Katalog przedmiotowy

Katalog przedmiotowy jest pomocny w poszukiwaniu dzieł z określonej dziedziny oraz wtedy gdy nie jest znany autor ani dokładny tytuł dzieła. Katalog grupuje opisy katalogowe według alfabetycznie ułożonych tzw. haseł przedmiotowych, określających zawartość treściową opisywanego dzieła. Hasło przedmiotowe umieszczone jest w prawym nagłówku. W skład prostego hasła wchodzi sam temat (np. Wojsko) i określniki oddzielone znakiem graficznym. Katalog przedmiotowy został zamknięty w 2009 r., dzieła wydawane od 2010 r. dostępne w katalogu komputerowym. Temat to nazwa określająca przedmiot dzieła, dziedzinę wiedzy (np. Socjologia). Wśród tematów przedmiotowych wyróżnia się tematy osobowe (nazwy osób, rodów), tematy historyczne (wydarzenia), geograficzne, topograficzne itp. Określniki pomagają precyzować temat. Stosowane są określniki rzeczowe (Wojsko-technika), geograficzne (Wojsko-Śląsk Górny), chronologiczne (Wojsko- Śląsk Górny - historia (1939-1945)), formalne (Wojsko-słownik). Jednemu dziełu może być przypisanych kilka haseł.
Np. dzieło: Strzelczyk Jerzy, Bolesław Chrobry, Poznań 1999 odnajdziemy pod hasłami:
1. Biografie polskie (X-XI w.)
2. Bolesław I Chrobry (ok. 967-1025), król Polski - biografia
3. Polska - historia (X-XI w.) - biografie

Zapoznanie z hasłami katalogu przedmiotowego ułatwia Przewodnik Bibliograficzny wraz z indeksami (dostępny w czytelni).