Wrzesień, październik 2023

Wrzesień, październik

 

 

 

1. Auf historischer Spurensuche im Bobertal : aktuelle Forschungsergebnisse von und für Regional­forscher, Ortschronisten, Genealogen und Historiker im niederschlesichen Riesengebirge / Jürgen Schwanitz (Hg.), Würzburg : Verein für Geschichte Schlesiens, 2011/2012. – 2012, 2013/2014. – 2015, 2015/2016. – 2018 [sygn. 115449/8]

 

2. Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej / redakcja naukowa Cecylia Kuta, Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115609/16]

 

3. Bazan Czesław, Piórem zesłańca i żołnierza : dzienniki i listy z lat 1941-1947 / wstęp i opracowanie Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2022 [sygn. 115550/15]

 

4. Biografie sprawiedliwych / pod redakcją Anny Krochmal i Pawła Pietrzyka, Warszawa : Archiwa Państwowe, 2023 [sygn. 115561/9]

 

5. Bitwa na Białorusi 1 I - 26 VII 1920 : dokumenty operacyjne / opracował i przygotował do druku zespół pod kierunkiem Grzegorza Nowika, Jerzego Kirszaka i Arkadiusza Tulińskiego, Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego : Instytut Studiów Politycznych PAN : Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2021/2022-, Cz. 1 : (1 I - 18 IV 1920). - 2021/2022 [sygn. 115583/15]

 

6. Błoch Agata, Wolni i zniewoleni : głosy grup podporządkowanych w historii imperium portu­galskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115721]

 

7. Budowa nowoczesnego społeczeństwa po 1989 roku / pod redakcją naukową Pawła Graty, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022 [sygn. 115649/16]

 

8. Budzyński Radosław, Historyk z Inflant Polskich : Gustaw Manteuffel (1832-1916), Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA : Instytut Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115456/9]

 

9. Burgess Greg, The League of Nations and the refugees from Nazi Germany : James G. McDonald and Hitler's victims, London ; Oxford ; New York ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury Academic, [druk 2018 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 110219/43]

 

10. Ceynowa (prze)pisany : wieloautorska praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinow­skie­go, Słupsk ; Wejherowo ; Puck : Akademia Pomorska ; Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ; Muzeum Ziemi Puckiej, 2020 [sygn. 115572/9]

 

11. Delestowicz Norbert, Historia Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1857-2022, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022 [sygn. 115590/9]

 

12. Dębowska Maria, Ksiądz Hieronim Szczerbicki : 1910-1943 : męczennik wołyński, Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2022 [sygn. 115442/9]

 

13. Di Segni Leah, An introduction to late antique epigraphy in the Holy Land, Milano : TS Edizioni, 2022 [sygn. 115556/HS]

 

14. Dokumenty zbrodni wołyńskiej / opracowali Edward Gigilewicz, Leon Popek, Paweł Sokołowski, Tadeusz Zych, Warszawa ; Lublin ; Tarnobrzeg : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej : Muzeum - Zamek Tarnowskich, 2023-, T. 1 [ sygn. 115569/15]

 

15. Drozdowicz Zbigniew, Obrazy Boga i nieba uczonych i filozofów : od Kopernika do Kanta, Poznań : Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycz­nych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2022 [sygn. 115574/23]

 

16. Drozdowicz Zbigniew, Zegary czasów mitologicznych i religijnych wierzeń : od Homera do Elia­de­go, Poznań : Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2023 [sygn. 115575/23]

 

17. Dubicki Tadeusz, Tajne służby Rzeczypospolitej w latach 1918-1939, Łomianki ; Dziekanów Leśny : Wydawnictwo LTW, 2023 [sygn. 115357, 115580/9]

 

18. Dukwicz Dorota, Na drodze do pierwszego rozbioru : Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej
w latach 1768–1771, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2022 [sygn. 115595/11]

 

19. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2021 : Fortführung alter Editionsvorhaben im neuen Gewande / hrsg. von Helmut Flachenecker und Krzysztof Kopiński, Toruń : TNT, 2022 [sygn. 115427/NP]

 

20. Education, science, research during martial law : collective monograph / edited by Myroslava Filipovych, Riga : Baltija Publishing, 2022 [sygn. 115190/23]

 

21. Edytorstwo źródeł : od instrukcji do edycji  / pod redakcją Adama Perłakowskiego, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 115616/NP]

 

22. Front Wschodni 8 X 1918 - 31 XII 1919 : dokumenty operacyjne / opracował i przygotował do druku zespół pod kierunkiem Grzegorza Nowika i Daniela Koresia, Warszawa : Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego : Instytut Studiów Politycznych PAN : Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2021-, Cz. 1 : (8 X 1918 – 6 II 1919). - 2021, Cz. 2/1 : (7 II - 10 IV 1919). – 2021/2022, Cz. 2/2. : (11 IV - 10 V 1919). – 2021/2022 [sygn. 115589/15]

 

23. Gdy nieme groby przemawiają… : archiwum dr. Jana Zygmunta Robla / redakcja naukowa Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Kowalska ; oprac. dokumentów Ewa Dulna-Rak, Katarzyna Ziębik, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023. – Cz. 1, 2, 3, 4. [sygn. 115452/15]

 

24. Gdy nieme groby przemawiają... : spuścizna katyńska / redakcja naukowa Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Kowalska, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115451/15]

 

25. Gebert Konstanty, Pokój z widokiem na wojnę : historia Izraela, Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2023 [sygn. 115398/43]

 

26. Genethliakon : studies on the occasion of the centenary of the establishment of the Department
of Ancient History of the Jagiellonian University / editor-in-chief Edward Dąbrowa, Kraków : Jagiellonian University Press, 2022 [sygn. 115562/HS]

 

27. Giedroyć Henryk, To tylko zabawa : Henryk Giedroyć, fotografie z Maisons-Laffitte i okolic = Je me suis seulement amusé : Henryk Giedroyc et ses photographies de Maisons-Laffitte et d'ailleurs / koncepcja, wybór zdjęć, wstęp = conception du volume, choix de photos, introduction Stanisław Mancewicz, Kraków ; Maisons-Laffitte : Fundacja Kultury Paryskiej, 2020 [sygn. 115554/15]

 

28. Głębocki Bohdan, Wszędzie i zawsze... Żydzi : obraz społeczności żydowskiej w prasie i publi­cystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930-1939, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2023 [sygn. 115581/9]

 

29. Gottfried Paul, War and democracy : selected essays 1975-2012, London : Arktos, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 115423/43]

 

30. Gregg Robert C., Urman Dan, Jews, pagans, and Christians in the Golan Heights : Greek and other inscriptions of the Roman and Byzantine Eras, Atlanta, Georgia : Scholars Press, copyright 1996 [sygn. 115557/HS]

 

31. Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu / redakcja Tadeusz Baranowski, Dorota Cyngot, Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2023 [sygn. 115553/13]

 

32. Guwerner - preceptor - nauczyciel : szkice z historii edukacji w Polsce i Europie Zachodniej (XVII-XIX w.) / pod redakcją Agnieszki Jakuboszczak, Adama Kucharskiego i Agnieszki Wieczorek, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115576/9]

 

33. Historycy o badaniu dziejów politycznych Polski 1939-1989 : jak pisać o dziejach współczesnych Polski? [...] / opracowanie i redakcja merytoryczna Robert Spałek, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115460/16]

 

34. Janowski Zbigniew, Homo Americanus : the rise of totalitarian democracy in America, South Bend, Indiana : St. Augustine's Press, copyright 2021 [sygn. 115421/43]

 

35. Jarowiecki Jerzy, Prasa we Lwowie w latach 1918-1945, Warszawa ; Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP ; Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, 2022 [sygn. 115585/9]

 

36. Jerzak Norbert, Wielki spór biskupa Tomasza II z księciem Henrykiem IV Probusem o należne Kościołowi prawa w latach 1272-1287, Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 2022 [sygn. 115629/8]

 

37. Kalisz-Zielińska Marta, Edukacja i popularyzacja wiedzy o przeszłości w wielkopolskich muzeach historycznych w latach 1945-1989, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2022 [sygn. 115587/9]

 

38. Klasztor cysterski w Henrykowie : historia - współczesność - przyszłość / praca pod redakcją Kamila P. Pawłowskiego, Henryków ; Ziębice : Gmina Ziębice, 2021 [sygn. 115448/8]

 

39. Kłosek-Kozłowska Danuta, Jezuickie przestrzenie baroku :  przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw­skiej, 2021 [sygn. 115582/9]

 

40. Koreś Daniel, W cieniu wyroku na miasto : pułkownik dyplomowany Józef Szostak "Filip"
(1897-1984) : biografia szefa Oddziału III i szefa operacji KG AK, Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu : Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, 2023 [sygn. 115606/16]

 

41. Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w czasach wielkiej próby (1951-1956), Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 2023 [sygn. 115622/9]

 

42. Kozak Adam, Księga sądowa gnieźnieńskich wikariuszy generalnych Sędka z Czechla i Jana
z Brzóstkowa (1449–1453, 1455) : studium źródłoznawcze i edycja krytyczna, Poznań : Polskie Towarzystwo Historyczne : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2023 [sygn. 115584/15]

 

43. Kryzys w partii, partia w kryzysie : ostatnia dekada PZPR / redakcja Tomasz Kozłowski i Michał Siedziako, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115614/16]

 

44. Kurpierz Tomasz, Schyłek stalinizmu i początek odwilży (1953-1955), Warszawa ; Katowice : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115610/16]

 

45. „Lecz ja wiem : wybawca mój żyje” : ksiądz Antoni Korczok (1891-1941) : życie, posługa, męczeństwo / pod redakcją ks. Piotra Góreckiego, Sebastiana Rosenbauma, Bogusława Tracza, Katowice ; Warszawa ; Opole : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu ; Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2023 [sygn. 115620/9]

 

46. Legal norms and political action in multi-ethnic societies : cohesion in multi-ethnic societies
in Europe from c. 1000 to the Present. 3 / edited by Przemysław Wiszewski, Turnhout : Brepols, copyright 2023 [sygn. 115450/V]

 

47. Lehnstaedt Stephen, Czas zabijania : Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt / przełożył Bartosz Nowacki, Warszawa : Prószyński Media : Ringier Axel Springer, 2019 [sygn. 115573/43]

 

48. Linek Bernard, Niemcy wobec Górnego Śląska (1918-1922) : szkice historyczne, Opole : Instytut Śląski, 2022 [sygn. 115431/8]

 

48a. Luty Michał, Dziesięć lat w śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" : wspomnienia z lat 1980-1990, Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115618/15]

 

49. Makowski Artur, Życie codzienne mieszkańców Pleszewa w drugiej połowie XVIII wieku,

Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2022 [sygn. 115586/9]

 

50. Margins for manoeuvre in Cold War Europe : the influence of smaller powers / edited by Laurien Crump and Susanna Erlandsson, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021 [sygn. 115420/43]

 

51. Matsumoto Teruo, Theiss Wiesław, Dzieci syberyjskie :  pomoc Japonii dzieciom polskim
w latach 1919-1922 = Shiberia koji : 1919-nen-1922-nen Prando jid-e-no Nihon-no enjo = Siberian children : Japan's aid for Polish children in the years 1919-1922, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2018 [sygn. 115603/16]

 

52. Matuszak Tomasz, Polskie Wojska Balonowe w latach 1918-1945 = Polish Balloon Forces in the years 1918-1945, Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 2022 [sygn. 115560/9]

 

53. Modernizacja gospodarcza czasów transformacji ustrojowej / pod redakcją naukową Pawła Graty, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022 [sygn. 115648/16]

 

54. Moskal Krzysztof, Spycimir herbu Leliwa : kasztelan krakowski i założyciel Tarnowa, Tarnów : Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie : Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 2022 [sygn. 115598/13]

 

55. Muzeologia cyfrowa : muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki : materiały II Sympozjum Naukowego "Muzeum wobec humanistyki cyfrowej" zrealizowanego w ramach projektu "Muzeum
w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku) : wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" Toruń, 1–2 marca 2019 roku / redakcja Małgorzata Baka, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 115706/NP]

 

56. Nie tylko o Ulmach : o pomocy udzielanej Żydom na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 / pod redakcją Tomasza Domańskiego i Alicji Gontarek, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115611/16]

 

57. Nilsson Maria, Almásy-Martin Adrienn, Ward John,  Greek inscriptions on the East Bank, Leiden ; Boston : Brill, copyright 2023 [sygn. 115558, 115559/HS]

 

58. Obtułowicz Barbara, Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska, Kraków : WNUP, 2022 [sygn. 115426/9]

 

59. Opór, przystosowanie czy współpraca? : obywatele II Rzeczypospolitej wobec okupacji sowieckiej ziem polskich w latach 1939-1941 / pod redakcją Piotra Kardeli, Krzysztofa Sychowicza i Jarosława Wasilewskiego, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115605/16]

 

60. Pankiewicz Aleksandra, Wrocław : gród na Ostrowie Tumskim we wczesnym średniowieczu, Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2023 [sygn. 115552/8]

 

61. Papyrologische und althistorische Studien zum 65. Geburtstag von Andrea Jördens / hrsg. von Lajos Berkes, W. Graham Claytor und Maria Nowak, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2023 [sygn. 115515/HS]

 

62. Pasko Artur, „Igrzyska władzy ludowej" : polityczne aspekty polskich przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 r., Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021 [sygn. 115596/16]

 

63. Pawłowicz Jacek, Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 = Rotmaster Witold Pilecki 1901-1948, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115495/16]

 

64. Pietras Stanisław, POZ : Polska Organizacja Zbrojna : Siew - Racławice - POZ - AK. – Wyd. 2, uzup., Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2023 [sygn. 115445/15]

 

65. Pigoński Łukasz, The Shields of the Empire : Eastern Roman military elites during the Reigns
of the Emperors Theodosius II, Marcian and Leo I, Łódź : Łódź University Press ; Kraków : Jagiellonian University Press, 2023 [sygn. 115447/HS]

 

66. Piotrowicz Ludwik, Studia nad dziejami Italii i Egiptu /  pod redakcją Sławomira Sprawskiego
i Barto­sza Jana Kołoczka, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 115643/HS]

 

67. Pleskaczyński Adam, Czas bestii : terror w okupowanej Polsce 1939-1945, Poznań ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115623/16]

 

68. Podemska Justyna, Amerykańska krucjata : USA wobec powstania państwa Izrael, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018 [sygn. 115579/43]

 

69. Polacy i Brytyjczycy w obliczu wybuchu drugiej wojny światowej / pod redakcją Waldemara Grabowskiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115607/16]

 

70. Polacy za granicą - dokonania w sferze gospodarczej i społecznej / pod redakcją naukową Pawła Graty, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023 [sygn. 115549/16]

 

71. Polityka a media w Polsce w XX i XXI wieku : wybrane zagadnienia / pod redakcją Eveliny Kristanovej, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115455/16]

 

72. Polska wolna i samorządna : w 30-lecie utworzenia regionalnych izb obrachunkowych / redakcja naukowa Zbigniew K. Wójcik, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2023 [sygn. 115548/9]

 

73. Pomerania, Prussia, Polonia : rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długokęckiemu z okazji 65. urodzin / pod redakcją Rafała Kubickiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022 [sygn. 115592/9]

 

74. Prymas Stefan Wyszyński i episkopat Polski / pod redakcją Rafała Łatki i Dominika Zamiatały, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115621/9]

 

75. Pudłocki Tomasz, Szekspir i Polska : życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951), Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, 2023 [sygn. 115568/16]

 

76. Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945 / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019-, T. 7 : Trzecia Rzesza i ziemie polskie do niej wcielone. - 2023 [sygn. 112329/15]                   

 

77. Religious individualisation : archaeological, iconographic and epigraphic case studies from the Roman world / edited by Ralph Haeussler and Anthony King ; in collaboration with Francisco Marco Simón and Günther Schörner, Oxford ; Philadelphia : Oxbow Books, 2023 [sygn. 115536/HS]

 

78. Religious life in ancient cities / editor-in-chief Edward Dąbrowa, Kraków : Jagiellonian University Press, 2023 [sygn. 115563/HS]

 

79. [Rospond Stanisław], Stanisława Rosponda zabytki języka polskiego na Śląsku / wstęp i opraco­wanie Stanisława Sochacka. – Wyd. 2, Opole : Instytut Śląski, 2022 [sygn. 115432/8]

 

80. Roszkowski Wojciech, Historia i teraźniejszość : podręcznik dla liceów i techników. 2 : 1980-2015, Kraków : Biały Kruk, 2023 [sygn. 115645, 115646/49]

 

81. Rzecz niepospolita : przedmiot jako symbol statusu, władzy i funkcji / redakcja Monika Saczyńska-Vercamer, Ewa Wółkiewicz, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk : we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym, 2023 [sygn. 115543/9]

 

82. Seidel-Grzesińska Agnieszka, Wisłocki Marcin, Bellum et artes - casus Silesiae : sztuki piękne
i religia na Śląsku podczas wojen w XVII wieku = Fine arts and religion in Silesia during the wars
in the 17th century, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2023 [sygn. 115571/8]

 

83. Sękowski Paweł, Imigranci Polscy we Francji 1939-1949 : ciąg dalszy integracji /  tłumaczenie
z języka francuskiego Wojciech Prażuch, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115453/16]

 

84. Słaby Agnieszka, Macierzyństwo : studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023 [sygn. 115593/9]

 

85. Słowianie połabscy : studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa / pod redakcją Łukasza Kaczmarka i Pawła Szczepanika, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021 [sygn. 115594/13]

 

86. Sowa Jan Jerzy, Wojskowa Temida : dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w drugiej połowie XVII wieku, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym­stoku, 2021 [sygn. 115591/9]

 

87. Stefański Marek, Pułkownik Stanisław Hojnowski (1893-1939) : biografia obrońcy Tomaszowa Mazowieckiego z września 1939 roku, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115567/16]

 

88. Studia monastica et mediaevalia : opuscula Marco Derwich dedicata / pod redakcją Marka L. Wójcika, Wrocław ; Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022 [sygn. 115564, 115565/V]

 

89. Studia Śląskie, Opole : Instytut Śląski, T. 91 : Kresowianie na Śląsku po 1945 roku / red. naukowa Krzysztof Kleszcz, Maria Kalczyńska. - 2022 [sygn. 36726/7]

 

90. Supplementum epigraphicum graecum, Amsterdam ; Leiden ; Boston : J. C. Gieben ; Brill,

Vol. 67 : 2017. – 2022 [sygn. 2576/HS]

 

91. Swianiewicz Stanisław, Zagadnienia gospodarcze państw totalitarnych : wybór pism / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Marek Kornat, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023 [sygn. 115570/VI]

 

92. Syberyjskie dzieci cesarzowej Japonii : pomoc Japonii dzieciom polskim z Syberii w latach
1919-1922 : konferencja / [redakcja Milena Piechowska, Karolina Zuber], Warszawa : Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, 2019 [sygn. 115602/16]

 

93. Syrwid Danuta, Nie tylko Kościuszko : warmińskie kolekcje telegramów patriotycznych, Olsztyn : Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego : Muzeum Warmii i Mazur, 2022 [sygn. 115547/9]

 

94. Szpytma Mateusz, Sprawiedliwi i ich świat : w fotografii Józefa Ulmy. – Wyd. 3, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115624/16]

 

95. Szpytma Mateusz, The righteous and the merciful : the rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa. – Second edition enlarged and revised, Warsaw : Instytut Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115613/16]

 

93. Third education level : quality control over scientific-professional training of a PhD : individual issues : collective monograph : devoted to the 30th anniversary of the Department of Postgraduate and Postdoctoral Education of Lesya Ukrainka Volyn National University / edited by Myroslava Filipovych, Riga : Baltija Publishing, 2021 [sygn. 115189/23]

 

94.  Troska Maria Hildelita, Kwiaty pośród bomb : dziennik zakrystianki katedralnej / wstęp i opraco­wanie Józef Pater ; tłumaczenie Edmund Całus, Maria i Daniel Sternikowie, Wrocław : TUM  - Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej : Józef Pater : Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 2022 [sygn. 115577/8]

 

95. 1920 [Tysiąc dziewięćset dwudziesty] rok : wojna światów. 2: Europa wobec wojny polsko-bolszewickiej /  pod redakcją Elżbiety Kowalczyk i Konrada Rokickiego, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115458/16]

 

96. Urząd do spraw Wyznań : struktury, działalność, ludzie, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020-, T. 3 : Struktury wojewódzkie
i wybrane aspekty działalności w latach 1950-1975 / pod redakcją Rafała Łatki. - 2023 [sygn. 112195/16]          

           

97. Walicki Marek, Z Polski Ludowej do Wolnej Europy, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2023 [sygn. 115619/15]

 

98. Wdowiński Dawid, A my nie jesteśmy wybawieni /  wstęp i opracowanie przypisów Martyna Grądzka-Rejak, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115454/16]

 

99. Weber Carolyn, Hagan Heather N., Integrating inquiry in social studies classrooms, New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2023 [sygn. 115429/49]

 

100. Władzy raz zdobytej... : początki systemu komunistycznego w Polsce 1944-1947 / redakcja Mirosław Surdej i Paweł Fornal, Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115457/16]

 

101. Wolińska Teresa, Jastrzębie, onagry pustyni, wilki Arabii : sąsiedzi cesarstwa wschodnio­rzymskiego z Półwyspu Arabskiego i ich wizerunek w źródłach : okres przedislamski, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023 [sygn. 115446/HS]

 

102. Wybór mniejszych źródeł historycznych z okresu późnego antyku / przekład, wstęp i komentarz Bartosz Jan Kołoczek, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2023 [sygn. 115644/HS]

 

103. Z pamięci dziecka : Aktion Saybusch - relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej /  zebrali i opracowali Hubert Chudzio i Alicja Śmigielska, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022 [sygn. 115424/15]

 

104. Zielony Paweł, Ackermann Teresa, Pawłowski Radosław, Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu = Polnische Spuren in Solothurn und Zuchwil, Warszawa ; Solura : Instytut Pamięci Narodowej ; Kościuszko-Museum, 2022 [sygn. 115626/9]

 

105. Życie społeczno-polityczne uchodźstwa polskiego w latach 1939-1991 : wybrane zagadnienia  / redakcja Michał Lewandowski, Mateusz Hypiak, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2021 [sygn. 115425/16]

 

106. Żywot bardzo cudowny świętej Małgorzaty córki króla Beli Czwartego / opracowanie Piotr Stefaniak ; tłumaczenie Szilveszter Rostetter, Aranka Małkiewicz, Piotr Stefaniak, Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2022 [sygn. 115597/V]