Czerwiec, lipiec 2023

 

1. Acta Nuntiaturae Polonae, Cracoviae : Academia Scientiarum et Litterarum Polona, T. 13 : Hannibale de Capua (1586-1591), Vol. 1 : (6 IX 1586 – 30 IV 1587) / ed. Dorothea Gregorowicz. – 2023, T. 54 : Ioannes Andreas Archetti (1776-1784) Vol. 2 : (11 VII 1776 – 30 XII 1776) / ed. Paulus Zając. – 2022, T. 57 : Achilles Ratti (1918-1921), Vol. 8 : (2 II 1920 – 31 V 1920) / ed. Stanislaus Wilk. – 2022 [sygn. 74233/15]

 

2. Adamczewski Przemysław, Mamoulia Georges, Wojtkowiak Jakub, Wspomnienia Izmael-beka (Józefa) Pietrucina-Pietruszewskiego jako źródło do historii rewolucji lutowej i wojny na Kaukazie 1917–1919, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2023 [sygn. 115394/23]

3. Akty Unii Wileńskiej i Mielnickiej (1499-1501) : dokumenty i studia / pod redakcją Lidii Korczak ; opracowali: Marceli Antoniewicz [et al.], Kraków : Polska Akademia Umiejętności ; Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2022 [sygn. 115261/15]

4. Anusz Andrzej, Nielegalna polityka : zjawisko drugiego obiegu politycznego w PRL (1976-1989). – Wyd. 1, dodr. 1, Warszawa : Wydawnictwo Polskie Instytut Historyczny nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2023 [sygn. 115198/16]

5. Anusz Andrzej, Osobista historia Porozumienia Centrum : u źródeł Prawa i Sprawiedliwości. – Wyd. 2, popr. i uzup., Warszawa : Wydawnictwo Polskie IHOO : AWiR Akces-Sukces Sport Robert Nowicki, 2021 [sygn. 115197/16]

6. Archiwum Powstań Śląskich, Katowice : Muzeum Śląskie, 2019-, Seria 1, t. 1 : Okres pierwszego powstania 1919 roku / autorzy tomu Edward Długajczyk, Paweł Parys. – 2019, t. 2 : Okres drugiego powstania 1920 roku / autorzy tomu Edward Długajczyk, Paweł Parys. – 2021 [sygn. 114507/8]

 

7. Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921), Warszawa : Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego : Wydawnictwo Neriton, 2021-, T. 2 / redakcja naukowa Marian Marek Drozdowski [sygn. 114145/15]

 

8. Atlas Górnego Śląska 1919-1922 : wybór źródeł kartograficznych / opracowanie Grzegorz Bębnik, Michał Mączka, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2022 [sygn. 1666/Kart.]

9. Barbasiewicz Maria, Do rzeczy i od rzeczy : historia przedmiotów odstawionych do lamusa w XX wieku, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021 [sygn. 115146/23]

10. Bariery - możliwości - wyzwania : środowisko przyrodnicze na przestrzeni dziejów / redakcja Rafał Kleśta-Nawrocki, Piotr Oliński, Wojciech Piasek, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115116/23]

11. Bartnicka Alicja, Światopogląd w działaniu : Heinrich Himmler i jego wizja rasowego imperium III Rzeszy, Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2023 [sygn. 115401/43]

12. Batóg Włodzimierz, Mosty wzajemnego zrozumienia : wizyta Billy'ego Grahama w Polsce w październiku 1978 roku, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 115147/9]

13. Błoński Jan J., "Zwycięstwo sławnej cudami w swoich obrazach..." : tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115158/9] 14. Bonusiak Andrzej, Mniejszość polska na Ukrainie w walce o demokratyczną, wolną i jednolitą ojczyznę = Polʹsʹka menšyna v Ukraïnì u borotʹbì za demokratyčnu, vìlʹnu ta cìlìsnu batʹkìv”ščynu, Rzeszów : [Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego], 2022 [sygn. 115022/16]

 

15. Boroń Piotr, Ludzie i pismo : gliwiccy pisarze miejscy do 1744 roku, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022 [sygn. 115112/8]

 

16. Bouverie Tim, Appeasing Hitler : Chamberlain, Churchill and the road to war, London : The Bodley Head, 2019 [sygn. 115217/43]

17. Bracha Krzysztof, Maria Mediatrix - Maria Adiutrix : pobożność maryjna w nauczaniu kazno-dziejskim w Polsce późnego średniowiecza : Sermones dominicales et festivales z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2023 [sygn. 115149/9]

18. Brzechczyn Krzysztof, Umysł Solidarnościowy : geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej "Solidarności" w latach 1980-1989, Poznań ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział, 2022 [sygn. 115195/16]

19. Buszczyński Stefan, Cierpliwość czy rewolucja : wybór pism / wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Karol Daszyk, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2020 [sygn. 115338/15]

 

20. Cesarani David, Final solution : the fate of the Jews 1933-1949, London : Pan Book an imprint of Pan Macmillan, 2017 [sygn. 115220/43]

21. Cetwiński Marek, Śląski mikrokosmos : studia nad "Księgą henrykowską", Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2020 [sygn. 115259/8]

22. Cezary z Arles św., Kazania o Piśmie Świętym / wstęp, przekład i redakcja naukowa Józef Pochwat, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020-, Cz. 1 : (81-105) [sygn. 115069/37]

 

23. Champollion Jean-François, List do Pana Daciera sekretarza stałego królewskiej akademii napisów i literatury dotyczący alfabetu hieroglifów fonetycznych wykorzystywanych przez egipcjan do zapisywania na swoich pomnikach tytułów, imion i przydomków władców greckich i rzymskich / z jęz. fr. przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Filip Taterka, Kraków : Homini, 2022 [sygn. 115395/23]

24. Chang Jung, Cesarzowa wdowa Cixi : konkubina, która stworzyła współczesne Chiny / tłumaczenie Anna Gralak. – Wyd. 2, Kraków : Znak, 2021 [sygn. 115144/43]

25. Chwalba Andrzej, Festung Krakau : Kraków w cieniu twierdzy (1850-1914), Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022 [sygn. 115351/9]

26. Chwalba Andrzej, Kępski Łukasz, Ślady czasu 3 : historia : podręcznik do liceum i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony : 1815-1939, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 [sygn. 115309/49]

 

27. Ciechanowski Hadrian, The system of public registers in the Kingdom of Prussia and its impact on the development of public registers in Poland in the 20th and 21st centuries, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023 [sygn. 115410/NP]

 

28. Costigliola Frank, Awkward dominion : American political, economic, and cultural relations with Europe, 1919-1933, Ithaca ; London : Cornell University Press, [druk 2023 Milton Keynes : Ingram Content Group] [sygn. 115422/43] 29. „Cud, że ręka jeszcze pisze…” : świadectwa z łódzkiego getta (z materiałami dydaktycznymi dla uczniów i studentów) = „Ein Wunder, die Hand schreibt noch…“ : Zeugnisse aus dem Lodzer Getto (mit didaktischem Material für Schüler und Studierende) / redakcja naukowa Krystyna Radziszewska [et al.], Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023 [sygn. 115368/15]

30. Czachowska Katarzyna, Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) : życie i dzieło. – Wyd. rozszerz., [Kórnik] : Fundacja Zakłady Kórnickie, 2023 [sygn. 115350/9]

31. Czarna księga / pod redakcją Ilji Erenburga i Wasilija Grossmana ; z języka rosyjskiego przełożyli Małgorzata Buchalik [et al.] ; opracowała Joanna Nalewajko-Kulikov, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2020 [sygn. 114578/43]

 

32. Czechowicz Bogusław, Idea i państwo : Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547, Wrocław : Quaestio, 2017-, T. 4 : Król i stany, Cz. 2 : Książęta i szlachta, Z. A : Książęta i hrabiowie. - 2020, Z. B : Magnaci - 2020, Z. C : Rycerze, włodykowie i inni „urodzeni”. - 2022 [sygn. 109490/5]

33. Czechowska Kinga, Polska dyplomacja wobec "kwestii żydowskiej" w latach 1932-1939, Gdańsk ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115210/16]

34. Dares Phrygius, De excidio Troiae historia = Historia upadku Troi / przekład, wstęp i komentarz Jakub Hendzel ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022 [sygn. 115073/HS]

35. Dębski Jan, Wspomnienia / wstęp i opracowanie Mateusz Ratyński, Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2022, Cz. 1, 2. [sygn. 115376/15]

36. Drzewiecka Ewelina, Uczona Muza : wiedza i poezja w Zodiaku życia Palingeniusza, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2022 [sygn. 115139/23]

37. Dubicki Tadeusz, Tajne służby Rzeczypospolitej w latach 1918-1939, Łomianki ; Dziekanów Leśny : Wydawnictwo LTW, 2023 [sygn. 115357/9]

 

38. Dubicki Tadeusz, Suchcitz Andrzej, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 : słownik biograficzny, Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2009-, T. 5. - 2022 [sygn. 112476/21]

39. Dydaktyka historii : nowe perspektywy / redakcja naukowa Danuta Konieczka-Śliwińska, Warszawa : PWN, 2023 [sygn. 115406-115408/49]

40. Dygdała Jerzy, Z dziejów pierwszego panowania króla Stanisława Leszczyńskiego : (wokół malborskiego epizodu z 1708 roku), Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; [Warszawa] : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ; [Malbork] : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2022 [sygn. 115154/11]

 

41. Dygo Marian, Mulier fortis : studia nad Prologiem w Vita Dorotheae Montoviensis Jana z Kwidzyna, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2023 [sygn. 115306/13]

 

42. Finley Emily B., The ideology of democratism, Oxford : Oxford University Press, 2022 [sygn. 115428/33]

43. Folga-Januszewska Dorota, Emocjoneum : muzeum jako instytucja emocji, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2022 [sygn. 115300/23 PH]

44. Fredro Andrzej Maksymilian, Poparcie wolności / podał do druku, opracował i opatrzył wstępem Marek Tracz-Tryniecki, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 115281/15]

45. Fredro Andrzej Maksymilian, Vir Consilii : monitis ethicorum necnon prudentiae civilis praeludente apparatus oratorii copia ad civiliter dicendum instructus = Mąż radny : na zasadach filozofii moralnej oraz mądrości obywatelskiej w kształtnym mówieniu zaprawiony / w tłumaczeniu Jagody Marszałek, Józefa Macjona, Iwony Krawczyk, Bartłomieja Bednarka, kolacjonowanie Iwona Krawczyk, wstępem i przypisami opatrzył Marek Tracz-Tryniecki, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2022, T. 1, 2. [sygn. 115177/15]

46. Gałęzowski Marek, Patrioci, żołnierze, Żydzi : katalog wystawy = Patriots, soldiers, Jews : exhibition catalog, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 115002/20]

47. Gawlikowski Michał, Scripta selecta : wybór tekstów na osiemdziesięciolecie Profesora Michała Gawlikowskiego : Palmyra and the Levant = Palmyre et Levant (1966-2010), Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 [sygn. 114436/HS]

48. Gawłowski Robert, Makowski Krzysztof, Sejmowe komisje do spraw samorządu terytorialnego w latach 1989-2015, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022 [sygn. 115204/16]

 

49. Gebert Konstanty, Pokój z widokiem na wojnę : historia Izraela, Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2023 [sygn. 115398/43]

 

50. Giedroyc Jerzy, Czapski Józef, Listy 1943-1948 / opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski, Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2023 [sygn. 115371/15]

 

51. Giedroyc Jerzy, Haupt Zygmunt, Listy 1947-1975 / opracował, wstępem i przypisami opatrzył Paweł Panas, Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2022 [sygn. 115375/15]

 

52. Giedroyc Jerzy, Łobodowski Józef, Listy 1947-1988 / opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska, Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2022 [sygn. 115372/15]

 

53. Giedroyc Jerzy, Vincenz Stanisław, Listy 1946-1969 / opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski, Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2021 [sygn. 115373/15]

 

54. Giedroyc Jerzy, Zbyszewski Wacław A., Listy 1939-1984 / opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski. - Wyd. 2, Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2021 [sygn. 115374/15]

55. Glikel me-Hameln, Siedem ksiąg : pamiętniki z lat 1691-1719 / wstęp i przekład z języka jidysz Anna Rutkowski ; redakcja naukowa Anna Jakimyszyn-Gadocha, Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny : Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, 2021 [sygn. 115402/23]

56. Gliński Andrzej, Gmina ormiańska w Stanisławowie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku : organizacja, gospodarka, codzienność, Kraków ; Wrocław : Księgarnia Akademicka, 2022 [sygn. 115130/11]

57. Goddeeris Idesbald, Fabryka plotek : wywiad PRL a Belgia / tłumaczenie z języka niderlandzkiego Olga Niziołek, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023 [sygn. 115117/16]

58. Golik Dawid, Kryska Jarosław, Adelsbach 1762 : zapomniana porażka Fryderyka Wielkiego,

Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2022 [sygn. 115165/8]

59. Grabowski Radosław, Status prawny polskich symboli narodowych i państwowych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023 [sygn. 115354/9]

60. Grisar Hartmann, Luter / tłumaczenie i komentarz Andrzej Lang, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2023-, T. 1 [sygn. 115385/37]

 

61. Grochowski Łukasz, Młynarstwo w dobrach królewskich, kościelnych i szlacheckich w północnych powiatach województwa pomorskiego w latach 1466-1626, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023 [sygn. 115358/47]

62. Groszkowski Marek, Rywalizacja o Ordynację Zamojską w latach 1665-1673, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2022 [sygn. 115156/11]

63. Grupa Małgorzata, Czas żupanów, czas czechmanów : strój polski w źródłach archeologicznych, ikonograficznych i pisanych, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115163/9]

 

64. Haag Michael, Tragedia templariuszy : powstanie i upadek państw krzyżowców / przekład Agnieszka Bukowczan-Rzeszut. - Wyd. 2, Kraków : Wydawnictwo Astra, [2023] [sygn. 115388/V]

65. Haber Lili, Sroka Łukasz Tomasz, Bez pożegnania : dzieje Związku Krakowian w Izraelu, Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2023 [sygn. 115104/9]

66. Hlibowicka-Węglarz Barbara, "Złota epoka" Portugalii i języka portugalskiego. – Wyd. 2, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022 [sygn. 115141/41]

67. Historia i teraźniejszość : podręcznik : liceum i technikum : zakres podstawowy, 2 / Izabella Modzelewska-Rysak [et al.], Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2023 [sygn. 115308, 115310/49]

68. Historia zawsze bliska : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Wojciechowi Polakowi / redakcja Sylwia Galij-Skarbińska, Michał Damazyn, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023 [sygn. 115340/9]

69. Ein historischer Akt : 30 Jahre Vertrag über die Bestätigung der deutsch-polnischen Grenze an Oder und Lausitzer Neiße / hrsg. von Jan Barcz und Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław ; Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2022 [sygn. 114870/16]

70. Homin Igor, Portrety osobistości polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego : katalog zbiorów = Portreti polʹsʹkih ta z Polʹŝeû pov'âzanih osìb u Lʹvìvsʹkìj nacìonalʹnìj galereï mistectv ìmenì B. G. Voznicʹkogo : katalog zbìrki / pod redakcją Jerzego T. Petrusa, Kraków : Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej, 2022-, T. 1 : A - J [sygn. 115316/9]

71. Hornung Erik, Egipt ezoteryczny : tajemna wiedza Egipcjan i jej wpływ na kulturę Zachodu / przekład i redakcja naukowa Andrzej Niwiński, Warszawa : Wydawnictwa Uniwerytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115105/HS]

72. Hortus mediaevalis : studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Fałkowskiemu w siedem- dziesiątą rocznicę urodzin / komitet redakcyjny Wiesław Długokęcki [et al.], Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2022 [sygn. 115108/V]

73. Hułas Magdalena, Mechanizmy kształtowania i realizowania brytyjskiej polityki zagranicznej (1939-1945) : studia, Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2022 [sygn. 115342/43]

74. Idee, narody, państwa, pogranicza : tom wykładowców na jubileusz 30-lecia Studium Europy Wschodniej UW : monografia zbiorowa / pod redakcją Jana Malickiego, Warszawa : Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2022 [sygn. 115109/43]

75. Ikonoklazm bizantyński w latach 754-787 : źródła / wstęp, tłumaczenie, opracowanie Małgorzata Jesiotr ; tłumaczenie żywotów Antuzy z Mantineon i Antuzy, córki Konstantyna V, Marcin Perłowski ;

redakcja Józef Naumowicz, Warszawa : Neriton : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021 [sygn. 115293/V]

 

76. Inscriptiones Graecae, Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, Vol. 7 : Megaridis, Oropiae, Boeotiae. - Editio altera, Pars 2 : Oropus et Ager Oropius, Fasc. 1 : Decreta, tituli sacri, catalogi, dedicationes, tituli artificum, tituli honorarii / ed. Basileios Ch. Petrakos ; adiuvante Matthaeus Heil. - 2023 [sygn. 115414/HS]

77. Inter-ethnic relations and the functioning of multi-ethnic societies : cohesion in multi-ethnic societies in Europe from c. 1000 to the Present. 2 / edited by Przemysław Wiszewski, Turnhout : Brepols, 2022 [sygn. 112500”a”/23]

 

78. The international political thought of Carl Schmitt : terror, liberal war and the crisis of global order / edited by Louiza Odysseos and Fabio Petito, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2007 [sygn. 115418/43]

79. Isaacs David, Szczepienia : odkrycia medyczne, które zmieniły świat / ze wstępem Krzysztofa Pyrcia ; tłumaczenie Aleksander Gomola, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022 [sygn. 115082/23]

80. Iwanow Mikołaj, Ludzie Kremla nad Wisłą : ideowcy czy zdrajcy? Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2023 [sygn. 115363/16]

81. Jan z Głogowa, Wprowadzenie do Traktatu o sferze Johna z Holywood / studium, tekst łaciński, komentarz i przekład opracował Robert K. Zawadzki, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2023 [sygn. 115270/15]

82. Janikowski Andrzej, Trzysta procent socjalizmu : przodownicy pracy w PRL, Warszawa : Prószyński i S-ka, 2023 [sygn. 115352/9]

 

83. Janiszewski Paweł, Mroczna Selene : magiczny rytuał sprowadzania księżyca z niebios w epoce antycznej, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115383/HS]

84. Janota-Strama Anna, Obraz Napoleona Bonaparte w polskim pamiętniku = L'image de Napoléon Bonaparte dans les mémoires polonaises, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2023 [sygn. 115155/9]

85. Jasiewicz Krzysztof, Podpalić świat : Rosja jako zagrożenie cywilizacji Zachodu : eksperyment bolszewicki 1917-2017/2022, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2022 [sygn. 115128/43]

86. Jones Dan, Świt królestw : jasna historia wieków ciemnych / przekład Jakub Jedliński, Kraków : Znak Horyzont, 2023 [sygn. 115387/V]

87. Jordanes, O całości dziejów albo O pochodzeniu i czynach narodu rzymskiego. O pochodzeniu i czynach Gotów / przekład, wstęp i komentarz Bartosz Jan Kołoczek, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2022 [sygn. 114768/HS]

88. Katz Catherine Grace, Córki Jałty : Sarah Churchill, Anna Roosevelt, Kathleen Harriman i kulisy wielkiej polityki / przełożyła Barbara Gutowska-Nowak, Kraków : Bo.wiem, 2023 [sygn. 115135/43]

89. Kazusek Szymon, Spław wiślany w drugiej połowie XVIII wieku (do 1772 roku), Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016-, Cz. 1 : Charakterystyka spławu wiślanego. – 2022 [sygn. 115168/47]

90. Kissinger Henry, Świat przywrócony : Metternich, Castlereagh i zagadnienie pokoju 1812-1822 / przekład i słowo wstępne Jan Sadkiewicz, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022 [sygn. 115119/43]

91. Klecel Marek, Pisarze niepodległości : szkice o ludziach i dziełach, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023 [sygn. 115191/9]

92. Kobus Andrzej, Underground za drutami : nieformalne ruchy młodzieżowe w PRL i wybranych krajach bloku wschodniego (1980-1989), Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023 [sygn. 115360/9]

93. Komu i do czego potrzebne są archiwa? / pod redakcją Waldemara Chorążyczewskiego, Agnieszki Rosy, Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115134/NP]

94. Konarzewo Czartoryskich : 1925-1941 / wybór i opracowanie tekstów: Aleksiej Rogozin, Aleksandra Bellwon, Warszawa : Ośrodek Karta, 2022 [sygn. 115079/9]

95. Konflikt, stabilizacja, asymilacja? : konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku : ujęcie komparatystyczne / redakcja naukowa Magdalena Gibiec, Robert Klementowski, Wojciech Kucharski, Marek Szajda, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2022 [sygn. 115296/8]

96. Königsberg Wojciech, Szyprowski Bartłomiej, Zlikwidować! : agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia, Kraków : Znak Horyzont, 2022 [sygn. 115194/9]

97. Konik Jacek, Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022, Warszawa : Muzeum Getta Warszawskiego ; Wrocław : Chronicon Wydawnictwo, 2023 [sygn. 115349/9]

 

98. Kootstra Fokelien, The writing culture of ancient Dadan : a description and quantitative analysis of linguistic variation, Leiden ; Boston : Brill, 2023 [sygn. 115327/HS]

99. Kornat Marek, Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu : niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach : 1919-1945, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2020 [sygn. 115411/43]

100. Kosmowski Jan, Listy Jana Kosmowskiego do królewicza Aleksandra Benedykta Sobieskiego / opracowanie naukowe i wstęp Jarosław Pietrzak, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021 [sygn. 115292/15]

 

101. Koźmińska-Frejlak Ewa, Po Zagładzie : praktyki asymilacyjne Ocalałych jako strategie zadoma- wiania się w Polsce (1944/45-1950), Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2022 [sygn. 115230/9]

102. Krasnowolski Bogusław, Krakowski Kazimierz : historia i kultura, Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa : Księgarnia Akademicka, 2022 [sygn. 115301/9]

 

103. Król Jan, Życie polityką naznaczone, Warszawa : Wydawnictwo Nieoczywiste - Imprint GAB Media, 2022 [sygn. 115193/9]

104. Kruszwica wczesnośredniowieczna / redakcja Wojciech Dzieduszycki, Joanna Sawicka,

Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2023 [sygn. 115289/9]

 

105. Krynicka Tatiana, Święty Mikołaj z Myr Licyjskich w świetle greckich i łacińskich źródeł starożytnych i średniowiecznych, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022 [sygn. 115386/37]

106. Krzyżowski Tomasz, Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938, Kraków : Księgarnia Akademicka : Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce : Polska Akademia Umiejętności, 2020 [sygn. 115318/9]

107. Księga ławnicza miasta Barcina 1564-1668 ( -1758) / opracowali i wydali Marcin Frąś, Wiesław Nowosad, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Bydgoszcz : we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, 2022 [sygnn. 115199/15]

108. Księga Sędziów, Księgi Samuela i fragment 1 Księgi Królewskiej / przełożył i opracował Marek Piela, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022 [sygn. 114818/23]

109. Kubiaczyk Filip, Historia, manipulacja i trauma : przypadek Katalonii, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022 [sygn. 115077/41]

 

110. Kubiak-Schneider Aleksandra, Des dédicaces sans théonyme de Palmyre : béni (soit) son nom pour l'éternité, Leiden ; Boston : Brill, 2021 [sygn. 115325/HS]

111. Kucharczyk Grzegorz, Historia Polski 1914-2022 : nie tylko dla młodzieży, Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2022 [sygn. 115107/16]

112. Kuciel-Frydryszak Joanna, Chłopki : opowieść o naszych babkach, Warszawa : Marginesy, 2023 [sygn. 115412/9]

113. Kuciel-Frydryszak Joanna, Służące do wszystkiego. – Wyd. 2, Warszawa : Marginesy, 2022 [sygn. 115379/9]

114. Kulecka Alicja, Powstanie styczniowe (1863-1864) : czas walki, marzeń o wolności i niespełnio- nych nadziei, Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2023 [sygn. 115380/16]

115. Kurcz Zbigniew, Od narodowości do mniejszości narodowych w Polsce, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 [sygn. 115271/9]

 

116. Kwiek Julian, Nie chcemy Żydów u siebie : przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944-1947. – Wyd. 2, uzup., Warszawa : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2023 [sygn. 115142/9]

 

117. Landesgeschichte im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit : die Historische Kommission für Schlesien (1921-2021) / hrsg. von Joachim Bahlcke, Roland Gehrke und Ulrich Schmilewski, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2021, Bd. 1 : Darstellung, Bd. 2 : Dokumentation [sygn. 114742/8]

 

118. Lelewel interdyscyplinarny : badania i recepcja / pod redakcją Danuty Zawadzkiej, Violetty Julkowskiej, Iwony H. Pugacewicz, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2022 [sygn. 115122/16]

119. Lesiakowski Krzysztof, Ignacy Loga-Sowiński (1914-1992) : portret gomułkowca, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 [sygn. 115131/16]

120. Leśniewski Sławomir, Powstanie 1830-1831 : utracone zwycięstwo? Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2023 [sygn. 115381/16]

121. Littera scripta manet : zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów / pod redakcją Ewy Danowskiej i Agnieszki Fludy-Krokos, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2022 [sygn. 115319/NP]

 

122. Łaborewicz Ivo, Szczerepa Wojciech, Ratusze w cieniu Karkonoszy, Jelenia Góra : Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, 2022 [sygn. 115315/8]

123. Ładykowski Paweł, Utracony Wschód : antropologiczne rozważania o polskości, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 [sygn. 115304/9]

124. Łotysz Sławomir, Fabryka z darów : penicylina za żelazną kurtyną 1945-1954, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020 [sygn. 115150/23]

125. Łotysz Sławomir, Pińskie błota : natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku. – Wyd. 2, popr., Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2023 [sygn. 115123/9]

126. Łuczak Maciej, A imię jego 34 : postępowania karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popiera- jących go pisarzy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2022 [sygn. 115151/16]

127. Łukawski Józef, Kronika kompanii byłych żołnierzy polskich w Afryce z lat 1941-1942 / opracowanie Lidia Potykanowicz-Suda, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2022 [sygn. 115202/9]

128. Madziar Dawid, Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836) - działalność wojskowa i polityczna, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021 [sygn. 115114/16]

129. Magocsi Paul Robert, Pod osłoną gór : dzieje Rusi Karpackiej i Karpatorusinów / tłumaczenie Marek Król, Rzeszów : Libra, 2022 [sygn. 115400/23]

 

130. Majewski Marcin Łukasz, Piwo piotrkowskie od drugiej połowy XV wieku do końca XVIII wieku : piwowarstwo w średnim mieście Korony Polskiej : studium przypadku, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022 [sygn. 115162/47]

131. Manvell Roger, Fraenkel Heinrich, Goebbels : życie i śmierć. - Wyd. 2, Warszawa : Wydawnictwo RM, 2023 [sygn. 115403/43]

132. Markiewicz Anna, Dykcjonarz, lutnia i koronki : zagraniczna podróż edukacyjna Franciszka Cetnera (1693–1696), Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2022 [sygn. 115298/9]

133. Marks Maksymilian, Zapiski starca / przekład pod kierunkiem Adama Jaskólskiego [et al.] ; redakcja naukowa Piotr Głuszkowski, Adam Jaskólski, Sergiusz Leończyk, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 [sygn. 115302/15]

134. Memories in multi-ethnic societies : cohesion in multi-ethnic societies in Europe from c. 1000 to the present, I / edited by Przemysław Wiszewski, Turnhout : Brepols, 2020 [sygn. 112500, 115277/23]

 

135. Morawiec Jakub, Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej. - Wyd. 2, Kraków : Avalon, 2023 [sygn. 115283/V]

 

136. Moriggi Fabrizio A., Bucci Ilaria, Aramaic graffiti from Hatra : a study based on the archive of the Missione Archeologica Italiana, Leiden ; Boston : Brill, 2019 [sygn. 115326/HS]

137. Motyka Grzegorz, Akcja "Wisła" '47 : komunistyczna czystka etniczna, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2023 [sygn. 115160/16]

138. Muszyńska Agata, Od zalotów do wesela : magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2022 [sygn. 115138/9]

139. Nad Dolną Wisłą : 1920 r. / opracowanie i redakcja naukowa Waldemar Rezmer, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115176/9]

140. Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej lat 1945-1999 / redakcja naukowa Arnold Kłonczyński, Anna Siekierska, Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023 [sygn. 115361/9]

141. Nessel-Łukasik Beata, Koalicje pamięci : Dworek "Milusin" 1956-2000, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023 [sygn. 115303/9]

142. Newman Bernard, Rowerem przez II RP : niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma : reportaż z 1934 roku / przekład Ewa Kochanowska. – Wyd. 2, Kraków : Znak Horyzont, 2022 [sygn. 115124/15]

 

143. Nichols James H., Alexandre Kojève : wisdom at the end of history, Lanham : Rowman & Littlefield Publishers Inc., [druk 2023 Milton Keynes : Ingram Content Group] [sygn. 115433/23]

144. Noga Monika Anna, Stanisław Brzozowski w kręgu „Kultury” paryskiej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Paryż : Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, 2023 [sygn. 115345/9]

145. Nowak Mariusz, Umiarkowany konserwatysta wobec XIX-wiecznych przemian socjopolitycz- nych w Europie Zachodniej w świetle piśmiennictwa Henryka Lisickiego, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022 [sygn. 115121/9]

 

146. Nowosielska-Sobel Joanna, Strauchold Grzegorz, Czaja Dariusz Andrzej, Kraina pól malowa- nych i bogatych złóż miedzi : powojenne dzieje gminy Żukowice, Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2023 [sygn. 115417/8]

 

147. Oblicza wojny : armia kontra natura, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, T. 1 / pod red. Witolda Jarno i Jarosława Kity, T. 2 / pod red. Tadeusza Grabarczyka i Magdaleny Pogońskiej-Pol [sygn. 114600/37]

148. Od „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego / pod redakcją Tadeusza Epszteina, Warszawa : IH PAN : Neriton, 2021 [sygn. 115341/15]

 

149. Oddział dyspozycyjny "Parasol" Kedywu Komendy Głównej AK : dokumenty z lat 1943-1944 / wybór i opracowanie Hanna Rybicka, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115378/15]

 

150. Karolina Białas, Krzysztof Skwierczyński, Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020-, Cz. 1: Ideał mnicha czy ideał człowieka? : myśl antropologiczna w Occupatio Odona z Cluny / Karolina Białas [sygn. 115070/37]

151. Osadnik Hubert, Między Osławą a Jasiołką : Łemkowszczyzna Wschodnia w latach 1918-1939 : studium historyczno-etnograficzne, Rzeszów : Libra, 2023 [sygn. 115148/9]

152. Osvitni tradycii ta „Prosvita” na Volyni : do 75-riččja fakul’tetu istorii, politologii ta nacional’noj bezpeki Volyns’kogo nacional’nogo universytetu imeni Lesi Ukrainky : kolektyvna monografija / za red. Ja. Jaroša, Odesa : „Gel’vetyka”, 2022 [sygn. 115185/23]

153. Panteon Karkonoszy : dawny cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie : wczoraj - dziś - jutro / red. Ivo Łaborewicz, Julita I. Zaprucka, Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2022 [sygn. 115314/8]

154. Paweł Kempka (1886-1972) : album i opowieść rodziny zawierający również biogramy Wincentego Kempki, Józefa Kempki, Tomasza Kotlarza, Jana Kotlarza, Krystyny Pypłacz, Zygmunta Włoczewskiego, Alfreda Gottschlicha i Mariana Włoczewskiego / opracowanie Adam Kaźmierski, Chorzów : Agencja Mediów Lokalnych mediaL, 2022 [sygn. 114430/9]

155. Pawlak Wiesław, Respublica litteraria pisarzy nowołacińskich XVI-XVII wieku : studia i szkice, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2022 [sygn. 115120/9]

156. Pernoud Régine, Blask średniowiecza / przełożył z francuskiego Piotr Tylus, Kraków : Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum, 2022 [sygn. 115263/V]

157. Petry Stanisław, Naczelna Komenda Wojsk Polskich we Lwowie : organizacja wojsk polskich (1-22 XI 1918 r.), Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2022 [sygn. 115170/9]

 

158. Pettegree Andrew, Weduwen Arthur, Biblioteki : krucha historia, Sopot : Smak Słowa, 2022 [sygn. 115137/23]

159. Piątek Grzegorz, Gdynia obiecana : miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939, Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2022 [sygn. 115118/9]

 

160. Plochij Sergij, Lost kingdom : a history of Russian nationalism from Ivan the Great to Vladimir Putin, London : Allen Lane, 2017 [sygn. 115214/41]

 

161. Polonika wśród listów z zasobu dokumentowego dawnego archiwum miejskiego we Wrocławiu : katalog (do 1506 roku) / opracował Mateusz Goliński, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2022 [sygn. 115312/8]

162. Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnieniowe / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz [et al.], Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023 [sygn. 115353/9]

163. Polska historiografia wojskowa : stan badań i perspektywy / redakcja naukowa Henryk Ćwięk, Malwina Siewier, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni- czego im. Jana Długosza, 2022 [sygn. 115269/9]

164. Polska w sojuszach polityczno-wojskowych 1919-2019 / pod redakcją Jerzego Kajetanowicza, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2021 [sygn. 115129/16]

 

165. Polski słownik biograficzny, Warszawa ; Kraków : IH PAN, T. 54.2 : Tomicki Józef - Towarnicki Ambroży. - 2022 [sygn. 55383/Podr.]

166. Poznaniak wzorowy : sztambuch Przemysława Matusika / redakcja Krzysztof A. Makowski, Agata Łysakowska-Trzoss, Poznań : Wydział Historii UAM, 2023 [sygn. 115282/9]

167. Prawa kobiet dawniej i dziś : w 100-lecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio, Wandy Kamińskiej ; we współpracy z Patrycją Osińską, Słupsk : Akademia Pomorska, 2020 [sygn. 115166/23]

168. Problemy sieci archiwalnych w wybranych krajach Europy / redakcja naukowa Adam Danilczyk, Jacek Kordel, Alicja Kulecka, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115409/20A]

 

169. Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1923, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2020-, T. 8 : Pierwszy gabinet Antoniego Ponikowskiego : 19 września 1921 - 5 marca 1922 / ogólna redakcja naukowa Marek Kornat ; opracowanie Marek Kornat, Patryk Tomaszewski. - 2022, T. 9 : Drugi gabinet Antoniego Ponikowskiego : 10 marca - 6 czerwca 1922 / opracowanie Mirosław Szumiło, Roman Wysocki. - 2022, T. 10 : Gabinet Artura Śliwińskiego 1 - 28 lipca 1922. Gabinet Juliana Nowaka 2 sierpnia - 16 grudnia 1922 / opracowanie Marek Kornat, Przemysław Marcin Żukowski. - 2023 [sygn. 115344/15]

170. Przybylski Adam, Operacja wileńska 1919, Połomia ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2022 [sygn. 115132/9]

171. Pytać mądrze : studia z dziejów społecznych i kulturowych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Chwalbie / pod redakcją Anny Czocher i Barbary Klich-Kluczewskiej, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Jagellonica", 2020 [sygn. 115248/9]

172. Rachunki budowy zamku krakowskiego 1534 / wydał Marek Ferenc, Kraków : Polskie Towarzystwo Historyczne : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2023 [sygn. 115284/47]

173. Radziwiłł Ferdynand, Przemówienia parlamentarne : 1880-1919 / tłumaczenie i opracowanie naukowe Ewelina Wanke ; słowo wstępne Jan J. Milewski, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115370/15]

174. Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii / pod redakcja Jolanty Drążyk, Waldemara Kowalskiego, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020 [sygn. 115291/9]

 

175. Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945, Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019-, T. 4 : Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski. - 2022 [sygn. 112329/15]

176. Rosenlund Marcus, Gdy pogoda zmienia bieg historii / tłumaczenie Agata Teperek, Kraków : Bo.wiem, 2022 [sygn. 115175/23]

177. Rossoliński-Liebe Grzegorz, Stepan Bandera : życie i mit ukraińskiego nacjonalisty : faszyzm, ludobójstwo, kult / przełożył Sebastian Szymański, Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o., 2018 [sygn. 115078/43]

178. Rychel-Mantur Dominika, Polityk dwóch epok : działalność publiczna Tadeusza Matuszewicza (1765-1819), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021 [sygn. 115115/16]

179. Rymar Edward, Barnim I : książę Słowian na Pomorzu (ok. 1220/21-1278), Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2022 [sygn. 115125/13]

180. Sands Philippe Joseph, Szlak szczurów : historia ucieczki nazistowskiego oprawcy / tłumaczenie Aleksandra Czwojdrak, Kraków : Bo.wiem, 2022 [sygn. 115136/43]

 

181. Sekcja Kontroli Delegatury Rządu na Kraj / opracowanie i redakcja Waldemar Grabowski, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022 [sygn. 115235/15]

 

182. Sheffer Edith, Dzieci Aspergera : medycyna na usługach III Rzeszy / przekład Sławomir Kędzierski. - Wyd. 2, Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2023 [sygn. 115153/23]

183. Sitek Alojzy, Organizacja i kierunki działalności kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1956. – Wyd. 2. popr., Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2022 [sygn. 115212/9]

184. Skłodowski Jan, Druskieniki : kurort przedwojennej Polski, Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw- niczy ; Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, 2022 [sygn. 115274/9]

185. Skwara Andrzej, Językowy obraz Wiecznego Pokoju w tekstach abbé de Saint-Pierre'a (1658-1743), Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021 [sygn. 115266/23]

186. Sławek Walery, Wspomnienia zebrane / wstęp i opracowanie Paweł Samuś, Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2022 [sygn. 115369/15]

 

187. Słownik historyczno – geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Kraków : Societas Vistulana ; IH PAN, T. 5 : Małopolska – województwo krakowskie, Cz. 5, Z. 3 : Niegowa – Nieździeń / [oprac. Waldemar Bukowski i in.]. – 2021 [sygn. 41355/21]

188. Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019-, T. 2 / pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza, Marka Zybury. - 2021 [sygn. 115416/21]

 

189. Sobeczko Helmut Jan, Glombik Konrad, Żyłem w ciekawych czasach - zapisane na autostradzie, Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2022 [sygn. 115206/9]

190. Sobel Grzegorz, Jarmark bożonarodzeniowy w dawnym Wrocławiu, Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2022 [sygn. 115140/8]

 

191. Lo spazio ionico e le comunità della Grecia nord-occidentale : territorio, società, istituzioni : atti del convegno internazionale, Venezia, 7-9 gennaio 2010 / a cura di Claudia Antonetti, Pisa : Edizioni ETS, 2010 [sygn. 115328/HS]

192. Springer Filip, Miedzianka : historia znikania. – Wyd. 5, popr., Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2022 [sygn. 115157/8]

 

193. Štemberka Otto, Zahradník Pavel, Cesty vlachů : Mysterium Antonia z Florencie : středověké rukopisy z počátků osídlování Krkonoš, Jizerských hor, Lužických hor a Jeseníků, Vrchlabí : Green Mango, 2022 [sygn. 115413/8]

193. Stroynowski Andrzej, Obrady sejmu grodzieńskiego 1784 roku : studium z dziejów kultury parlamentarnej, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni- czego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2020 [sygn. 115265/11]

194. Sumowski Marcin, Duchowni i mieszczanie : kler niższy w społeczeństwie późnośrednio-wiecznych miast pruskich, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115152/37] 195. Swianiewicz Stanisław, Zagadnienia gospodarcze państw totalitarnych : wybór pism / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Marek Kornat, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023 [sygn. 115405/VI]

196. Swojskość oraz cudzoziemszczyzna : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej / pod redakcją Andrzeja Niewińskiego, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2022 [sygn. 115391/37]

197. Szczurkiewicz Władysław, Pamiętnik komisarza wojskowego Legionów Polskich Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1918) / wydali i opracowali Norbert Delestowicz i Alina Kucharska ; współpraca Marzena Baum-Gruszowska, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; Pilzno : Muzeum Regionalne : Dom Kultury, 2021 [sygn. 115294/15]

198. Szmydki Ryszard, Arrasy heraldyczno-monogramowe króla Zygmunta Augusta, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2022 [sygn. 115143/9]

199. Szultka Zygmunt, Kallaur Kazimierz, Ród Grąbek - Grąbkowski - von Grumbkow XIII-XVIII wiek : kaszubscy antenaci pruskich ministrów i generałów, Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku - Wydawnictwo Naukowe, 2022 [sygn. 115173/33]

200. Szymańska Katarzyna, Muzeum sportu depozytariuszem idei kalokagatii, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2022 [sygn. 115299/23 PH]

201. Śmierć / pod redakcją Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej, Mirosława Płonki, Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2022 [sygn. 115106/23]

 

202. Śrutwa Jan, Kościół w epoce Wędrówek Ludów, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2021-2022, T. 1 : Kościół w szczytowej fazie Wędrówek Ludów, T. 2 : Kościół u progu średniowiecza [sygn. 115384/37]

203. Świadek dziejów narodu : Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) w dokumentach archiwal- nych / redakcja edycji źródłowej Józef Marecki, Kraków : Avalon, 2020, T. 1 : Działalność duszpasterska / red. Magdalena Marosz, T. 2 : Działalność organizacyjno-kościelna / red. Anna Czocher, Łucja Marek, T. 3 : Działalność charytatywna / red. Sławomir Furtak, Józef Marecki, T. 4 : Działalność społeczna / red. Maria Konieczna, Stanisława Piotrowska, T. 5 : Działalność polityczna / red. Cecylia Kuta, Rafał Opulski [sygn. 115229/15]

204. Świątkowski Tomasz, Łuk i łucznictwo w kulturze wybranych ludów starożytnych, Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2023 [sygn. 115145/HS]

205. Tabaszewska Justyna, Pamięć afektywna : dynamika polskiej pamięci po 1989 roku, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022 [sygn. 115159/9]

206. Toll Ian W., Pacyfik - próba ognia, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2023-, T. 1 : Wojna na Oceanie Spokojnym 1941-1942 [sygn. 115397/43]

207. Tomasiewicz Jarosław, W kierunku nacjokracji : tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933-1939): narodowcy - narodowi radykałowie - narodowi socjaliści, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 [sygn. 115111/16]

208. "Trzeba pracować, a Bóg da albo nie da..." : Konferencja Jubileuszowa z okazji 55-lecia nadania Hubertowi Orłowskiemu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych (13 kwietnia 1967 roku) / pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Wrocław : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 [sygn. 114809/9] 209. Turejko Tomasz, Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2023 [sygn. 115234/16]

 

210. Ulicki Bogusław, Pożary średniowiecza : materiał do historii ochrony przeciwpożarowej, Wodzisław Śląski : Bookplan.pl, [2023] [sygn. 115389/V]

211. Urbańczyk Przemysław, Niezwykli goście Bolesława Chrobrego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021-, T. 2 : Otto III - król i cesarz. – 2022, T. 3 : Św. Bruno i jego „Bracia”. – 2023 [sygn. 114219/13]

 

212. Vlahos Michael, Strategic defense and the American ethos : can the nuclear world be changed? London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019 [sygn. 115419/43]]

 

213. Wąchała-Skindzier Maria, PRL w narracji muzealnej 1989-2017, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023 [sygn. 115359/9]

214. Weyde Adam van der, Regulamin wojskowy z 1698 roku / opracowali i przygotowali do druku Karol Łopatecki i Paweł Krokosz ; tłumaczył Paweł Krokosz, Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2022 [sygn. 115164/23]

215. Wędrówki po dziejach : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Stegnera / redakcja Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022 [sygn. 115392/23]

216. Wierzejska Jagoda, Była wschodnia Galicja w Polsce, Polska w byłej wschodniej Galicji : obraz (wielo)narodowej prowincji w międzywojennej literaturze polskiej, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115355/9]

217. Witkowski Piotr, Stanisław Lisiecki "Jaguar" : żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2022 [sygn. 115208/9]

 

218. Włodarczyk Tamara, Einhorn Ignacy, Żydowska pamięć o powstaniu w Getcie Warszawskim = Jewish memory of the Warsaw Ghetto uprising, Warszawa : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce : Muzeum Getta Warszawskiego, [2023] [sygn. 115346/9]

219. Województwo śląskie w II RP : 1922-1939 : mapy, dane statystyczne, ilustracje / opracowali: Beniamin Czapla [et al.], Katowice : Biblioteka Śląska w Katowicach ; Instytut Badań Regionalnych, 2022 [sygn. 114560/8]

 

220. Wojskowe obozy internowania jako szczególna forma represji w stanie wojennym / redakcja naukowa: Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak, Michał Damazyn, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022 [sygn. 115196/16]

230. Wolton Thierry, Historia komunizmu na świecie : próba dochodzenia historycznego / przełożył Michał Romanek, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021-, T. 1 : Kaci : żelazną ręką [sygn. 114437/46]

231. Wołyń za "pierwszych Sowietów" : losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego : zbiór dokumentów / pod redakcją Stanisława Stępnia, Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 2019-, T. 2 : Lata 1939-1941. - 2020, T. 3 : Lata 1939-1941. - 2021 [sygn. 111970/15]

232. Wrzosek Wojciech, O interpretacji historycznej : studia metahistoryczne, Poznań : Wydawnictwo Wydziału Historii UAM, 2022 [sygn. 115278/23] 233. Wspomnienia Emilii ze Szwarców Heurichowej (1819-1905) i jej córki Teodory z Heurichów Kiślańskiej (1844-1920) z czasów powstania styczniowego / opracowanie, komentarz i przypisy: Lidia Michalska-Bracha, Emil Noiński, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2023 [sygn. 115366/15]

234. Xiongsheng Zeng, Historia ryżu w Chinach / tłum. z jęz. ang. Marta Mońko, Toruń : Adam Marszałek, 2023 [sygn. 115399/23]

235. Z troski o Rzeczpospolitą : wybrane kazania staropolskie i oświeceniowe : edycja tekstów / wybór, wstęp i komentarz Marek Skwara, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2022 [sygn. 115081/15]

236. Zahorski Władysław, Moje wspomnienia / opracowanie, wstęp i przypisy Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, T. 1, 2. [sygn. 115365/15]

237. Zakrzewski Adam, Auto-moto PRL : samochody, motocykle, prototypy, Warszawa : Demart, 2023 [sygn. 115080/9]

238. Zamoyska Jadwiga, Zarys historii polskiej w streszczeniu, Kraków : MILES, 2023 [sygn. 115377/15]

239. Zaremba Marcin, Wielkie rozczarowanie : geneza rewolucji Solidarności, Kraków : Znak Horyzont, 2023 [sygn. 115364/16]

240. Zawiszewska Agata, Między "Sterem" lwowskim i warszawskim : działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na początku XX wieku, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021 [sygn. 115167/9]

241. Zawiszewska Agata, "Ster" pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, Lwów 1895-1897 : (z antologią i bibliografią zawartości), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018 [sygn. 115174/9]

242. „Żarliwy antykomunista” : pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978-1991) : wybór / opracowanie Andrzej Grajewski, Warszawa : Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, 2023 [sygn. 115367/15]

243. Żmudzki Paweł, Dux fabulosus : o tradycji historiograficznej osnutej wokół postaci Leszka Czarnego od „Gesta Lestkonis" do dzieł Bartosza Paprockiego, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 [sygn. 115390/9]