redakcją Dariusza Roguta, Zelów : Wydawnictwo Atena, 2012 [sygn. 111995/16]

 

131. Świda-Szaciłowska Helena, Wszystko, co pamiętam : wspomnienia (1928-1960) / redakcja, wstęp i opracowanie Tomasz Osiński i Agata Fijuth-Dudek, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2019 [sygn. 111910/15]

 

132. Tafiłowski Piotr, Pomiędzy cywilizacjami : wojna i praktyki komunikacyjne na pograniczu chrześcijańsko-muzułmańskim na przełomie średniowiecza i ery nowożytnej, Oświęcim : Wydaw­nictwo Napoleon V, 2019 [sygn. 111705/37]

 

133. Textus et pictura : średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych / pod redakcją Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak, Toruń : Wydwnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 112003/NP]

 

134. Tułaczy los rodziny Sakowiczów : wspomnienia Wincentego, Matyldy i Olgierda Sakowiczów z lat 1898-1970 : listy ks. Stanisława Żuka do Matyldy z Sakowiczów Librowskiej z lat 1944-1982 / wstęp, wybór i opracowanie Adam Szot, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2019 [sygn. 110938/15]

 

135. Turczyński Paweł, Europa w stosunkach międzynarodowych : rys historyczny, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 112139/43]

 

136. Uściński Krzysztof, "Nauczyciel przedwojenny" : narodziny i rozkwit mitu, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 111930/8]

 

137. Vetter Reinhold, Jak Lech Wałęsa przechytrzył komunistów / przełożył Viktor Grotowicz, Warszawa : Wydawnictwo W.A.B - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2013 [sygn. 112113/16]

 

138. Vidas históricas : conversaciones con Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir

y Aleksander Gieysztor : participan Bronisław Geremek, Jerzy Jedlicki, Henryk Samsonowicz, Ryszard Stemplowski, Michał Tymowski, Henryk Szlajfer, Tadeusz Wasilewski / varios textos traducidos por Elżbieta Bortkiewicz [et al.], Warsaw : Scholar, 2019 [sygn. 111737/9]

 

139. W służbie dla prawdy :  prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959-2017) / redakcja naukowa Tomasz Balbus i Jerzy Bednarek, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112011/9]

 

140. W drodze do władzy :  struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917-1945) / pod redakcją Elżbiety Kowalczyk i Konrada Rokickiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111948/16]

 

141. W imię przyszłości partii : procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej 1956-1957 : dokumenty / pod redakcją Marcina Zaborskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112107/15]

 

142. W służbie państwu i społeczeństwu :  z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919-2019), Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, 2019 [sygn. 112114, 112143/16]

 

143. Wanke-Jakubowska Małgorzata, Wanke-Jerie Maria, Nie możemy żyć bez historii : 10 lat Ośrodka "Pamięć i Przyszłość", Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2017 [sygn. 111714/8]

 

144. Waskan Jan, Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018 [sygn. 111978/9]

 

145. Wilk Anna, Łemkowie : między integracją a rozproszeniem (1918-1989), Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019 [sygn. 111708/9]

 

146. Wiśniewska-Grabarczyk Anna, "Czytelnik" ocenzurowany : literatura w kryptotekstach-recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu (na materiale GUKPPiW z 1950 roku), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018 [sygn. 110419, 112090/9]

 

147. Wodziński Marcin, Chasydyzm : atlas historyczny / opracowanie kartograficzne Waldemar Spallek ; tłum. fragmentów tekstu na jęz. pol. Marcin Starnawski, Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2019 [sygn. 111265/23]

 

148. Wojciech Kóčka w serbołużyckim ruchu narodowym (1945-1948) : wybór dokumentów / [opracowanie] Piotr Pałys, Opole : Instytut Śląski, 2019 [sygn. 111925/8]

 

149. Wolfram Herwig, Konrad II (990-1039) :  cesarz trzech królestw, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2020 [sygn. 111991/V]

 

150. Wołyń za "pierwszych Sowietów" : losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego : zbiór dokumentów /  pod redakcją Stanisława Stępnia, Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 2019-, T. 1 : Lata 1939-1941. – 2019 [sygn. 111970/15]

 

151. Wszołek Grzegorz, Służba Bezpieczeństwa w Krakowie na tle przemian w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 1989-1990, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 111950/16]

 

152. Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku / redakcja naukowa Henryk Ćwięk i Malwina Siewier, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Wiązowna : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Emowie, 2019 [sygn. 111939, 111940/16]

 

153. Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami : konserwacja i badania / pod redakcją Małgorzaty Grocholskiej i Katarzyny Kroczak, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2019 [sygn. 111716/NP]

 

154. Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej, [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019, [1] : Przegląd zawartości / red. nauk. Tomasz Stempowski, Konrad Wiesław Ślusarski, [2] : Indeksy / indeks nazwisk i pseudonimów Małgorzata Bielak, Łukasz Rybak [sygn. 110957/NP]

 

155. Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989 : konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych? / pod redakcją Marzeny Grosickiej i Dariusza Palacza, Kielce ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112140/16]

 

156. Złączeni węzłem apostolskiej sukcesji : metropolici lwowscy Eugeniusz Baziak i Marian Jaworski : (w rocznice ich święceń biskupich) / opracowanie i redakcja Krzysztof Rafał Prokop.

Kraków : [Drukarnia Akcydensowa, Andrzej Dorosz], 2019 [sygn. 112014/9]

 

 

 

 

 

Public history

 

 

1. Alexander Edward P., Alexander Mary, Museums in motion : an introduction to the history and functions of museums. - Second edition, Lanham : AltaMira Press, [druk] 2010 [sygn. 112054/23 PH]

 

2. Ambrose Tim, Paine Crispin, Museum basics : the international handbook. – Fourth edition, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 [sygn. 112027/23 PH]

 

3. An American association for state and local history guide to making public history / edition by Bob Beatty, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source]. [sygn. 112038/23 PH]

 

4. Art and public history : approaches, opportunities, and challenges / edited by Rebecca Bush and K. Tawny Paul, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112051/23 PH]

 

5. Black Jeremy, Contesting history : narratives of public history, London ; New York : Bloomsbury, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112126/23 PH]

 

6. Bogre Michelle, Documentary photography reconsidered : history, theory and practice, London ; New York : Bloomsbury Visual Arts, 2019 [sygn. 112037/23 PH]

 

7. Burgoyne Robert, The Hollywood historical film, Malden : Blackwell Publishing, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112030/23 PH]

 

8. Burns Andrea A., From storefront to monument : tracing the public history of the Black museum movement, Amherst ; Boston : University of Massachusetts Press, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112033/23 PH]

 

9. A companion to heritage studies / edited by William Logan, Máiréad Nic Craith, and Ullrich Kockel, Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2016 [sygn. 112068/23 PH]

 

10. A companion to museum studies / edited by Sharon Macdonald, Malden ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2011 [sygn. 112069/23 PH]

 

11. A companion to public history / edited by David Dean, Hoboken : Wiley Blackwell, 2018 [sygn. 112025/23 PH]

 

12. A companion to the historical film / edited by Robert A. Rosenstone and Constantin Parvulescu. – 1st pbl., pbk ed., Malden [etc.] : Wiley-Blackwell, 2016 [sygn. 112060/23 PH]

 

13. Custen George Frederick, Bio/pics : how Hollywood constructed public history, New Brunswick, N. J. : Rutgers University Press, 1992 [sygn. 112045/23 PH]

 

14. Dillinger Johannes, Magical treasure hunting in Europe and North America : a history, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, [druk 2020] [sygn. 112120/23 PH]

 

15. East Central European migrations during the Cold War : a handbook / edited by Anna Mazurkiewicz, Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, 2019 [sygn. 112119/23 PH]

 

16. East Central Europe in exile / edited by Anna Mazurkiewicz, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013, Vol. 1 : Transatlantic migrations, Vol. 2 : Transatlantic identities [sygn. 112125/23 PH]

 

17. Entertaining history : the Civil War in literature, film, and song / edited by Chris Mackowski, Carbondale : Southern Illinois University Press, cop. 2020 [sygn. 112061/23 PH]

 

18. Fritsche Maria, The American Marshall Plan film campaign and the Europeans : a captivated audience?, London ; New York : Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc., [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112023, 112127/23 PH]

 

19. Groot Jerome de, Consuming history : historians and heritage in contemporary popular culture. – Second edition, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016 [sygn. 112052/23 PH]

 

20. Groot Jerome de, The historical novel, London ; New York : Routledge, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112043/23 PH]

 

21. The guided reader to teaching and learning history / edited by Richard Harris, Katharine Burn and Mary Woolley, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014 [sygn. 112129/23 PH]

 

22. Handler Richard, Gable Eric, The new history in an old museum : creating the past at Colonial Williamsburg, Durham ; London : Duke University Press, 1997 [sygn. 112058/23 PH]

 

23. Historia ludens : the playing historian / edited by Alexander von Lünen, Katherine J. Lewis, Benjamin Litherland and Pat Cullum, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2020 [sygn. 112046/23 PH]

 

24. Historical reenactment : from realism to the affective turn / edited by Iain McCalman and Paul A. Pickering. – Softcover reprint of the hardcover 1st edition, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010 [sygn. 112050/23 PH]

 

25. The interactive past : archaeology, heritage and video games / edited by Angus A. A. Mol [et al.], Leiden : Sidestone Press, cop. 2017 [sygn. 112026/23 PH]

 

26. Jones Colin, The Cambridge illustrated history of France. – 3rd printing, Cambridge : Cambridge University Press, 2018 [sygn. 112070/23 PH]

 

27. Kyvig David, Marty Myron A., Cebula Lawrence Harold, Nearby history : exploring the past around you. – Fourth edition, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112053/23 PH]

 

28. Kirkland Ewan, Children's media and modernity : film, television and digital games, Oxford : Peter Lang, 2017 [sygn. 112123/23 PH]

 

29. Letting go? : sharing historical authority in a user-generated world / edited by Bill Adair, Benjamin Filene, and Laura Koloski, Philadelphia : The Pew Center for Arts & Heritage ; Walnut Creek : Left Coast Press, Inc., cop. 2011 [sygn. 112039/23 PH]

 

30. Lights, camera, history : portraying the past in film / edited by Richard Francaviglia ­­and Jerry Rodnitzky ; with an introduction by Peter C. Rollins ; contributions by Robert Rosenstone [et al.], College Station : Texas A&M University Press, cop. 2007 [sygn. 112057/23 PH]

 

31. Loewen James W., Lies my teacher told me : everything your American history textbook got wrong, New York ; London : The New Press, cop. 2018 [sygn. 112062/23 PH]

 

32. Loewen James W., Teaching what really happened : how to avoid the tyranny of textbooks and get students excited about doing history. – Second edition, New York ; London : Teachers College Press, cop. 2018 [sygn. 112042/23 PH]

 

33. Lubar Stven, Inside the lost museum : curating, past and present, Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2017 [sygn. 112047/23 PH]

 

34. Lunsford Andrea A., EasyWriter / coverage for multilingual writers with Paul Kei Matsuda, Christine M. Tardy. – Seventh edition, Boston : Bedford/St. Martin's ; New York : Macmillan Learning, copyright 2019 [sygn. 112034/23 PH]

 

35. MacKay Nancy, Curating oral histories : from interview to archive. – Second editions.

Walnut Creek : Left Coast Press, Inc., cop. 2016 [sygn. 112041/23 PH]

36. McCall Jeremiah B., Gaming the past : using video games to teach secondary history, New York ; London : Routledge, 2011 [sygn. 112065/23 PH]

 

37. Meringolo Denise D., Museums, monuments, and national parks : toward a new genealogy of public history, Amherst ; Boston : University of Massachusetts Press, cop. 2012 [sygn. 112032/23 PH]

 

38. Moreau Joseph, Schoolbook nation : conflicts over American history textbooks from the Civil War to the present, Ann Arbor : The University of Michigan Press, 2011 [sygn. 112019/23 PH]

 

39. The museum educator's manual : educators share successful techniques / Anna Johnson ­

[et al.]. – Second edition, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112072/23 PH]

 

40. Parafie i kościoły polskie w Chicago = Polish parishes and churches in Chicago / tłumaczenie /translation Małgorzata Matysik ; redakcja/edited by Anna Górka, Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika", 2019 [sygn. 112020/23 PH]

 

41. Playing with the past : digital games and the simulation of history / edited by Matthew Wilhelm Kapell and Andrew B. R. Elliott, New York ; London : Bloomsbury, [druk 2020 (Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112055/23 PH]

 

42. Polak Kate, Ethics in the gutter : empathy and historical fiction in comics, Columbus : The Ohio State University Press, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112124/23 PH]

 

43. Remembering the Jagiellonians / edited by Natalia Nowakowska, London ; New York : Routledge. Taylor & Francis Group, 2019 [sygn. 112128/23 PH]

 

44. Risager Karen, Representations of the world in language textbooks, Bristol ; Blue Ridge Summit : Multilingual Matters, 2018 [sygn. 112122/23 PH]

 

45. Ritchie Donald A., Doing oral history. – Third edition, Oxford : Oxford University Press, [druk] 2019 [sygn. 112035/23 PH]

 

46. Rose Julia, Interpreting difficult history at museums and historic sites / foreword by Jonathan Holloway, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112029/23 PH]

 

47. Rosenstone Robert A., History on film/film on history. – Third edition, Abington ; New York : Routledge, cop. 2018 [sygn. 112063/23 PH]

 

48. Rymsza-Pawlowska Małgorzata J., History comes alive : public history and popular culture in the 1970s, Chapel Hill : University of North Carolina Press, cop. 2017 [sygn. 112064/23 PH]

 

49. Sayer Faye, Public history : a practical guide. – 2nd edition, London ; New York : Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc., 2019 [sygn. 112028/23 PH]

 

50. Simmons John E., Museums : a history, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112031/23 PH]

 

51. Slavery and public history : the tough stuff of American memory / edited by James Oliver Horton and Lois E. Horton, Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 2009 [sygn. 112056/23 PH]

 

52. Sommer Barbara W., Quinlan Mary Kay, The oral history manual. – Third edition, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112071/23 PH]

 

53. Sturtevant Paul B., The Middle Ages in popular imagination : memory, film and medievalism, London ; New York : I.B. Tauris, 2018 [sygn. 112021, 112022/23 PH]

 

54. Theorizing historical consciousness / edited by Peter Seixas, Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2012 [sygn. 112049/23 PH]

 

55. Tilden Freeman, Interpreting our heritage / edited by R. Bruce Craig ; foreword by Russell E. Dickenson. – 4th edition expanded and updated, Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2007 [sygn. 112040/23 PH]

 

56. Tyler Norman, Tyler Ilene R., Ligibel Ted J., Historic preservation : an introduction to its history, principles, and practice. – Third edition, New York ; London : W.W. Norton & Company, cop. 2018 [sygn. 112059/23 PH]

 

57. Vuletic Dean, Postwar Europe and the Eurovision song contest, London ; New York : Bloomsbury, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112123/23 PH]

 

58. Walhimer Mark, Museums 101, Lanham : Rowman & Littlefield, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112044/23 PH]

 

59. Williams Joseph M., Bizup Joseph, Style : lessons in clarity and grace. – Twelfth edition.

Boston : Pearson, cop. 2017 [sygn. 112066/23 PH]

 

60. Yerkovich Sally, A practical guide to museum ethics, Lanham : Rowman and Littlefield, [druk] 2020 [sygn. 112036/23 PH]

 

61. Young David William, The battles of Germantown : effective public history in America, Philadelphia : Temple University Press, 2019 [sygn. 112048/23 PH]