Listopad, grudzień 2023

Listopad, grudzień 2023

 

 

 

1. "...A małe dzieci do ognia wrzucali" :  antologia wypracowań szkolnych (1945-1946) na temat II wojny światowej / wstęp i opracowanie Maciej Wróblewski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 115846/16]

 

2. Amerykańskie prawo konfliktów zbrojnych w latach 1775-1865 / zebrał, opracował i przetłumaczył Łukasz Niewiński, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2021-, T. 1 : Materiały źródłowe [sygn. 115725/43]

 

3. Antoń Robert, Skarby Wawelskie w Kanadzie w latach 1940-1960 : zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2021 [sygn. 115877/9]

 

4. Archiwa rodzinne i kolekcje prywatne w zasobach zachodniopomorskich instytucji kultury i nauki : praca zbiorowa / pod redakcją Janiny Kosman, Warszawa ; Szczecin : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2023 [sygn. 115771/20]

 

5. Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji, informatyzacji i elektronicznego zarządzania dokumentacją : wprowadzenie do problematyki / pod redakcją Bożeny Kierzkowskiej, Anny Supruniuk i Pauliny Bunkowskiej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 115823/NP]

 

6. Archiwalia nieoczywiste / pod redakcją Dariusza Magiera i Rafała Borychowskiego, Siedlce : Archiwum Państwowe : Wydawnictwo Naukowe UPH, 2023 [sygn. 115766/NP]

 

7. Arkusz Aleksandra, Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023 [sygn. 115740/15]

 

8. Arnold Udo, Zakon niemiecki : podstawy, regiony, osoby, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115820/37]

 

9. Atkinson Rick, Działa o zmierzchu : wojna w Europie Zachodniej 1944-1945, Oświęcim : Napoleon V, 2021 [115739/43]

 

10. Beorn Waitman Wade, Polowanie na Żydów : zbrodnie Wehrmachtu. - Wyd. 3, Warszawa : Wydawnictwo RM, [2023]  [sygn. 115732/43]

 

11. Bichniewicz Władysław, Moje wspomnienia z Litwy / opracował, wstępem i przypisami opatrzył Michał Ceglarek, Kraków ; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2022 [sygn. 115670/15]

 

12. Biernaczyk Mateusz, Poszukiwacze archai : spotkanie medioplatoników i apologetów greckich
w II wieku, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2023 [sygn. 115660/HS]

 

13. Blinda Angelika, Teofila z Jabłonowskich Sapieżyna (1742-1816) : życie prywatne i działalność publiczna, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023 [sygn. 115687/9]

 

14. Bochenek Mirosław, Mikołaj Kopernik czy Thomas Gresham? : o historii i dyspucie wokół prawa gorszego pieniądza, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115709/VI]

 

15. Bodura Ernest Cezary, Znany i nieznany Udalryk Heyzmann : osoba, epoka, kontekst : studium dorobku naukowego Udalryka Heyzmanna (1835-1918) jako prawnika, historyka prawa, kanonisty, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 115702/9]

 

16. Buchowski Krzysztof, Historia polityczna Litwy 1987-2004 : od sowieckiej republiki związkowej do integracji ze światem Zachodu, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2023 [sygn. 15842/41]

 

17. Budzik Jagoda, Erec szam : Polska w tekstach izraelskiego trzeciego pokolenia po Zagładzie,

War­sza­wa : Instytut Badań Literackich PAN, 2023 [sygn. 115751/16]

 

18. Cerrini Simonetta, Rewolucja templariuszy : nieznana karta dwunastowiecznej historii / przekład Justyna Nowakowska, Kraków : Wydawnictwo Astra, 2023 [sygn. 115654/V]

 

19. Chachaj Marian, Mikołaj Kopernik : czasy studenckie : Kraków, Bolonia, Rzym, Padwa i Ferrara (1491-1503) : miejsca - ludzie - książki, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115834/9]

 

20. Cisek Stefan, Geohistoria : rzecz o granicach Polski, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022 [sygn. 115695/9]

 

21. Czarnowski Ryszard Jan, Lwów : życie codzienne i niecodzienne XIX i XX wieku, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2023 [sygn. 115753/9]

 

22. Częstochowskie kościoły wobec systemów totalitarnych 1939-1989 / pod redakcją Bartosza Kapuściaka, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2023 [sygn. 115755/16]

 

23. Czytanie księgi zwierząt : ciekawość, wyobraźnia, wiedza, wiara / redakcja naukowa Maria Chodyko, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115777/23]

 

24. Deciphering Assyria : a tribute to Simo Parpola on the occasion of his 80th birthday / edited by Raija Mattila, Robert Rollinger and Sebastian Fink, Münster : Zaphon, 2023 [sygn. 115761/HS]

 

25. Dimbley Jonathan, Barbarossa :  jak Hitler przegrał wojnę / przekład Arkadiusz Bugaj, Kraków : Znak Horyzont, 2023 [sygn. 115730/43]

 

26. Dobrowolski Paweł T., Nierównym krokiem : globalizacja i Europa wielu prędkości (1500-1800), [Warszawa] : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2023 [sygn. 115798/23]

 

27. Dokumenty i listy z epoki jagiellońskiej z Archiwum Państwowego w Gdańsku : edycja krytyczna / wydali Marcin Grulkowski, Adam Kozak, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2023-, Seria 2 : Listy duchowieństwa, urzędników, szlachty i miast polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku, T. 1 : Do 1479 roku [sygn. 115787/15]

 

28. Donia Robert J., Karadžić : rzeźnik Bośni  / przełożyła Hanna Pasierska, Warszawa : Prószyński
i S-ka, 2023 [sygn. 115734/43]

 

29. Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020-,          [T. 4] : Katalog wyposażenia pochówków z kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie (XVII-XVIII wiek) / Anna Drążkowska, Marcin Nowak. – 2022 [sygn. 115826/9]

 

30. Dryblak Anna Agnieszka, Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII w. : między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 115656/13]

 

31. Dziedzic Teresa, Architektura Kaplicy Totmesa I w Deir el-Bahari, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020 [sygn. 115814/HS]

 

32. Dziedzictwo edukacyjne XIX i XX wieku w perspektywie badawczej : studia historyczno-oświatowe dedykowane Profesorowi Romualdowi Grzybowskiemu z okazji 70. urodzin / pod redakcją Pawła Śpicy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023 [sygn. 115692/9]

 

33. Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939) / redakcja Anna Supruniuk i Józef Szudy, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020, T. 1, 2. [sygn. 115844/9]

 

34. Dziuba Adam, „Nowa linia” na czasy po odwilży (1957–1961), Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2023 [sygn. 115774/16]

 

35. Educare necesse est : my wśród obcych, obcy wśród nas : przykłady dobrych praktyk edukacyj­nych / redakcja naukowa Violetta Urbaniak, Warszawa : Archiwum Państwowe w Warszawie : Wydawnictwo DiG, 2023 [sygn. 115765/9]

 

36. Figes Orlando, Wojna krymska 1853-1856 : ostatnia krucjata. - Wyd. 2, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2023 [sygn. 115726/43]

 

37. Fischer Iwona, Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem : materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie = Government in exile, chancellery abroad : National Archives materials on the government of the Ukrainian People's Republic in Tarnów, 1917-1922, Kraków : Archiwum Narodowe w Krakowie, 2023 [sygn. 115840/20]

 

38. Florjanowicz Paulina, Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2023 [sygn. 115845/16]

 

39. Gelles Katarzyna, Róża Luksemburg, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2023 [sygn. 115728/43]

 

40. Georgijevic Bartolomej, Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej i o tajności Trójce Świętej, która w Alkoranie stoi napisana / wstęp i opracowanie Aleksandra Kunikowska, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 115717/15]

 

41. Gocół Damian, Historia mówiona : geneza, rozwój, koncepcje, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023 [sygn. 115707/NP]

 

42. Goliński Mateusz, Żebracy : XV-wieczne bractwo żołnierskie i jego historiograficzne kreacje,

Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023 [sygn. 115767, 115768/8]

 

43. Grünberg Franciszka, Gdzie tu się schować? : wspomnienia / redakcja naukowa i wprowadzenie Agnieszka Haska, Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2022 [sygn. 115667/15]

 

44. Grygiel Szymon, W obowiązku : historia codzienności polskich służących domowych od końca XIX wieku do 1939 roku : rekonesans badawczy, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115689/9]

45. Gryglewski Ryszard Witold, Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach : Część druga, czyli Odsłony czwarta i piąta, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022 [sygn. 114579/23]

 

46. Hadot Pierre, Czym jest filozofia starożytna? / przełożył Piotr Domański ; przedmową opatrzył Juliusz Domański, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2018 [sygn. 115663/HS]

 

47. Hadot Pierre, Ćwiczenia duchowe i filozofia starożytna / przedmowa Arnold I. Davidson ; przełożyli Piotr Domański i Wanda Klenczon, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2019 [sygn. 115662/HS]

 

48. Hadot Pierre, Twierdza wewnętrzna : wprowadzenie do "Rozmyślań" Marka Aureliusza / przełożył Piotr Domański, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2023 [sygn. 115666/HS]

 

49. Herl Cyprian, Bellum Sociale : przyczyny, przebieg i skutki wojny ze sprzymierzeńcami (91-88 r. p.n.e.), Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo inforteditions, 2023 [sygn. 115661/HS]

 

50. Hindley Geoffrey, Saladyn : pogromca chrześcijaństwa. - Wyd. 3, Warszawa : Wydawnictwo RM, [2023]  [sygn. 115650/V]

 

51. Hryciuk Grzegorz, Przesiedleńcy : wielka epopeja Polaków, 1944-1946, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2023 [sygn. 115903/9]

 

52. Instrukcje różnych urzędów zakonnych : XVII-wieczna instrukcja organizacji klasztoru karmelitanek bosych : edycja źródłowa wraz z komentarzem / opracowanie Halina Dudała, Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2022 [sygn. 115819/37]

 

53. Jähner Harald, Rausz : Niemcy między wojnami / przełożyła Monika Kilis, Poznań : Wydaw­nictwo Poznańskie, 2023 [sygn. 115737/43]

 

54. Jak kwitnące drzewo : Florencja średniowieczna i renesanso­wa / Silvia Diacciati, Enrico Faini, Lorenzo Tanzini, Sergio Tognetti ; przekład Hanna Podgórska. – Wyd. 1, dodr. 1, Warszawa : Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2023 [sygn. 115652/V]

 

55. Jan Damasceński, św., Mowy w obronie obrazów / wstęp i opracowanie Józef Naumowicz ; przekład Maria Magdalena Dylewska, Józef Naumowicz, Warszawa : Neriton : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022 [sygn. 115816/V]

 

56. Jarecka Dorota, Surrealizm, realizm, marksizm : sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2021 [sygn. 115710/9]

 

57. Jewish documentary sources in Lviv archives : a guide / edited and compiled by Alexander Ivanov and David E. Fishman, Wrocław ; Kyiv : Wrocław University Press : in cooperation with Dukh
i Litera Publishing House, 2023 [sygn. 115825/20]

 

58. Johnson Ian Ona, Diabelski pakt : współpraca niemiecko-radziecka i przyczyny wybuchu II wojny światowej  / przełożył Jan Szkudliński, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022 [sygn. 115731/43]

 

59. Judzińska Natalia, Po lewej stronie sali : getto ławkowe w międzywojennym Wilnie, Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2023 [sygn. 115698/9]

 

60. Jurczak Agnieszka, Fundacja im. Władysława Reymonta : pięćdziesiąt lat pracy dla Polonii
w Kanadzie : z myślą o rodakach w kraju (17 września 1970 - 17 września 2020), Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022 [sygn. 115829/9]

 

61. Kaczorowski Bartosz, Wojna Salazara : polityka zagraniczna Portugalii w okresie drugiej wojny światowej, Kraków ; Łódź : Ośrodek Myśli Politycznej : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 115729/43]

 

62. Kazimierz Leski ps. "Bradl" (1912-2000) : życie urozmaicone = Kazimierz Leski, nom de guerre "Bradl" (1912-2000) : a chceckered life / red. katalogu: Andrzej Kraska-Lewalski, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2022 [sygn. 115800/9]

 

63. Kieniewicz Jan, W kręgu mitologii ojczystych, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115685/9]

 

64. KL [Konzentrationslager] Gusen : studia z dziejów polskich więźniów i pamięci społecznej / pod redakcją Wandy Jarząbek, Warszawa : Instytut Pileckiego, 2022 [sygn. 115747/16]

 

65. Klemenski Marcin A., Bolko II Mały (ok. 1309/12-1368) książę świdnicko-jaworski i margrabia łużycki, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2023 [sygn. 115780/8]

 

66. Kołakowski Piotr, W obliczu wojny : polski wywiad wojskowy na hitlerowskie Niemcy : 1933-1939, Warszawa : Bellona, 2023 [sygn. 115754/15]

 

67. Komorowska Magdalena, Piotrkowczykowie : z dziejów drukarstwa krakowskiego przełomu XVI i XVII wieku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023 [sygn. 115684/9]

 

68. Konieczna Magdalena, Franciszkanie konwentualni w Wielkopolsce w XVI-XIX wieku : studium prozopograficzne, Poznań : Magdalena Konieczna, 2022 [sygn. 115827/9]

 

69. Christine de Pisan, Księga o Mieście Pań / przekład, wprowadzenie i opracowanie Anna Loba ; ze wstępem Jerzego Strzelczyka. – Wyd. 1., dodr., Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2023 [sygn. 115718/V]

 

70. Ksantypy i inne typy : publicystyka Konstancji Hojnackiej, Felicji Stendigowej i Heleny Bartoszek-Zastawniakowej w "Mojej Przyjaciółce" / wstęp, redakcja i opracowanie Katarzyna Wodniak, Żnin ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2023 [sygn. 115832/9]

 

71. Kurowski Paweł, Błonia krakowskie, centrum rekreacji i sportu do 1914 roku, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2023 [sygn. 115681/9]

 

72. Le Goff Jacques, Intelektualiści w średniowieczu / przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2023 [sygn. 115653/V]

 

73. Le Goff Jacques, Sakiewka i życie : gospodarka i religia w średniowieczu / przełożyła Hanna Zaremska, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2023 [sygn. 115675/V]

 

74. Lipiński Piotr, Wasilewska : czarno-biała, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2023 [sygn. 115742/16]

 

75. Lisak Agnieszka, Sielankowanie pod Tatrami : życie codzienne i niecodzienne Zakopanego w XIX wieku, Wołowiec ; [Zakopane] : Wydawnictwo Czarne ; Muzeum Tatrzańskie, 2019 [sygn. 115784/9]

 

76. Llewellyn-Jones Lloyd, Persowie : epoka wielkich królów / przełożył Norbert Radomski, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2023 [sygn. 115658/HS]

 

77. Lucassen Jan, Historia pracy : nowe dzieje ludzkości / przełożył Tomasz S. Markiewka, Kraków : Znak Horyzont, 2023 [sygn. 115708/VI]

78. Łabno-Hajduk Kamila, Zofia Hertz : życie na miarę Kultury, Wrocław ; Wojnowice ; Paryż : KEW, 2023 [sygn. 115693/9]

 

79. Machairas Leontios, Wykład o słodkiej ziemi Cypru Cronaca, to jest Kroniką, zwany / przełożyła z dialektu cypryjskiego, wstępem, przypisami, słownikiem i indeksami opatrzyła Małgorzata Borowska, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 115719/V]

 

80. Marek Pavel, Pernštejnské ženy : Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018 [sygn. 115764/5]

 

81. Margalit Avishai, Etyka pamięci / przekład Katarzyna Liszka, Urszula Lisowska, Zofia Rosińska, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023 [sygn. 115712/23]

 

82. Markowski Damian Karol, W cieniu Wołynia : „antypolska akcja” OUN i UPA w Galicji Wschodniej 1943-1945, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2023 [sygn. 115749/16]

 

83. Martin Xavier, Wolter niepoznany : ukryte strony oświeceniowego humanizmu : (1750-1800) / przełożył z francuskiego Piotr Tylus, [Kraków] : Andegavenum, 2023 [sygn. 115714/23]

 

84. Maryks Robert Aleksander, Jezuickie giętkie pióro :  wczesna nowożytność przez pryzmat studiów nad Towarzystwem Jezusowym / tłumaczenie i redakcja Michał E. Nowakowski, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2023 [sygn. 115720/37]

 

85. Mączyński Stanisław Bogdan, Wojenne peregrynacje Stanisława Bogdana Mączyńskiego / opracowanie i wprowadzenie Zbigniew Gołasz, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2023 [sygn. 115756/15]

 

86. Mędrzecki Włodzimierz, Odzyskany śmietnik : jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022 [sygn. 115743/16]

 

87. Miasto Zielona Góra / Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Joanna Gacek, Berthold Kandora, Urszula Ososko, Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2021 [sygn. 115773/Podr.]

 

88. Mikołaj Oloch z Szamotuł, De hiis malis que aguntur in hoc mundo = O niedolach, które rządzą na tym świecie. De curie miseria = O marności życia dworskiego / wydanie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i komentarz Mieczysław Mejor, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2022 [sygn. 115716/13]

 

89. Milewski Ireneusz, Aseveia, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023-, T. 1 : Tradycja "helleńska" w życiu codziennym chrześcijan epoki wczesnobizantyńskiej (IV-VI wiek) [sygn. 115786/37]

 

90. Morton Andrew, Królowa / przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Warszawa : Marginesy, 2023 [sygn. 115741/43]

 

91. Mrozik Agnieszka, Architektki PRL-u : komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2022 [sygn. 115746/16]

 

92. Na marginesie dziejów : studia z polsko-żydowskiej historii społecznej: kobiety, młodzież, dzieci /  redakcja naukowa Anna Landau-Czajka, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2023 [sygn. 115794/9]

 

93. Nalewajek Agnieszka, Dwór królewski Jana Olbrachta w latach 1492-1501 : wykazy dworzan
i familii dworskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022 [sygn. 115838/11]

94. Newman Bernard, Rowerem przez Polskę Ludową : ostatnia podróż brytyjskiego dżentelmena do Polski : portret kraju z 1958 roku / przekład Ewa Kochanowska, Kraków : Znak Horyzont, 2023 [sygn. 115775/16]

 

95. Nic nie potrzebujemy. Tylko przetrwać ten czas : relacje Żydów ukrywających się w okupowanej Polsce / redakcja naukowa i wstęp Justyna Majewska, Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2022 [sygn. 115668/15]

 

96. (Nie) zwyczajni mężczyźni w dziejach kultury : praca zbiorowa / pod redakcją J. Janickiej, S. M. Polaka, P. R. Pilcha, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2023 [sygn. 115802, 115803/9]

 

97. Nogaj Stanisław, Gusen : pamiętnik dziennikarza, Warszawa ; Kraków : Mireki, 2022 [sygn. 115672/15]

 

98. Nowakowski Michał E., Ambasador na rozdrożu : świat wartości w poradnikach dyplomatycznych Pierwszej Rzeczypospolitej oraz ich europejski kontekst, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2023 [sygn. 115686/9]

 

99. Nysa : historia miasta, Nysa : Muzeum Powiatowe w Nysie ; Wrocław : Wydawnictwo Gajt 1991 s.c., 2023, T. 1 : Miasto biskupów wrocławskich / red. Wojciech Kucharski, T. 2 : W cieniu twierdzy - na fali przemian (1741-1945) / red. Tomasz Przerwa, T. 3 : Śląski Feniks : Nysa 1945-2023 / Małgorzata Ruchniewicz ; red. Tomasz Przerwa [sygn. 115757/8]

 

100. Od praktyki kancelaryjnej do teorii archiwalnej : księga jubileuszowa Profesor Ireny Mamczak-Gadkowskiej / pod redakcją Zuzanny Jaśkowskiej-Józefiak i Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań : UAM, 2023 [sygn. 115822/NP]

 

101. Okonowski Sewek, "Aryjskiego Żyda" wspomnienia, łzy i myśli : zapiski z okupacyjnej Warsza­wy / redakcja naukowa i wprowadzenie Marta Janczewska, Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2020 [sygn. 115669/15]

 

102. Opaliński Edward, Konfederacja warszawska 1573 roku = The Warsaw confederation of 1573, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2023 [sygn. 115647/11]

 

103. Orłowski Piotr Paweł, Tożsamość lidera i jego etyczna formacja z perspektywy traktatu św. Tomasza z Akwinu o rządach Bożych (S.Th, I, 103-119), Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115713/23]

 

104. Pajek Aleksandra, Polacy w Portugalii w latach II wojny światowej w polskiej literaturze dokumentu osobistego : doświadczenia kulturowej inności, Warszawa :  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2023 [sygn. 115849/16]

 

105. Patrimonium Ecclesiae Christi tradere : księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 75-lecia urodzin, 50-lecia prezbiteratu, 30-lecia sakry biskupiej i 40-lecia pracy naukowej / redakcja: Piotr Górecki, Jan Pyka, Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2022, T. 1 : De persona, T. 2 : Gratulantes [sygn. 115795/9]

 

106. The Persian world and beyond : Achaemenid and Arsacid studies in honour of  Bruno Jacobs / edited by Mark B. Garrison and Wouter F. M. Henkelman, Münster : Zaphon, 2023 [sygn. 115760/HS]

 

107. Piasek Wojciech, The ethnography of historiography developed in the Polish People's Republic : a historiographic and methodological case study of Karol Górski / translated by Barbara Komorowska, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 115843/9]

 

108. 500 [Pięćset] lat dzwonu Zygmunta / pod redakcją Mieczysława Rokosza i Jacka Urbana, Kraków : Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023 [sygn. 115682/9]

 

109. Plater Władysław, Pracujemy dla Polski : listy Władysława Platera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863-1887 / wstęp i opraco­wanie Zdzisław Pietrzyk, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka ; Uniwersytet Jagielloński ; Biblioteka Jagiellońska, 2022 [sygn. 115673/15]

 

110. Podwójnie deportowani... : żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945-1951 - dokumenty i materiały / wstęp i opracowanie Dmitriy Panto ; tłumaczenie materiałów źródłowych Gabor Chodkowski-Gyurics., Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2022 [sygn. 115671/15]

 

111. Pomian Krzysztof, Muzeum : historia światowa, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria ; Fundacja Terytoria Książki, 2023-, T. 2 : Zakotwiczanie w Europie 1789-1850. - 2023 [sygn. 115103/23]

 

112. Popiołek Bożena, Nowak Janusz, Wszyscy ludzie Elżbiety Sieniawskiej : urzędnicy, oficjaliści dworscy, rzemieślnicy, kupcy i artyści kasztelanowej krakowskiej, Kraków : WNUP, 2023 [sygn. 115778/11]

 

113. Potrzuski Kamil, Infrastruktura sportowa międzywojennej Warszawy, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115699/9]

 

114. Prałat Emilian, Ród historii, historia rodu : archiwum rodu Żółtowskich : życie rodzinne, Leszno : Archiwum Państwowe w Lesznie : Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka, 2022 [sygn. 115798/20]

 

115. Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Wojciech Piasek ; autorzy Pavel Ablamski [et al.], Warszawa : Instytut De Republica, 2023 [sygn. 115758/16]

 

116. Przybylski Adam, Walka o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, Połomia ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2023 [sygn. 115678/8]

 

117. Putkowska Jolanta, Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów : architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021 [sygn. 115830/9]

 

118. Rakowski Mieczysław Franciszek, Mieczysław F. Rakowski wobec kryzysu PRL i PZPR : teksty zebrane 1985-1990 / opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Piotr Swacha, Jacek Wojnicki, Warszawa : Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2023 [sygn. 115750/15]

 

119. Rejestry popisowe wojska koronnego 1531 = Regesta millitum mercenariorum Anno Domini 1531 / wydał Aleksander Bołdyrew, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2023 [sygn. 115788/15]

 

120. Roszak Stanisław, Wieczorek Agnieszka, Mikołaj Kopernik : życie po życie : osiemnastowieczne kręgi pamięci, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115836/9]

 

121. Russell Bertrand, Dzieje zachodniej filozofii i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dziś / przełożyli Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc, Michał Szczubiałka, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2020 [sygn. 115711/23]

122. Sententia Minuciorum (Tabula Polcevera) = Arbitraż Minucjuszy (Tablica znad Polcewery) / wstęp i komentarz Maciej Piegdoń ; z języka łacińskiego przełożył Bartosz Jan Kołoczek, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2023 [sygn. 115759/HS]

 

123. Sobel Dava, Doskonalsze niebo : jak Kopernik zrewolucjonizował Wszechświat / tłum. z jęz. ang. Anna Mądry, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115835/9]

 

124. Stadt Grünberg / Rainer Sachs, Dorota Błaszczyk, Joanna Gacek, Berthold Kandora, Urszula Ososko, Breslau : Wydawnictwo Via Nova, 2020 [sygn. 115796/Podr.]

 

125. 100 [Sto] lat Archiwum Państwowego w Kielcach w sieci archiwów państwowych : księga jubileuszowa / pod redakcją Wiesławy Rutkowskiej, Kielce : Archiwum Państwowe w Kielcach, 2023 [sygn. 115772/20]

 

126. Strzelczyk Jerzy, Rękopisy „odkryte” w Czechach, czyli o dobrym i złym patriotyzmie, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2023 [sygn. 115677/5]

 

127. Strzelecka Małgorzata, Dyszel w głowie Jerzego Turowicza : wiara, idee i racje w świetle publicystyki z lat 1932-1939, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115831/9]

 

128. Studia z dziejów katedry na Wawelu / pod redakcją Eweliny Zych, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023 [sygn. 115783/9]

 

129. Studia z myśli polityczno-prawnej oraz historii prawa / redakcja Tomasz Chłopecki, Paweł Fiktus, Łódź : ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, 2023 [sygn. 115805/9]

 

130. Sub vexillo servire :  księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej prof. Jana Ptaka / pod redakcją Andrzeja Niewińskiego, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2022 [sygn. 115828/9]

 

131. Suchodolski Jacek, Architektura schronisk i zajazdów w dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2021 [sygn. 115818/8]

 

132. Suski Robert, Orozjusz i jego źródła : wybrane zagadnienia, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2023 [sygn. 115659/HS]

 

133. Szczerba Michał, Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 115785/11]

 

134. Szczur Piotr, Kradzież w dobie późnego Cesarstwa Rzymskiego a wczesne chrześcijaństwo : od Septymiusza Sewera do Grzegorza I Wielkiego, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020 [sygn. 115815/HS]

 

135. Szubienica dla kata : proces Amona Götha, komendanta KL Plaszow / wstęp, przypisy, wybór
i opracowanie ilustracji Anna Król, Warszawa ; Kraków : Mireki, [2022] [sygn. 115738/43]

 

136. Szydłowska Agata, Futerał : o urządzaniu mieszkań w PRL-u, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2023 [sygn. 115701/9]

 

137. Święty ład : stosunki międzynarodowe w Azji od czasów Czyngis-chana / redakcja Timothy Brook, Michael van Walt van Praag, Miek Boltjes ; przekład Józef Pawłowski, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021 [sygn. 115655/V]

 

138. Tafiłowski Piotr, Od Fornovo do Cateau-Cambrésis : dzieje wojen włoskich (1494-1559), Oświęcim : Napoleon V, 2023 [sygn. 115723, 115724/33]

 

139. Tatarkiewicz Władysław, Dzienniki / z rękopisów odczytali i przepisali, wstępem i biografią filozofa poprzedzili Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2021-2022, T. 1 : Lata 1944-1960. – 2022, T. 2 : Lata 1960-1968. – 2021, T. 3 : Lata 1969-1977. – 2022 [sygn. 115674/15]

 

140. Teterycz-Puzio Agnieszka, Gryfina : niedoceniana księżna (1244/49-1303/09), Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2023 [sygn. 115651/13]

 

141. Textus, pictura, musica : średniowieczny kodeks rękopiś­mien­ny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / pod redakcją Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115821/NP]

 

142. Troyat Henri, Piotr Wielki : geniusz i szaleństwo / przekład Barbara Przybyłowska. - Wyd. 4, Warszawa : Amber, 2022 [sygn. 115722/33]

 

143. Trzos Agnieszka, Sarkofagi cynowe z grobów królewskich na Wawelu oraz mauzoleów rodzin Promnitzów w Pszczynie i Hochbergów w Świebodzicach : konserwacja i restauracja, technika, technologia..., Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115781/8]

 

144. Ugniewski Piotr, Król porwany czyli "Boskiej Opatrzności dowód oczywisty", Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2023 [sygn. 115837/11]

 

145. Umysł miał jasny i serce miłujące : Edward Woyniłłowicz w dokumentach i materiałach / wybór, opracowanie, wstęp i przypisy Roman Jurkowski, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2021 [sygn. 115848/15]

 

146. Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth /  redakcja katalogu: Andrzej Kraska-Lewalski, Iwona Zygmuntowicz, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2022 [sygn. 115799/9]

 

147. Uryniak Adam, Ślad rzeczywistości : polskie kino fabularne lat trzydziestych XX wieku, Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2020 [sygn. 115690/9]

 

148. Wasilewski Zygmunt, Życiorys 1865-1939 / opracowanie i przedmowa Marek Ciara, Warszawa : Instytut Dziedzictwa i Myśli Narodowej : Neriton, 2022 [sygn. 115752/16]

 

149. Wąs Gabriela, Małżeństwo w czasach reformacji, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023 [sygn. 115769, 115770/33]

 

150. Wengeroff  Paulina, Wspomnienia babki : obrazy z dziejów rosyjskich Żydów w XIX wieku /  tłumaczenie z języka niemieckiego Alicja Rosenau, Agata Reibach i Lidia Jerkiewicz ; wstęp
i opracowanie Alicja Maślak-Maciejewska ; wstęp do wydania oryginalnego Gustaw Karpeles, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023, t. 1, 2. [sygn. 115715/23]

 

151. Winkler Anna, Konieczność rewolucji? : marksiści francuscy wobec wydarzeń maja i czerwca 1968, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 115733/43]

 

152. Winnik Sylwia, Dziewczęta z Auschwitz. - Wyd. 3, Warszawa : Sport i Muzyka - Muza SA, 2023 [sygn. 115748/43]

153. Władztwo Władysława Łokietka : 700-lecie koronacji królewskiej / redakcja naukowa Wojciech Fałkowski, Paweł Tyszka, Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum : Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, 2022 [sygn. 115817/13]

 

154. Włodarski Łukasz, Dwory arcybiskupów gnieźnieńskich do 1493 r. :  struktura, urzędy, ludzie,

Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115782/13]

 

155. Wojna, społeczeństwo i kultura : cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów / redakcja naukowa Bartłomiej Dźwigała, Adam Wilczak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022 [sygn. 115851/23]

 

156. Woniak Katarzyna, Oblicza przymusu : Polacy na robotach w Berlinie 1939-1945, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023 [sygn. 115744/16]

 

157. Wood Michael, Chiny : portret cywilizacji / przełożyła Agnieszka Walulik, Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022 [sygn. 115841/41]

 

158. Woźny Jacek, Archetypowa symbolika antropo-zoomorficzna od paleolitu do czasów historycznych, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2023 [sygn. 115813/HS]

 

159. Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/45) : dydaktyka, twórczość i tradycja artystyczna = The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno (1919-1939/45) : education, creativity and artistic tradition / red. Małgorzata Geron ; tł. Krzysztof Z. Cieszkowski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115697/9]

 

160. "Wyzwoleni" i zniewoleni : polsko-białoruskie pogranicze 1939-1941 w białoruskich dokumentach archiwalnych / pod redakcją Aleksandra Smalianczuka ; tłumaczenie z języka rosyjskiego Ewa Rybarska ; tłumaczenie z języka białoruskiego Joanna Bernatowicz, Warszawa : Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, 2023 [sygn. 115703/15]

 

161. Wyżga Mateusz, Chłopstwo : historia bez krawata, Kraków : Znak Horyzont, 2022 [sygn. 115688/9]

 

162. Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcją Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023 [sygn. 115839/37]

 

163. Z historii kultury staropolskiej : studia ofiarowane Urszuli Augustyniak / redakcja naukowa Agnieszka Bartoszewicz [et al.], Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020 [sygn. 115683/9]

 

164, Zając Paweł, Stanisław Konarski przed Świętym Oficjum (1769-1771), Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2023 [sygn. 115833/9]

 

165. Zawadzka Kinga, Roczniki siedemdziesiąte :  styl życia i wartości inteligencji średniego pokolenia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023 [sygn. 115700/9]

 

166. Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej kinematografii (1944/1945-1989) / zbiór studiów pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 [sygn. 115691/9]

 

167. Znowu mieliśmy iluzję, że żyjemy... : dzienniki i pamiętniki z Galicji Wschodniej / redakcja naukowa i wstęp Aleksandra Bańkowska, Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2022 [sygn. 115665/15]

 

168. Źródła do dziejów Żmudzi (1522–1648) / opracowali Eugenijus Saviščevas, Jonas Drungilas ; redakcja Tomasz Kempa, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115664/15]

 

169. Żołądź-Strzelczyk Dorota, Pustelnik z Pałacu Ordynackiego : dole i niedole Marcina Nikuty, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2022 [sygn. 115696/9]