Czerwiec - wrzesień 2021

 

1. Ackerl Isabella, Als die Scheiterhaufen brannten : Hexenverfolgung in Österreich, Wien 2011 [sygn. 111842/23]

 

2. Akt der guten Nachbarschaft : 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freund­schaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland / herausgegeben von Jan Barcz und Krzysztof Ruchniewicz ; ins Deutsche übersetzt von: Jan Obermeier [et al.], Wrocław ; Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021 [sygn. 112039/16]

 

3. Akt dobrosąsiedzki : 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaz­nej współpracy / redakcja naukowa Jan Barcz i Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław ; Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021 [sygn. 112918/16]

 

4. Akt historyczny : 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze
i Nysie Łużyckiej / redakcja naukowa Jan Barcz i Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław ; Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021 [sygn. 112917/16]

 

5. Akt normalizacyjny : 50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN 

z 7 grudnia 1970 roku / redakcja naukowa Jan Barcz i Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław ; Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021 [sygn. 112919/16]

 

6. America and Western Europe : problems and prospects / edited by Karl Kaiser and Hans-Peter Schwarz. - Second printing, Lexington ; Toronto : Lexington Books, 1979 [sygn. 113002/43]

 

7. Andree Christian, Streiflichter zur Geschichte Schlesiens / im Auftrag der Stiftung Kultur­werk Schlesien hrsg. von Dietrich Meyer, Würzburg : Stiftung Kulturwerk Schlesien, 2020 [sygn. 112601/8]

 

8. Anti-Americanism : history, causes and themes / edited by Brendon O'Connor, Oxford ; Westport : Greenwood World Publishing, 2007, Vol. 1 : Causes and sources, Vol. 2 : Historical perspectives, Vol. 3 : Comparative perspectives, Vol. 4 : In the 21st century [sygn. 113034/41]

 

9. Apollodorus Atheniensis, Biblioteka opowieści mitycznych (Bibliothéke) / przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Mojsik, Wrocław : Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemno­morskich i Orientalnych UWr, 2018 [sygn. 111790/HS]

 

10. Archiwa w Niepodległej : stulecie Archiwów Państwowych 1919-2019 / redakcja naukowa Ewa Rosowska. - Wyd. 2, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, copyright 2019 [sygn. 112398/NP]

 

11. Archiwa Rodzinne Niepodległej / pod redakcją Małgorzaty Grzybalskiej, Wrocław : Archiwum Państwowe, 2020 [sygn. 112880/NP]

 

12. Aristaenetus, Listy o miłości / z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Marian Szarmach, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 [sygn. 112883/HS]

13. Aron Raymond, The imperial republic : the United States and the world, 1945-1973 / with a new introduction by Irving Louis Horowitz, New Brunswick ; London : Transaction Publishers, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113009/43]

 

14. Arter David, Democracy in Scandinavia : consensual, majoritarian or mixed?, Manchester : Manchester University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112019/41]

 

15. At the source of dailiness : interpreting the traces of history of everyday life / edited by Violetta Julkowska, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112829/9]

 

16. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956 / zespół redakcyjny Sławomir Poleszak (redaktor naczelny), Rafał Wnuk, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka ; red.  kartogr.  Krzysztof Kałamucki ; oprac. haseł oraz pierworysów map Tomasz Balbus [i pozostali]. - Wydanie 2 popr. i uzup., Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112806/15]

 

17. Augustyn, św., Przeciw listowi Parmeniana / wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Tadeusz Kołosowski, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019 [sygn. 112911/HS]

 

18. Ausonius Decimus Magnus, Dzieła, Wrocław : Instytut Studiów Klasycznych, Śródziem­no­­­­­morskich i Orientalnych UWr, 2017-, T. 1 / przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Joanna Stadler [111788HS]

 

19. Baár Monika, Historians and nationalism : East-Central Europe in the nineteenth century, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010 [sygn. 112991/23]

 

20. Bahlcke Joachim, Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej : studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym / redakcja tomu Roman Mnich, Berlin : Deutsche Comenius-Gesellschaft ; Siedlce : Wydawnictwo Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie, 2017 [sygn. 112912/37]

 

21. Barney Timothy, Mapping the Cold War : cartography and the framing of America's international power, Chapel Hill : University of North Carolina Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113021/23]

 

22. Bednarczyk Przemysław, Tak staliśmy się żołnierzami : opowieści o znanych i niezna­nych radomskich bohaterach wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921, Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2020 [sygn. 112890/16]

 

23. Bereszyński Zbigniew, Rewolucja „Solidarności” w województwie opolskim 1980-1990 : historia ilustrowana regionu w czasach przełomu, Opole : Instytut Śląski, 2020. - 3 t. [sygn. 112853/8]

 

 

 

24. Besarabia i stosunki polsko-rumuńskie (1917-1929, 1933-1937) w zasobach AAN 

w Warsza­wie : wstępny zbiór dokumentów / opracował, wstęp, przypisy i indeks Marius Tărîţă, Warszawa ; Kiszyniów : [wydawca nieznany], 2020 [sygn. 112664/16]

 

25. Bibliografia historii Śląska, Wrocław : Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego ; Opava : Slezské zemské muzeum, [Za rok] 2015 / opracowali Peter Garbers, Iwona Mrozwicz, Beata Nowak, Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca  [i in.] ; redakcja Peter Garbers, Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca. – 2021 [sygn. 20129, 21760/Podr.]

 

26. Biernacki Andrzej B., Novae - na krańcu świata rzymskiego : 50 lat Międzynaro­dowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej UAM / przy współpracy Eleny Kleniny, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112887/HS]

 

27. Brade Johanna, Avantgarde in Breslau 1919-1933, Görlitz : Schlesisches Museum zu Görlitz, 2019 [sygn. 112761/8]

 

28. Brzezinski Richard., Polskie armie 1569-1696, (1) / tłumaczył Zbigniew Osypiuk, [Oświęcim] : Wydawnictwo Napoleon V,  2019. - 2 t. [sygn. 111750/9]  

 

29. Cetwiński Marek, Day, ut ia pobrusa... : ze świata Księgi henrykowskiej, Wrocław : OKiS ; Lutynia : Wydawnictwo Chronicon, 2020 [sygn. 112547/8]

 

30. Change in medieval and Renaissance scripts and manuscripts : proceedings of the 19th colloquium of the Comité international de paléographie latine (Berlin, September 16-18, 2015) / edited by Martin Schubert and Eef Overgaauw, Turnhout : Brepols, 2019 [sygn. 112759/NP]

 

31. Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny. Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia / opracował Jerzy Kroczak, Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydaw­nictwo Oświatowe, 2020 [sygn. 112540/9]

 

32. Chomin Igor, Rzeźba polska i z Polską związana - wiek XIX-XX w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego : katalog zbiorów = Polʹsʹka ta pov'jazana z Polʹščeju skul'ptura XIX-XX stolìtʹ u Lʹvìvsʹkìj nacìonalʹnìj galereï mistectv ìmenì B. G. Voznicʹkogo : katalog kolekcìï, Kraków = Krakìv : Stowarzyszenie Oświaty 

i Kultury Polskiej = Tovaristvo polʹsʹkoï osvìti ì kulʹturi, 2020 [sygn. 112895/9]

 

33. Clavin Patricia, Securing the world economy : the reinvention of the League of Nations, 1920-1946. - 1st pbk ed., Cambridge : Cambridge University Press, 2015 [sygn. 111848/43]

 

34. Colloquium Opole 2018 : Europa w pół wieku po roku 1968 : historia, polityka, kultura / pod redakcją Marka Mazurkiewicza i Tadeusza Siwka, Opole : Instytut Śląski, 2019 [sygn. 112904/43]

 

35. Combs Jerald A., The history of American foreign policy from 1895, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 111831/43]

 

36. Comecon revisited : Integration in the Eastern Block and Entanglements with the Global Economy / edited by Uwe Müller and Dagmara Jajeśniak-Quast, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2017 [sygn. 113026/VI]

 

37. Constructing nationalities in East Central Europe / edited by Pieter M. Judson and Marsha L. Rozenblit, New York ; Oxford : Berghahn Books, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 111846/23]

 

38. Creating nationality in Central Europe, 1880-1950 : modernity, violence and (be)longing in Upper Silesia / edited by James Bjork, Tomasz Kamusella, Tim Wilson and Anna Novikov, London ; New York : Routledge, 2016 [sygn. 113010/8]

 

39. Czepil Bartosz, Opioła Wojciech, Ethnic diversity and local governance quality : the case of Opole province in Poland, Berlin : Peter Lang, 2020 [sygn. 112619/8]

 

40. Decker Rainer, Die Päpste und die Hexen : aus den geheimen Akten der Inquisition. - Sonderausgabe, 2., überarbeitete Auflage, Darmstadt : Primus Verlag, 2013 [sygn. 113001/23]

 

41. Decretum Pisanum de Augendis honoribus Lucii Caesaris. Decretum Pisanum de honoribus Gaii Caesaris = Uchwały władz miasta Pizy w sprawie pośmiertnego uhonoro­wania Lucjusza i Gajusza Cezarów / przekład Magdalena Stuligrosz, Paweł Sawiński ; wstęp 

i komentarz Lechosław Olszewski, Paweł Sawiński, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018 [sygn. 111774/HS]

 

42. Diodorus, Aethiopica et libyca : (Bibliotheca Historica III) = Starożyt­noś­ci etiopskie
i libijskie : (Biblioteka Historyczna III) / redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; wstęp
i przekład Małgorzata Wróbel ; komentarz Leszek Mrozewicz,  Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018 [sygn. 111775/HS]

 

43. Diodorus, De insulis : (Bibliotheca Historica V)  = O wyspach : (Biblioteka Historyczna V)  / redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Ines Musialska ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018 [sygn. 111773/HS]

 

44. Diodorus, Assyriaka et Indika : (Bibliotheca Historica II) = Starożytności asyryjskie
i indyjskie : (Biblioteka Historyczna II) / redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Małgorzata Wróbel ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017 [sygn. 111772/HS]

 

45. Diodorus, De rebus a heroibus et semideis actis : (Bibliotheca historica IV) / Diodorus Siculus = Czyny i dzieła herosów i półbogów : (Biblioteka historyczna IV) / przekład i wstęp Sylwester Dworacki ; komentarz Leszek Mrozewicz. - Wyd. 1 dodr., Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111771/HS]

 

46. Diodorus, De Thebanorum principatu : (Bibliotheca Historica XV) = Hegemonia Teb : (Biblioteka Historyczna XV) / redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Joanna Janik ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020 [sygn. 111783/HS]

 

47. Diodorus, Alexander Macedonius : (Bibliotheca Historica XVII) = Dzieje Aleksandra Macedońskiego : (Biblioteka Historyczna XVII) / redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Anna Pawlaczyk ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020 [sygn. 111784/HS]

 

48. Diodorus, De Dionysio Maiore Syracusanorum tyranno : (Bibliotheca Historica XIV) =
O Dionizjuszu Starszym, tyranie Syrakuz : (Biblioteka Historyczna XIV) redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład i komentarz Ireneusz Ptaszek ; konsultacja historyczna Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111777/HS]

 

49. Diodorus, De Pericle et bello peloponnesiaco : (Bibliotheca Historica XII) = O Peryklesie i wojnie peloponeskiej : (Biblioteka Historyczna XII) / redakcja naukowa Sylwester Dworac­ki ; przekład Anna Skucińska ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111778/HS]

 

50. Diodorus, De Agathocle et Antigono Monophthalmo : (Bibliotheca Historica XIX) =
O Agatoklesie i Antygonie Jednookim : (Biblioteka Historyczna XIX) / redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Tomasz Polański ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111779/HS]

 

51. Diodorus, De regum anno : (Bibliotheca Historica XX) = Rok królów : (Biblioteka Histo­ryczna XX) / redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład i wstęp Tomasz Polański ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111781/HS]

 

52. Diodorus, De clade Atheniensium : (Bibliotheca Historica XIII) = Klęska Ateńczyków : (Biblioteka Historyczna XIII) / redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Romuald Turasiewicz ; komentarz Leszek Mrozewicz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111780/HS]

 

53. Documents on British policy overseas, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, Ser. 3, vol. 10 :  The Polish crisis and relations with Eastern Europe, 1979-1982 / edited by Isabelle Tombs and Richard Smith. - 2017 [sygn. 113101/43]

 

54. Dokumenty synodów od 553 do 600 roku / układ i opracowanie Henryk Pietras SJ, Kraków : Wydawnictwo WAM, 2020 [sygn. 112960/37]

 

55. Domber Gregory, F., Empowering revolution : America, Poland and the end of the Cold War, Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 2014 [sygn. 113013/16]

 

56. Duma Paweł, Profane death in Burial practices of a pre-industrial society : a study from Silesia / translated by Anna Kinecka and Jan Skorupka, Oxford : Archaeopress Archaeology, 2019 [sygn. 112280/8]

 

57. Dio Chrysostomus, Peri basileias II, IV, III = Druga, czwarta i trzecia "Mowa o króles­twie" / przekład, opracowanie i komentarz Krystyna Tuszyńska, Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe UAM, 2018 [sygn. 111794/HS]

 

58. Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej 1918-1939 : (artykuły i studia) : publikacja pokonferencyjna z okazji Dnia Służby Zagranicznej, 16 listopada 2018 roku, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2019 [sygn. 112675/16]

 

59. The economy of East Central Europe, 1815-1989 : stages of transformation in a peripheral region / David Turnock. - First issued in paperback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014 [sygn. 111849/43]

 

60. EstOvest  : confini e conflitti fra Vicino Oriente e mondo greco-romano / a cura do Luisa Prandi, Roma : „L’Erma” di Bretschneider, 2019 [sygn. 112520/HS]

 

61. Etzioni Amitai, The spirit of community : rights, responsibilities and the communitarian agenda, New York : Crown Publishers, Inc., 1993 [sygn. 112023/23]

 

62. Europa na rozdrożu 30 lat później : Wrocław, 25 X 2019 / redakcja Łukasz Kamiński, Katarzyna Uczkiewicz ; przekład z jęz. czeskiego: Tomasz Grabiński, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2019 [sygn. 112552/43]

 

63. Feinberg Melissa, Curtain of lies : the battle over truth in Stalinist Eastern Europe, New York : Oxford University Press, 2017 [sygn. 113103/43]

 

64. Fiala Jiří, Sobotková Marie, Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století, Brno : Moravská zemská knihovna, 2017 [sygn. 112257/5]

 

65. Florilegium : studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięć­­dziesiątej piątej rocznicy urodzin / pod redakcją E. Dąbrowy, T. Grabowskiego i M. Piegdonia, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2017 [sygn. 112859/HS]

 

66. Ford Lacy K., Deliver us from evil : the slavery question in the old South, Oxford ; New York : Oxford University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112997/43]

 

67. From Langenbrück to Kansas City : the Kiefer-Scholz family / Andrew Stuart Bergerson, Li Gerhalter, Thorsten Logge (eds.), Hamburg : Hamburg Agency for Civic Education ; [Wrocław : Drukarnia I-BiS], 2021 [sygn. 112906/23 PH]

 

68. Fürweger Wolfgang, Verbrannte Kindheit : 1677-1679 : die vergessenen Kinder der Hexenprozesse um den Zauberer Jackl, Wien : Ueberreuter, 2015 [sygn. 111841/23]

 

69. Gans Herbert J., Popular culture and high culture : an analysis and evaluation of taste, New York : Basic Books, [druk 2021] [sygn. 112995/23]

 

70. Gańska Małgorzata, Rey Przemysław, Mazurek Dąbrowskiego : od powstania do współczesności, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020 [sygn. 112538/9]

 

71. Garber Klaus, Das alte Liegnitz und Brieg : humanistisches Leben im Umkreis zweier schlesischer Piastenhöfe, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2021 [sygn. 112760/8]

72. Gdynia - z żelaza, z betonu... : 100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości / wstęp Jarosław Drozd ; koncepcja i redakcja Andrzej Regliński ; tłumaczenie Tomasz Gałązka, Gdańsk : Archiwum Państwowe, [2018] [sygn. 112668/9]

 

73. Glass Henryk, Mein Kampf Józefa Stalina : rewolucyjna strategia i taktyka komunistycz­nego imperializmu / Adalbert Rock [pseud.] ; wprowadzenie i opracowanie Karol Sacewicz, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2020 [sygn. 112793/46]

 

74. Głowacki Krzysztof, RKS, Radomiak, Broń, Czarni... : przegląd materiałów dotyczących radomskiego sportu w XIX i XX w. / teksty i opracowanie Krzysztof Głowacki, Radom : Archiwum Państwowe w Radomiu, 2020 [sygn. 112855/15]

 

75. The Good Huswifes Handmaide for the Kitchin czyli Przydatna pomoc dobrej gospodyni w kuchni / z języka angielskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzami opatrzył Andrzej K. Kuropatnicki, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017 [sygn. 110347/23]

 

76. Greek and Roman animal sacrifice : ancient victims, modern observers / ed. by Christopher A. Faraone and F. S. Naiden, Cambridge : Cambridge University Press, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112723/HS]

 

77. Grygorcewicz Bartosz, Materiały archiwalne do dziejów hrabstwa kłodzkiego w zasobie Narodowego Archiwum w Pradze oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław : Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 2020 [sygn. 112860/8]

 

78. Gübele Boris, Deus vult, Deus vult : der christliche heilige Krieg im Früh- und Hochmittelalter, Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2018 [sygn. 113005/37]

 

79. Hagemann Karen, Umkämpftes Gedächtnis : die antinapoleonischen Kriege in der deutschen Erinnerung, Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2019 [sygn. 111827/23]

 

80. Hauser Walter, Der Justizmord an Anna Göldi : neue Recherchen zum letzten Hexenprozess in Europa, Zürich : Limmat Verlag, copyright 2007 [sygn. 111838/23]

 

81. Henig Ruth, Versailles and after, 1919-1933. - Second edition, first issued in hardback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2015 [sygn. 111887/43]

 

82. Hiden John, The Baltic States and Weimar Ostpolitik, Cambridge : Cambridge University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112989/43]

 

83. Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora / przekład, wstęp i komentarz Rafał Kosiński, Adrian Szopa i Kamilla Twardowska, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019 [sygn. 112874/37]

 

84. Hofman Gunter, Życie dla innych Niemiec : hrabina Marion Dönhoff : biografia polityczna / przekład Stanisław Rosnowski, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje ; [Wrocław] : na zlecenie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021 [sygn. 112049/43]

 

85. Hofstadter Richard, Social Darwinism in American thought / with a new introduction by Eric Foner, Boston : Beacon Press, [druk 2021] [sygn. 112993/23]

 

86. The Holodomor - Poland - Polish victims 1932-1933 / ed. Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz, Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2020 [sygn. 112732/16]

 

87. Howe Irving, The American newness : culture and politics in the age of Emerson, Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 1986 [sygn. 112017/41]

 

88. Huwer Elisabeth, Apotheke um 1600 : Untersuchungen zur Sachkultur im Spiegel archäologischer Quellen aus dem süd- und südwestdeutschen Raum /  mit einem Beitrag von Birgit Kulessa, Büchenbach : Verlag Dr. Faustus, 2011 [sygn. 112966/23] 

 

89. Huwer Elisabeth, Das Deutsche Apotheken-Museum : Schätze aus zwei Jahrtausenden Kultur- und Pharmaziegeschichte. - 3. überarb. Aufl., Regensburg : Verlag Schnell + Steiner, 2015 [sygn. 112967/23]

 

90. The institution of international order : from the League of Nations to the United Nations / edited by Simon Jackson and Alanna O'Malley, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 [sygn. 112024/43]

 

91. Jarmuż Michał Jacek, Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2020 [sygn. 112854/9]

 

92. Jarno Witold, Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918-1920, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2020 [sygn. 112788/16]

 

93. Jasiński Wojciech, "Legenda Krystiana" - autentyk czy mistyfikacja? : żywot i męczeń­s­two św. Wacława i św. Ludmiły w świetle analizy historycznej i filologicznej : studium źródłoznawcze, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112871/V]

 

94. "Jest strasznie dużo dobrych ludzi..." : stan wojenny w korespondencji i zapiskach mieszkańców Łodzi i regionu / wstęp, wybór i opracowanie Leszek Próchniak, Milena Przybysz, Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016 [sygn. 112850/15] 

 

95. Julian Apostata, Caesaris Iuliani oratio III : encomium imperatricis Eusebiae = Mowa III : mowa pochwalna na cześć cesarzowej Euzebii / przekład, wstęp i objaśnienia Anna Pająkowska-Bouallegui, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111782/HS]

 

96. Karch Brendan, Nation and loyalty in a German-Polish borderland : Upper Silesia, 1848-1960, Washington : German Historical Institute ; Cambridge : Cambridge University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113011/8]

 

97. The Katyń massacre / Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation ; translated by Jan Czarniecki, Warsaw : Instytut Pamięci Narodowej, 2020 [sygn. 112299/9]

 

98. Kennan George Frost, At a century's ending : reflections, 1982-1995, New York ; London : W.W. Norton & Company, [druk 2021] [sygn. 112998/43]

 

99. Kennan George Frost, Memoirs, 1925-1950, New York : Pantheon Books, 1983 [sygn. 113003/43]

 

100. Kirby David, The Baltic World, 1772-1993 : Europe's nortern periphery in an age of change. - First issued in hardback, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017 [sygn. 112988/43]

 

101. Klami Hannu Tapani, The legalists : Finnish legal science in the period of autonomy, 1809-1917, Helsinki : Societas Scientiarum Fennica, 1981 [sygn. 112961/41]

 

102. Klaniczay Gábor, Heilige, Hexen, Vampire, vom Nutzen des Übernatürlichen / aus dem Englischen von Hanni Ehlers und Sylvia Höfer, Berlin : Verlag Klaus Wagenbach, 1991 [sygn. 111893/23]

 

103. Klonder Andrzej, Prowincjusze i detaliści : drobny handel i rzemiosło w Rzeczy­pospo­litej w XVII - początku XVIII wieku, Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020 [sygn. 112741/47]

 

104. Kluczek Agata Aleksandra, „Rok sześciu cesarzy” : 253 rok po Chr. w świetle źródeł numizmatycznych, Poznań : Instytut Historii, 2019 [sygn. 112752/HS]

 

105. Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích koruny české doby Poděbradské a Jagellonské / 

k vydání připravili Kamil Boldan a Jan Hrdina, Praha : Filosofia, 2018 [sygn. 111754/5]

 

106. Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej : studia = Private libraries in collections 

of early printed books : studies / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły, Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2020. - 2 t. [sygn. 113051/9]

 

107. Kowalczyk Jadwiga, Egzamin studenta i obywatela : rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 r. / redakcja naukowa, wstęp, opracowanie, wybór zdjęć i koncepcja wydawnictwa Sebastian Pilarski, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2020 [sygn. 112849/15]

 

108. Krethlow Carl Alexander, Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz Pascha : eine Biographie, Paderborn ; München ; Wien ; Zürich : Ferdinand Schöningh, 2012 [sygn. 112047/43]

 

109. Krochmal Anna, Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020 [sygn. 112750/NP]

 

110. Księga wpisów kanclerza Piotra Gembickiego MK 186 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1639-1641 / opracowała Anna Wajs, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 112779/20]

 

111. Księga wpisów kanclerza wielkiego Jerzego Ossolińskiego MK 189 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643-1648 / opracował Janusz S. Dąbrowski, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 112782/20]

112. Księga wpisów kanclerza wielkiego Jerzego Ossolińskiego MK 190 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643-1650 / opracował Janusz S. Dąbrowski, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 112783/20]

 

113. Księga wpisów MK 185 podkanclerzego i kanclerza Jerzego Ossolińskiego z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1638-1643 / opracował Wojciech Krawczuk, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 112778/20]

 

114. Księga wpisów MK 187 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1639-1642 / opracowali Adam Korczyński, Wojciech Krawczuk, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 112780/20]

 

115. Księga wpisów podkanclerzego Aleksandra Trzebińskiego MK 188 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643-1644 / opracował Janusz S. Dąbrowski, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020 [sygn. 112781/20]

 

116.  Księga wpisów podkanclerzego Jerzego Ossolińskiego MK 184 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1638-1639 / opracował Janusz S. Dąbrowski, Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019 [sygn. 112777/20]

 

117. Księża dla władzy groźni : duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989) / pod redakcją Rafała Łatki, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019-, [1]. - 2019, T. 2. - 2020 [sygn. 111932/9]

 

118. LaFeber Walter, America, Russia, and the Cold War 1945-1975. - 3rd ed., New York [etc.] : John Wiley and Sons, 1976 [sygn. 111888/43]

 

119. The League of Nations : perspectives from the present / editors: Haakon A. Ikonomou  and Karen Gram-Skjoldager, Aarhus : Aarhus University Press, 2019 [sygn. 112985, 112986/43]

 

120. Leiserowitz Ruth, Heldenhafte Zeiten : die polnischen Erinnerungen an die Revolutions- und Napoleonischen Kriege 1815-1945, Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2017 [sygn. 111828/9]

 

121. Leksykon bezpieki : kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944-1956), Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020-, T. 1 / pod redakcją Witolda Bagieńskiego i Magdaleny Dźwigał. - 2020 [sygn. 112856/21]

 

122. Lewandowska Liliana, Praktyczne chrześcijaństwo : studium gdańskich sporów pietystycznych 1692-1703, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 [sygn. 112866/11]

 

123. Lietuva, Tėvyne mano... : Adomas Mickevičius ir jo poema "Ponas Tadas" : tarptautinės parodos katalogas, 2018 m. lapkričio 27 d. - 2019 m. vasario 24 d., Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės valdovų rūmai (Vilnius, Lietuva) = Litwo, Ojczyzno moja... : Adam Mickiewicz i jego poemat "Pan Tadeusz" : katalog międzynarodowej wystawy, 27 listopada 2018 - 24 lutego 2019, Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Wilno, Litwa) = Lithuania, my Homeland... : Adam Mickiewicz and his poem "Pan Tadeusz" : international exhibition catalogue, 27 November 2018 - 24 February 2019, National Museum - Palace of the Grand Dukes of Lithuania (Vilnius, Lithuania) / katalogo sudarytojai = opracowanie katalogu = catalogue compilers Marijus Uzorka, Małgorzata Orzeł [et al.], Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai [sygn. 112502/9]

 

124. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos : profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys / sudarytojai Vydas Dolinskas, Rimvydas Petrauskas, Edmundas Rimša ; [vertėja į anglų kalbą Albina Strunga, vertėja iš lenkų kalbos Irena Katilienė, vertėja iš vokiečių kalbos Lina Plaušinaitytė], Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016 [sygn. 112503/9]

 

125. Lietuvos Metrika (1554-1568) : 35-oji teismų bylų knyga : (XVI a. pabaigos kopija) / tekstus parengė: Saulė Viskantaitė-Saviščevienė, Irena Valikonytė, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018 [sygn. 111813/15]

 

126. Listy milenijne / Wojciech Kucharski [red.] ; tłumaczenia i korekty tłumaczeń Biuro Tłumaczeń PWN, Language Room Agata Wiącek, Andrzej Jerie, Olha Zatwardnicka, Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2020 [sygn. 112563/15]

 

127. Liwerska Aneta, Asklepios i medycyna w II w. : metody leczenia w Świętych mowach Eliusza Arystydesa, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112754/HS]

 

128. Longley Kyle, LBJ's 1968 : power, politics and the presidency in America's year of upheaval, Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore : Cambridge University Press, 2018 [sygn. 112102/43]

 

129. Lorke Ariane, Kommunikation über Kirchenreform im 11. Jahrhundert (1030-1064) : Themen, Personen, Strukturen, Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2019 [sygn. 112004/37]

 

130. Lycophron, Aleksandra / przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Emilia Żybert-Pruchnicka, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, 2018 [sygn. 111789/HS]

 

131. Lynch Timothy J., In the shadow of the Cold War : American foreign policy from George Bush Sr. to Donald Trump, Cambridge : Cambridge University Press, 2020 [sygn. 111830/43]

 

132. Łasicki Jan, Sandecki-Malecki Jan, O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów / przełożyła i opracowała Magdalena Wolf, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019 [sygn. 112514/15]

 

133. Łęczycki Henryk Andrzej, Strzępy wspomnień 1939-1947 / wstęp i opracowanie: Marcelina Jakimowicz, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2020 [sygn. 112764/15]

 

134. "Łódź czerwona" - prawda czy mit? : studia i szkice / pod redakcją Tomasza Toborka, Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2020 [sygn. 112789/16]

135. Łukasiewicz Dariusz, Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701-1933, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2020 [sygn. 112857/23]

 

136. Mačiulis Dangiras, Petrauskas Rimvydas, Staliūnas Darius, Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem : tradycja grunwaldzka wśród narodów Europy Środkowo-Wschodniej / 

z języka litewskiego tłumaczyła Beata Piasecka, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112820/9]

 

137. Madariaga Salvador de, Morning without noon : memoirs, Farnborough : Saxon House, 1974 [sygn. 112008/43]

 

138. Manent Pierre, A world beyond politics? : a defense of the nation-state / translated by Marc LePain, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2006 [sygn. 113006/23]

 

139. Marwick Arthur, The sixties : cultural revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c. 1958-c. 1974, London : Bloomsbury Reader, 2012 [sygn. 113000/23]

 

140. Materski Wojciech, W obronie piędzi rodzimej ziemi : estońsko-sowiecki/rosyjski spór terytorialny 1917-2018, Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozu­mienia : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2020 [sygn. 112491/43]

 

141. Matuszek Elżbieta, Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczy­pospo­litej Polskiej : dzieje jednego dokumentu. - Wyd. 2 (popr.), Katowice : Archiwum Państwowe w Katowicach ; Bytom : Frodo sp. j., 2019 [sygn. 112631/8]

 

142. Matysiak Jarosław, Kazimierz Kaczmarczyk 1878-1966 : archiwista i historyk, Poznań : Archiwum Państwowe w Poznaniu, 2020 [sygn. 111052/9]

 

143. Mearsheimer John J., The tragedy of great power politics, New York ; London : W.W. Norton & Company, 2014 [sygn. 112999/43]

 

144. Mediewiści / redakcja Jerzy Strzelczyk, Poznań : Instytut Historii UAM, 2011-, 8. – 2021 [sygn. 89671/21]

 

145. Meministine? : pamięć i niepamięć w świecie starożytnym w pamięci i niepamięci. Vol. 2 / pod redakcją Katarzyny Balbuzy, Marii Musielak, Krzysztofa Królczyka, Poznań : Instytut Historii UAM, 2020 [sygn. 112005/HS]

 

146. Mendez Antonio J., Mendez Jonna, Baglio Matt, The Moscow rules : the secret CIA tactics that helped America win the Cold War, New York : PublicAffairs, 2019 [sygn. 111829/43]

 

147. Micygała Natalia, Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112698/9]

 

148. Miedziński Paweł, Szczecińska rewolta i jej obraz utrwalony na kliszach, Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112795/15] 

149. Miedziński Paweł, Dąbrowski Ryszard, Lipko Mateusz, Stocznia Szczecińska / tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz, Szczecin ; Warszawa : Wydawnictwo IPN, 2020 [sygn. 112700/9]

 

150. Mojsik Tomasz, Orfeusz między Tracją a Pierią : mit, kult i tożsamość macedońska, Białystok ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2019 [sygn. 112886/HS]

 

151. Monastic libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle ages and the Elightenment  proceedings of the international Conference held on 7 to 9 december 2020 at the University of Hradec Králové / Jakub Zouhar [ed.], Brno ; Hradec Králové : Moravská zemská knihova ; St. Pölten : Diözesanarchiv St. Pölten, 2020 [sygn. 113050/23]

 

152. Motta Giuseppe, Less than nations : Central-Eastern European minorities after WWI, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013-, Vol. 1 [sygn. 112025/41]

 

153. Msza Pojednania w Krzyżowej / redakcja Tomasz Skonieczny ; tłumaczenie Piotr Nowak, Krzyżowa : Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, 2019 [sygn. 112282/8]

 

154. Müller-Ebeling Claudia, Rätsch Christian, Storl Wolf-Dieter, Hexenmedizin : die Wiederentdeckung einer verbotenen Heilkunst-schamanische Traditionen in Europa. - 14. Aufl., Aarau : AT Verlag, 2020 [sygn. 111845/23]

 

155. Na gruzach starego świata : rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej / pod redakcją Tomasza Głowińskiego, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c. : [Lubin] : [Muzeum Historyczne w Lubinie], 2020 [sygn. 112766/47]

 

156. Na straży regionalnej pamięci : Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze : w 75-lecie działalności polskich archiwów w mieście / pod redakcją Ivo Łaborewicza, Wrocław : Archiwum Państwowe ; Jelenia Góra : Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział, 2020 [sygn. 112868/NP]

 

157. Niebuhr Reinhold, The irony of American history / with a new introd. by Andrew J. Bacevich, Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2008 [sygn. 113015/41]

 

158. Nowok Łukasz, Działania Einsatzgruppen na terenie Górnego Śląska w roku 1939, [Kraków] : Ridero, 2019 [sygn. 112687/8]

 

159. Norris Pippa, Inglehart Ronald, Cultural backlash : Trump, Brexit and authoritarian populism, Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore : Cambridge University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112990/23]

 

160. Nosowska Aleksandra, Micek Agata, Niepodległa : historie z rodzinnych archiwów : katalog wystawy, Radom : Archiwum Państwowe, 2020 [sygn. 112869/NP]

 

161. Noszczak Bartłomiej, Międzynarodówka antykościelna : współpraca polskiego Urzędu do spraw Wyznań z jego odpowiednikami w państwach komunistycznych (1954-1989) - preliminaria badawcze, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112790/16]

 

162. Novotný Lukáš, Britské vyslanectví v Praze, Foreign Office a jejich vnímání česko-německého vztahu v Československu v letech 1933-1938, Praha : Agentura Pankrác, 2016 [sygn. 112983/5]

 

163. Nowosielska-Sobel Joanna, Strauchold Grzegorz, Wiszewski Przemysław, Gmina Milicz : atlas materiałów i źródeł historycznych, Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2019 [sygn. 989. 990/Kart.]

 

164. Oberschlesien in Volkspolen : Umbrüche und Wendungen / herausgegeben von Adam Dziurok und Bernard Linek ; Übersetzung und Korrektur: David Skrabania, Katowice : Institut für Nationales Gedenken. Kommission für die Verfolgung von Verbrechen das Polnische Volk ; Opole : Schlesisches Institut, 2020 [sygn. 112769/8]

 

165. Oblicza mediewalizmu, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013-, 2 / pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Macieja Michalskiego, Grzegorza Trościńskiego ; z udziałem Sylwii Jędrzejewskiej. - 2018 [sygn. 93118/9]

 

166. Okiem stratega i dyplomaty : stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku / redakcja naukowa Robert Kupiecki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2019 [sygn. 112863/16]

 

167. Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach : wyniki prac zespołu naukowego powołanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych / opracowali: Adam Baniecki [i 12 pozostałych] ; pod redakcją Pawła Guta
i Marcina Hlebionka, Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020 [sygn. 112847/NP]

 

168. Organizing the 20th-century world : international organizations and the emergence of international public administration, 1920-60s / Karen Gram-Skjoldager, Haakon A. Ikonomou, Torsten Kahlert (eds.), London [etc.] : Bloomsbury Academic, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112984/43]

 

169. Osiedla Wrocławia : historia / redakcja Halina Okólska we współpracy z Tomaszem Kozubkiem, Wrocław : Wydawnictwo Gajt 1991 s.c. : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2021 [sygn. 111891/8]

 

170. Ossowski Artur, Dzieci z Przemysłowej : niemiecki obóz w Łodzi 1942-1945, Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, 2020 [sygn. 112851/49]

 

171. Ożóg Krzysztof, Bujak Adam, Narodziny potęgi : dziedzictwo Kazimierza Wielkiego, Kraków : Biały Kruk, 2020 [sygn. 112530/13]

 

172. Panek Bartosz, U nas każdy jest prorokiem : o Tatarach w Polsce, Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020 [sygn. 112873/9]

 

173. Panic Idzi, Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche und Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters, Katowice : Uniwersytet Śląski, 2018 [sygn. 112914/V]

 

174. Petigny Alan, The permissive society : America 1941-1965, Cambridge : Cambridge University Press, [druk 2020 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113007/23]

 

175. The pharmacy : windows on history / edited by Regine Pötzsch, Basel : Editiones Roche, 1996 [sygn. 112967/23]

 

176. Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r. / opracowali Janusz Bonczkowski, Dariusz Chyła, Marcin Hlebionek, Mateusz Superczyński ; pod redakcją Marcina Hlebionka ; tłumaczenie Edyta Grotek, Toruń : TNT, 2020 [sygn. 112921/NP]

 

177. Pieńkowski Maciej A., Trudna droga do władzy w Rzeczypospolitej : sejm koronacyjny Zygmunta III 1587/1588 i Sejm Pacyfikacyjny 1589 roku, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 112827/11]

 

178. Pietrzak Michał, Konstytucja 3 Maja 1791 roku, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 112828/11]

 

179. Pietschamann Dietrich, Das preußische Finanzministerium unter Stein und Hardenberg : ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung der modernen Fachministerien in Preußen / Herausgeber von Bärbel Holtz unter Mitarbeit von Klaus Tempel, Berlin : Duncker & Humblot, 2018 [sygn. 111854/33]

 

180. La place et la perception de la personnalite de Symon Petlura aujourd'hui : 80e anniversaire de l'assassinat de Symon Petlura : journée d'étude internationale 26 mai 2006 = Mìsce ì sprijnâttâ postatì Simona Petlûri sʹogodnì : 80 rìčnicâ vbivstva Simona Petlûri : materìâli mìžnarodnoï konferencìï 26 travnâ 2006 roku, Pariž ; Kiïv : Ukraïns'ka Bìblìoteka ìmeni Simona Petlûri, 2016 [sygn. 111825/43]

 

181. Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow : okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020-, T. 1 / pod redakcją Sławomira Kalbarczyka i Marcina Przegiętki. - 2020 [sygn. 112845/16]

 

182. Pobóg-Lenartowicz Anna, "Psy Pana", czyli Rzecz o dominikanach z opolskiej Górki, Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2020 [sygn. 112707/8]

 

183. Polacy w Norwegii (XIX-XXI w.) : wybór materiałów źródłowych / [opracowanie tekstu
i korekty Zofia Wyżlińska ; tł. na jęz. ang. i proofreading Ian Corkill, tł. z jęz. ang. na jęz. pol. Justyn Hunia], Kraków : Archiwum Państwowe, 2010 [sygn. 112669/15]

 

184. Les Polonais et la Shoah : une nouvelle école historique / sous la direction de Audrey Kichelewski, Judith Lyon-Caen, Jean-Charles Szurek, Annette Wieviorka, Paris : CNRS éditions, 2019 [sygn. 112018/16]

 

185. Polska w nowej rzeczywistości : rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej / pod redakcją Roberta Klementowskiego, Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c. : [Lubin : Muzeum Historyczne w Lubinie], 2020 [sygn. 112767/47]

 

 

186. Pontyfikat wielu zagrożeń : Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy "Kapella" 1979-1990 / opracowanie Irena Mikłaszewicz, Andrzej Grajewski ; tłumaczenie dokumentów 

z języka rosyjskiego Adam Jaskólski, Piotr Zemszał, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021 [sygn. 112824/15]

 

187. Powrót Polski na Ziemie Zachodnie : wydawnictwo z okazji 75-lecia państwowości polskiej na Dolnym Śląsku i 75 rocznicy utworzenia Związku Inwalidów Wojennych RP na Dolnym Śląsku / pod redakcją Andrzeja Małkiewicza, Wrocław : Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy, 2020 [sygn. 112738/8]

 

188. Powtórka przed..." : XIV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych / redakcja Józef Dobosz i Danuta Konieczka-Śliwińska. Informator Wydziału Historii UAM / opracowali Agnieszka Jakuboszczak i Maciej Michalski, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112553/9]

 

189. Półćwiartek Józef, Polewczak Marian, Zespół Samokształceniowy "Filomaci" (1951-1953) w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie : bunt młodzieży i jego konsekwencje w całym okresie PRL, Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2019 [sygn. 112862/16]

 

190. Poradnik rodzinnego archiwisty / pod redakcja Joanny Chojeckiej ; [autorzy tekstów Mateusz Bolesta i in.], Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020 [sygn. 112751/NP]

 

191. Prałat Emilian, Czyn zbrojny Chłapowskich, Poznań : Archiwum Państwowe w Pozna­niu ; Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2020 [sygn. 112888/15]

 

192. Prokop Krzysztof Rafał, Nekropolie biskupie w nowożytnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) : prawodawstwo, lokalizacja pochówków,  formy komemoracji, Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2020 [sygn. 112746/9]

 

193. Puliński Andrzej Jarosław, Uczestnicy konspiracji uczniowskiej w województwie białostockim w latach 1947-1956 : informator personalny, Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112792/16]

 

194. The Quebec Bridge over the St. Lawrence river : near the City of Quebec, on the line of the Canadian National Railways; 1908[-]1918 : report of the Government Board of Engineers / Department of Railways and Canals Canada.  [Ottawa, Ont.] : printed by order of the Governor-General in Council, [1919]. - 2 vol. [sygn. 112949/VI]

 

195. Re-contextualising East Central European history : nation, culture and minority groups / edited by Robert Pyrah and Marius Turda, London : Legenda - Modern Humanities Research Association : Maney Publishing, 2010 [sygn. 111834/23]

 

196. Regionalisation and global governance : the taming of globalisation? / edited by Andrew F. Cooper, Christopher W. Hughes and Philippe De Lombaerde, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 113020/VI]

 

197. Regionalizm w polskiej refleksji dydaktyczno-historycznej : wybór tekstów, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020-, Cz. 1 : (Lata 1918-1939) / wstęp, dobór i opracowanie tekstów Danuta Konieczka-Śliwińska [sygn. 112959/9]

 

198. Refugees in Europe, 1919-1959 : a forty years' crisis? / edited by Matthew Frank and Jessica Reinisch, London ; New York : Bloomsbury, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112987/43]

 

199. Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019-, T. 1 / redakcja Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło. - 2019 [sygn. 112920/16]

 

200. Rosik Mariusz, W Jerozolimie na górze Moria : świątynia wciąż nieodkryta?, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2020 [sygn. 112545/37]

 

201. Rostkowski Grzegorz, Chazaria i Chazarowie w polskich badaniach (1975-2016), Poznań : Instytut Histiorii UAM, 2019 [sygn. 112694/9]

 

202. The Routledge history of East Central Europe since 1700 / edited by Irina Livezeanu and Árpád von Klimó, London ; New York : Routledge, 2017 [sygn. 111833/23]

 

203. Ruszała Kamil, Galicyjski eksodus : uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2020 [sygn. 112891/16]

 

204. Ruta Rafał, Usurski Maciej, Królewska Kolej Wschodnia na akwarelach Eduarda Gaertnera z 1851 roku, Piła : [Maciej Usurski], 2018 [sygn. 112533/9]

 

205. Rybisch Seyfried von, Les voyages de Seyfried Rybisch, étudiant silésien : itinéraire (1548-1554) / édition, traduction et commentaire par Jean Hiernard, Bordeaux : Ausonius Éditions, 2017 [sygn. 113048/8]

 

206. Rzymianie i barbarzyńcy : religia - polityka - kultura / pod redakcją Teresy Wolińskiej, Moniki Ożóg, Karola Kollingera, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 [sygn. 111786/V]

 

207. Samuels Richard J., Special duty : a history of the Japanese intelligence community, Ithaca ; London : Cornell University Press, 2019 [sygn. 113100/43]

 

208. Sapiehowie / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego i Mariusza Sawickiego. - Wyd. 3, Opole : Uniwersytet Opolski. - 2019 [sygn. 112907/11]

 

209. Scheidel Walter, The great leveler : violence and the history of inequality from the Stone Age to the twenty-first century, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2017 [sygn. 111835/23]

 

210. Schramm Tomasz, Te siedemdziesiąt lat, które jest poza mną : przemówienie wygło­szo­ne z okazji jubileuszu urodzin 21 listopada 2019 roku, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112727/9]

211. Schudson Michael, The good citizen : a history of American civic life, New York : The Free Press, [druk 2021] [sygn.113016/41]

 

212. The Second Amendment and gun control : freedom, fear, and the American Constitution / edited by Kevin Yuill and Joe Street, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 [sygn. 112018/41]

 

213. Service Hugo, Germans to Poles : communism, nationalism and ethnic cleansing after the Second World War, Cambridge : Cambridge University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 112012/16]

 

214. Sicherheitsakteure : epochenübergreifende Perspektiven zu Praxisformen und Versicherheitlichung / Carola Westermeier, Horst Carl (Hrsg.), Baden-Baden : Nomos, 2018 [sygn. 112328/23]

 

215. [Siedemset dwadzieścia pięć] 725 lat historii Twardogóry  : z okazji jubileuszu w 2018 roku / pod redakcją Anny Piotrowskiej-Kiełb, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2020 [sygn. 112640/8]

 

216. Silberstein-Loeb Jonathan, The international distribution of news : the Associated Press, Press Association, and Reuters, 1848-1947, New York : Cambridge University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 111847/23]

 

217. Siuta Tadeusz, Datames / do druku przygotował Krzysztof Królczyk, Poznań : Instytut Historii UAM, 2019 [sygn. 112910/HS]

 

218. The 60s [sixties] without apology / edited by Sohnya Sayres [et al.], Minneapolis : University of Minnesota Press in cooperation with Social Text, 1984 [sygn. 112996/23]

 

219. Skibiński Tomasz, Apostolstwo franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w latach 1972-2012 : studium teologiczno­pastoralne, Legnica : Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy, 2020 [sygn. 112875/8]

 

220. Slotkin Richard, Gunfighter nation : the myth of the frontier in twentieth-century America, Norman : University of Oklahoma Press, [post 2006] [sygn. 112994/23]

 

221. Sobota-Grün Ewa, Podróż w nieznane 1939-1946 / wstęp i opracowanie Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2020 [sygn. 112748, 112763/15]

 

222. Solinus Gaius Iulius, Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor / przekład, wstęp i komentarz Bartosz Jan Kołoczek, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020 [sygn. 112876/HS]

 

223. Soo Scott, The routes to exile : France and the Spanish Civil War refugees, 1939-2009, Manchester : Manchester University Press, [druk 2021 Milton Keynes : Lightning Source] [sygn. 111889/43]

 

224. Stanisław August Poniatowski, król Polski, Stackelberg Otto Magnus, Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg : (1776) / opracowanie i komentarze Ewa Zielińska ; konsultacja językowa Krystyna Zaleska, Warszawa : Instytut Historii PAN, 2020 [sygn. 112899/15]

 

225. Středověká univerzitní vzdělanost / k vydání připravil Martin Nodl, Praha : Filosofia, 2017 [sygn. 111753/5]

 

226. Stroynowski Andrzej, Konstytucja 3 maja 1791 roku = The Constitution of Maj 3rd, 1791, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2021 [sygn. 112939/11]

 

227. Sumariusz ksiąg poselstw Metryki Koronnej, Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2019-, T. 1 : Jagiellonowie / opracowanie sumariusza Irena Sułkowska-Kurasiowa, Janina Wejchertowa ; przygotowanie do druku Małgorzata Badowska, Michał Kulecki ; indeksy Małgorzata Badowska, Magdalena Lasota, Michał Kulecki ; wstęp Michał Kulecki. - 2019, T. 2 : Królowie elekcyjni / opracowanie sumariusza Irena Sułkowska-Kurasiowa, Janina Wejchertowa ; przygotowanie do druku i indeksy Małgorzata Badowska, Michał Kulecki, Magdalena Pawluczuki. - 2020 [sygn. 112840/15]

 

228. [Sześćset pięćdziesiąt] 650 lat herbu miasta Krakowa : wystawa dedykowana Profeso­rowi Marianowi Friedbergowi w pięćdziesiątą rocznicę śmierci : katalog wystawy / scenariusz Zenon Piech ; opracowanie merytoryczne Bożena Lesiak-Przybył, Zenon Piech, Aldona Warzecha ; opracowanie graficzne Barbara Widłak, Kraków : Archiwum Narodowe, 2019 [sygn. 112394/9]

 

229. Szuszczyński Paweł, Przepraszam Czechów i Słowaków (65 dni operacji "Dunaj") : relacja oficera wojsk inżynieryjnych, uczestnika zbrojnej agresji na Czechosłowację w dniach 20 sierpnia - 23 października 1968 r., Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020 [sygn. 112628/15]

 

230. Śladkowski Wiesław, Kazimierz Gregorowicz : naczelnik cywilny województwa lubelskiego w 1863 r. i orędownik unii polsko-ukraińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Poznanie, 2020 [sygn. 112474/16]

 

231. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi sanockiej z XVII wieku / wydali Paweł Klint i Konrad Rzemieniecki, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 112802, 112803/15]

 

232. Thomas Annekatrin, Brodelwitz - Brodów : wspomnienia o wsi i majątku / przełożyła Agnieszka Grzybkowska, Tübingen : [wydawca nieznany], 2021 [sygn. 112749/8]

 

233. Through the eyes of a strategist and diplomat : the Polish-American relations post-1918 / edited by Robert Kupiecki, Warsaw : Scholar Publishing House : Ministry of Foreign Affairs, 2019 [sygn. 112826/16]

 

234. Tomczak Robert Tomasz, Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi 

w XVI-XVIII wieku : studium prozopograficzne, Poznań : Wydział Historii UAM, 2021 [sygn. 112862/11]

 

235. Tóth Endre, Vida Tivadar, Takacs Imre, Szent Márton és Pannónia : kereszténység a római világ Határán, [Pannonhalma : Pannonhalmi Apátsági Múzeum ; Szombathely : Iseum Savariense], 2016 [sygn. 111803/V]

236. Trepka Tomasz, Zawisza Michał, Ocalić od zapomnienia : Kielecczyzna 1939-1945, Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 [sygn. 112266/16]

 

237. Tromly Benjamin, Cold war exiles and the CIA : plotting to free Russia. - First edition, impression: 1, Oxford : Oxford University Press, 2019 [sygn. 113104/43]

 

238. Turner Frederik Jackson, The frontier in American history, New York : Henry Holt and Company, [druk 2021] [sygn. 113014/41]

 

239. Unterholzner Bernhard, Die Erfindung des Vampirs : Mythenbildung zwischen populären Erzählungen vom Bösen und wissenschaftlicher Forschung, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2019 [sygn. 111844/23]

 

240. Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce / redakcja Karolina Jara, Aleksandra Paradowska, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje : Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego ; Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019 [sygn. 112462/9]

 

241. Urbar der Herrschaft Freudenthal/Bruntál von 1618 / transliteriert und kommentiert von Siegfried Hanke und Rainer Vogel ; Geleitwort von Karel Müller und Albrecht Greule, Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018 [sygn. 111852/5]

 

242. Urbar Freudenthal/Bruntál 1604 : VRBARIUM oder Grundtbuch der Herrschafft Freudentaal, REVIDIRT vnd CORRIGIRT Anno 1604 E.T. / transliteriert und kommentiert von Siegfried Hanke und Rainer Vogel, Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017 [sygn. 111851/5]

 

243. Urbar Freudenthal/Bruntál 1735 : VRBARIUM oder Grundt Buch der Churfürstlich Hoch vndt Teutschmeistrichen Herrschafft Freudenthall pro Anno 1735 / transliteriert und kommentiert von Siegfried Hanke und Rainer Vogel, Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016 [sygn. 111853/5]

 

244. Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia : libri IX = Czyny i powiedzenia godne pamięci w dziewięciu księgach / przekład, wstęp i komentarz Ignacy Lewandowski, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019 [sygn. 111776/HS]

 

245. Varro Marcus Terentius, O języku łacińskim / przekład, wstęp i komentarz Bartosz Jan Kołoczek, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2019-, T. 1 : Ks. V-VII. - 2019 [sygn. 111793/HS]

 

246. Wczesnośredniowieczna Niemcza : archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy
z lat 1950-1981 = Early medieval Niemcza : archives from archaeological studies in Niemcza, Lower Silesia from the years 1950-1981 / redakcja Joanna Kachel-Szyjka, Krzysztof Jaworski, Aleksander Limisiewicz, Wrocław : Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 [sygn. 112713, 112775/8]

 

247. Wenzke Rüdiger, Wo stehen unsere Truppen? : NVA und Bundeswehr in der ČSSR-Krise 1968 : mit ausgewählten Dokumenten zur militärischen Lagebeurteilung, Berlin : Ch. Links Verlag, 2018 [sygn. 111826/37]

 

248. Władysław Łokietek - odnowiciel Królestwa Polskiego : katalog wystawy z okazji 700-lecia koronacji królewskiej / opracowanie Janusz Grabowski, Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2020 [sygn. 112249, 112250/13]

 

249. Wroński Tomasz, Udział mieszkańców Bieżanowa w walce o niepodległość Polski (1914-1920), Kraków : Archiwum Narodowe w Krakowie : współpraca wydawnicza: Centrum Kultury Podgórza. Dwór Czeczów, 2019 [sygn. 112672/15]

 

250. Wybór źródeł do historii Jeleniej Góry w latach 1945-1990, Jelenia Góra : Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, 2020-, Cz. 1 : 1945-1975 / wybór
i opracowanie Ivo Łaborewicz [sygn. 112881/8]

 

251. Wyszyński Stefan, Pro memoria, Gniezno : Archidiecezja Gnieźnieńska ; Warszawa : Archidiecezja Warszawska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017-, T. 9 : 1962 / red. nauk. t. Antoni Poniński. – 2020 [sygn. 108826/15] 

 

252. Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917 : studia i źródła, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019-, T. 1 / redakcja
i opracowanie Stanisław Wiech [sygn. 112319/15]

 

253. Zasady życia w klasztorze mniszym według św. Bernarda z Clairvaux i ocena zakonu cystersów przez św. Hildegardę z Bingen / wstęp, rys historyczny, opracowanie i komentarz dokumentów Andrzej M. Wyrwa ; przekład Anna Strzelecka, Poznań : Wydział Historii UAM, 2020 [sygn. 112546/37]

 

254. Ziółkowski Adam, Sienkiewicz a topografia starożytnego Rzymu : zagadka Ostrianum 

w „Quo vadis”, Poznań : Instytut Historii, 2019 [sygn. 112753/HS]

 

255. Źródła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019-, Cz. 1 : Średniowiecze / opracowali Marcin Hlebionek [i in.] [sygn. 111792/15]

 

256. Żarnowski Witold, Rather die than betray the cause : the Gestapo Detention Center at Aleja Szucha 25 / translation Izabela Seidler, Warsaw : Institute of National Remembrance. Commission for Prosecution of Crimes against thre Polish Nation : The Museum of Independence in Warsaw, 2021 [sygn. 112900/16]

 

257. Żołnierze wolnej Polski : wyklęci odnalezieni w Małopolsce, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021-, T. 1 / pod redakcją Dawida Golika i Filipa Musiała [sygn. 112892/16]