Historia i statystyka

Biblioteka Instytutu Historycznego jest największą biblioteką instytutową w Uniwersytecie Wrocławskim. Rozpoczęła działalność niemal równocześnie z inauguracją zajęć w Instytucie Historycznym, początkowo była to biblioteka katedr historycznych. W roku 1948 liczyła kilkanaście tysięcy woluminów, głównie ze zbiorów poniemieckich odnoszących się do historii Niemiec i Śląska, księgozbiór dotyczący historii Polski powstał dzięki darom i zakupom. W 1959 roku wielkość księgozbioru osiągnęła 26500 woluminów. W grudniu 2013 roku księgozbiór liczył 144093 jednostki inwentarzowe, w tym 34930 woluminów wydawnictw ciągłych, 107889 woluminów wydawnictw zwartych oraz 3274 jednostki zbiorów specjalnych (mikrofilmy, CD, DVD, mapy ścienne, atlasy). Zbiór wydawnictw ciągłych liczy 1618 tytułów, w tym 134 tytuły bieżące polskie, 39 tytułów bieżących zagranicznych. Rocznie zbiory powiększają się o około 2000 woluminów. Podstawę zbiorów stanowią książki i czasopisma z zakresu: historii Polski i powszechnej (od starożytności po czasy współczesne) ze szczególnym uwzględnieniem historii śląska; historii politycznej, społecznej, gospodarczej, kultury; nauk pomocniczych historii. Wydzielony księgozbiór (odrębny magazyn) stanowią dzieła z zakresu historii starożytnej i archeologii śródziemnomorskiej.
Księgozbiór ułożony jest działowo, czego odbiciem jest zapis na karcie katalogowej. Liczba inwentarza, np. 76455, jest łamana przez liczbę oznaczającą sygnaturę np. 76455/7 - 7 oznacza, że książka znajduje się w dziale Historia Śląska. Na starych kartkach katalogowych sygnatura jest wpisana ręcznie w prawym górnym rogu.
Biblioteka nie gromadzi starodruków, ale posiada cenne wydawnictwa pochodzące z XIX wieku, wśród nich kodeksy dyplomatyczne (czeski, brandenburski, łużycki, morawski, śląski, węgierski), Monumenta Germaniae historica, Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Publikationen aus den Königlichen Preussischen Staatsarchiven; czasopisma śląskie; Schlesische Provinzialblätter, Amts-Blatt rejencji wrocławskiej, legnickiej, opolskiej.